АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ, ВІДКРИТА НАУКА ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ЯК СТВОРИТИ ДОБРОЧЕСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Authors

А. С. Абдель Фатах, Донецький державний університет внутрішніх справ; Ага-заде Лейла Відаді-кизи, Харківський ліцей № 146; М. О. Акімов , Національна академія внутрішніх справ; В. І. Андріяш, Чорноморський національний університет імені Петра Могили; І. Г. Андрущенко, Національна академія внутрішніх справ; Л. В. Анісімова, Київський університет імені Бориса Грінченка; І. В. Антоненко, Одеський національний медичний університет; П. Б. Антоненко , Одеський національний медичний університет; І. А. Анчева, Одеський національний медичний університет; Г. О. Бабеня, Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»; Н. О. Бережний, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; З. В. Білоусова, Таврійський державний агротехнологічний університетімені Дмитра Моторного; С. І. Богату, Одеський національний медичний університет; А. М. Боднар, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»; О. Г. Боднарчук, Навчально-науковий інститут права Державного податкового університету; О. І. Боднарчук, Державний податковий університет; К. В. Бондаревська, Університет митної справи та фінансів; О. В. Бондар-Підгурська, Полтавський університет економіки і торгівлі; М. В. Босий, Центральноукраїнський національний технічний університет; М. С. Бричук, Національний університет фізичного виховання і спорту України; Н. О. Бублієнко, Національний університет харчових технологій; Н. М. Булатнікова, Комунальний заклад «Харківська санаторна школа № 9»Харківської обласної ради; М. А. Бурдоносова, Державний університет інфраструктури та технологій; Т. М. Бусарова, Український державний університет науки і технологій; О. В. Вараксіна, Полтавський державний аграрний університет; Г. Б. Варіна, Мелітопольський державний педагогічний університетімені Богдана Хмельницького; І. A. Vasylenko, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky; С. І. Василішин, Державний біотехнологічний університет; С. В. Василюк-Зайцева, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Н. М. Вдовенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України; І. М. Вегеш, Ужгородський національний університет; К. М. Вергелес, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова; Є. Ю. Верескун, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; А. Є. Висоцька, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; В. П. Власова, Державний університет інфраструктури та технологій; В. М. Волошин, ЗВО «Подільський державний університет»; О. В. Волошина, Вінницький державний педагогічний університетімені Михайла Коцюбинського; В. О. Волошина-Нарожна, Національний університет «Острозька академія»; У. Б. Воробель, Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ; О. Б. Галицька, Волинський національний університет імені Лесі Українки; А. В. Гарбінська-Руденко, Державний податковий університет; О. В. Гасій, Полтавський університет економіки і торгівлі; В. О. Гельмбольдт, Одеський національний медичний університет; К. В. Гнедіна, Національний університет «Чернігівська політехніка»; Т. Г. Головань , Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; І. В. Горб-Гаврильченко, Дніпровський державний медичний університет; О. В. Гоц-Яковлєва, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Г. І. Гримашевич, Житомирський державний університет імені Івана Франка; Ю. В. Грицевич, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Т. С. Гришечкіна, Український державний університет науки і технологій; А. Б. Грищук, Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ; Н. В. Громова, Сумський державний педагогічний університет; Н. В. Грона, Національний університет «Чернігівський колегіум»імені Т. Г. Шевченка; І. О. Данилова, Навчально-науковий морський гуманітарний інститут Одеського національного морського університету; С. П. Дерев’янко , Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; А. К. Димовська, Комунальний заклад «Балтський педагогічний фаховий коледж»; Р. Ф. Димовський, Комунальний заклад «Балтський педагогічний фаховий коледж»; О. Л. Дишко, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради; Л. В. Діденко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. В. Длугопольський , Західноукраїнський національний університет; О. М. Домбровська, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут; О. В. Дорогін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; В. В. Дроздов, Ізмаїльський державний гуманітарний університет; І. С. Дружкова, Одеський державний університет внутрішніх справ; В. Г. Дутчак, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; М. В. Дяків , Навчально-науковий інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; О. В. Дяків, Навчально-науковий інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; О. В. Євтушенко, Національний університет харчових технологій; Р. С. Єделєв , Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; М. Д. Ждан, Харківський національний педагогічний університетімені Г. С. Сковороди; Г. М. Завадських, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; М. Ю. Задніпряна-Корінна, Національний університет харчових технологій; О. В. Захарова, Черкаський державний технологічний університет; Н. В. Зачосова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; С. І. Іванніков, Комунальний заклад «Балтський педагогічний фаховий коледж»; Н. В. Ільків, Львівський державний університет внутрішніх справ; М. А. Ільченко, Одеський національний морський університет; T. V. Ishchenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs; О. О. Кармаза, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка; А. С. Карпенко, Київський університет імені Бориса Грінченка; О. В. Карчевська, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; М. В. Карчевський, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинностіімені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України; В. С. Касюра, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Р. С. Квасницька, Хмельницький національний університет; Т. Ю. Кісіль, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; Р. Д. Клим, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; К. Є. Княгницька, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; Л. М. Князькова, Маріупольський державний університет; А. Ф. Коваленко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; О. О. Коваленко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; E. H. Kovach, Uzhhorod National University; Л. О. Ковтун, Одеський національний медичний університет; О. О. Ковтуненко, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; І. А. Когут, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; Г. В. Козаченко, Національна академія внутрішніх справ; Н. С. Колесник, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; М. О. Колесніков, Таврійський державний агротехнологічний університетімені Дмитра Моторного; О. В. Коляса, Одеський національний морський університет; В. І. Корбутяк, Національний університет водного господарствата природокористування; С. О. Корінний, Національний університет харчових технологій; Р. В. Короленко, Криворізький національний університет; Р. В. Костенко, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»; О. М. Костюченко, Національний університет фізичного виховання і спорту України; С. М. Кравчук, Українська академія друкарства; О. В. Кришевич, Національна академія внутрішніх справ; О. В. Кругляк, Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця Національної академії аграрних наук України; К. О. Кузнєцова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; О. В. Кузніченко, Одеський національний морський університет; А. О. Кузьменко, Університет митної справи та фінансів; В. В. Кунець, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства і агрохіміїімені О. Н. Соколовського»; О. І. Куцос, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; І. А. Кучеренко, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти; Т. В. Лабуткіна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; О. В. Лазарєва, Чорноморський національний університет імені Петра Могили; Ю. Г. Левченко, Національний університет харчових технологій; А. М. Лекар, Комунальний заклад «Балтський педагогічний фаховий коледж»; Л. В. Лісниченко, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України; Е. М. Літвяков, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; В. М. Ловчикова, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Н. Г. Лозова, Комунальний заклад «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради; В. Б. Лозовий, Прилуцький ліцей № 12 Прилуцької міської ради Чернігівської області; І. Г. Лубенець, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України; О. М. Ляшенко, Український католицький університет; І. С. Майстрюк, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; М. Ф. Малиновська, Національний університет водного господарства та природокористування; Є. А. Мамчур, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; О. О. Маруховська-Картунова, Університет економіки та права «КРОК»; А. Ю. Мась, Чорноморський національний університет імені Петра Могили; Н. Б. Меленишин, Комунальний заклад «Балтський педагогічний фаховий коледж»; О. П. Мельник, Державний податковий університет; Т. М. Мирончук, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; А. О. Муртіщева, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Т. А. Наумова, Державний біотехнологічний університет; Т. С. Негода, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; І. В. Нестеренко, Державний біотехнологічний університет; О. В. Ничик, Національний університет харчових технологій; О. В. Нікітін, Одеський національний медичний університет; I. P. Nikitina, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs; Т. І. Обушенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; О. Ю. Овчаренко, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; М. А. Оліхненко, Державний університет інфраструктури та технологій; Т. О. Оліхненко, Іванковичівський ліцей Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області; Т. С. Опришко, Київський університет імені Бориса Грінченка; Р. М. Остапенко, Державний біотехнологічний університет; М. М. Павленко, Національний університет біоресурсів і природокористування України; О. В. Панухник, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ю. П. Пащенко, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; О. О. Пелешок, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Ю. А. Перегуда, Національний університет біоресурсів і природокористування України; О. Б. Петінова, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; В. П. Печарська, Комунальний заклад «Балтський педагогічний фаховий коледж»; О. М. Пєхота, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія; Л. І. Пилипів, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; О. Г. Пилипів, ВПНЗ «Львівський медичний університет»; Ю. В. Піддубна, Національний університет «Чернігівська політехніка»; З. І. Піскур, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Д. М. Племянник, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; К. Ю. Подуфалова, Комунальний заклад «Балтський педагогічний фаховий коледж»; L. A. Polyvana, State Biotechnology University; А. С. Політова, Маріупольський державний університет; Ж. М. Полова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; О. М. Помазун, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; І. С. Похиленко, Київський національний університет будівництва і архітектури; Я. В. Приступа, Криворізький державний педагогічний університет; Т. С. Притуляк, Комунальний заклад «Балтський педагогічний фаховий коледж»; Л. В. Проданова, Черкаський державний технологічний університет; І. В. Пустовіт, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; С. М. Пухлік, Одеський національний медичний університет; В. Б. Рарицька, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»; Є. А. Рашавець, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; О. Ю. Рилова, Черкаський державний технологічний університет; Е. В. Розвод, Волинський національний університет імені Лесі Українки; В. М. Руфанова, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; О. О. Рябуха, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; О. М. Салавор, Національний університет харчових технологій; О. В. Сангінова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; О. М. Семеног, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; І. В. Сергета, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова; А. А. Симонова, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; О. М. Сідлецька, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»; А. О. Сірик, Національний університет харчових технологій; О. В. Сминтина, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Н. В. Солодюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; К. В. Сосіна, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; В. В. Столярчук, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; С. Б. Стречень, Одеський національний медичний університет; О. Б. Стрілюк, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; Є. О. Строченко, Одеський національний медичний університет; О. В. Суслова, Одеський національний медичний університет; В. О. Таладіон, студент; І. В. Тарновська, Державний університет інфраструктури та технологій; Л. М. Тептюк, Черкаський державний технологічний університет; М. М. Терещук, Білоцерківський національний аграрний університет; І. М. Толмачова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; Н. М. Тостопалова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; І. О. Торбенко, Міжнародний європейський університет; В. Д. Устиченко, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України; Г. М. Устінова-Бойченко, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ; Т. А. Федотова, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; М. Б. Філіпович, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Ю. Ю. Харчук, Національний університет «Острозька академія»; О. В. Хруцька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Л. Ф. Циганенко, Ізмаїльський державний гуманітарний університет; А. К. Чакалов, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; Р. К. Чакалов, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; О. С. Ченуша, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Д. Ч. Чик, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка; В. В. Шаблистий, Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; А. В. Шанигін, Одеський національний медичний університет; І. А. Шевченко, Комунальний заклад «Балтський педагогічний фаховий коледж»; В. О. Шевчук, Державний університет інфраструктури та технологій; В. В. Шкляр, Державний університет інфраструктури та технологій; І. М. Шопіна, Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ; А. О. Штурба; С. М. Шумакова, Харківська державна академія культури; О. П. Юдічева, Київський національний університет будівництва і архітектури; А. Г. Яцун, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Synopsis

Академічна доброчесність, відкрита наука та штучний інтелект: як створити доброчесне освітнє середовище : збірник есе програми підвищення кваліфікації / упорядники: А. Артюхов, М. Віхляєв, Ю. Волк. 18 вересня – 18 жовтня 2023 року. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. – 524 с.

Chapters