13 Titles

All Books

Cover for AGE ASPECTS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT AGE ASPECTS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Maryna Smulson, Olena Volobuieva, Valentyna Hrishko-Dunaievska, Halyna Topolnytska, Valentyn Demskyi, Kateryna Oleksandrenko, Hanna Bahrii
February 5, 2020
Cover for INTEGRATION OF TRADITIONAL AND INNOVATION PROCESSES IN MODERN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY INTEGRATION OF TRADITIONAL AND INNOVATION PROCESSES IN MODERN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
Valentyna Afanasenko, Liudmyla Aleksіeіenko-Lemovska, Zinoviia Karpenko, Oksana Melnyk, Mariia Stasiuk, Hanna Varina; Iryna Tamozhska, Nataliia Vydolob
December 24, 2019
Cover for INTEGRATIVE PERSONAL PSYCHOLOGY INTEGRATIVE PERSONAL PSYCHOLOGY
N. O. Guba, N. O. Mosol, M. G. Tkalych, O. G. Malyna, T. V. Skripachenko, Yu. V. Zhelezniakova, G. O. Gorban, V. I. Meniailo
May 12, 2020
Cover for MODERN RESEARCH OF THE REPRESENTATIVES OF PSYCHOLOGICAL SCIENCES MODERN RESEARCH OF THE REPRESENTATIVES OF PSYCHOLOGICAL SCIENCES
O. Ye. Blynova, Yu. O. Bystrova, I. M. Halian, O. M. Kikinezhdi, Z. Yа. Kovalchuk, S. B. Kuzikova, O. I. Kuznetsov, M. O. Orap, I. S. Popovych, L. Z. Serdiuk, V. I. Shebanova, N. I. Tavrovetska, N. Yu. Tsybuliak, N. D. Volodarska, S. D. Yakovleva, M. E. Zhydko
October 21, 2019
Cover for MODERN SCIENTIFIC INNOVATIONS IN PSYCHOLOGY MODERN SCIENTIFIC INNOVATIONS IN PSYCHOLOGY
T. B. Partyko, I. I. Snyadanko, S. L. Hrabovska, V. V. Zarytska, N. M. Falko, N. I. Zhyhaylo, I. I. Snyadanko, S. L. Hrabovska, O. I. Kononenko, S. K. Shandruk, O. T. Smuk
October 31, 2019
Cover for PERSONALITY IN SOCIETY: PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF ACTIVITY PERSONALITY IN SOCIETY: PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF ACTIVITY
N. P. Hapon, A. O. Vovk, S. L. Hrabovska, N. V. Hrebin, A. Shyroka, V. А. Hupalovska, N. І. Zhyhaylo, L. V. Ryzhak, H. V. Kаtolyk, I. I. Snyadanko, S. L. Hrabovska, T. M. Tytarenko
June 17, 2020
Cover for PSYCHOLOGICAL ACCOMPANIMENT OF PERSONALITY DEVELOPMENT PSYCHOLOGICAL ACCOMPANIMENT OF PERSONALITY DEVELOPMENT
S. P. Bielavin, T. I. Bielavina, I. N. Bila, N. A. Dobrovolska, O. V. Fedorych, A. V. Kichuk, O. R. Kopiyevska, T. O. Kostina, О. V. Kostyuchenko, Ya. M. Martynyshyn, I. V. Maslianikova, S. V. Mitina, A. M. Osmanova, L. V. Romanyuk, V. Ye. Vynohradova
November 21, 2019
Cover for PSYCHOLOGICAL BASIS OF PROFESSIONAL PROBLEM-SOLVING PSYCHOLOGICAL BASIS OF PROFESSIONAL PROBLEM-SOLVING
Maryna Smulson, Mykhailo Tomchuk, Artem Chornyi, Valentyn Demskyi, Artem Makovskyi, Anatolii Yakymchuk, Tatiana Scherban, Olena Volobuieva
December 18, 2019
Cover for PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY IN XXI CENTURY: METHODOLOGICAL FRAMEWORK OF THE ACTIVITIES OF PSYCHOLOGIST AND EDUCATOR PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY IN XXI CENTURY: METHODOLOGICAL FRAMEWORK OF THE ACTIVITIES OF PSYCHOLOGIST AND EDUCATOR
А. О. Bessarab, O. I. Ivanytskyi, O. M. Kikinezhdi, I. R. Petrovska, T. I. Sushchenko, V. V. Zarytska, N. M. Falko, O. I. Kononenko, O. S. Khyzhna, L. L. Мakarenko
February 5, 2020
Cover for PSYCHOLOGY OF PERSONALITY PROFESSIONAL DEVELOPMENT PSYCHOLOGY OF PERSONALITY PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Maryna Smulson, Olena Volobuieva, Mykhailo Tomchuk, Lesia Lytvynchuk, Oleksandr Makhlai, Andrii Fedyk, Tatiana Scherban
December 18, 2019
Cover for SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF MODERN SOCIETY SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF MODERN SOCIETY
S. P. Bielavin, T. I. Bielavina, I. N. Bila, V. Ye. Vynohradova, T. O. Kostina, О. V. Kostyuchenko, S. V. Mitina, A. M. Osmanova
October 17, 2019
Cover for THE INNOVATIVE POTENTIAL OF PSYCHOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN MAN THE INNOVATIVE POTENTIAL OF PSYCHOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN MAN
S. I. Babatina, O. M. Kikinezhdi, N. Tavrovetska, S. D. Yakovleva, V. V. Zarytska, N. M. Falko, O. T. Smuk, M. S. Korolchuk, V. M. Korolchuk
November 18, 2019
Cover for THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY
S. P. Bielavin, T. I. Bielavina, I. N. Bila, T. O. Kostina, О. V. Kostyuchenko, Ye. Ya. Kovalenko, I. V. Maslianikova, M. P. Nediukha, I. P. Radomsky, V. Ye. Vynohradova, N. V. Zhilyak
October 21, 2019