МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ДІАЛОГУ: СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Authors

А. І. Артеменко, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана; О. В. Василенко, Національна академія внутрішніх справ; Л. С. Головащенко, Чорноморський національний університет імені Петра Могили; Ye. V. Holodenko, State University of Trade and Economics; П. В. Горєлова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; О. В. Занько, Національний університет «Одеська юридична академія»; Р. О. Козачок, Національний університет «Одеська юридична академія»; О. В. Кечеджі, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»; Л. І. Кодлюк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; О. В. Косович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Л. І. Коткова, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського; О. В. Кубрак, Сумський національний аграрний університет; М. З. Кузів, Західноукраїнський національний університет; І. Ф. Шилінська, Західноукраїнський національний університет; І. М. Гумовська, Західноукраїнський національний університет; І. В. Кузнєцова, Національний університет «Запорізька політехніка»; А. В. Лещенко, Київський інститут Національної гвардії України; О. О. Литвиненко, Національний університет цивільного захисту України; О. О. Лілік, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; О. В. Сазонова, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; H. Lukanska, Prydniprovskyi Institute of Interregional Academy of Personnel Management; Н. В. Майєр, Київський національний лінгвістичний університет; А. Д. Маліцька, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; О. С. Мамосюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки; М. В. Матковська, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; D. O. Onopriichuk, Mykolayiv National Agrarian University; О. А. Охріменко, Державний торговельно-економічний університет; С. П. Мамченко, Державний торговельно-економічний університет; Ю. В. Панасюк, Криворізький державний педагогічний університет; Л. А. Паніна, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Л. А. Авдимирець, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; С. М. Пшенична, Криворізький ліцей № 127; Т. В. П’ятничка, Західноукраїнський національний університет; О. Я. Ничко, Західноукраїнський національний університет; N. V. Rybina, West Ukrainian National University; N. Ye. Koshil, West Ukrainian National University; O. S. Hyryla, West Ukrainian National University; О. Б. Столяренко, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»; P. M. Stoian, State University of Trade and Economics; І. П. Суїма, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; М. Т. Андрійчук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; С. М. Гловацька, Одеський національний морський університет; А. В. Замша, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; Т. І. Катаргіна, Інститут історії України НАН України; Г. П. Коваль, Новосафронівська гімназія Новоодеської міської ради Миколаївської області; А. М. Кондратова, Дослідницька служба Верховної Ради України; Ж. Б. Сабо, Відокремлений структурний підрозділ «Мукачівський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»; К. В. Корсак, ПВНЗ «Київський медичний університет»; Ю. К. Корсак, Інститут вищої освіти НАПН України; Л. М. Ляшенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; А. Ф. Малініна, Бердянський державний педагогічний університет; С. С. Павленко, КП «Музей історії Дніпра» Дніпровської міської ради; К. Ю. Рахно, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України; Д. Ф. Стоянова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Т. М. Агібалова, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; В. О. Антоничева, ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»; І. В. Бондаренко, ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»; О. А. Брусєнцева, Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України»; І. В. Варнавська, Херсонський державний аграрно-економічний університет; А. Г. Гольцов, Національний університет біоресурсів і природокористування України; А. В. Голянич, ПВНЗ «Буковинський університет»; Г. Д. Ємельяненко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Л. В. Абизова, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Н. М. Єфтєні, Національний університет «Одеська морська академія»; A. V. Zhmai, Non-governmental organization «Enactus» Odessa Mechnikov National University; E. S. Aleksieienko, Odessa I. I. Mechnikov National University; Л. Я. Зайко, Житомирський державний університет імені Івана Франка; О. В. Кеба, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; В. Г. Кімаковська, ПВНЗ «Буковинський університет»; О. В. Климентова, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; O. V. Korniienko, Kyiv Medical University; Н. К. Коробкова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; В. Г. Костенко, Полтавський державний медичний університет; І. М. Сологор, Полтавський державний медичний університет; К. Е. Косяченко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; С. О. Крамський, Одеський інститут «МАУП»; П. В. Кретов, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; О. І. Кретова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; А. В. Кукін, ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»; А. Р. Ляшенко, Національний університет цивільного захисту України; О. П. Мартиненко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; І. В. Войтюк, Національний університет біоресурсів і природокористування України; С. М. Матвієнків, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; L. Matviienko, Poltava State Agrarian University; І. Г. Нєнов, Одеський національний морський університет; В. В. Опанасюк, Сумський державний університет; В. В. Прихожай, Сумський державний університет; З. О. Осіпова, Маріупольський державний університет; М. О. Панасенко, Запорізький національний університет; В. Ю. Сікорська, Одеський національний морський університет; М. М. Бурундукова, ВСП «Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технічного університету»; О. О. Субіна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Н. М. Талавіра, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; А. Є. Терещенко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; І. Г. Абрамова, Запорізький державний медичний університет; Е. В. Боєва, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; А. І. Бондаренко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; О. В. Бурко, Український гуманітарний інститут; С. М. Барабаш, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; Є. Ю. Бурнос, Сумський державний університет; Л. І. Васецька, Запорізький державний медичний університет; Т. Г. Войтік, Одеський національний морський університет; Б. В. Пучков, Одеський національний морський університет; Т. Г. Копєйкіна, Військова академія (м. Одеса); С. М. Гловацька, Одеський національний морський університет; О. П. Шипотілова, Одеський національний морський університет; О. М. Горда, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»; Г. М. Дядюра, Черкаський державний технологічний університет; В. І. Кухарєва-Рожко, Черкаський державний технологічний університет; Л. М. Сидоренко, Черкаський державний технологічний університет; Т. Г. Кваша, Одеський національний морський університет; V. Korsun, State University of Trade and Economics; О. Ю. Кравчук, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Г. С. Манаева, Запорізький державний медичний університет; Ю. В. Чорна, Запорізький державний медичний університет; Н. В. Марченко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; А. К. Репетун, Запорізький державний медичний університет; В. Ю. Сікорська, Одеський національний морський університет; В. П. Ногай, Одеський національний морський університет; L. Alekseyenko, Ivano-Frankivsk Research and Development Institute of Management of the Western Ukrainian National University; O. Tulai, West Ukrainian National University; S. B. Artemenko, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman; I. I. Onishchuk, KNEU Kyiv College of Information Systems and Technologies; Т. С. Вайда, Одеський державний університет внутрішніх справ; В. Ю. Годлевська, Вища школа туризму та готельної справи у Гданську; В. О. Ганський, Вища школа туризму та готельної справи у Гданську; А. Гольтман, Національний університет цивільного захисту України; І. Тімаков, Національний університет цивільного захисту України; R. A. Zapotichna, Lviv State University of Internal Affairs; О. А. Кириченко, Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика; І. В. Бондаренко, Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика; О. Б. Кізь, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; О. М. Кікінежді, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Г. О. Кісла, Український державний університет імені М. П. Драгоманова; В. С. Лозовий, Національний інститут стратегічних досліджень; V. O. Radchenko, State University of Trade and Economics; А. І. Федорова, Національний університет «Одеська політехніка»; Н. Р. Барабанова, Національний університет «Одеська юридична академія»; Л. Я. Філіпова, Харківська державна академія культури; A. Bezrukov, Ukrainian State University of Science and Technologies; О. І. Берегеч, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича; О. О. Бережна, Національний університет «Запорізька Політехніка»; І. О. Волянюк, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка; Є. П. Воропаєв, Харківська державна академія культури; I. B. Haliuk, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas; O. S. Haliuk, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas; А. І. Гарбар, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Л. В. Герман, Державний біотехнологічний університет; В. О. Шастало, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Н. В. Глінка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; В. В. Горлачова, Національний університет «Запорізька політехніка»; N. Dobroier, Narodowy Uniwersytet Politechniczny w Odessie; С. М. Донець, Український державний університет залізничного транспорту; В. В. Дідусенко, Український державний університет залізничного транспорту; М. С. Друзь, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету; Є. Ю. Зверяк, Херсонський державний університет; К. В. Зроднікова, Український державний університет залізничного транспорту; К. A. Пaльчиковa, Український державний університет залізничного транспорту; Т. В. Коломієць, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; В. А. Весельська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Н. Ю. Комлик, Полтавський національний педагогічнийуніверситет імені В. Г. Короленка; С. О. Педченко, Полтавський національний педагогічнийуніверситет імені В. Г. Короленка; A. Kulyk, State University of Trade and Economics; О. В. Кульбабська, Чернівецький національний університетімені Юрія Федьковича; К. О. Мікрюкова, ВСП «Фаховий коледж Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського»; Д. В. Мовчан, Сумський державний університет; Є. С. Стрельнікова, Сумський державний університет; О. М. Назаренко, Національний університет «Одеська юридична академія»; Д. О. Макєєва, Національний університет «Одеська юридична академія»; С. В. Насакіна, Одеський державний аграрний університет; Ю. П. Воржакова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; О. О. Новокшанова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; S. B. Panchyshyn, Lviv National Environmental University; S. R. Dobrovolska, Lviv National Environmental University; M. B. Opyr, Lviv National Environmental University; С. І. Потапенко, Київський національний лінгвістичний університет; H. V. Prytychenko, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»; М. В. Ріпей, Львівський національний університет імені Івана Франка; Ю. М. Рощина, Придніпровська академія будівництва та архітектури; О. В. Старик, Відокремлений структурний підрозділ Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»; О. М. Стаценко, Університет імені Ф. Шиллєра, Йена; В. Г. Стовпець, Одеський національний морський університет; V. R. Tovma, State University of Trade and Economics; І. Є. Трощук, Івано-Франківський національнийтехнічний університет нафти і газу; S. V. Ustychenko, Cherkasy State Business College; О. І. Філіпова, Національний університет «Одеська політехніка»; Н. А. Хабарова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; В. С. Хоменко, Національний авіаційний університет; Н. М. Шаповаленко, Одеський державний університет внутрішніх справ; С. Ф. Шаркова, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Н. О. Шатілова, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; О. М. Шелюх, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; А. О. Штанько, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Н. О. Моісєєва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; С. П. Шумовецька, Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького; Н. А. Голярдик, Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького; Н. В. Макогончук, Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького; В. А. Балабушка, Київський національний університет культури і мистецтва; О. В. Колесник, Вінницький фаховий коледж економікита підприємництва Західноукраїнського національного університету; Т. В. Голєва, Вінницький технічній фаховий коледж; О. М. Олійник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»; О. І. Панченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; С. С. Тесленко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. О. Уварова, Одеський національний медичний університет; D. О. Tchystiak, Université nationale Taras Chevtchenko de Kyiv; А. О. Шевель, Сумський національний аграрний університет; А. М. Шевченко, Громадська організація «Краєвєд»; С. П. Балінченко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; О. Бандурко, Одеський національний морський університет; А. Д. Баранецька, Запорізький національний університет; Д. Л. Кузьменко, Запорізький національний університет; А. Ю. Басовська, ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»; Л. А. Башманівська, Житомирський державний університет імені Івана Франка; Ю. П. Воржакова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Д. О. Аніскіна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; В. Л. Галацька, Український державний університет науки і технологій; Ю. Д. Доброносова, Національний транспортний університет; О. В. Довгань, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Д. М. Дойков, Одеський національний морський університет; Т. Г. Войтік, Одеський національний морський університет; Б. В. Пучков, Одеський національний морський університет; Т. Г. Копєйкіна, Військова академія (м. Одеса); В. С. Доній, ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»; А. В. Ковбан, Національний університет «Одеська морська академія»; А. В. Кожанов, Національний університет «Одеська морська академія»; Т. С. Мостіпан, Сумський державний університет; М. І. Найдьонов, Державний університет інфраструктури та технологій; Л. В. Григоровська, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України; Л. А. Найдьонова, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України; І. А. Насмінчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; T. V. Neroda, Ukrainian Academy of Printing; М. Г. Нікітіна, Запорізький національний університет; Н. В. Романенко, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; А. М. Криховецька, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; В. Ю. Сочивець, Національний авіаційний університет; В. О. Співачук, Хмельницький національний університет; Н. В. Сподарець, Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського; В. І. Старжець, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; С. Д. Стефанович, Національний університет «Одеська юридична академія»; В. А. Стєкольщикова, ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»; А. І. Тернова, Запорізький національний університет; Л. М. Томіленко, Український мовно-інформаційний фонд НАН України; Л. Ф. Трачук, ВСП «Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету»; А. М. Feshchuk, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»; К. О. Halatsyn, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»; О. L. Yaroshenko, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»; А. Л. Харчилава, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; О. О. Царенко, Національний авіаційний університет; К. В. Чуйко, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; І. І. Шерешкова, Гуманітарний інститут Національного університету оборони України імені Івана Черняховського; О. К. Янишин, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Ю. В. Данилишин, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; А. О. Яременко, Запорізький національний університет; А.М. Гасем, Харківська державна академія дизайну і мистецтв; Р. І. Зеля, ПВНЗ «Буковинський університет»; Н. І. Курасова, Одеський національний морський університет; Н. В. Миргородська, Одеський національний морський університет; І. О. Філатенко, Київський медичний університет; З. В. Юринець, Львівський національний університет імені Івана Франка; Ю. О. Цвілій, Львівський національний університет імені Івана Франка; Н. В. Горло, Запорізький національний університет; O. M. Mitina, Odesа Polytechnic National University; P. V. Melnik, Odesа Polytechnic National University; Н. С. Нагорна, Національний університет «Чернігівська політехніка»; M. V. Ryzhenko, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; O. V. Anisenko, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; О. С. Рижченко, Національний університет цивільного захисту України; О. В. Рубан, ВСП «Сумського фахового коледжу Сумського національного аграрного університету»; О. В. Рябінін, Національна музична академії України імені П. І. Чайковського; А. О. Трофименко, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; А. І. Федорова, Національний університет «Одеська політехніка»; Д. С. Цуканова, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; І. М. Архіпова, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; О. І. Афанасьєв, Національний університет «Одеська політехніка»; І. Л. Василенко, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку; І. В. Бабій, Відокремлений структурний підрозділ «Уманський фаховий коледж технологій і бізнесу Уманського національного університету садівництва»; Н. М. Бовкун, Відокремлений структурний підрозділ «Уманський фаховий коледж технологій і бізнесу Уманського національного університету садівництва»; Ю. Й. Бабчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. А. Боговик, Український державний університет науки і технологій; Н. М. Василишина, Національний авіаційний університет; K. O. Vasina, Izmail State University of Humanities; С. М. Винар, Український католицький університет; Л. В. Власенко, Київський національний торгово-економічний університет; І. П. Тригуб, Київський національний торгово-економічний університет; Ю. В. Грицевич, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Н. Гутарук, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; М. Беніковський, Білінгвальна гімназія, м. Жиліна; І. Д. Давидченко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; О. В. Дзикович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; А. С. Бут, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Л. С. Дідур, Одеський національний медичний університет; D. V. Karachova, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»; О. Я. Ковальчук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; О. М. Мандзюк, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; О. Я. Ковальчук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; О. Ю. Тимків, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; О. І. Куцос, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; I. M. Lavryniuk, «Technical Applied College of Lutsk National Technical University»; L. Lahoda, Cherkasy State Business-College; E. Zadorozhnii, Cherkasy State Business-College; С. Л. Лебедєва, Київський національний університет технологій та дизайну; О. П. Матузкова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; І. Ю. Межуєва, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»; А. О. Мешкурова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; М. Д. Мигун, Київський національний університет будівництва і архітектури; H. M. Mykhailova, Izmail State University of Humanities; Є. О. Михайлова, Навчально-науковий центр гуманітарної освіти Українського державного університету залізничного транспорту; В. М. Березний, Український державний університет залізничного транспорту; L. V. Potapenko, Cherkasy State Business College; О. А. Семенюк, Київський університет імені Бориса Грінченка; А. В. Сібрук, Національний авіаційний університет; А. В. Коваленко, Національний авіаційний університет; Г. Р. Сокол, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Н. М. Тимків, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; І. А. Сахневич, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Л. М. Ткач, Українська академія друкарства; N. D. Tkachenko; Yu. S. Tomyshynets, State University of Trade and Economics; O. M. Tsaryk, West Ukrainian National University; N. V. Rybina, West Ukrainian National University; С. О. Чеглатонєва, Національний університет «Одеська юридична академія»; Yu. Ye. Cherenok, State University of Trade and Economics; Ж. Б. Черська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; A. S. Shestakova, State University of Trade and Economics; С. В. Шийка, Національний університет водного господарства та природокористування; І. Г. Верховцева; K. M. Ihoshev, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; О. Г. Коваль, Чорноморський національний університет імені Петра Могили; Н. М. Кушлакова, Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; А. А. Мерешко, Національний університет «Одеська юридична академія»; Н. В. Михайлюк, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; О. В. Рябушкіна, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Н. О. Свинаренко, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця; Л. А. Бєлоус, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Ю. О. Білокобильський, Центр наукових досліджень та викладання іноземних мовНАН України; М. Веремєєнко, Харківська державна академія дизайну і мистецтв; В. В. Верещака, Науковий ліцей «Політ» при Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А .С. Макаренка» Полтавської обласної ради; І. М. Бойко, Науковий ліцей «Політ» при Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради; O. I. Hotsur, Lviv Polytechnic National University; А. Грищук, Державний торгівельно-економічний університет; Ю. В. Гром, Національний університет «Одеська юридична академія»; І. М. Гуменюк, Відокремлений структурний підрозділ Кам’янець-Подільського фахового коледжу Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»; Д. М. Гуменюк, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»; О. П. Дейкун, Київський національний лінгвістичний університет; Yu. I. Demyanchuk, Lviv State University of Life Safety; Ю. В. Діма, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; М. В. Ілляхова, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Л. О. Калужська, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; О. О. Каретна, Національний університет «Одеська юридична академія»; М. А. Яценко, Національний університет «Одеська юридична академія»; М. М. Карпіцький, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля; О. О. Карпова, Одеський національний економічний університет; О. Я. Ковальчук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; С. О. Тимків, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; В. В. Кушнарьов, Київський національний університет культури і мистецтв; Т. М. Левченко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; С. М. Мельник, Національний університет «Одеська політехніка»; Ю. А. Перегуда, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Д. В. Петрік, Державний торговельно-економічний університет; Д. А. Петрова, Харківський національний університет імені С. Кузнеця; Д. М. Потайчук, Національний університет «Одеська юридична академія»; Л. П. Саракун, Національний університет харчових технологій; М. М. Сарапій, Запорізький національний університет; І. О. Сімкова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; С. Г. Старікова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Ю. Р. Міхнєва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; І. Б. Скакальська, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка; В. В. Касьянчук, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка; T. V. Soroka, Izmail State University of Humanities; О. В. Ткач, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Г. П. Хуторна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; В. Г. Ціватий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Н. В. Шотурма, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; І. Д. Бєлінська, Західноукраїнський національний університет; Г. М. Бек, ВСП «Фаховий коледж економіки, правата інформаційних технологій» Західноукраїнського національного університету; Л. В. Даниленко, Запорізький державний медичний університет; Н. М. Карікова, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; С. П. Пилипенко, ПВНЗ «Київський медичний університет»; Т. Л. Подкупко, Одеський національний медичний університет; C. В. Подпльота, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; O. V. Pozdniakov, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University; O. V. Solovyova, Zaporizhia State Medical University; О. В. Шкурко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; О. Б. Бігич, Київський національний лінгвістичний університет; Л. А. Білоконенко, Криворізький державний педагогічний університет; В. В. Гоян, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; О. Я. Гоян, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; С. П. Дерев’янко, Національний університет «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка»; Л. Ш. Динікова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; T. Ishchenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs; I. Nikitina, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs; І. В. Карпюк, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; І. П. Гальчич, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Т. В. Ковальова, Сумський державний університет; R. Ya. Myhovych, Institute for the Training of Specialists for National Police,Lviv State University of Internal Affairs; R. A. Zapotichna, Lviv State University of Internal Affairs; А. І. Погоріла, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Н. М. Світлик, Ужгородський національний університет; І. І. Севрук, Національна академія Національної гвардії України; Ю. В. Соколовська, Національна академія Національної гвардії України; Н. Ю. Чупрінова, Національна академія Національної гвардії України; А. А. Ткач, Київський національний університет культури і мистецтва

Synopsis

Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практ ичної конференції, 25–26 листопада 2022 р., м. Одеса. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. - 384 с.

Chapters