АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ, МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ, ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Authors

S. S. Vozniak, Lesya Ukrainka Volyn National University; O. M. Sychevska-Vozniak, Technical Vocational College of Lutsk National Technical University; N. B. Gashchyn; N. R. Kryva, Tenopil Ivan Puluj National Technical University; O. S. Honcharova, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University; Yu. A. Brahin, State Biotechnical University; T. M. Brahina, Kharkiv State Academy of Culture; Т. О. Gorbul, National Academy of Culture and Arts Management Herald; L. O. Hrynchyshyn; N. B. Slobodna, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University; V. М. Kampo; S. V. Kampo; T. V. Leontieva, Municipal Institution of Higher Education “Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy” of Zaporizhzhia Regional Council; I. V. Mazur, Khmelnytskyi Humanitarian and Pedagogical Academy; O. G. Marchenko, Kharkiv National University of Internal Affairs; K. V. Matvieieva, Dnipro University of Technology; V. M. Melnyk, Taras Shevchenko National University of Kyiv; M. R. Palchynska, Educational and Scientific Institute of Philosophy and Educational Policy of Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University; N. V. Priymas, Taras Shevchenko Regional Humanitarian-Pedagogical Academy of Kremenets; N. O. Svynarenko, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics; G. Ya. Senkivska, Taras Shevchenko Regional Humanitarian-Pedagogical Academy of Kremenets; N. B. Slobodna, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University; L. V. Smyrna, Kyiv National University of Culture and Arts; N. М. Stoliarchuk, Lesya Ukrainka Volyn National University; D. V. Chamakhud, Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music; V. M. Shostak, Lesia Ukrainka Volyn National University; N. V. Balan, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University; O. F. Luhovskyi, Cherkasy State Technological University; I. V. Miahkota, Ivan Bobersky Lviv State University of Physical Culture; O. V. Pozdniakov, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University; T. M. Pryhoda-Donets, Lesya Ukrainka Volyn National University; O. А. Sokhatska, Lesya Ukrainka Volyn National University; R. V. Chornyi, Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music; N. A. Horodniuk, Mariupol State University; V. F. Okhmaniuk, Lesya Ukrainka Volyn National University; S. Ya. Piso, Lviv National University of Nature Management; Kh. V. Pletsan, Research Institute of Kyiv National University of Culture and Arts; A. М. Polishchuk, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University; S. D. Fedoniuk, Lesya Ukrainka Volyn National University; T. A. Balbus, Kremenets Taras Shevchenko Regional Academy of Humanities and Pedagogy; B. O. Humeniuk, Professional College of Kremenets Taras Shevchenko Regional Academy of Humanities and Pedagogy; O. P. Berlach, Lesya Ukrainka Volyn National University; O. M. Kaleniuk, Lesya Ukrainka Volyn National University; E. G. Lisyutina, South Ukrainian Pedagogical University named after K. D. Ushynsky; N. V. Menderetska, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University; O. G. Panfilova, Lesya Ukrainka Volyn National University; I. I. Tarasiuk, Lesya Ukrainka Volyn National University; Ya. V. Khristenko; O. D. Pylypchuk; О. M. Shaparenko, Kyiv National University of Construction and Architecture; Yu. M. Shelomanova, Lesya Ukrainka Volyn National University; K. S. Honcharenko, Educational and Scientific Institute of Philosophy and Educational Policy of Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University; N. M. Datsiuk, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University; V. O. Ponomarenko, Institute of Philosophy and Educational Policy of Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University; T. A. Prokopovych, Lesya Ukrainka Volyn National University; N. М. Stoliarchuk; А. V. Zasadko, Lesya Ukrainka Volyn National University; V. V. Archibasova; I. I. Bazilchuk; V. V. Bukhanyevych, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University; M. Yu. Barko, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University; R. O. Boyko, Educational and Scientific Institute of Philosophy and Educational Policy of Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University; O. V. Horlova, Horlivka Institute for Foreign Languages of Donbas State Pedagogical University; V. F. Kucheruk, Lesya Ukrainka Volyn National University; A. O. Mironov, Zaporizhzhia National University; O. D. Moskvych, Lesya Ukrainka Volyn National University; O. D. Pylypchuk; A. S. Yevdokymenko, Kyiv National University of Construction and Architecture; O. V. Rіabinin; O. O. Rukomoinikova, Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music; N. O. Riabinina, State Tax University; A. А. Тatarnikova; D. Yu. Rudoy, International Humanitarian University; L. I. Bobchynets, Kyiv National Linguistic University; Ye. P. Vorozheikin, Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University; V. Yu. Golovei; O. V. Lloyd-Mayer, Lesya Ukrainka Volyn National University; R. S. Hrushko, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University; R. I. Dydyk, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University; N. A. Dubovyk; O. R. Yermolenko, State University of Information and Communication Technologies; V. H. Dutchak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University; S. V. Kryvuts, Kharkiv State Academy of Design and Arts; T. V. Rozova, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University; G. A. Tselkovsky, Educational and Scientific Institute of Philosophy and Educational Policy of Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University; L. V. Chorna, Odesa Polytechnic National University; D. K. Avramenko, Lesya Ukrainka Volyn National University; A. A. Vovk, Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University; L. V. Havrylenko, A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music; O. S. Galchynska; R. A. Cheremskyi, Mykhailo Boichuk Kyiv State Aсademy of Decorative Applied Arts and Design; S. O. Hluskova, Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University; L. М. Derman; H. L. Tkach, Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University; M. A. W. George, Educational and Scientific Institute of Philosophy and Educational Policy of Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University; M. V. Diakiv, Scientific Research Institute of Arts of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University; O. V. Diakiv, Scientific Research Institute of Arts of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University; A. V. Yefimova, Lviv National Academy of Arts; M. P. Yefimova, Lesya Ukrainka Volyn National University; V. P. Hrysiuk, Borys Grinchenko Kyiv University; D. S. Zheleznyak, Educational and Scientific Institute of Philosophy and Educational Policy of Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University; N. Karim, National Academy of Fine Arts and Architecture; S. V. Kulikova, Volodymyr Vinnichenko Central Ukrainian State University; A. V. Kutsenko; O. M. Pasko, Kyiv National University of Technologies and Design; M. K. Luzan, Kyiv National University of Technologies and Design; O. S. Galchynska, Mykhailo Boichuk Kyiv State Academy of Decorative Applied Arts and Design; O. V. Maznichenko; O. S. Lupeko, Kyiv National University of Technologies and Design; M. Y. Markovych, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University; O. O. Marukhovskа-Kartunova, University of Economics and Law “KROK”; I. Ya. Matolich; O. B. Nemish, King Danylo University; M. V. Nazarchuk, Lesya Ukrainka Volyn National University; I. I. Pervykh, Lesya Ukrainka Volyn National University; R. I. Petruk; O. V. Reguretska, Mykhailo Boichuk Kyiv State Academy of Decorative Applied Arts and Design; O. D. Pylypchuk; I. М. Shendryk, Kyiv National University of Construction and Architecture; N. G. Romanenko; V. S. Shkrebtiy; M. S. Nechaj, Cherkasy State Technological University; N. V. Skliarenko; O. V. Romaniuk, Lutsk National Technical University; L. V. Smakova, Lviv National Academy of Arts; A. S. Storozhyk, Lesya Ukrainka Volyn National University; A. S. Shevchuk; V. V. Bukhanyevych, Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University; N. A. Yurko; Yu. O. Kalymon; M. M. Vorobel, Ivan Boberskyi Lviv State University of Physical Culture; T. I. Andrushchenko; T. V. Andrushchenko, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University; M. O. Biliavets; Yu. A. Shnurova, Khmelnytsky Professional Music College named after Vladislav Zaremba; A. S. Boichuk, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko; O. O. Holoshchuk, Lesya Ukrainka Volyn National University; L. V. Gordiychuk, Lesya Ukrainka Volyn National University; A. A. Zarytska, Lutsk Pedagogical College of Volyn Regional Council; A. О. Zarytsky, Lesya Ukrainka Volyn National University; T. M. Kaplun, International Humanitarian University; H. V. Kashubovych, Communal Institution of Higher Education “Academy of Culture and Arts” Transcarpathian Regional Council; I. O. Kirichenko, Lesya Ukrainka Volyn National University; A. M. Kyfenko; Kh. V. Holian, Applied College “Universum” of Borys Grinchenko Kyiv University; H. H. Vlasenko, Gostomel Art School; O. I. Komenda; S. L. Panasyuk, Lesya Ukrainka Volyn National University; A. R. Kondus; N. Ye. Kotsiurba, Lesya Ukrainka Volyn National University; I. V. Kochurska, Vinnytsia Specialized College of Arts named after Mykola Leontovych; O. M. Marach; V. O. Zakreva, Lesya Ukrainka Volyn National University; K. V. Melnyk, Kyiv University of Culture; T. O. Molchanova, Lviv National Music Academy named after M. V. Lysenko; V. M. Mrochko, Lutsk Pedagogical College of Volyn Regional Council; V. V. Moisiyuk, Lesya Ukrainka Volyn National University; K. M. Pyavka, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University; N. M. Pavlyuk; I. M. Pyavka, Lutsk Pedagogical College of Volyn Regional Council; Yu. M. Romenskiy; N. V. Kravets, International Humanitarian University; H. V. Savchenko, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University; A. M. Salamova, Communal Institution of Higher Education “Academy of Culture and Arts” of Transcarpathian Regional Council; L. V. Senkiv; А. I. Dushniy, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University; M. P. Stochanska, Lesya Ukrainka Volyn National University; N. H. Chernetska, Lesya Ukrainka Volyn National University; I. L. Shevchenko, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University; P. Y. Shimanskyi, Lesya Ukrainka Volyn National University; H. S. Shpak, A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music; H. V. Yuferova, R. Glier Kyiv Municipal Academy of Music; N. V. Bilous, Serge Lifar Museum (Branch of the Museum of Kyiv History); N. V. Zakharchuk, Lesya Ukrainka Volyn National University; K. R. Kinder, Lesya Ukrainka Volyn National University; O. D. Kozachuk, Lesya Ukrainka Volyn National University; L. P. Kosakovska, Lesya Ukrainka Volyn National University; M. Yu. Kutuzov, Lesya Ukrainka Volyn National University; T. M. Tsaryk, Lutsk Pedagogical College of Volyn Regional Council; O. D. Kozachuk, Lesya Ukrainka Volyn National University

Synopsis

Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти : матеріали VІII Міжнародної науково-практичої конференції (с. Світязь Шацького району Волинської області, 16–18 червня 2023 року) ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 464 с.

Chapters

Author Biographies

S. S. Vozniak, Lesya Ukrainka Volyn National University

PhD in Philosophical Sciences, Associate Professor at the Department of Cultural Studies

O. M. Sychevska-Vozniak, Technical Vocational College of Lutsk National Technical University

PhD in Philosophical Sciences, Associate Professor

N. B. Gashchyn

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Information Science and Mathematical Modeling

N. R. Kryva, Tenopil Ivan Puluj National Technical University

Senior Lecturer at the Department of Information Science and Mathematical Modeling

O. S. Honcharova, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of History of Ukraine

Yu. A. Brahin, State Biotechnical University

Candidate of Cultural Studies, Associate Professor at the Department of UNESCO “Philosophy of Human Communication” and Social and Humanitarian Disciplines

T. M. Brahina, Kharkiv State Academy of Culture

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Folk Choreography

Т. О. Gorbul, National Academy of Culture and Arts Management Herald

Postgraduate Student at the Department of Cultural Studies and Intercultural Communications

L. O. Hrynchyshyn

1st year Student of the Faculty of Arts

N. B. Slobodna, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

Assistant at the Department of Fine Arts, Design and Teaching Methods

V. М. Kampo

Ph.D. law Sciences, Associate Professor, Public Figure

S. V. Kampo

Attorney at Law, Public Figure

T. V. Leontieva, Municipal Institution of Higher Education “Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy” of Zaporizhzhia Regional Council

Lecturer at the Department of Special Education and Psychology

I. V. Mazur, Khmelnytskyi Humanitarian and Pedagogical Academy

Candidate of Art Studies, Associate Professor at the Department of Musicology, Instrumental Training and Methods of Music Education

O. G. Marchenko, Kharkiv National University of Internal Affairs

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Sociology and Psychology

K. V. Matvieieva, Dnipro University of Technology

Member at Young Scientists Council at the Ministry of Education and Science of Ukraine,
PhD Student, Kyiv National University of Culture and Arts, Assistant at the Department of Philosophy and Pedagogy

V. M. Melnyk, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PhD in Political Science, Assistant Professor at the Department of Political Science of the Faculty of Philosophy

M. R. Palchynska, Educational and Scientific Institute of Philosophy and Educational Policy of Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University

1st year Student

N. V. Priymas, Taras Shevchenko Regional Humanitarian-Pedagogical Academy of Kremenets

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Preschool and Primary Education

N. O. Svynarenko, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor at the Department of Ukrainian Studies and Language Preparation of Foreign Citizens

G. Ya. Senkivska, Taras Shevchenko Regional Humanitarian-Pedagogical Academy of Kremenets

Сandidate of Historical Sciences, Associate Professor ar the Department of History and Teaching Methods

N. B. Slobodna, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

Assistant at the Department of Fine Arts, Design and Teaching Methods

L. V. Smyrna, Kyiv National University of Culture and Arts

DSc (Art Studies), Senior Researcher, Head of International Scientific and Artistic Department, National Academy of Arts of Ukraine, Professor

N. М. Stoliarchuk, Lesya Ukrainka Volyn National University

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor at the Department of Cultural Studies

D. V. Chamakhud, Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music

Postgraduate Student at the Department of History of Ukrainian Music and Musical Folklore

V. M. Shostak, Lesia Ukrainka Volyn National University

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Cultural Studies

N. V. Balan, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

Assistant at the Department of Fine Arts, Design and Teaching Methods

O. F. Luhovskyi, Cherkasy State Technological University

Candidate of Study of Art, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Design

I. V. Miahkota, Ivan Bobersky Lviv State University of Physical Culture

Lecturer at the Department of Ukrainian and Foreign Languages

O. V. Pozdniakov, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages and Country Studies

T. M. Pryhoda-Donets, Lesya Ukrainka Volyn National University

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Cultural Studies

O. А. Sokhatska, Lesya Ukrainka Volyn National University

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Cultural Studies

R. V. Chornyi, Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music

Candidate of Philosophical Sciences, Lecturer at the Department of Social Sciences

N. A. Horodniuk, Mariupol State University

Doctor of Philology, Associate Professor, Professor at the Department of English Philology

V. F. Okhmaniuk, Lesya Ukrainka Volyn National University

PhD in Art, Professor, другим Honored Artist of Ukraine, Honored Artist of Ukraine, PhD in Art, Professor, Professor at the Department of Musical Art

S. Ya. Piso, Lviv National University of Nature Management

Senior Lecturer at the Department of Construction and Architecture

Kh. V. Pletsan, Research Institute of Kyiv National University of Culture and Arts

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor

A. М. Polishchuk, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University

PhD Student at the Department of Theology and Religious Studies

S. D. Fedoniuk, Lesya Ukrainka Volyn National University

Postgraduate Student at the Department of Cultural Studies

T. A. Balbus, Kremenets Taras Shevchenko Regional Academy of Humanities and Pedagogy

Honored Master of Folk Art of Ukraine, Associate Professor at the Department of Art Disciplines and Methods of Their Education

B. O. Humeniuk, Professional College of Kremenets Taras Shevchenko Regional Academy of Humanities and Pedagogy

Lecturer of Fine Arts at the Cyclic Commission of Labor Training and Technologies and Fine Arts

O. P. Berlach, Lesya Ukrainka Volyn National University

Candidate of Architecture, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Fine Arts

O. M. Kaleniuk, Lesya Ukrainka Volyn National University

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor at the Department of Fine Arts, Head of the Department of Fine Arts

E. G. Lisyutina, South Ukrainian Pedagogical University named after K. D. Ushynsky

1st year Master’s Student at the Art and Graphic Faculty

N. V. Menderetska, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

Master of Arts, Assistant at the Department of Fine and Decorative Arts and Artwork Restoration

O. G. Panfilova, Lesya Ukrainka Volyn National University

PhD in Arts, Associate Professor at the Department of Fine Arts

I. I. Tarasiuk, Lesya Ukrainka Volyn National University

Candidate of Architecture, Associate Professor, Associate Professor at Art Department

Ya. V. Khristenko

5th year Student at the Faculty of Architecture

O. D. Pylypchuk

PhD of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Design

О. M. Shaparenko, Kyiv National University of Construction and Architecture

Senior Lecturer at the Design Department

Yu. M. Shelomanova, Lesya Ukrainka Volyn National University

Assistant at the Department of Fine Arts

K. S. Honcharenko, Educational and Scientific Institute of Philosophy and Educational Policy of Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Philosophy

N. M. Datsiuk, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

Graduate Student at the Department of Design and Theory of Art, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Assistant at the Department of Fine Arts, Design and Methods of their Training

V. O. Ponomarenko, Institute of Philosophy and Educational Policy of Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University

1st year Student

T. A. Prokopovych, Lesya Ukrainka Volyn National University

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Fine Arts

N. М. Stoliarchuk

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor at the Department of Cultural Studies

А. V. Zasadko, Lesya Ukrainka Volyn National University

3rd year Student at the Faculty of Culture and Arts

V. V. Archibasova

1st year Master’s Student at the Faculty of Culture and Arts

I. I. Bazilchuk

Graduate Student at the Department of Instrumental Performance and Orchestral Conducting

V. V. Bukhanyevych, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Instrumental Performance and Orchestral Conducting

M. Yu. Barko, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

Postgraduate Student at the Department of Pedagogy and Psychology of Primary Education

R. O. Boyko, Educational and Scientific Institute of Philosophy and Educational Policy of Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University

4th year Student

O. V. Horlova, Horlivka Institute for Foreign Languages of Donbas State Pedagogical University

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of World Literature

V. F. Kucheruk, Lesya Ukrainka Volyn National University

Associate Professor, Associate Professor at the Music Art Department

A. O. Mironov, Zaporizhzhia National University

PhD Student at the Faculty of Philology

O. D. Moskvych, Lesya Ukrainka Volyn National University

Candidate of Philosophical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Cultural Studies

O. D. Pylypchuk

PhD of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Design

A. S. Yevdokymenko, Kyiv National University of Construction and Architecture

Student of the 1st year of the Master’s degree at the Faculty of Architecture

O. V. Rіabinin

Assistant-trainee at the Violin Department

O. O. Rukomoinikova, Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music

Creative Graduate Student at the Violin Department

N. O. Riabinina, State Tax University

PhD Student at the Department of Economics, Entrepreneurship and Economic Security

A. А. Тatarnikova

Doctor of Art History, Associate Professor at the Department of Art History and Humanities

D. Yu. Rudoy, International Humanitarian University

Postgraduate Student at the Department of Art History and Humanities

L. I. Bobchynets, Kyiv National Linguistic University

Candidate of Philological Sciences (PhD), Associate Professor at the Department of Romance and Modern Greek Philology and Translation

Ye. P. Vorozheikin, Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University

Ph.D. in Philosophy, Assistant Professor at the Philosophical Anthropology, Philosophy of Culture and Culture Studies Department

V. Yu. Golovei

Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Professor at the Department of Cultural Studies

O. V. Lloyd-Mayer, Lesya Ukrainka Volyn National University

PhD Student at the Department of Cultural Studies

R. S. Hrushko, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

Graduate Student at the Department of Computer Science and Teaching Methods

R. I. Dydyk, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

Postgraduate Student at the Department of Vocal and Choral, Choreographic and Visual Arts

N. A. Dubovyk

Candidate of Political Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Documentation and Information

O. R. Yermolenko, State University of Information and Communication Technologies

1st year Master’s Student

V. H. Dutchak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Doctor of Arts, Professor, Head of the Music Ukrainistics and Folk Instrumental Art Department

S. V. Kryvuts, Kharkiv State Academy of Design and Arts

PhD, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Environmental Design

T. V. Rozova, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University

Doctor of Philosophical Science, Professor, Head of the Department of Philosophical Anthropology, Philosophy of Culture and Cultural Studies

G. A. Tselkovsky, Educational and Scientific Institute of Philosophy and Educational Policy of Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University

Candidate of Philosophical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Theology and Religious Studies

L. V. Chorna, Odesa Polytechnic National University

Doctor of Philosophy Science, Professor at the Information Activity and Media Communications Department

D. K. Avramenko, Lesya Ukrainka Volyn National University

Ph.D. in Art History, Associate Professor, Head of the Design Department

A. A. Vovk, Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University

Assistant at the Department of Design

L. V. Havrylenko, A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music

Laureate at the Department of Music History and Musical Ethnography, Concertmaster at the Department of Orchestral Wind and Percussion Instruments

O. S. Galchynska

Doctor of Philosophy (PhD) in Design, Associate Professor at the Department of Graphic Design

R. A. Cheremskyi, Mykhailo Boichuk Kyiv State Aсademy of Decorative Applied Arts and Design

1st year Master’s Student Faculty of Design

S. O. Hluskova, Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University

First-year Student at the Faculty of Philosophy

L. М. Derman

Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Design

H. L. Tkach, Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University

Lecturer at the Department of Design

M. A. W. George, Educational and Scientific Institute of Philosophy and Educational Policy of Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University

1st year Master’s Student

M. V. Diakiv, Scientific Research Institute of Arts of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Candidate of Art History, Associate Professor at the Department of Fine and Decorative and Applied Arts and Restoration

O. V. Diakiv, Scientific Research Institute of Arts of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Candidate of Art History, Associate Professor at the Department of Fine and Decorative
and Applied Arts and Restoration

A. V. Yefimova, Lviv National Academy of Arts

Candidate of Art History, Lecturer at the Department of Art Management

M. P. Yefimova, Lesya Ukrainka Volyn National University

Ph.D, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Design

V. P. Hrysiuk, Borys Grinchenko Kyiv University

Ph.D, Senior Lecturer at the Department of Journalism and New Media

D. S. Zheleznyak, Educational and Scientific Institute of Philosophy and Educational Policy of Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University

4th year Student

N. Karim, National Academy of Fine Arts and Architecture

Postgraduate Student at the Department of Theory and History of Arts

S. V. Kulikova, Volodymyr Vinnichenko Central Ukrainian State University

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Doctoral Student at the Department of Art Education

A. V. Kutsenko

Postgraduate, Assistant at the Department of Graphic Design

O. M. Pasko, Kyiv National University of Technologies and Design

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Design

M. K. Luzan, Kyiv National University of Technologies and Design

4th year Student at the Faculty of Graphic Design

O. S. Galchynska, Mykhailo Boichuk Kyiv State Academy of Decorative Applied Arts and Design

Doctor of Philosophy in Design, Associate Professor at the Department of Graphic Design

O. V. Maznichenko

Associate Professor at the Department of Graphic Design

O. S. Lupeko, Kyiv National University of Technologies and Design

4th year Student at the Faculty of Design

M. Y. Markovych, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

Candidate of Art, Associate Professor, Head of the Department of Fine Arts, Design and Methods of Their Education

O. O. Marukhovskа-Kartunova, University of Economics and Law “KROK”

Head of Social Sciences Section of the Department of the Foreign Languages and General Education Disciplines

I. Ya. Matolich

Candidate of Art Studies, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Design

O. B. Nemish, King Danylo University

Student of the 1st year of the Master’s degree at the Faculty of Social and Applied Sciences

M. V. Nazarchuk, Lesya Ukrainka Volyn National University

Сandidate of Art Criticism, Associate Professor at the Design Department

I. I. Pervykh, Lesya Ukrainka Volyn National University

Assistant at the Department of Design

R. I. Petruk

Honoured Art Worker of Ukraine, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Monumental and Easel Painting

O. V. Reguretska, Mykhailo Boichuk Kyiv State Academy of Decorative Applied Arts and Design

4th year Student at the Faculty of Decorative and Applied Arts

O. D. Pylypchuk

PhD of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Design

I. М. Shendryk, Kyiv National University of Construction and Architecture

Student of the 5st year of the Master’s degree at the Faculty of Architecture

N. G. Romanenko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor at the Design Department

V. S. Shkrebtiy

Lecturer at the Design Department

M. S. Nechaj, Cherkasy State Technological University

Student at the 1st year of the Master’s degree at the Faculty of Humanitarian Technologies

N. V. Skliarenko

Candidate of Art Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Architecture and Design

O. V. Romaniuk, Lutsk National Technical University

Assistant at the Department of Architecture and Design

L. V. Smakova, Lviv National Academy of Arts

PhD Student

A. S. Storozhyk, Lesya Ukrainka Volyn National University

4th year Student at the Faculty of Culture and Arts

A. S. Shevchuk

3rd year Student at Anatoly Avdievsky Faculty of Arts

V. V. Bukhanyevych, Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Instrumental Performance and Orchestral Conducting

N. A. Yurko

Senior Lecturer at the Department of Ukrainian and Foreign Languages

Yu. O. Kalymon

PhD in Philology, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Ukrainian and Foreign Languages

M. M. Vorobel, Ivan Boberskyi Lviv State University of Physical Culture

PhD in Pedagogy, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Ukrainian and Foreign Languages

T. I. Andrushchenko

Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Ethics and Aesthetics Department

T. V. Andrushchenko, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University

PhD, Doctor of Political Sciences, Professor, Head of the Department of Political and Psychological Problems of Social Development

M. O. Biliavets

2nd year Student at the Department of Music Theory

Yu. A. Shnurova, Khmelnytsky Professional Music College named after Vladislav Zaremba

Senior Lecturer at the Department of Music Theory

A. S. Boichuk, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

Junior Research Associate of the Scientific Research Sector, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Postgraduate Student at the Department of Musicology and Cultural Studies

O. O. Holoshchuk, Lesya Ukrainka Volyn National University

Lecturer at the Department of Musical Art

L. V. Gordiychuk, Lesya Ukrainka Volyn National University

Senior Lecturer at the Department of Musical Art

A. A. Zarytska, Lutsk Pedagogical College of Volyn Regional Council

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Conducting and Choral Disciplines and Voice Performance

A. О. Zarytsky, Lesya Ukrainka Volyn National University

Honored Artist of Ukraine, Associate Professor, Head of the Department of Music

T. M. Kaplun, International Humanitarian University

Candidate of Arts, Associate Professor, Head of the Department of Musical Art and Sound Engineering

H. V. Kashubovych, Communal Institution of Higher Education “Academy of Culture and Arts” Transcarpathian Regional Council

1st year Master’s Student

I. O. Kirichenko, Lesya Ukrainka Volyn National University

Senior Lecturer at the Department of Musical Art

A. M. Kyfenko

Ph.D. in Pedagogy, Lecturer at the Cycle Commission of Music and Choreography

Kh. V. Holian, Applied College “Universum” of Borys Grinchenko Kyiv University

Ph.D. in Pedagogy, Lecturer at the Cycle Commission of Music and Choreography

H. H. Vlasenko, Gostomel Art School

Teacher

O. I. Komenda

Doctor of Art Studies, Associate Professor, Professor at the Department of Musical Art

S. L. Panasyuk, Lesya Ukrainka Volyn National University

Сandidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Musical Art

A. R. Kondus

1st year Student at the Department of Musical Art and Sound Engineering

N. Ye. Kotsiurba, Lesya Ukrainka Volyn National University

Concertmaster at the Department of Musical Art

I. V. Kochurska, Vinnytsia Specialized College of Arts named after Mykola Leontovych

Candidate of Pedagogical Sciences, Methodist Teacher at the Piano Department

O. M. Marach

PhD in Art, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Musical Art

V. O. Zakreva, Lesya Ukrainka Volyn National University

Accompanist at the Department of Musical Art

K. V. Melnyk, Kyiv University of Culture

1st year Master’s Student, at Faculty of Arts

T. O. Molchanova, Lviv National Music Academy named after M. V. Lysenko

Doctor of Art, Professor, Professor at the Concertmaster Department

V. M. Mrochko, Lutsk Pedagogical College of Volyn Regional Council

Honored Artist of Ukraine, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Conducting and Choral Disciplines and Voice Performance

V. V. Moisiyuk, Lesya Ukrainka Volyn National University

Honored Artist of Ukraine, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Musical Art

K. M. Pyavka, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University

Accordion Lecturer, Lutsk Pedagogical College of Volyn Regional Council, Graduate Student at the Department of Art Pedagogy and Piano Performance named after Anatoly Avdievsky

N. M. Pavlyuk

Voice Production Lecturer

I. M. Pyavka, Lutsk Pedagogical College of Volyn Regional Council

Accordion Lecturer

Yu. M. Romenskiy

Senior Lecturer at the Department of Music Art and Sound Engineering

N. V. Kravets, International Humanitarian University

Senior Lecturer at the Department of Music and Sound Engineering, Dean of the Faculty of Art and Design

H. V. Savchenko, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University

Senior Lecturer at the Department of Instrumental and Orchestral Performance

A. M. Salamova, Communal Institution of Higher Education “Academy of Culture and Arts” of Transcarpathian Regional Council

Student of the 1st Master’s degree at the Department of Musical Art

L. V. Senkiv

Master’s Student at the Department of Music-Theoretical Disciplines and Instrumental Training

А. I. Dushniy, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

Ph.D. in Education, Associate Professor, Head of the Department of Music Theoretical Disciplines and Instrumental Training

M. P. Stochanska, Lesya Ukrainka Volyn National University

Associate Professor, Associate Professor at the Department of Music Art

N. H. Chernetska, Lesya Ukrainka Volyn National University

Candidate of Art Studies, Senior Lecturer at the Department of Musik Art

I. L. Shevchenko, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Art Education

P. Y. Shimanskyi, Lesya Ukrainka Volyn National University

Candidate of Art Studies, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Musical Art

H. S. Shpak, A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music

Candidate of Arts, Laureate of the Award named after Mykola Lysenko, Associate Professor at the Department of Choral Conducting

H. V. Yuferova, R. Glier Kyiv Municipal Academy of Music

Doctor of Philosophy, Associate Professor at the Department of Humanities and Music Innovative Disciplines

N. V. Bilous, Serge Lifar Museum (Branch of the Museum of Kyiv History)

Candidate of Philological Sciences, Director

N. V. Zakharchuk, Lesya Ukrainka Volyn National University

Senior Lecturer at the Department of Choreography

K. R. Kinder, Lesya Ukrainka Volyn National University

PhD in Art Studies, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Choreography

O. D. Kozachuk, Lesya Ukrainka Volyn National University

Honored Art Worker of Ukraine, Associate Professor at the Department of Choreography

L. P. Kosakovska, Lesya Ukrainka Volyn National University

Candidate of Art History, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Choreography

M. Yu. Kutuzov, Lesya Ukrainka Volyn National University

Postgraduate Student at the Department Culturology, Assistant at the Department of Choreography

T. M. Tsaryk, Lutsk Pedagogical College of Volyn Regional Council

Lecturer at the Cycle Committee of the Methodology of Music Education and Vocal and Choral Training

O. D. Kozachuk, Lesya Ukrainka Volyn National University

Associate Professor at the Department of Choreography

Cover for АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ, МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ, ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
Published
August 7, 2023