ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА

Authors

Мар’ян Миронович Бедрій, Львівський національний університет імені Івана Франка; Марія Григорівна Братасюк, Львівський національний університет імені Івана Франка; Людмила Олександрівна Васечко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Оксана Геннадіївна Ковальчук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Олексій Сергійович Волохов, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України; Інна Павлівна Зеленко, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка; Володимир Петрович Кузьмінський, Академія праці, соціальних відносин і туризму; Євгеній Євгенович Лашко, Кременчуцький національний університетімені Михайла Остроградського; Олександр Сергійович Шкурпела, Кременчуцький національний університетімені Михайла Остроградського; Аліна Валеріївна Левченко, ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана»; Соломія Любомирівна Назаренко, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України; Юлія Олександрівна Об’єщик, Центральноукраїнський державний університетімені Володимира Винниченка; Марина Олександрівна Петришина, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України; Світлана Іванівна Поляруш, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка; Олександр Олександрович Скрипнюк, Інститут держави і права імені В.М. КорецькогоНаціональної академії наук України; Оксана Юріївна Трибрат, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Маріям Рзаївна Чалабієва, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України; Paweł Widerski, The John Paul II Catholic University of Lublin; Юрій Олександрович Заіка, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництваімені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України; Анастасія Валеріївна Іщенко, Центральноукраїнський державний університетімені Володимира Винниченка; Олександра Сергіївна Кочина, Національний університет «Чернігівська політехніка»; Євгеній Олександрович Кошеленко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Дар’я Юріївна Матвєєва, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Олена Станіславівна Можайкіна, Державний торговельно-економічний університет; Олена Миколаївна Кононець, Державний торговельно-економічний університет; Семен Вікторович Коляда, Броварський міськрайонний суд Київської області; Аліна Григорівна Рощина, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Данііл Миколайович Савенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Володимир Леонідович Скрипник, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Микола Сергійович Хомініч, Сумський національний аграрний університет; Світлана Дмитрівна Чернік, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка; Анна Олександрівна Шаповалова, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Анна Юріївна Антонова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Богдан Володимирович Богданець, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»; Сергій Васильович Гаркавенко, Академія адвокатури України; Олександр Юрійович Ілларіонов, Державна установа «Інститут економіко-правовихдосліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»; Тетяна Петрівна Капцова, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України; Анастасія Леонідівна Бліндовська, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка; Аліса Євгеніївна Висоцька, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Владислав Вадимович Гаєвий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Олександра Геннадіївна Гончар, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Ілля Ігорович Демченко, Дніпровський державний технічний університет; Алла Олександрівна Якуніна, Дніпровський державний технічний університет; Тетяна Анатоліївна Занфірова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Вікторія Вячеславівна Івачковська, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Олена Леонідівна Петрик, Національний університет «Чернігівська політехніка»; Вікторія Сергіївна Петричук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Наталія Романівна Прокопчук, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола; Севіндж Юсіфова, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України; Людмила Анатоліївна Дмитренко, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України; Анатолій Анатолійович Міняйло, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України; Олена Олександрівна Казначеєва, Асоціація правників України; Дмитро Сергійович Ковтун, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України; Наталія Рафаелівна Малишева, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України; Вікторія Володимирівна Латишева, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Едуард Михайлович Літвяков, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Ігор Васильович Скляренко, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка; Гліб Ярославович Вохмянін, Дніпровський державний технічний університет; Алла Олександрівна Якуніна, Дніпровський державний технічний університет; Катерина Сергіївна Вудвуд; Руслана Олександрівна Гаврилюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Денис Володимирович Кандуєв, Національний університет оборони України; Віктор Миколайович Кірієнко, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»; Анна Віталіївна Ковандра, Навчально-науковий інститут № 1 Національної академії внутрішніх справ; Ірина Геннадіївна Бухтіярова, Національна академія внутрішніх справ; Сергій Олександрович Короєд, Науково-дослідний інститут публічного права; Едуард Михайлович Літвяков, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Вікторія Володимирівна Локтіонова, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Юрій Юрійович Савченко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Тетяна Миколаївна Мельник, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола; Владислав Михайлович Біда, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола; Юрій-Віктор Юрійович Переста, Ужгородський національний університет; Ганна Олександрівна Петренко, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Олександр Олександрович Мазур, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Вікторія Михайлівна Прилипко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Олена Анатоліївна Сокуренко, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка; Алєся Анатоліївна Хребтова, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Роман Олегович Чайка, Державний торговельно-економічний університет; Вадим Сергійович Червонописький, Міжнародний університет бізнесу і права; Anastasiia Shut, Kremenchug Mykhailo Ostrogradskyi National University; Ekaterina Nannen, University of Applied Sciences Niederrhein; Андрій Володимирович Боровик, Науково-дослідний інститут публічного права; Kateryna Dmytrivna Kulyk, Mykolas Romeris University; Олена Василівна Лісовська, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Владислав Сергійович Мельниченко, Преображенська сільська рада Пологівського району Запорізької області; Ігор Васильович Панаід, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Сергій Геннадійович Поліщук, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України; Анастасія Андріївна Тернавська, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України; Олена Григорівна Фролова, Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира ВеликогоПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Олександр Володимирович Шамсутдінов, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України; Наталія Семенівна Юзікова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Єлизавета Олександрівна Барбарич, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Дар’я Вікторівна Бодян, Національний університет «Одеська морська академія»; Людмила Василівна Валуєва, Національний університет «Одеська морська академія»; Анна Анатоліївна Страшок, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Аліна Андріївна Буравська, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Інна Володимирівна Вахліс, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Ірина Василівна Гловюк, Львівський державний університет внутрішніх справ; Людмила Євгеніївна Даценко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Наталія Віталіївна Дікал, Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центрМіністерства внутрішніх справ України; Вікторія Олександрівна Кривцун, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Юрій Михайлович Мирошниченко, Іллічівський районний суд міста Маріуполя Донецької області; Владислав Валерійович Негребецький, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Ірина Юріївна Семенюк, Національна академія внутрішніх справ; Ганна Миколаївна Степанова, Національна академія внутрішніх справ; Дмитро Іванович Сирота, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Вікторія Василівна Ткаченко, Національна академія внутрішніх справ; Дар’я Юріївна Чичик, Державний податковий університет; Анатолій Миколайович Лазебний, Державний податковий університет; Лариса Вікторівна Бевз, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Марина Володимирівна Бігдан, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Олександр Сергійович Савчук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Сергій Сергійович Корнющенко, Сумський державний університет; Микола Іванович Логвиненко, «Роменський коледж Київського національного економічного університету»; Владислава Юріївна Салівон, «Роменський коледж Київського національного економічного університету»; Ігор Іванович Митрофанов, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Олена Миколаївна Окопник, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка; Олена Анатоліївна Руденко, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола; Валерій Дмитрович Шаповал, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Олександр Андрійович Німецький, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Олександр Андрійович Головач, Міжнародний університет бізнесу і права; Іван Іванович Недохлєбов, Запорізький національний університет; Денис Георгійович Іллящук, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права»; Станіслав Олександрович Ярмола, Регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь» Сил територіальної оборони Збройних Сил України; Денис Денисович Москаль, Міжнародний університет бізнесу і права; Інна Сергіївна Сидорчук, Національний університет «Одеська юридична академія»; Олексій Юрійович Литвиненко, Класичний приватний університет; Наталія Олександрівна Шаронова, Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»; Ольга Геннадіївна Набокова, Запорізький національний університет; Родіон Борисович Поляков, Запорізький національний університет; Олена Федорівна Пірго, Донецький державний університет внутрішніх справ; Олена Олексіївна Дума, Міжнародний університет бізнесу і права; Тетяна Володимирівна Волошанівська, Одеський державний університет внутрішніх справ; Ігор Олегович Шевченко, Національний університет «Одеська юридична академія»; Станіслав Сергійович Борисов, Національний університет «Одеська юридична академія»; Олександр Юрійович Зайченко, Національний університет «Одеська юридична академія»; Тамара Михайлівна Радь, Національний університет «Одеська юридична академія»; Віталій Михайлович Порхун, Запорізький національний університет; Володимир Михайлович Сівак, Національний університет «Одеська юридична академія»; Олександр Володимирович Єщенко, Пʼятий апеляційний адміністративний суд; Денис Євгенович Запольський, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Валентин Русланович Карпенко, Національна академія внутрішніх справ; Тетяна Костянтинівна Яковлева, Донецький державний університет внутрішніх справ; Амазасп Аракелович Манукян, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Неллі Юріївна Цибульник; Валерія Валеріївна Бабко, Деснянський районний суд міста Києва; Оксана Юріївна Пилипенко, Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»; Анастасія Анатоліївна Ренкас, Національний університет «Одеська юридична академія»

Synopsis

Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кременчук, 22–23 грудня 2023 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 464 с.

Chapters

 • ДО ПИТАННЯ ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА СТУДЕНТАМИ ЮРИДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  Мар’ян Миронович Бедрій
 • ВІЛЬНА ОДУХОТВОРЕНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА
  Марія Григорівна Братасюк
 • ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПРАВ ЛЮДИНИ
  Людмила Олександрівна Васечко, Оксана Геннадіївна Ковальчук
 • РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА» ТА «ЕФЕКТИВНІСТЬ НОРМ ПРАВА»
  Олексій Сергійович Волохов
 • ПРАВОВІ ПРЕЮДИЦІЇ ТА ПРАВОВІ ФІКЦІЇ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННОСТІ
  Інна Павлівна Зеленко
 • ОСОБЛІВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛІКИ ТА УРЯДУ ВІДПОВІДНО КОНСТИТУЦІЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 1958 РОКУ
  Володимир Петрович Кузьмінський
 • ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ АКЦІЇ «ВІСЛА» У КОНТЕКСТІ РІШЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО ПРОКУРОРА ІПН ПРО ЗАКРИТТЯ СЛІДСТВА У СПРАВІ
  Євгеній Євгенович Лашко, Олександр Сергійович Шкурпела
 • ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ В УМОВАХ ДІЇ ОСОБЛИВИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
  Аліна Валеріївна Левченко
 • ПРАВА ЛЮДИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
  Соломія Любомирівна Назаренко
 • КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК
  Юлія Олександрівна Об’єщик
 • ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ДЕРЖАВОЗНАВЧОГО СПРЯМУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ
  Марина Олександрівна Петришина
 • ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВИБОРУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
  Світлана Іванівна Поляруш
 • СУЧАСНИЙ АВТОРИТАРНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ ЯК ОБ’ЄКТ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ
  Олександр Олександрович Скрипнюк
 • ФОРМА ДЕРЖАВИ ЯК КЛЮЧОВЕ ПОНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ НАУКИ
  Оксана Юріївна Трибрат
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРІОДУ
  Маріям Рзаївна Чалабієва
 • BODIES OF A FAMILY FOUNDATION UNDER POLISH LAW AGAINST THE BACKGROUND OF COMPARATIVE LAW
  Paweł Widerski
 • ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ
  Юрій Олександрович Заіка
 • ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКРЕТАРЯ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
  Анастасія Валеріївна Іщенко
 • ФУНКЦІЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
  Олександра Сергіївна Кочина
 • ПРАВОЧИН У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
  Євгеній Олександрович Кошеленко
 • ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ
  Дар’я Юріївна Матвєєва
 • ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  Олена Станіславівна Можайкіна, Олена Миколаївна Кононець, Семен Вікторович Коляда
 • ПРОЦЕДУРА ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
  Аліна Григорівна Рощина
 • ЩОДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУДОМ
  Данііл Миколайович Савенко
 • ПОЗИТИВНА ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
  Володимир Леонідович Скрипник
 • РІШЕННЯ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНО-МАЙНОВИХ СПОРІВ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ПРАКТИКИ
  Микола Сергійович Хомініч
 • ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО УСИНОВЛЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
  Світлана Дмитрівна Чернік
 • ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ: СУЧАСНИЙ СТАН
  Анна Олександрівна Шаповалова
 • МАЙНО У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
  Анна Юріївна Антонова
 • БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ФОНДУ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯК ПРАВОВИЙ ЕЛЕМЕНТ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Богдан Володимирович Богданець
 • ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ
  Сергій Васильович Гаркавенко
 • «ЦИФРОВИЙ СЛІД» ЗРУЙНОВАНОГО МІСТА: ДО ПИТАННЯ ПРО НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПОДАЛЬШОЇ ПІДТРИМКИ ІСНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПУ ВІДКРИТОСТІ
  Олександр Юрійович Ілларіонов
 • ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛОГІЇ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ
  Тетяна Петрівна Капцова
 • ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ МОЛОДОЇ СІМ’Ї В УКРАЇНІ
  Анастасія Леонідівна Бліндовська
 • ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ОХОРОНИ ПРАЦІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
  Аліса Євгеніївна Висоцька
 • СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ УЧАСТІ СУБ’ЄКТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
  Владислав Вадимович Гаєвий
 • МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ
  Олександра Геннадіївна Гончар
 • ВПЛИВ КОНЦЕПЦІЇ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА РИНОК ТА УМОВИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТРУДОВОГО ПРАВА
  Ілля Ігорович Демченко, Алла Олександрівна Якуніна
 • СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ № 1-Р/2023 ВІД 07.02.2023: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
  Тетяна Анатоліївна Занфірова
 • ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  Вікторія Вячеславівна Івачковська
 • ДОСВІД США ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ВЕТЕРАНІВ І ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
  Олена Леонідівна Петрик
 • ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Вікторія Сергіївна Петричук
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Наталія Романівна Прокопчук
 • СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
  Севіндж Юсіфова
 • ЕКОЦИД В УКРАЇНІ ЯК НОВЕ ПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
  Людмила Анатоліївна Дмитренко, Анатолій Анатолійович Міняйло
 • ДО ПИТАННЯ ОПЛАТНОСТІ ДОГОВОРУ ДОВГОСТРОКОВОГО ТИМЧАСОВОГО КОРИСТУВАННЯ ЛІСОВОЮ ДІЛЯНКОЮ, УКЛАДЕНОГО МІЖ ПОСТІЙНИМ ТА ТИМЧАСОВИМ ЛІСОКОРИСТУВАЧАМИ
  Олена Олександрівна Казначеєва
 • ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ЯК СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (У КОНТЕКСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЛІСОВОМУ ФОНДУ УКРАЇНИ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ)
  Дмитро Сергійович Ковтун, Наталія Рафаелівна Малишева
 • ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ПРАВІ
  Вікторія Володимирівна Латишева
 • ПРАВОВІ НОРМИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВІ
  Едуард Михайлович Літвяков
 • ОРЕНДА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ГОРОДНИЦТВА ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ ТА КІЛЬКОСТІ
  Ігор Васильович Скляренко
 • НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ГАЛУЗІ ПРАВА
  Гліб Ярославович Вохмянін, Алла Олександрівна Якуніна
 • ЦІННІСНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОДАТКОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  Катерина Сергіївна Вудвуд, Руслана Олександрівна Гаврилюк
 • ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО ПЕРІОДУ
  Денис Володимирович Кандуєв
 • ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ
  Віктор Миколайович Кірієнко
 • ГЕНЕЗИС АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ
  Анна Віталіївна Ковандра, Ірина Геннадіївна Бухтіярова
 • НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЄКТУ «РЕКОМЕНДАЦІЙ ЗДІЙСНЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА»
  Сергій Олександрович Короєд
 • ПРОБЛЕМИ ВВЕДЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ДЛЯ ВСІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У МАЙБУТНЬОМУ
  Едуард Михайлович Літвяков
 • ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ: РОЛІ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ (ЦНАП)
  Вікторія Володимирівна Локтіонова, Юрій Юрійович Савченко
 • ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
  Тетяна Миколаївна Мельник, Владислав Михайлович Біда
 • ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
  Юрій-Віктор Юрійович Переста
 • ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ЗА СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМОЮ ОПОДАТКУВАННЯ
  Ганна Олександрівна Петренко, Олександр Олександрович Мазур
 • СПЕЦИФІКА НОРМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНИ
  Вікторія Михайлівна Прилипко
 • СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬ ПУБЛІЧНУ ПРАВОЗДАТНІСТЬ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  Олена Анатоліївна Сокуренко
 • ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
  Алєся Анатоліївна Хребтова
 • ОСОБЛИВОСТІ ПІДСТАВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
  Роман Олегович Чайка
 • ДО ПИТАННЯ КРИТЕРІЇВ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ВИНИ
  Вадим Сергійович Червонописький
 • THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF PROVIDING SERVICES BY THE DEPARTMENT CPAS
  Anastasiia Shut, Ekaterina Nannen
 • ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННЮ ЯК НАСЛІДОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ У ЧАСТИНІ ДРУГІЙ СТАТТІ 343 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  Андрій Володимирович Боровик
 • SOME ASPECTS OF THE LAW ENFORCEMENT ANTI-CORRUPTION INSTITUTIONS’ WORK DURING MARTIAL LAW IN UKRAINE AND IN LITHUANIA UNDER THE STATE OF EMERGENCY
  Kateryna Dmytrivna Kulyk
 • ПЕРЕДУМОВИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДІЯННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 201-2 КК УКРАЇНИ
  Олена Василівна Лісовська
 • ДО ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ПРАВОЗАСТОСОВЧІЙ ПРАКТИЦІ, ЩО ЗУМОВЛЕНА ПОВНОМАСШТАБНИМ ВТОРГНЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
  Владислав Сергійович Мельниченко
 • РОЗМЕЖУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ МАЙНА У ФОРМІ НАБУТТЯ
  Ігор Васильович Панаід
 • ЩОДО ІДЕНТИФІКУЮЧИХ ОЗНАК ЗЛОЧИННОЇ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
  Сергій Геннадійович Поліщук
 • СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ РАДІОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
  Анастасія Андріївна Тернавська
 • ПАРАМЕТРИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Олена Григорівна Фролова
 • ДЕЛІКТИ СТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОЗАСТОСОВНІ АСПЕКТИ
  Олександр Володимирович Шамсутдінов
 • ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ ЩОДО ДИТИНИ У СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИМІРИ
  Наталія Семенівна Юзікова
 • ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ОБМЕЖЕННЯ У КОРИСТУВАННІ СПЕЦІАЛЬНИМ ПРАВОМ ТА ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ПОСАДИ
  Єлизавета Олександрівна Барбарич
 • ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  Дар’я Вікторівна Бодян, Людмила Василівна Валуєва
 • КРИТЕРІЙ «РОЗУМНОГО ОЧІКУВАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ» ЯК ГАРАНТІЯ ЗАХИСТУ ПРИВАТНОСТІ ОСОБИ ПІД ЧАС ОБШУКУ
  Анна Анатоліївна Страшок, Аліна Андріївна Буравська
 • ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОКУРОРІВ ЯК ОДНА ІЗ КЛЮЧОВИХ ЗАСАД ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
  Інна Володимирівна Вахліс
 • ВІДКРИТТЯ МАТЕРІАЛІВ СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ У РАЗІ ЗАМІНИ ЗАХИСНИКА: ПОГЛЯД ККС ВС
  Ірина Василівна Гловюк
 • ІСТОРИЧНІ ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ В УКРАЇНІ
  Людмила Євгеніївна Даценко
 • АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
  Наталія Віталіївна Дікал
 • ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ОБМЕЖЕННЯ У КОРИСТУВАННІ СПЕЦІАЛЬНИМ ПРАВОМ ТА ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ПОСАДИ
  Вікторія Олександрівна Кривцун
 • СТИСЛО ПРО ТАКТИКУ СУДОВИХ ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  Юрій Михайлович Мирошниченко
 • РОЛЬ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ
  Владислав Валерійович Негребецький
 • ВИКЛИКИ ТА ПЕРЕШКОДИ ЗБОРУ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В ВОЄННИЙ ЧАС. ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ
  Ірина Юріївна Семенюк, Ганна Миколаївна Степанова
 • ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАТРИМАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Дмитро Іванович Сирота
 • ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  Вікторія Василівна Ткаченко
 • ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ
  Дар’я Юріївна Чичик, Анатолій Миколайович Лазебний
 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ СУДУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ
  Лариса Вікторівна Бевз
 • ЮРИДИЧНА БОРОТЬБА У ЄСПЛ ЗА ПРИТЯГНЕННЯ РОСІЇ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ
  Марина Володимирівна Бігдан, Олександр Сергійович Савчук
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОКУРОРІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РІВНЯХ
  Сергій Сергійович Корнющенко
 • ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ПОРІВНЯННІ З ПОДІБНИМИ СУДАМИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  Микола Іванович Логвиненко, Владислава Юріївна Салівон
 • ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ПУНКТУ 3 СТАТТІ 106 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СУДОУСТРІЙ І СТАТУС СУДДІВ»
  Ігор Іванович Митрофанов
 • МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
  Олена Миколаївна Окопник
 • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗБОРІВ СУДДІВ МІСЦЕВОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ
  Олена Анатоліївна Руденко
 • ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПІДСТАВ У ВІДМОВІ В ЕКСТРАДИЦІЇ В УКРАЇНУ В КОНТЕКСТІ ПОРУШЕННЯ УМОВ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ТА ПОВОДЖЕННЯ З В’ЯЗНЯМИ
  Валерій Дмитрович Шаповал, Олександр Андрійович Німецький
 • ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
  Олександр Андрійович Головач
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА РІВНІ ЄС ТА ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ
  Іван Іванович Недохлєбов
 • ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ
  Денис Георгійович Іллящук
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСАД ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ
  Станіслав Олександрович Ярмола
 • СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  Денис Денисович Москаль
 • ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
  Інна Сергіївна Сидорчук
 • МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ЇХ РОЛЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ
  Олексій Юрійович Литвиненко
 • РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ (ПЕРЕБУВАННЯ) ІНОЗЕМЦЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЯК РІЗНОВИД АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
  Наталія Олександрівна Шаронова
 • ПОЛІСТРУКТУРНА КОНЦЕПЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ЇЇ НЕДОЛІКИ
  Ольга Геннадіївна Набокова
 • ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН БАНКРУТСТВА (НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ)
  Родіон Борисович Поляков
 • ЗАКОНОДАВЧІ «КОЛИВАННЯ» У ВСТАНОВЛЕННІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ
  Олена Федорівна Пірго
 • ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
  Олена Олексіївна Дума
 • ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  Тетяна Володимирівна Волошанівська
 • ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОДОВОГО ОБ'ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 237 КК
  Ігор Олегович Шевченко
 • ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЧАСУ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ОЗНАКИ ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ
  Станіслав Сергійович Борисов
 • ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ГЕНОЦИД
  Олександр Юрійович Зайченко
 • ДОСЛІДЖЕННЯ РОДОВОГО ОБ'ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (СТ. 236 КК)
  Тамара Михайлівна Радь
 • ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ «МІСЦЕВИЙ ЗБІР»
  Віталій Михайлович Порхун
 • ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФОРМА ПРАВЛІННЯ»
  Володимир Михайлович Сівак
 • ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ: ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЗМІСТУ
  Олександр Володимирович Єщенко
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГУМАНІТАРНОГО РОЗМІНУВАННЯ В УКРАЇНІ
  Денис Євгенович Запольський
 • ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В НАПИСАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ ТА РОЗГЛЯДІ СУДОВИХ СПРАВ
  Валентин Русланович Карпенко
 • КРИМІНОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ
  Тетяна Костянтинівна Яковлева
 • ПОДАТКОВЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ
  Амазасп Аракелович Манукян
 • ДЕЯКІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКОНОДАВЧОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ
  Неллі Юріївна Цибульник
 • РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НЕЗМІНЮВАНОСТІ СУДДІВ ПІД ЧАС ЇХ ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
  Валерія Валеріївна Бабко
 • ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ НОТАРІАТУ
  Оксана Юріївна Пилипенко
 • ЩОДО СПЕЦИФІКИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА, УПОВНОВАЖЕНОГО НА ЗДІЙСНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ОКРЕМІЙ КАТЕГОРІЇ ОСІБ
  Анастасія Анатоліївна Ренкас

Author Biographies

Мар’ян Миронович Бедрій, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, докторант кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету

Марія Григорівна Братасюк, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор філософських наук, професор

Людмила Олександрівна Васечко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Оксана Геннадіївна Ковальчук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студентка 2 курсу другого (магістерського) рівня освіти факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Олексій Сергійович Волохов, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України

кандидат юридичних наук, докторант відділу теорії держави і права

Інна Павлівна Зеленко, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності

Володимир Петрович Кузьмінський, Академія праці, соціальних відносин і туризму

аспірант юридичного факультету

Євгеній Євгенович Лашко, Кременчуцький національний університетімені Михайла Остроградського

кандидат технічних наук, доцент кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою

Олександр Сергійович Шкурпела, Кременчуцький національний університетімені Михайла Остроградського

здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Аліна Валеріївна Левченко, ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана»

аспірантка кафедри публічного та міжнародного права

Соломія Любомирівна Назаренко, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України

аспірант відділу конституційного права та місцевого самоврядування

Юлія Олександрівна Об’єщик, Центральноукраїнський державний університетімені Володимира Винниченка

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету історії, бізнес-освіти та права

Марина Олександрівна Петришина, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України

кандидат юридичних наук, доцент, с.н.с. відділу правового регулювання структурно-технологічного та регіонального інноваційного розвитку

Світлана Іванівна Поляруш, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності

Олександр Олександрович Скрипнюк, Інститут держави і права імені В.М. КорецькогоНаціональної академії наук України

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування

Оксана Юріївна Трибрат, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

здобувач другого (магістерського) рівня освіти факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Маріям Рзаївна Чалабієва, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

кандидатка юридичних наук, наукова співробітниця

Paweł Widerski, The John Paul II Catholic University of Lublin

PhD in Law, Research Associate in Department of Civil Law

Юрій Олександрович Заіка, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництваімені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України

доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу проблем приватного права

Анастасія Валеріївна Іщенко, Центральноукраїнський державний університетімені Володимира Винниченка

студентка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право факультету історії, бізнес-освіти та права

Олександра Сергіївна Кочина, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та приватного права

Євгеній Олександрович Кошеленко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студент 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Дар’я Юріївна Матвєєва, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Олена Станіславівна Можайкіна, Державний торговельно-економічний університет

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права, адвокат

Олена Миколаївна Кононець, Державний торговельно-економічний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права, адвокат

Семен Вікторович Коляда, Броварський міськрайонний суд Київської області

секретар судових засідань

Аліна Григорівна Рощина, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Данііл Миколайович Савенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант кафедри цивільного та господарського права юридичного факультету

Володимир Леонідович Скрипник, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Микола Сергійович Хомініч, Сумський національний аграрний університет

помічник судді Ковпаківського районного суду м. Суми, аспірант кафедри правосуддя та філософії юридичного факультету

Світлана Дмитрівна Чернік, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності

Анна Олександрівна Шаповалова, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Анна Юріївна Антонова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

здобувач вищої освіти 4 курсу

Богдан Володимирович Богданець, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

аспірант кафедри права юридичного факультету

Сергій Васильович Гаркавенко, Академія адвокатури України

аспірант 3 курсу кафедри цивільного, господарського права та процесу

Олександр Юрійович Ілларіонов, Державна установа «Інститут економіко-правовихдосліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»

старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки

Тетяна Петрівна Капцова, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України

аспірантка

Анастасія Леонідівна Бліндовська, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право факультету історії, бізнес-освіти та права

Аліса Євгеніївна Висоцька, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Владислав Вадимович Гаєвий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Олександра Геннадіївна Гончар, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Ілля Ігорович Демченко, Дніпровський державний технічний університет

студент 4 курсу бакалавріату кафедри програмного забезпечення систем

Алла Олександрівна Якуніна, Дніпровський державний технічний університет

кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології

Тетяна Анатоліївна Занфірова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Вікторія Вячеславівна Івачковська, Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка другого (магістерського) рівня освіти

Олена Леонідівна Петрик, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри кримінального права та правосуддя

Вікторія Сергіївна Петричук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

студентка факультету прокуратури

Наталія Романівна Прокопчук, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола

викладач юридичних дисциплін

Севіндж Юсіфова, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України

аспірантка

Людмила Анатоліївна Дмитренко, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

судовий експерт

Анатолій Анатолійович Міняйло, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, судовий експерт

Олена Олександрівна Казначеєва, Асоціація правників України

адвокат, членкиня

Дмитро Сергійович Ковтун, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України

аспірант відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права

Наталія Рафаелівна Малишева, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України

доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України

Вікторія Володимирівна Латишева, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Едуард Михайлович Літвяков, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Ігор Васильович Скляренко, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри права та правоохоронної діяльності

Гліб Ярославович Вохмянін, Дніпровський державний технічний університет

студент 4 курсу бакалавріату кафедри програмного забезпечення систем

Алла Олександрівна Якуніна, Дніпровський державний технічний університет

кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології

Руслана Олександрівна Гаврилюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри публічного права

Денис Володимирович Кандуєв, Національний університет оборони України

викладач кафедри інформаційно-аналітичних технологій Інституту інформаційно-комунікаційних технологій та кібероборони

Віктор Миколайович Кірієнко, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

аспірант

Анна Віталіївна Ковандра, Навчально-науковий інститут № 1 Національної академії внутрішніх справ

здобувач вищої освіти 3 курсу

Ірина Геннадіївна Бухтіярова, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Сергій Олександрович Короєд, Науково-дослідний інститут публічного права

доктор юридичних наук, професор, в.о. президента

Едуард Михайлович Літвяков, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Вікторія Володимирівна Локтіонова, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Юрій Юрійович Савченко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

здобувач освіти першого бакалаврського рівня другого року навчання спеціальності 081 Право

Тетяна Миколаївна Мельник, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола

старший викладач, викладач юридичних дисциплін

Владислав Михайлович Біда, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола

здобувач освіти спеціальності «Правоохоронна діяльність»

Юрій-Віктор Юрійович Переста, Ужгородський національний університет

аспірант кафедри міжнародного права юридичного факультету

Ганна Олександрівна Петренко, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри господарського та адміністративного права

Олександр Олександрович Мазур, Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач другого (магістерського) рівня освіти юридичного факультету

Вікторія Михайлівна Прилипко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Олена Анатоліївна Сокуренко, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності

Алєся Анатоліївна Хребтова, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Роман Олегович Чайка, Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Вадим Сергійович Червонописький, Міжнародний університет бізнесу і права

здобувач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу

Anastasiia Shut, Kremenchug Mykhailo Ostrogradskyi National University

Teacher of the Department of Fundamental and Branch Legal Sciences

Ekaterina Nannen, University of Applied Sciences Niederrhein

Prof. Dr.-Ing.

Андрій Володимирович Боровик, Науково-дослідний інститут публічного права

кандидат юридичних наук, доцент, віцепрезидент з наукової роботи

Kateryna Dmytrivna Kulyk, Mykolas Romeris University

PhD in Law, Scientific Fellow, Institute of Criminal Law and Procedure

Олена Василівна Лісовська, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірантка кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

Владислав Сергійович Мельниченко, Преображенська сільська рада Пологівського району Запорізької області

головний спеціаліст-юрисконсульт

Ігор Васильович Панаід, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

аспірант кафедри кримінально-правової політики

Сергій Геннадійович Поліщук, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України

здобувач ступеня доктора філософії відділу проблем кримінального права,
кримінології та судоустрою

Анастасія Андріївна Тернавська, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України

кандидат юридичних наук, докторант відділу проблем кримінального права,
кримінології та судоустрою

Олена Григорівна Фролова, Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира ВеликогоПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

кандидат юридичних наук, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності

Олександр Володимирович Шамсутдінов, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України

кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник

Наталія Семенівна Юзікова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного і кримінального права

Єлизавета Олександрівна Барбарич, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Дар’я Вікторівна Бодян, Національний університет «Одеська морська академія»

здобувач вищої освіти 3 року навчання освітнього ступеня бакалавр

Людмила Василівна Валуєва, Національний університет «Одеська морська академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін

Анна Анатоліївна Страшок, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор філософії в галузі права, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

Аліна Андріївна Буравська, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка 1 курсу магістратури юридичного факультету

Інна Володимирівна Вахліс, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

аспірант 1 року навчання

Ірина Василівна Гловюк, Львівський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права

Людмила Євгеніївна Даценко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

старший викладач кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Наталія Віталіївна Дікал, Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центрМіністерства внутрішніх справ України

головний судовий експерт відділу товарознавчих та гемологічних досліджень

Вікторія Олександрівна Кривцун, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Юрій Михайлович Мирошниченко, Іллічівський районний суд міста Маріуполя Донецької області

кандидат юридичних наук, голова

Владислав Валерійович Негребецький, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, доцент кафедри криміналістики

Ірина Юріївна Семенюк, Національна академія внутрішніх справ

здобувач ступеня вищої освіти магістра факультету «Правоохоронна діяльність»

Ганна Миколаївна Степанова, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу

Дмитро Іванович Сирота, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Вікторія Василівна Ткаченко, Національна академія внутрішніх справ

здобувач другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю «Право» Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання

Дар’я Юріївна Чичик, Державний податковий університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Навчально-наукового інституту права

Анатолій Миколайович Лазебний, Державний податковий університет

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінальної юстиції

Лариса Вікторівна Бевз, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Марина Володимирівна Бігдан, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

старший викладач кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Олександр Сергійович Савчук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студент 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Сергій Сергійович Корнющенко, Сумський державний університет

аспірант кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

Микола Іванович Логвиненко, «Роменський коледж Київського національного економічного університету»

кандидат юридичних наук, доцент, викладач відокремленого структурного підрозділу 

Владислава Юріївна Салівон, «Роменський коледж Київського національного економічного університету»

студентка 4 курсу відокремленого структурного підрозділу

Ігор Іванович Митрофанов, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Олена Миколаївна Окопник, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності 

Олена Анатоліївна Руденко, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола

кандидат юридичних наук, викладач юридичних дисциплін

Валерій Дмитрович Шаповал, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Олександр Андрійович Німецький, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студент 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Олександр Андрійович Головач, Міжнародний університет бізнесу і права

здобувач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу

Іван Іванович Недохлєбов, Запорізький національний університет

здобувач кафедри конституційного та адміністративного права

Денис Георгійович Іллящук, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права»

здобувач

Станіслав Олександрович Ярмола, Регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь» Сил територіальної оборони Збройних Сил України

Начальник

Денис Денисович Москаль, Міжнародний університет бізнесу і права

здобувач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу

Інна Сергіївна Сидорчук, Національний університет «Одеська юридична академія»

студентка 1 курсу магістратури факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції)

Олексій Юрійович Литвиненко, Класичний приватний університет

аспірант

Наталія Олександрівна Шаронова, Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»

здобувач

Ольга Геннадіївна Набокова, Запорізький національний університет

здобувач кафедри конституційного та адміністративного права

Родіон Борисович Поляков, Запорізький національний університет

доктор філософії в галузі права, докторант

Олена Федорівна Пірго, Донецький державний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1

Олена Олексіївна Дума, Міжнародний університет бізнесу і права

здобувач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу

Тетяна Володимирівна Волошанівська, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики

Ігор Олегович Шевченко, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права

Станіслав Сергійович Борисов, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права

Олександр Юрійович Зайченко, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права

Тамара Михайлівна Радь, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірантка кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Віталій Михайлович Порхун, Запорізький національний університет

аспірант кафедри конституційного та адміністративного права

Володимир Михайлович Сівак, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри загальної теорії права та держави

Олександр Володимирович Єщенко, Пʼятий апеляційний адміністративний суд

суддя

Денис Євгенович Запольський, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірант кафедри господарського права
юридичного факультету

Валентин Русланович Карпенко, Національна академія внутрішніх справ

бакалавр, студент заочної форми навчання 1-КМ-4 курсу Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання

Тетяна Костянтинівна Яковлева, Донецький державний університет внутрішніх справ

аспірантка

Амазасп Аракелович Манукян, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

аспірант кафедри податкового права

Неллі Юріївна Цибульник

кандидат юридичних наук

Валерія Валеріївна Бабко, Деснянський районний суд міста Києва

суддя

Оксана Юріївна Пилипенко, Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»

здобувач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу

Анастасія Анатоліївна Ренкас, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірантка кафедри кримінального процесу

Cover for ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА
Published
February 12, 2024
Categories