6 Titles

All Books

Cover for CHALLENGES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF A NEW ECONOMY AT GLOBAL, NATIONAL, AND REGIONAL LEVELS CHALLENGES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF A NEW ECONOMY AT GLOBAL, NATIONAL, AND REGIONAL LEVELS
L. B. Barannik, O. M. Vakulchyk, O. V. Kovalenko, L. V. Lysiak, V. V. Fesenko, О. V. Horniak, O. I. Trokhymets; O. P. Holovko; Ye.V. Kovalenko-Marchenkova, K. O. Spiridonova, P. A. Fisunenko
December 12, 2019
Cover for ECONOMIC SCIENCES: PRIORITY DIRECTIONS OF MODERNIZATION ECONOMIC SCIENCES: PRIORITY DIRECTIONS OF MODERNIZATION
L. B. Barannik, O. L. Galtsova; D. D. Plynokos; O. V. Horniak, T. V. Derkach, O. P. Zarutska, Ye. V. Kovalenko-Marchenkova, I. V. Kononova, M. D. Korinko, E. A. Kuznietsov, V. M. Melnyk, V. V. Popova, P. A. Fisunenko, K. S. Shaposhnykov, O. P. Holovko, R. I. Shchur; K. O. Spiridonova
November 20, 2019
Cover for INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP: APPROACH TO FACING RELEVANT SOCIO-HUMANITARIAN AND TECHNOLOGICAL CHALLENGES INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP: APPROACH TO FACING RELEVANT SOCIO-HUMANITARIAN AND TECHNOLOGICAL CHALLENGES
G. O. Shvidanenko, O. V. Kyryliuk, V. V. Lavrenenko, H. V. Yanhol, I. M. Riepina, O. M. Kuzmenko, N. V. Yakusheva, M. V. Rudenko, L. O. Hariaha, O. M. Shulha, M. A. Tepliuk, O. H. Derevianko, L. A. Petrenko, A. Yu. Proskokova, O. M. Hrebeshkova, O. O. Kyzenko, H. V. Makhova, V. Y. Vostriakova, O. V. Vostriakov
January 9, 2020
Cover for INNOVATIVE MECHANISMS FOR MANAGING THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE INNOVATIVE MECHANISMS FOR MANAGING THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE
P. I. Bezus, K. S. Demenska, Y. V. Grudtsyna, I. S. Кocharian, N. V. Ovsyuk, L. B. Shostak, O. I. Dikarev, A. M. Bezus
October 29, 2019
Cover for MODERNIZATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE: CHALLENGES AND PROSPECTS MODERNIZATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE: CHALLENGES AND PROSPECTS
D. V. Klynovyi, E. B. Boychenko, I. O. Petrovskaya, V. V. Коrneev, V. P. Zhuk, S. V. Simak, P. I. Bezus, M. M. Klymeniuk, L. S. Ladonko, V. V. Moroz
October 29, 2019
Cover for SCIENTIFIC APPROACHES TO MODERNIZING THE ECONOMIC SYSTEM: VECTOR OF DEVELOPMENT SCIENTIFIC APPROACHES TO MODERNIZING THE ECONOMIC SYSTEM: VECTOR OF DEVELOPMENT
V. O. Boiko, N. I. Verkhoglyadova, O. M. Volska, V. H. Hranovska, S. O. Gutkevych, D. D. Plynokos, O. V. Kakhovska, Ye.V. Kovalenko-Marchenkova, I. V. Kononova, M. D. Korinko, O. V. Krukovska, N. M. Kriuchkova, A. V. Nyameshchuk, Yu. V. Orlovska, V. V. Popova, O. S. Prystemskiy, K. O. Spiridonova, P. A. Fisunenko, V. F. Yatsenko, A. O. Cherchata, I. A. Lomachynska, R.V. Kuzina
February 20, 2020