СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Authors

Мар’ян Миронович Бедрій, Львівський національний університет імені Івана Франка; Сніжана Сергіївна Берднік, Національний університет «Чернігівська політехніка»; Ірина Василівна Бесага, Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ; Євген Михайлович Борисов, Одеський національний екологічний університет; Марія Григорівна Братасюк, Львівський національний університет імені Івана Франка; Ірина Павлівна Варава, Національний авіаційний університет; Ілона Олександрівна Снісаренко, Національний авіаційний університет; Іван Михайлович Доронін, ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»; Богдана Михайлівна Кальваровська, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Наталя Миколаївна Крестовська, Національний університет «Одеська морська академія»; Віктор Вікторович Лазарєв, Харківський національний університет внутрішніх справ; Альона Юріївна Ліксман, Національний університет «Чернігівська політехніка»; Вячеслав Юрійович Ліксман, Національний університет «Чернігівська політехніка»; Тетяна Миколаївна Моісеєва, Національний університет «Одеська політехніка»; Тетяна Олександрівна Подковенко, Західноукраїнський національний університет; Наталія Василівна Русенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Раїса Дем’янівна Сидоркіна, Західнодонбаський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Анна Сергіївна Скворцова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Вікторія Михайлівна Слугоцька, Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»; Ольга Юріївна Соломонова, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Ірина Миколаївна Дмитрук, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Вячеслав Григорович Ціватий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Ірина Петрівна Багрій, ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету»; Алла Григорівна Барабаш, Національний університет «Чернігівська політехніка»; Анастасія Олегівна Новомлинець, Національний університет «Чернігівська політехніка»; Дмитро Володимирович Бараненко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Ганна Олександрівна Блінова, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; Володимир Павлович Бондарь, Науково-дослідний інститут публічного права; Андрій Леонідович Борко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Наталія Василівна Бочарова, Університет імені Альфреда Нобеля; Вікторія Олексіївна Букатіна, Національний університет «Чернігівська політехніка»; Сніжана Юріївна Верба, Західноукраїнський національний університет; Богдан Михайлович Віліщук, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарствата природокористування; Михайло Вікторович Волченко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Олена Русланівна Гук, Національний університет водного господарствата природокористування; Михайло Олександрович Дармін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Яна Олегівна Денисюк, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування; Михайло Сергійович Дзюба, Навчально-науковий інститут права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Ірина Петрівна Динник, Державний торговельно-економічний університет; Андрій Валерійович Сівер, Державний торговельно-економічний університет; Ірина Миколаївна Дмитрук, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Олег Юрійович Дубинський, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Катерина Олександрівна Дубова, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Аліна Валеріївна Желязко, Національний університет водного господарствата природокористування; Наталія Володимирівна Заяць, Державний університет інфраструктури та технологій; Сергій Григорович Зицик, Луцький національний технічний університет; Ігор Вікторович Зозуля, Харківський національний університет внутрішніх справ; Дмитро Володимирович Овдієнко, Харківський національний університет внутрішніх справ; Богдана Сергіївна Киричук, Національний університет водного господарства та природокористування; Всеволод Сергійович Князєв, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Юлія Сергіївна Козлова, Національна академія внутрішніх справ; Антоній Васильович Коник, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування; Олександр Миколайович Кравченко, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Ігор Любомирович Кріцак, Запорізький національний університет; Костянтин Володимирович Кубатко, Запорізький національний університет; Аліна Валеріївна Левченко, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Микола Іванович Логвиненко, Сумський державний університет; Владислава Юріївна Салівон, Відокремлений структурний підрозділ «Роменський фаховий коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»; Юлія Вікторівна Ломжець, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Ігор Володимирович Лучанінов, Запорізький національний університет; Веста Костянтинівна Малолітнева, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України»; Софія Олегівна Михальчук, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування; Ярослав Іванович Музика, Львівський національний університет природокористування; Наталія Олександрівна Ніколаєнко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Єлизавета Ігорівна Тимощук, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Таїсія Миколаївна Новікова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Ярина Павлівна Павлович-Сенета, Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ; Аліна Олексіївна Пилипюк, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування; Валентин Кіндратович Рибачек, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»; Нікіта Андрійович Руденко, ПрАТ «Вищий навчальний заклад«Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства та природокористування; Андрій Ігорович Цевух, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування; Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства та природокористування; Анастасія Юріївна Дмитроца, Національний університет водного господарства іприродокористування; Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства і природокористування; Станіслав Андрійович Зайчук, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування; Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства та природокористування; Дарина Володимирівна Іваницька, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування; Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства і природокористування; Катерина Вячеславівна Мамчур, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарствата природокористування; Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства та природокористування; Вікторія Вікторівна Савин, Національний університет водного господарства та природокористування; Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства і природокористування; Марія Олександрівна Семенович, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування; Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства та природокористування; Ілона Сергіївна Файлер, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування; Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарствата природокористування; Андрій Ігорович Цевух, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування; Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства і природокористування; Ірина Сергіївна Яворська, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування; Вікторія Сергіївна Сорокіна, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування; Ірина Валеріївна Стріла, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування; Єлизавета Олегівна Фенюк, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування; Марія Олександрівна Філіппських, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Наталія Олександрівна Дудкіна, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Борис Дмитрович Хмеловський, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Андрій Вікторович Хрідочкін, Український державний хіміко-технологічний університет; Анна Дмитрівна Черначук, Національний університет водного господарства та природокористування; Володимир Олександрович Чудненко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Максим Вадимович Швед, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування; Олександр Михайлович Шевчук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Катерина Юріївна Шкодич, Національний університет водного господарства та природокористування; Максим Юрійович Щербінін, Національний університет «Чернігівська політехніка»; Артур Геннадійович Андріяшевський, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ; Аліна Олегівна Белікова, Київський регіональний центр Академії правових наук України; Єлізавета Євгеніївна Гапоненко, Український державний університет залізничного транспорту; Ірина Олександрівна Гелецька, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола; Руслана Миколаївна Достдар, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Катерина Іванівна Кочієру, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Роман Валерійович Карпенко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Вікторія Павлівна Комарова, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Олена Олександрівна Крижевська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Олена Анатоліївна Ломакіна, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Микола Миколайович Потіп, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; Олена Анатоліївна Руденко, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола; Данііл Миколайович Савенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Віра Олександрівна Токарева, Національний університет «Одеська юридична академія»; Юлія Іванівна Тюря, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; Валентина Іванівна Чуєнко, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Анна Миколаївна Купрійчук, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Михайло Максимович Боднарчук, Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»; Андрій Володимирович Боровик, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; Олександр Левчишин, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; Андрій Володимирович Боровик, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; Олег Андрійович Воробчак, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»; Олена Володимирівна Гальцова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Олена Іванівна Гарасимів, Львівський державний університет внутрішніх справ; Олена Василівна Ряшко, Львівський державний університет внутрішніх справ; Дар’я Леонідівна Драч, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Олеся Валеріївна Дубович, Полтавський державний аграрний університет; Тетяна Євгенівна Дунаєва, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України; Іванна Олегівна Жук, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Роман Станіславович Кірін, Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України; Олена Анатоліївна Ломакіна, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Анна Сергіївна Кравченко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Владислав Володимирович Мішустін, Донецький державний університет внутрішніх справ; Олена Валеріївна Недайхліб, Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України; Світлана Олегівна Опішняк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Ольга Станіславівна Попович, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України; Наталія Олександрівна Пустова, Інститут з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ; Ніна Зіновіївна Рогатинська, Західноукраїнський національний університет; Роман Михайлович Савчук, Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»; Юлія Володимирівна Циганюк, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; Олена Миколаївна Цільмак, Національний університет «Одеська юридична академія»; Надія Володимирівна Шульженко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Віта Олександрівна Балута, Навчально-науковий морський гуманітарний інститут; Євген Михайлович Борисов, Одеський національний екологічний університет; Ігор Сергійович Воєводін, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Вячеслав Леонідович Галкін, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка; Руслана Миколаївна Достдар, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Маргарита Володимирівна Шараєва, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Алла Володимирівна Іванова, Національний університет «Одеська морська академія»; Олена Валіславівна Костиря, Національний університет «Одеська морська академія»; Алла Вадимівна Іващенко, Український державний університет залізничного транспорту; Владислава Сергіївна Киргізова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Марія Анатоліївна Падалка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Євген Владиславович Реньов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Тетяна Михайлівна Чикун, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування; Олена Святославівна Шкарнега, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Михайло Олександрович Сємко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет»; Мирослава Андріївна Хлистік, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Ірина Сергіївна Яворська, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування; Максим Біляк, Запорізький національний університет

Synopsis

Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики: Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції, що присвячена 102-річчю Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв. 28–29 грудня 2022 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. – 508 с.

Chapters

 • ДО ПИТАННЯ ПРО АВТОРСТВО ПРАВОВОГО ЗВИЧАЮ У КОНТЕКСТІ ЙОГО ПОНЯТТЯ ТА ПРИРОДИ
  Мар’ян Миронович Бедрій
 • ПОЛІТИКО-ПРАВОВА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ТА СУСПІЛЬНІ ЦІННОСТІ СЬОГОДЕННЯ
  Сніжана Сергіївна Берднік
 • ЕКЗИСТЕНЦІЙНЕ ПРИРОДНЕ ПРАВО ЕРІХА ФЕХНЕРА
  Ірина Василівна Бесага
 • НОРМАТИВНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НОВІ ЧАСИ
  Євген Михайлович Борисов
 • ІДЕОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА РАШИЗМУ ЯК АНТИПОД ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
  Марія Григорівна Братасюк
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ
  Ірина Павлівна Варава, Ілона Олександрівна Снісаренко
 • НАДЗВИЧАЙНІСТЬ ЯК СУТНІСНА ОСНОВА ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
  Іван Михайлович Доронін
 • ФЕМІНІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
  Богдана Михайлівна Кальваровська
 • ПРО ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ У ПРАВНИЧИХ ЗВО
  Наталя Миколаївна Крестовська
 • ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ТЕРОРИЗМ»: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
  Віктор Вікторович Лазарєв
 • ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ВИДИ ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
  Альона Юріївна Ліксман
 • ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
  Вячеслав Юрійович Ліксман
 • «КВАДРИГА» – УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ БЕЗПЕКОВИЙ АЛЬЯНС
  Тетяна Миколаївна Моісеєва
 • ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДІАТОРА
  Тетяна Олександрівна Подковенко
 • ВПЛИВ ПРАВА НА ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ
  Наталія Василівна Русенко
 • ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
  Раїса Дем’янівна Сидоркіна
 • ЕКОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ ТА РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В МАНІПУЛЯТИВНИХ СТРАТЕГІЯХ
  Анна Сергіївна Скворцова
 • РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЗАХИСТІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
  Вікторія Михайлівна Слугоцька
 • РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ
  Ольга Юріївна Соломонова, Ірина Миколаївна Дмитрук
 • МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА, ПРАВО І ДЕРЖАВА В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СПАДЩИНІ ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА ЧЕРНОУСОВА (1869 – ?): ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ДИСКУРСИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ (ІСТОРІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ УЧЕНЬ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІ
  Вячеслав Григорович Ціватий
 • ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ДОБРОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
  Ірина Петрівна Багрій
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
  Алла Григорівна Барабаш, Анастасія Олегівна Новомлинець
 • ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
  Дмитро Володимирович Бараненко
 • ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
  Ганна Олександрівна Блінова
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ
  Володимир Павлович Бондарь
 • ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
  Андрій Леонідович Борко
 • МУНІЦИПАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
  Наталія Василівна Бочарова
 • КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
  Вікторія Олексіївна Букатіна
 • ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  Сніжана Юріївна Верба
 • МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ
  Богдан Михайлович Віліщук
 • ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ САНКЦІЙ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ТВАРИННОГО СВІТУ
  Михайло Вікторович Волченко
 • ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ІМПІЧМЕНТУ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
  Олена Русланівна Гук
 • ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ
  Михайло Олександрович Дармін
 • ДЖЕРЕЛА МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  Яна Олегівна Денисюк
 • ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСІБ ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЛЕГКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ (ОДНО -, ДВО -, ТРИКОЛІСНИЙ ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ТИПУ ЕЛЕКТРОСАМОКАТ, МОНОКОЛЕСО, ГІРОСКУТЕР ТОЩО)
  Михайло Сергійович Дзюба
 • УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
  Ірина Петрівна Динник, Андрій Валерійович Сівер
 • СУЧАСНА ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ЦІННІСТЬ І ВЛАСТИВОСТІ ЇЇ КОНСТИТУЦІЇ
  Ірина Миколаївна Дмитрук
 • ВЗАЄМОДІЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
  Олег Юрійович Дубинський
 • ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Катерина Олександрівна Дубова
 • ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЦЕВИХ РАД: РОЛЬ І МІСЦЕ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Аліна Валеріївна Желязко
 • ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
  Наталія Володимирівна Заяць
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Сергій Григорович Зицик
 • ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТИМЧАСОВОЮ СЛІДЧОЮ КОМІСІЄЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
  Ігор Вікторович Зозуля, Дмитро Володимирович Овдієнко
 • ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ДОСВІД УКРАЇНИ І СВІТУ
  Богдана Сергіївна Киричук
 • МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ У СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
  Всеволод Сергійович Князєв
 • ПОНЯТТЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
  Юлія Сергіївна Козлова
 • ЛЕГАЛЬНИЙ БАР’ЄР ЯК ФАКУЛЬТАТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ
  Антоній Васильович Коник
 • СТАН ТА РОЗВИТОК ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ
  Олександр Миколайович Кравченко
 • ОКРЕМІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ
  Ігор Любомирович Кріцак
 • АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ В УКРАЇНІ
  Костянтин Володимирович Кубатко
 • ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
  Аліна Валеріївна Левченко
 • ВПЛИВ КОНСТИТУЦІЙНИХ НОРМ НА УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
  Микола Іванович Логвиненко, Владислава Юріївна Салівон
 • ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ
  Юлія Вікторівна Ломжець
 • ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ПРАВУ ЄС ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
  Ігор Володимирович Лучанінов
 • РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЛЯХ УКРАЇНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
  Веста Костянтинівна Малолітнева
 • ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ В РОЗРІЗІ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА (ПРИКЛАД ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ДЛЯ ОТГ)
  Софія Олегівна Михальчук
 • РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ: КОНСТИТУЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Ярослав Іванович Музика
 • ЛЮСТРАЦІЯ ЯК ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ФЕНОМЕН
  Наталія Олександрівна Ніколаєнко, Єлизавета Ігорівна Тимощук
 • МІСЦЕ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  Таїсія Миколаївна Новікова
 • МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
  Ярина Павлівна Павлович-Сенета
 • ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
  Аліна Олексіївна Пилипюк
 • ДО ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАВДАННЯ ШКОДИ ДОВКІЛЛЮ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ
  Валентин Кіндратович Рибачек
 • ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
  Нікіта Андрійович Руденко
 • НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ СОЦІОЛОГІЧНИХ ОПИТУВАНЬ НА СВІДОМУ РЕАЛІЗАЦІЮ ВИБОРЧОГО ПРАВА ГРОМАДЯНАМИ ПІД ЧАС ВИБОРІВ
  Ірина Євгенівна Словська, Андрій Ігорович Цевух
 • ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА: ОБОВ’ЯЗОК ДЕРЖАВИ ТА САМОЗАХИСТ
  Ірина Євгенівна Словська, Анастасія Юріївна Дмитроца
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ: УКРАЇНА, ПОЛЬЩА, МОЛДОВА ТА ГРУЗІЯ
  Ірина Євгенівна Словська, Станіслав Андрійович Зайчук
 • МІСЦЕВІ РЕФЕРЕНДУМИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
  Ірина Євгенівна Словська, Дарина Володимирівна Іваницька
 • СИСТЕМА МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Ірина Євгенівна Словська, Катерина Вячеславівна Мамчур
 • РОЛЬ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ У НАДАННІ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
  Ірина Євгенівна Словська, Вікторія Вікторівна Савин
 • ПРАВО ГРОМАДЯН НА УЧАСТЬ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ
  Ірина Євгенівна Словська, Марія Олександрівна Семенович
 • КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
  Ірина Євгенівна Словська, Ілона Сергіївна Файлер
 • ЛІБЕРТАРІАНСТВО ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА У XXI СТОЛІТТІ
  Ірина Євгенівна Словська, Андрій Ігорович Цевух
 • ПРОБЛЕМИ НЕДІЙСНОСТІ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
  Ірина Євгенівна Словська, Ірина Сергіївна Яворська
 • СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ
  Вікторія Сергіївна Сорокіна
 • ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ЯК ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
  Ірина Валеріївна Стріла
 • ПРИЧИНИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
  Єлизавета Олегівна Фенюк
 • КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Марія Олександрівна Філіппських, Наталія Олександрівна Дудкіна
 • ПРОБЛЕМАТИКА СУЧАСНОЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРЕМʼЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ
  Борис Дмитрович Хмеловський
 • ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» В СУЧАСНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
  Андрій Вікторович Хрідочкін
 • МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  Анна Дмитрівна Черначук
 • ВОДНІ ОБ’ЄКТИ ЯК ОБ’ЄКТ ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНЬОГО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ
  Володимир Олександрович Чудненко
 • ПОЛІТИЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
  Максим Вадимович Швед
 • ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
  Олександр Михайлович Шевчук
 • СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
  Катерина Юріївна Шкодич
 • ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЛОБІЗМУ В США
  Максим Юрійович Щербінін
 • КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР: ОСОБЛИВОСТІ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
  Артур Геннадійович Андріяшевський
 • ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ «НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ» ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄСПЛ
  Аліна Олегівна Белікова
 • СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТТЯ ФОРС-МАЖОРУ ІЗ СУМІЖНИМИ ПРАВОВИМИ КАТЕГОРІЯМИ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
  Єлізавета Євгеніївна Гапоненко
 • ПРО МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАВДАТКУ ЯК ВІДСТУПНОГО
  Ірина Олександрівна Гелецька
 • МАТЕРІАЛЬНІ ТА ФОРМАЛЬНІ УМОВИ ШЛЮБУ
  Руслана Миколаївна Достдар, Катерина Іванівна Кочієру
 • ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ
  Роман Валерійович Карпенко
 • УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ В АСПЕКТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
  Вікторія Павлівна Комарова
 • ЩОДО БЕЗСПІРНОСТІ ЯК ОЗНАКИ НОТАРІАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
  Олена Олександрівна Крижевська
 • ЩОДО ВІДМІННОСТІ КОРПОРАТИВНИХ АКТІВ ВІД ПРАВОЧИНІВ
  Олена Анатоліївна Ломакіна
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
  Микола Миколайович Потіп
 • ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ
  Олена Анатоліївна Руденко
 • ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ
  Данііл Миколайович Савенко
 • ЩОДО ПИТАННЯ ЦИФРОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
  Віра Олександрівна Токарева
 • ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  Юлія Іванівна Тюря
 • ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ
  Валентина Іванівна Чуєнко, Анна Миколаївна Купрійчук
 • ВИСНОВОК СПЕЦІАЛІСТА ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ
  Михайло Максимович Боднарчук
 • СУВОРЕ СЛІДУВАННЯ ФОРМУЛЮВАННЮ ПОСТАВЛЕНОГО ПИТАННЯ ЕКСПЕРТОМ ЯК ПРИЧИНА НЕМОЖЛИВОСТІ ОТРИМАТИ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПО СУТІ
  Андрій Володимирович Боровик, Олександр Левчишин
 • ОКРЕМІ КАТЕГОРІЇ ДЕРЖАВНИХ ДІЯЧІВ ЯК СПЕЦІАЛЬНІ ПОТЕРПІЛІ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 351, 351-1, 351-2 КК УКРАЇНИ
  Андрій Володимирович Боровик
 • ПІДСТАВИ ДЕЛЕГУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ІНШОМУ ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
  Олег Андрійович Воробчак
 • ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ В УКРАЇНІ
  Олена Володимирівна Гальцова
 • КОМПРОМІС ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  Олена Іванівна Гарасимів, Олена Василівна Ряшко
 • МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО РОЗСУДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  Дар’я Леонідівна Драч
 • АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
  Олеся Валеріївна Дубович
 • ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
  Тетяна Євгенівна Дунаєва
 • ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
  Іванна Олегівна Жук
 • ОКРЕМІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТА ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗНАРЯДДЯ ЗЛОЧИНІВ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА
  Роман Станіславович Кірін
 • КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
  Олена Анатоліївна Ломакіна, Анна Сергіївна Кравченко
 • МЕХАНІЗМ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ
  Владислав Володимирович Мішустін
 • ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЮДИЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
  Олена Валеріївна Недайхліб
 • СУЧАСНИЙ СТАН ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
  Світлана Олегівна Опішняк
 • КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕРОРИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В ІСПАНІЇ
  Ольга Станіславівна Попович
 • ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В УКРАЇНІ
  Наталія Олександрівна Пустова
 • ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
  Ніна Зіновіївна Рогатинська
 • СУЧАСНА ПАРАДИГМА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
  Роман Михайлович Савчук
 • ОЦІНКА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА СУДОМ
  Юлія Володимирівна Циганюк
 • ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ САКІШІ ТОЙОДА «П’ЯТЬ ЧОМУ?»
  Олена Миколаївна Цільмак
 • ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ ЛАТВІЇ
  Надія Володимирівна Шульженко
 • ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ E-НАВІГАЦІЇ МОРЕПЛАВСТВА
  Віта Олександрівна Балута
 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ У НОВІ ЧАСИ: ПРАКТИКА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
  Євген Михайлович Борисов
 • ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ЄВРОПИ ТА ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
  Ігор Сергійович Воєводін
 • ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
  Вячеслав Леонідович Галкін
 • КОЛІЗІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ ДЛЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
  Руслана Миколаївна Достдар, Маргарита Володимирівна Шараєва
 • МОРСЬКА БЛОКАДА ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
  Алла Володимирівна Іванова, Олена Валіславівна Костиря
 • ПРОБЛЕМИ ПРАВА ПРИТУЛКУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
  Алла Вадимівна Іващенко
 • ЄВРОПРОКУРАТУРА: РОЛЬ, ЗНАЧЕННЯ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВЗАЄМОДІЯ З КРАЇНАМИ ЄС
  Владислава Сергіївна Киргізова
 • ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЄС
  Марія Анатоліївна Падалка
 • АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ
  Євген Владиславович Реньов
 • НАСЛІДКИ ВІЙНИ – ВПЛИВ НА ДЕРЖАВУ ТА СУСПІЛЬСТВО
  Тетяна Михайлівна Чикун
 • ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ООН ЯК ІНСТИТУЦІЇ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ У СВІТІ
  Олена Святославівна Шкарнега
 • РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
  Михайло Олександрович Сємко
 • УРЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ПРОЦЕДУР АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  Мирослава Андріївна Хлистік
 • БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  Ірина Сергіївна Яворська
 • НОВАЦІЇ ІНСТИТУТУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Максим Біляк

Author Biographies

Мар’ян Миронович Бедрій, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат юридичних наук, доцент, адвокат,
доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень
юридичного факультету

Сніжана Сергіївна Берднік, Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувачка вищої освіти

Ірина Василівна Бесага, Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ

аспірант кафедри загально-правових дисциплін

Євген Михайлович Борисов, Одеський національний екологічний університет

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри військової підготовки

Марія Григорівна Братасюк, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор філософських наук, професор,
професор кафедри філософії

Ірина Павлівна Варава, Національний авіаційний університет

доктор філософії,
доцент кафедри теорії та історії держави і права
Юридичного факультету

Ілона Олександрівна Снісаренко, Національний авіаційний університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
Юридичного факультету

Іван Михайлович Доронін, ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

доктор юридичних наук, доцент,
завідувач наукової лабораторії права національної
та міжнародної безпеки

Богдана Михайлівна Кальваровська, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

студентка I курсу факультету морського права

Наталя Миколаївна Крестовська, Національний університет «Одеська морська академія»

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри морського права

Віктор Вікторович Лазарєв, Харківський національний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1

Альона Юріївна Ліксман, Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувачка вищої освіти

Вячеслав Юрійович Ліксман, Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувач вищої освіти

Тетяна Миколаївна Моісеєва, Національний університет «Одеська політехніка»

кандидат історичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин та права

Тетяна Олександрівна Подковенко, Західноукраїнський національний університет

кандидатка юридичних наук,
доцентка кафедри теорії та історії держави і права

Наталія Василівна Русенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Раїса Дем’янівна Сидоркіна, Західнодонбаський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

доцент кафедри соціально-гуманітарної підготовки та права

Анна Сергіївна Скворцова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

здобувач вищої освіти
факультету суспільних наук і міжнародних відносин

Вікторія Михайлівна Слугоцька, Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»

старший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін

Ольга Юріївна Соломонова, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

магістрантка факультету морського права

Ірина Миколаївна Дмитрук, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидатка юридичних наук,
доцентка кафедри морського та господарського права

Вячеслав Григорович Ціватий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент,
Заслужений працівник освіти України,
член правління Наукового товариства історії дипломатії
та міжнародних відносин

Ірина Петрівна Багрій, ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету»

голова циклової комісії юридичних дисциплін, викладач юридичних
дисциплін

Алла Григорівна Барабаш, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри публічного та приватного права

Анастасія Олегівна Новомлинець, Національний університет «Чернігівська політехніка»

студентка юридичного факультету

Дмитро Володимирович Бараненко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

доктор юридичних наук,
професор кафедри теорії та історії держави і права

Ганна Олександрівна Блінова, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

докторка юридичних наук, доцент

Володимир Павлович Бондарь, Науково-дослідний інститут публічного права

здобувач

Андрій Леонідович Борко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

доктор юридичних наук, професор,
декан факультету морського права

Наталія Василівна Бочарова, Університет імені Альфреда Нобеля

докторка юридичних наук,
професорка кафедри права

Вікторія Олексіївна Букатіна, Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувачка вищої освіти

Сніжана Юріївна Верба, Західноукраїнський національний університет

здобувач

Богдан Михайлович Віліщук, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарствата природокористування

студент III курсу

Михайло Вікторович Волченко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

аспірант кафедри публічного та міжнародного права
Юридичного інституту

Олена Русланівна Гук, Національний університет водного господарствата природокористування

студентка III курсу
Навчально-наукового інституту права

Михайло Олександрович Дармін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірант

Яна Олегівна Денисюк, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

студентка III курсу

Михайло Сергійович Дзюба, Навчально-науковий інститут права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

курсант I курсу

Ірина Петрівна Динник, Державний торговельно-економічний університет

кандидат наук з державного управління,
старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування

Андрій Валерійович Сівер, Державний торговельно-економічний університет

студент IV курсу факультету економіки, менеджменту та психології

Ірина Миколаївна Дмитрук, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидатка юридичних наук,
доцентка кафедри морського та господарського права

Олег Юрійович Дубинський, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

доктор юридичних наук, професор,
проректор з науково-педагогічної роботи,
економічних, юридичних та соціальних питань,
професор кафедри морського та господарського права
факультету морського права

Катерина Олександрівна Дубова, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

доцентка кафедри адміністративного та конституційного права

Аліна Валеріївна Желязко, Національний університет водного господарствата природокористування

студентка III курсу
Навчально-наукового інституту права

Наталія Володимирівна Заяць, Державний університет інфраструктури та технологій

доктор юридичних наук,
професор кафедри конституційного та адміністративного права
юридичного факультету

Сергій Григорович Зицик, Луцький національний технічний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права

Ігор Вікторович Зозуля, Харківський національний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри криміналістики, судової експертології
та домедичної підготовки

Дмитро Володимирович Овдієнко, Харківський національний університет внутрішніх справ

аспірант

Богдана Сергіївна Киричук, Національний університет водного господарства та природокористування

студентка III курсу
Навчально-наукового інституту права

Всеволод Сергійович Князєв, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри адміністративного та конституційного права
факультету морського права

Юлія Сергіївна Козлова, Національна академія внутрішніх справ

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

Антоній Васильович Коник, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

студент III курсу

Олександр Миколайович Кравченко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат юридичних наук, докторант

Ігор Любомирович Кріцак, Запорізький національний університет

аспірант кафедри адміністративного та господарського права

Костянтин Володимирович Кубатко, Запорізький національний університет

здобувач кафедри адміністративного та господарського права

Аліна Валеріївна Левченко, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

аспірантка кафедри конституційного та кримінального права

Микола Іванович Логвиненко, Сумський державний університет

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного, господарського права
та фінансово-економічної безпеки

Владислава Юріївна Салівон, Відокремлений структурний підрозділ «Роменський фаховий коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»

студентка

Юлія Вікторівна Ломжець, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидатка політичних наук, доцентка,
завідувачка кафедри морського та господарського права

Ігор Володимирович Лучанінов, Запорізький національний університет

здобувач кафедри адміністративного та господарського права

Веста Костянтинівна Малолітнева, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України»

докторка юридичних наук, учений секретар

Софія Олегівна Михальчук, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

студентка III курсу

Ярослав Іванович Музика, Львівський національний університет природокористування

кандидат юридичних наук, в.о. доцента кафедри права
факультету управління, економіки і права

Наталія Олександрівна Ніколаєнко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

докторка політичних наук,
професорка кафедри адміністративного та конституційного права

Єлизавета Ігорівна Тимощук, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

студентка I курсу факультету морського права

Таїсія Миколаївна Новікова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

студентка II курсу факультету прокуратури

Ярина Павлівна Павлович-Сенета, Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін

Аліна Олексіївна Пилипюк, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

студентка III курсу

Валентин Кіндратович Рибачек, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри конституційного, міжнародного права
та публічно-правових дисциплін

Нікіта Андрійович Руденко, ПрАТ «Вищий навчальний заклад«Міжрегіональна Академія управління персоналом»

студент
Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого

Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства та природокористування

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

Андрій Ігорович Цевух, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

студент III курсу

Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства та природокористування

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

Анастасія Юріївна Дмитроца, Національний університет водного господарства іприродокористування

здобувач освіти першого рівня

Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства і природокористування

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

Станіслав Андрійович Зайчук, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

студент III курсу

Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства та природокористування

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

Дарина Володимирівна Іваницька, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

студентка III курсу

Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства і природокористування

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

Катерина Вячеславівна Мамчур, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарствата природокористування

студентка III курсу

Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства та природокористування

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

Вікторія Вікторівна Савин, Національний університет водного господарства та природокористування

студентка III курсу
Навчально-наукового інституту права

Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства і природокористування

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

Марія Олександрівна Семенович, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

студентка III курсу

Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства та природокористування

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

Ілона Сергіївна Файлер, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

студентка III курсу

Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарствата природокористування

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

Андрій Ігорович Цевух, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

студент III курсу

Ірина Євгенівна Словська, Національний університет водного господарства і природокористування

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

Ірина Сергіївна Яворська, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

студентка III курсу

Вікторія Сергіївна Сорокіна, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

студентка III курсу

Ірина Валеріївна Стріла, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

студентка ІІІ курсу

Єлизавета Олегівна Фенюк, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

студентка III курсу

Марія Олександрівна Філіппських, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

старший викладач кафедри морського та господарського права
факультету морського права

Наталія Олександрівна Дудкіна, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

студентка факультету морського права

Борис Дмитрович Хмеловський, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

студент юридичного факультету

Андрій Вікторович Хрідочкін, Український державний хіміко-технологічний університет

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри підприємництва, організації виробництва
та теоретичної і прикладної економіки

Анна Дмитрівна Черначук, Національний університет водного господарства та природокористування

студентка III курсу
Навчально-наукового інституту права

Володимир Олександрович Чудненко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант

Максим Вадимович Швед, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

студент III курсу

Олександр Михайлович Шевчук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри адміністративного права
та адміністративної діяльності

Катерина Юріївна Шкодич, Національний університет водного господарства та природокористування

студентка ІІІ курсу

Максим Юрійович Щербінін, Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувач вищої освіти

Артур Геннадійович Андріяшевський, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ

студент III курсу факультету № 2

Аліна Олегівна Белікова, Київський регіональний центр Академії правових наук України

аспірант

Єлізавета Євгеніївна Гапоненко, Український державний університет залізничного транспорту

студентка

Ірина Олександрівна Гелецька, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола

кандидат юридичних наук, заступник директора з навчальної,
наукової роботи та міжнародного співробітництва

Руслана Миколаївна Достдар, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри морського та господарського права

Катерина Іванівна Кочієру, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

студентка факультету морського права

Роман Валерійович Карпенко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Вікторія Павлівна Комарова, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

студентка I курсу магістратури

Олена Олександрівна Крижевська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидатка юридичних наук,
доцентка кафедри нотаріального, виконавчого процесу
та адвокатури, прокуратури, судоустрою

Олена Анатоліївна Ломакіна, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидатка юридичних наук, доцентка,
доцентка кафедри адміністративного та конституційного права

Микола Миколайович Потіп, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права

Олена Анатоліївна Руденко, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола

кандидат юридичних наук,
викладач юридичних дисциплін

Данііл Миколайович Савенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант кафедри цивільного та господарського права
юридичного факультету

Віра Олександрівна Токарева, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права

Юлія Іванівна Тюря, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права

Валентина Іванівна Чуєнко, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та міжнародного права
Навчально-наукового інституту права імені Князя Володимира Великого

Анна Миколаївна Купрійчук, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

магістрантка кафедри цивільно-правових дисциплін
та міжнародного права
Навчально-наукового інституту права імені Князя Володимира Великого

Михайло Максимович Боднарчук, Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри кримінального процесу та криміналістики

Андрій Володимирович Боровик, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

кандидат юридичних наук, доцент,
академік Міжнародної кадрової академії,
проректор з наукової роботи

Олександр Левчишин, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

магістрант

Андрій Володимирович Боровик, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

кандидат юридичних наук, доцент,
академік Міжнародної кадрової академії,
проректор з наукової роботи

Олег Андрійович Воробчак, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Олена Володимирівна Гальцова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидатка юридичних наук,
викладачка кафедри права Національної безпеки та правової роботи
Військово-юридичного інституту,
науковий співробітник
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса

Олена Іванівна Гарасимів, Львівський державний університет внутрішніх справ

кандидатка юридичних наук, доцентка,
доцентка кафедри кримінального процесу та криміналістики

Олена Василівна Ряшко, Львівський державний університет внутрішніх справ

кандидатка юридичних наук, доцентка,
доцентка кафедри кримінального процесу та криміналістики

Дар’я Леонідівна Драч, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка І курсу магістратури
юридичного факультету

Олеся Валеріївна Дубович, Полтавський державний аграрний університет

кандидатка юридичних наук,
доцентка кафедри підприємництва і права

Тетяна Євгенівна Дунаєва, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

кандидат юридичних наук,
науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою

Іванна Олегівна Жук, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

студентка I курсу факультету морського права

Роман Станіславович Кірін, Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України

доктор юридичних наук, доцент, судовий експерт

Олена Анатоліївна Ломакіна, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидатка юридичних наук, доцентка,
доцентка кафедри адміністративного та конституційного права

Анна Сергіївна Кравченко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

студентка V курсу факультету морського права

Владислав Володимирович Мішустін, Донецький державний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики

Олена Валеріївна Недайхліб, Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України

головний судовий експерт

Світлана Олегівна Опішняк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

магістрант

Ольга Станіславівна Попович, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

кандидат юридичних наук,
науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права

Наталія Олександрівна Пустова, Інститут з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ

аспірантка кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1

Ніна Зіновіївна Рогатинська, Західноукраїнський національний університет

доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри кримінального права та процесу
юридичного факультету

Роман Михайлович Савчук, Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, директор

Юлія Володимирівна Циганюк, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

докторка юридичних наук, доцентка,
професорка кафедри кримінального права та процесу

Олена Миколаївна Цільмак, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор,
завідувачка кафедри психології

Надія Володимирівна Шульженко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидатка юридичних наук, доцентка,
старша наукова дослідниця відділу дослідження проблем
кримінального права
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України;
асистентка кафедри кримінального права

Віта Олександрівна Балута, Навчально-науковий морський гуманітарний інститут

студентка IV курсу

Євген Михайлович Борисов, Одеський національний екологічний університет

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри військової підготовки

Ігор Сергійович Воєводін, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

викладач кафедри міжнародного і європейського права

Вячеслав Леонідович Галкін, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

аспірант кафедри державно-правових дисциплін

Руслана Миколаївна Достдар, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри морського та господарського права

Маргарита Володимирівна Шараєва, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

студентка факультету морського права

Алла Володимирівна Іванова, Національний університет «Одеська морська академія»

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри морського права

Олена Валіславівна Костиря, Національний університет «Одеська морська академія»

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри морського права

Алла Вадимівна Іващенко, Український державний університет залізничного транспорту

студентка

Владислава Сергіївна Киргізова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

студентка III курсу міжнародно-правового факультету

Марія Анатоліївна Падалка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

заступник начальника юридичного відділу

Євген Владиславович Реньов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри міжнародного і європейського права

Тетяна Михайлівна Чикун, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

студентка III курсу

Олена Святославівна Шкарнега, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидатка юридичних наук,
доцентка кафедри морського та господарського права

Михайло Олександрович Сємко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет»

старший викладач кафедри права

Мирослава Андріївна Хлистік, Волинський національний університет імені Лесі Українки

старший викладач кафедри права та економіко-фінансової безпеки
Приватного вищого навчального закладу
«Академія рекреаційних технологій і права»,
аспірантка кафедри кримінального права і процесу

Ірина Сергіївна Яворська, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

студентка ІІІ курсу

Максим Біляк, Запорізький національний університет

студент 4 курсу юридичного факультету

Cover for СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Published
February 1, 2023