ЮРИДИЧНІ НАУКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Authors

В. Й. Андрусишин, Київська міська рада; А. А. Серединко, Міжнародний гуманітарний університет; С. В. Адамчук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; О. М. Царенко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; М. О. Дармін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Т. М. Заворотченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; В. М. Кравчук, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Л. М. Мудриєвська, Дніпровський національний університет; О. О. Тесленко, Дніпровський національний університет; Т. С. Свирид, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. В. Баранкова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; О. М. Волощенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; В. С. Дмитришин, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами; С. О. Короєд, Науково-дослідний інститут публічного права; К. В. Москаленко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. А. Назаренко, Національна академія внутрішніх справ; О. І. Надієнко, Національний університет «Запорізька політехніка»; В. О. Савченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; О. І. Турлай, Західноукраїнський національний університет; І. С. Похиленко, Київський національний університет будівництва і архітектури; В. В. Радзивілюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Л. Ю. Прогонюк, Миколаївський національний аграрний університет; О. М. Рим, Львівський національний університет імені Івана Франка; О. В. Ананьєва, Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія»; О. Л. Яценко, Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія»; М. А. Дейнега, Національний університет біоресурсів і природокористування України; В. В. Дем’янов, Класичний приватний університет; Г. В. Клєріні, Державний біотехнологічний університет; М. М. Бердар, Київський кооперативний інститут бізнесу і права; В. В. Брановицький, АО «КБ Партнерс»; О. В. Бурдейна, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка; І. С. Дрок, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; О. О. Дяченко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Я. С. Зелінська, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; К. С. Ізбаш, Одеський державний університет внутрішніх справ; В. М. Левківська, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; І. В. Лучанінов, Запорізький національний університет; Я. І. Маслова, Національний університет «Одеська юридична академія»; М. В. Міхеєв, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України; М. С. Міхровська, Навчально-науковий інститут праваКиївського національного університету імені Тараса Шевченка; М. Г. Околот, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; О. В. Покатаєва, Класичний приватний університет; Є. В. Посторонко, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; Н. Ю. Пришва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. Ю. Саббатовський, Харківський національний університет внутрішніх справ; Р. М. Савчук, Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»; Я. М. Сандул, Національний університет «Одеська юридична академія»; О. Ю. Синявська, Харківський національний університет внутрішніх справ; Д. С. Тихонова, Харківський національний університет внутрішніх справ; М. А. Слободянюк, Національний університет «Одеська юридична академія»; Я. В. Усенко, Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету; А. В. Хрідочкін, Український державний хіміко-технологічний університет; В. В. Чайка, Державний податковий університет; Л. М. Чемерис, Харківський апеляційний суд; Д. І. Юморанов, Науково-дослідний інститут публічного права; М. О. Акімов, Національна академія внутрішніх справ; О. В. Александренко, Національна академія внутрішніх справ; В. І. Женунтій, Національна академія внутрішніх справ; А. В. Боровик, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; С. І. Бугера, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України; Н. Г. Габлей, Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»; О. М. Гаргат-Українчук, Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»; І. О. Данилова, Харківський національний університет внутрішніх справ; Л. М. Добробог, Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Я. О. Лантінов, Харківський національний університет внурішніх справ; І. В. Монін, Класичний приватний університет; Т. Б. Ніколаєнко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; Я. М. Костян, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; В. В. Пивоваров, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України; А. О. Радзівіло, Інститут економіки та права; О. М. Смушак, Івано-Франківський юридичний інститут «Одеська юридична академія»; М. В. Горідько, Академія адвокатури України; В. І. Жукова, Національне антикорупційне бюро України; О. В. Маленко, Адвокатське об’єднання «Юридична компанія «ІНТЕРЛЕГУМ»; Ю. М. Мирошниченко, Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області; Н. О. Опанасенко, Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; С. Р. Рафальонт, Львівський національний університет імені Івана Франка; Я. В. Сидій, Академія адвокатури України; Є. В. Чуйко, Донецький державний університет внутрішніх справ; О. О. Кармаза, Інститут післядипломної освітиКиївського національного університету імені Тараса Шевченка; О. М. Григоров, Науково-навчальний інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; К. В. Громовенко, Міжнародний гуманітарний університет; О. І. Гуміров, Міжнародний гуманітарний університет; С. К. Пахомі, Міжнародний гуманітарний університет; Л. В. Серватюк, Національна академія Служби безпеки України; М. І. Смирнов, Національний університет «Одеська юридична академія»; Г. Р. Щербак, Державний торговельно-економічний університет; М. А. Бурдоносова, Державний університет інфраструктури та технологій; С. Р. Карпенко, Університет митної справи та фінансів; О. П. Бондарчук, Університет митної справи та фінансів; О. В. Гладій, Університет митної справи та фінансів; Є. В. Жадан, Університет митної справи та фінансів; А. М. Анохін, Запорізький національний університет; М. І. Іліка, Львівський національний університет імені Івана Франка; А. В. Сара, Міжнародний гуманітарний університет; Д.А. Третьяков, Міжнародний гуманітарний університет; Д.О. Колодін, Національний університет «Одеська юридична академія»; С.С. Аліна; С.В. Холявка, Львівський національний університет імені Івана Франка; М.Д. Ждан, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; В.В. Коломієць, Донецький державний університет внутрішніх справ; А.В. Савінова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; О.М. Волуйко, Національна академія внутрішніх справ; Н.О. Семенчук, Запорізький національний університет; Д.В. Губачова, Запорізький національний університет; М.В. Мавродієва, Запорізький національний університет; Д. А. Іов, Університет імені Альфреда Нобеля; Р. С. Козьяков, Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області; С.М. Коренєв, Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»; Н.А. Шуст, Національна академія внутрішніх справ; О.А. Головач, Міжнародний університет бізнесу і права; С.О. Ярмола, Регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь» Сил територіальної оборони Збройних Сил України; Д.Д. Москаль, Міжнародний університет бізнесу і права; І.І. Недохлєбов, Запорізький національний університет; О.В. Раздольська, Національна академія внутрішніх справ; О.Ю. Литвиненко, Класичний приватний університет; Н. О. Шаронова, Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»; О. Г. Набокова, Запорізький національний університет; В.М. Сівак, Національний університет «Одеська юридична академія»; Т.К. Яковлева, Донецький державний університет внутрішніх справ; А.А. Манукян, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Н.Ю. Цибульник; В.В. Бабко, Деснянський районний суд міста Києва

Synopsis

Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24–25 лютого 2023 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 412 с.

Chapters

 • РАДЯНСЬКА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
  В. Й. Андрусишин
 • ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
  А. А. Серединко
 • ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО СУДОЧИНСТВА В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
  С. В. Адамчук, О. М. Царенко
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
  М. О. Дармін
 • КАТЕГОРІЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ
  Т. М. Заворотченко
 • КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ВІЙСЬКОВИХ СУДІВ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД
  В. М. Кравчук
 • ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ ПРЕФЕКТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Л. М. Мудриєвська, О. О. Тесленко
 • ВІДШКОДУВАННЯ ПОТЕРПІЛИМ ВІД НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
  Т. С. Свирид
 • НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НОТАРІАТОМ
  В. В. Баранкова
 • ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  О. М. Волощенко
 • ПРАВА ОСОБЛИВОГО РОДУ (SUI GENERIS) В АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
  В. С. Дмитришин
 • НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
  С. О. Короєд
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОЇ МАТКИ В УКРАЇНІ: НОВА ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦІАТИВА
  К. В. Москаленко, О. А. Назаренко
 • ФРАУДАТОРНІ ПРАВОЧИНИ: ДО ПИТАННЯ ПРАВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ
  О. І. Надієнко
 • ПРИНЦИП ДОБРОЇ ВОЛІ (BONA FIDE) В КОНТЕКСТІ ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ
  В. О. Савченко
 • ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МЕДІАЦІЇ У ВИРІШЕННІ СПОРІВ У СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  О. І. Турлай
 • ДО ПИТАННЯ ПРО НОВЕЛИ МЕДІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  І. С. Похиленко
 • ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ: ПРАВО НА ЖИТТЯ
  В. В. Радзивілюк
 • ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З НЕФІКСОВАНИМ ЧАСОМ РОБОТИ
  Л. Ю. Прогонюк
 • ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ПРАЦІВНИКОМ, ЯКИМ ЗАЦІКАВИЛИСЬ ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
  О. М. Рим
 • ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ЯК НАУКИ ТА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА
  О. В. Ананьєва, О. Л. Яценко
 • НАБЛИЖЕННЯ ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
  М. А. Дейнега
 • ЩОДО КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО ЧАСУ
  В. В. Дем’янов
 • ДО ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОСТРАХУВАННЯ В УМОВАХ РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
  Г. В. Клєріні
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  М. М. Бердар
 • СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА, ЗАКРІПЛЕНОГО У Ч. 2 СТ. 13 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ЯК НАПРЯМОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ НАУКОВИХ РОЗРОБОК
  В. В. Брановицький
 • ЩОДО ПИТАННЯ СУДОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В США: ДОСВІД ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  О. В. Бурдейна
 • НАПРЯМКИ КАДРОВОЇ РОБОТИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВНУТРІШНІМ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ОСІБ
  І. С. Дрок
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА
  О. О. Дяченко
 • ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ ПІД ЧАС ЗМІНИ ПІДСТАВ АБО ПРЕДМЕТУ ПОЗОВУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
  Я. С. Зелінська
 • НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
  К. С. Ізбаш
 • ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
  В. М. Левківська
 • АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
  І. В. Лучанінов
 • ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ
  Я. І. Маслова
 • ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ГЕНЕЗИСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
  М. В. Міхеєв
 • ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ
  М. С. Міхровська
 • ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДБОРУ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  М. Г. Околот
 • ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
  О. В. Покатаєва
 • ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД
  Є. В. Посторонко
 • ПРАВО ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ НА ПІЛЬГУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Н. Ю. Пришва
 • СПІВПРАЦЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
  В. Ю. Саббатовський
 • ПОНЯТТЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
  Р. М. Савчук
 • СТАН ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
  Я. М. Сандул
 • ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ НАДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
  О. Ю. Синявська, Д. С. Тихонова
 • МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  М. А. Слободянюк
 • ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
  Я. В. Усенко
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  А. В. Хрідочкін
 • ЧОМУ ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА Є ПОЛІТИКОЮ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЯК ЦЕ ПОВ’ЯЗАНО З ПИТАННЯМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ?
  В. В. Чайка
 • ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ З ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ – ПЛАТНИКОМ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Л. М. Чемерис
 • ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ КОНТРОЛЮ І НАГЛЯДУ В ГАЛУЗІ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
  Д. І. Юморанов
 • ЧИ ДОЦІЛЬНА КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ПРИМУСОВОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ: ДЕЯКІ ВАДИ ЗАКОНОПРОЄКТУ РЕЄСТР. 8057 ВІД 19.09.2022
  М. О. Акімов
 • ПОСИЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ/ЗАХИСТУ ВЕЛИКИХ СВІЙСЬКИХ ТВАРИН – НАПОЛЕГЛИВА ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ
  О. В. Александренко, В. І. Женунтій
 • АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ВИПАДКУ ВЧИНЕННЯ ПОСЯГАНЬ НА ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАДИ
  А. В. Боровик
 • КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
  С. І. Бугера
 • ЗАСТОСУВАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Н. Г. Габлей
 • КОНФЛІКТНІ СТОСУНКИ – ПЕРЕДУМОВА ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СІМЕЙНО-ПОБУТОВІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  О. М. Гаргат-Українчук
 • ФІЗИЧНА ШКОДА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА ПИТАННЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВІДШКОДУВАННЯ
  І. О. Данилова
 • НАДБАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА НА СЛУЖБІ У ШАХРАЇВ
  Л. М. Добробог
 • ЩОДО ПИТАННЯ ПРО КРИМІНАЛІЗАЦІЮ ТРАНСЛЯЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА АМОРАЛЬНИХ ВЧИНКІВ
  Я. О. Лантінов
 • ЩОДО ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМИ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ ПОВНОВАЖЕННЯМИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРИВАТНОГО ПРАВА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  І. В. Монін
 • КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЧИ ЗЛОЧИН: ПИТАННЯ УНОРМУВАННЯ
  Т. Б. Ніколаєнко, Я. М. Костян
 • ТРЕНДИ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ ТА ПЕНІТЕНЦІАРНА ПРАКТИКА
  В. В. Пивоваров
 • ДО ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 201-2 КК УКРАЇНИ
  А. О. Радзівіло
 • ВИДИ ПРИЧЕТНОСТІ ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЇХ НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
  О. М. Смушак
 • ПЕРЕДУМОВИ ЗЛОВЖИВАНЬ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ
  М. В. Горідько
 • ДОПИТ ЕКСПЕРТА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: МІСІЯ НЕЗДІЙСНЕННА
  В. І. Жукова
 • ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ «НЕІСТОТНОГО» ПОРУШЕННЯ ВИМОГ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ДІЯЛЬНОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ
  О. В. Маленко
 • ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ СУДУ (КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ)
  Ю. М. Мирошниченко
 • ЩОДО МОТИВІВ ВІЙСЬКОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
  Н. О. Опанасенко
 • ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАКТИКИ ЗМІНИ ПРОКУРОРОМ ОБВИНУВАЧЕННЯ
  С. Р. Рафальонт
 • ЩОДО ПОТЕРПІЛОГО ТА ЙОГО РОЛІ В УКЛАДАННІ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ
  Я. В. Сидій
 • ПРО ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗКРАДАНЬ МАЙНА ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Є. В. Чуйко
 • ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СУДОЧИНСТВІ: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ
  О. О. Кармаза
 • КОСМІЧНІ РЕСУРСИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
  О. М. Григоров
 • РОЛЬ УНІВЕРСАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СТАНОВЛЕННІ ГАРАНТІЙ ПРАВ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ
  К. В. Громовенко
 • ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК ЯК СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
  О. І. Гуміров
 • ДО КОНЦЕПЦІЇ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
  С. К. Пахомі
 • ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Л. В. Серватюк
 • СПЕЦІАЛЬНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ТРИБУНАЛ AD HOC ЩОДО ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ЯК МЕХАНІЗМ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КРАЇНИ-АГРЕСОРА ЗА НАЙТЯЖЧИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЗЛОЧИН
  М. І. Смирнов
 • СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ АСЕАН
  Г. Р. Щербак
 • ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР ВИНИКНЕННЯ ПРИНЦИПІВ РІВНОСТІ ТА ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ
  М. А. Бурдоносова
 • МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДОГОВОРІВ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНИХ ВІДНОСИН В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
  С. Р. Карпенко
 • ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ
  О. П. Бондарчук
 • РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН КРІЗЬ ПРИЗМУ РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ «ІНТЕРЕС»
  О. В. Гладій
 • НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  Є. В. Жадан
 • СУБ’ЄКТ ТА СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 124 КУПАП: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
  А. М. Анохін
 • РОЛЬ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВА В СТВОРЕННІ СПЕЦІАЛЬНОГО ТРИБУНАЛУ ЩОДО ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
  М. І. Іліка
 • ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ І МІСЦЯ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА
  А. В. Сара
 • ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  Д.А. Третьяков
 • ВИБОРЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 158-2 КК УКРАЇНИ
  Д.О. Колодін
 • ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ ЗАПОВІТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  С.С. Аліна
 • ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ОЗНАКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  С.В. Холявка
 • СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ТРУДОВИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
  М.Д. Ждан
 • ТИПОВІ ПОЗИТИВНІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ОСОБАМИ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
  В.В. Коломієць
 • ЗАКОННІСТЬ ЯК ПРИНЦИП УСТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ
  А.В. Савінова
 • ДО ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНА ОСОБИСТІСТЬ
  О.М. Волуйко
 • СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ СПІР»
  Н.О. Семенчук
 • ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ З СУБ’ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  Д.В. Губачова
 • БУДІВНИЦТВО ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ
  М.В. Мавродієва
 • ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  Д. А. Іов
 • ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВИХ ФОРМ В РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
  Р. С. Козьяков
 • МЕЖІ ВТРУЧАННЯ У ПОВНОВАЖЕННЯ КОНКУРСНИХ КОМІСІЙ ТА СУБ’ЄКТІВ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ПОСАДИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДОСВІД ДЕРЖАВ З ПРАВОВОЮ СИСТЕМОЮ ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА
  С.М. Коренєв
 • АНАЛІЗ СУДОВОЇ СТАТИСТИКИ, ВИВЧЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЯК ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ
  Н.А. Шуст
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
  О.А. Головач
 • ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
  С.О. Ярмола
 • ДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
  Д.Д. Москаль
 • ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  І.І. Недохлєбов
 • МІЖНАРОДНЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИНЦИПУ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
  О.В. Раздольська
 • РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАСУДЖЕНИХ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ В УКРАЇНІ
  О.Ю. Литвиненко
 • ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ІНОЗЕМЦЯМ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  Н. О. Шаронова
 • НЕДОЛІКИ І ПЕРЕВАГИ КОНЦЕПЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК ВНУТРІШНЬООРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
  О. Г. Набокова
 • ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ ПАМФІЛА ЮРКЕВИЧА НА ФОРМУ ПРАВЛІННЯ
  В.М. Сівак
 • ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ
  Т.К. Яковлева
 • АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  А.А. Манукян
 • ДЕЯКІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  Н.Ю. Цибульник
 • РОЛЬ СУДУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДОТРИМАННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
  В.В. Бабко

Author Biographies

В. Й. Андрусишин, Київська міська рада

секретар комісії з питань культури, туризму і суспільних комунікацій, депутат

А. А. Серединко, Міжнародний гуманітарний університет

аспірантка кафедри державно-правових дисциплін

С. В. Адамчук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри адміністративної діяльності

О. М. Царенко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративної діяльності

М. О. Дармін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірант

Т. М. Заворотченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління, юридичного факультету

В. М. Кравчук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, адміністративного і міжнародного права

Л. М. Мудриєвська, Дніпровський національний університет

кандидат філософських наук, кандидат юридичних наук, доцент, завідувачка кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління

О. О. Тесленко, Дніпровський національний університет

слухач Навчально-методичного центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

Т. С. Свирид, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант

В. В. Баранкова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільної юстиції та адвокатури

О. М. Волощенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

В. С. Дмитришин, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник

С. О. Короєд, Науково-дослідний інститут публічного права

доктор юридичних наук, професор, в.о. президента

К. В. Москаленко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права

О. А. Назаренко, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії держави та права

О. І. Надієнко, Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

В. О. Савченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник Оксфордського університету,м. Оксфорд, Великобританія; доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

О. І. Турлай, Західноукраїнський національний університет

аспірат

І. С. Похиленко, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук і права

В. В. Радзивілюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри економічного права та економічного судочинства навчально-наукового інституту права

Л. Ю. Прогонюк, Миколаївський національний аграрний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки

О. М. Рим, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри соціального права

О. В. Ананьєва, Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія»

викладач

О. Л. Яценко, Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія»

викладач

М. А. Дейнега, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного та господарського права

В. В. Дем’янов, Класичний приватний університет

аспірант

Г. В. Клєріні, Державний біотехнологічний університет

кандидат юридичних наук, асистент кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права

М. М. Бердар, Київський кооперативний інститут бізнесу і права

здобувач наукового ступеня доктора філософії, аспірант кафедри права

В. В. Брановицький, АО «КБ Партнерс»

кандидат економічних наук, адвокат, старший партнер

О. В. Бурдейна, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

аспірантка кафедри публічної політики

І. С. Дрок, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем превентивної діяльності

О. О. Дяченко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

ад’юнкт кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Я. С. Зелінська, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права

К. С. Ізбаш, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи

В. М. Левківська, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

юрист 1-ї категорії Центру європейських студій, аспірантка кафедри економічного права та економічного судочинства

І. В. Лучанінов, Запорізький національний університет

здобувач кафедри адміністративного та господарського права

Я. І. Маслова, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного і фінансового права

М. В. Міхеєв, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України

аспірант відділу проблем державного управління та адміністративного права

М. С. Міхровська, Навчально-науковий інститут праваКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат юридичних наук, докторантка

М. Г. Околот, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

аспірант кафедри адміністративного права

О. В. Покатаєва, Класичний приватний університет

доктор юридичних наук, професор, перший проректор

Є. В. Посторонко, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

аспірант кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Н. Ю. Пришва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, професор кафедри фінансового права

В. Ю. Саббатовський, Харківський національний університет внутрішніх справ

ад’юнкт кафедри адміністративного права та процесу

Р. М. Савчук, Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, директор

Я. М. Сандул, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового права

О. Ю. Синявська, Харківський національний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики

Д. С. Тихонова, Харківський національний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики

М. А. Слободянюк, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і фінансового права

Я. В. Усенко, Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету

студентка

А. В. Хрідочкін, Український державний хіміко-технологічний університет

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки

В. В. Чайка, Державний податковий університет

доктор юридичних наук, професор кафедри публічного права

Л. М. Чемерис, Харківський апеляційний суд

помічник судді

Д. І. Юморанов, Науково-дослідний інститут публічного права

аспірант

М. О. Акімов, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права

О. В. Александренко, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології

В. І. Женунтій, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності

А. В. Боровик, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін, проректор з наукової роботи

С. І. Бугера, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, начальник відділу дослідження проблем протидії корупції та загрозам економічній безпеці

Н. Г. Габлей, Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного, конституційного та адміністративного права

О. М. Гаргат-Українчук, Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології

І. О. Данилова, Харківський національний університет внутрішніх справ

аспірант

Л. М. Добробог, Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник наукової лабораторії соціологічних та кримінально-правових досліджень

Я. О. Лантінов, Харківський національний університет внурішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології

І. В. Монін, Класичний приватний університет

аспірант

Т. Б. Ніколаєнко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності

Я. М. Костян, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

слухач факультету керівних кадрів

В. В. Пивоваров, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права

А. О. Радзівіло, Інститут економіки та права

аспірант

О. М. Смушак, Івано-Франківський юридичний інститут «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології

М. В. Горідько, Академія адвокатури України

аспірантка

В. І. Жукова, Національне антикорупційне бюро України

аспірант кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ, детектив

О. В. Маленко, Адвокатське об’єднання «Юридична компанія «ІНТЕРЛЕГУМ»

кандидат юридичних наук, адвокат, керуючий партнер

Ю. М. Мирошниченко, Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області

кандидат юридичних наук, голова

Н. О. Опанасенко, Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри права Національної безпеки та правової роботи

С. Р. Рафальонт, Львівський національний університет імені Івана Франка

асистент кафедри кримінального процесу та кримналістики

Я. В. Сидій, Академія адвокатури України

аспірантка

Є. В. Чуйко, Донецький державний університет внутрішніх справ

ад’юнкт

О. О. Кармаза, Інститут післядипломної освітиКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, професор, професор

О. М. Григоров, Науково-навчальний інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного права

К. В. Громовенко, Міжнародний гуманітарний університет

доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

О. І. Гуміров, Міжнародний гуманітарний університет

аспірант кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

С. К. Пахомі, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії з міжнародного права

Л. В. Серватюк, Національна академія Служби безпеки України

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін

М. І. Смирнов, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності

Г. Р. Щербак, Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

М. А. Бурдоносова, Державний університет інфраструктури та технологій

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та адміністративного права

С. Р. Карпенко, Університет митної справи та фінансів

докторант кафедри публічного та приватного права

О. П. Бондарчук, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, докторант кафедри публічного та приватного права

О. В. Гладій, Університет митної справи та фінансів

кандидат юридичних наук, докторант кафедри публічного та приватного права

Є. В. Жадан, Університет митної справи та фінансів

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри публічного права та приватного права

А. М. Анохін, Запорізький національний університет

здобувач кафедри конституційного та адміністративного права

М. І. Іліка, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірантка кафедри міжнародного права

А. В. Сара, Міжнародний гуманітарний університет

аспірант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Д.А. Третьяков, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Д.О. Колодін, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету цивільної та господарської юстиції

С.С. Аліна

доктор філософії зі спеціальності 081 – Право

С.В. Холявка, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри цивільного права та процесу

М.Д. Ждан, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського

В.В. Коломієць, Донецький державний університет внутрішніх справ

аспірант

А.В. Савінова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

аспірант кафедри податкового права, адвокат

О.М. Волуйко, Національна академія внутрішніх справ

старший викладач кафедри юридичної психології

Н.О. Семенчук, Запорізький національний університет

здобувач кафедри конституційного та адміністративного права

Д.В. Губачова, Запорізький національний університет

здобувачка кафедри конституційного та адміністративного права

М.В. Мавродієва, Запорізький національний університет

здобувач кафедри конституційного та адміністративного права

Д. А. Іов, Університет імені Альфреда Нобеля

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право

Р. С. Козьяков, Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області

начальник

С.М. Коренєв, Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»

здобувач

Н.А. Шуст, Національна академія внутрішніх справ

аспірантка кафедри публічного управління та адміністрування

О.А. Головач, Міжнародний університет бізнесу і права

здобувач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу

С.О. Ярмола, Регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь» Сил територіальної оборони Збройних Сил України

Начальник

Д.Д. Москаль, Міжнародний університет бізнесу і права

здобувач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу

І.І. Недохлєбов, Запорізький національний університет

здобувач кафедри конституційного та адміністративного права

О.В. Раздольська, Національна академія внутрішніх справ

аспірант кафедри поліцейського права

О.Ю. Литвиненко, Класичний приватний університет

аспірант

Н. О. Шаронова, Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»

здобувач

О. Г. Набокова, Запорізький національний університет

здобувач кафедри конституційного та адміністративного права

В.М. Сівак, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри загальної теорії права та держави

Т.К. Яковлева, Донецький державний університет внутрішніх справ

аспірантка

А.А. Манукян, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

аспірант кафедри податкового права

Н.Ю. Цибульник

кандидат юридичних наук

В.В. Бабко, Деснянський районний суд міста Києва

суддя

Cover for ЮРИДИЧНІ НАУКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Published
March 31, 2023
Categories