5 Titles

All Books

Cover for CHURCH, SPIRITUALITY, NATION: THE UKRAINIAN GREEK-CATHOLIC CHURCH IN THE SOCIAL LIFE OF UKRAINE CHURCH, SPIRITUALITY, NATION: THE UKRAINIAN GREEK-CATHOLIC CHURCH IN THE SOCIAL LIFE OF UKRAINE
Mykola Mykolayovych Vehesh, Mykola Mykhailovych Palinchak, Vasyl Vasyliovych Marchuk, Natalia Mykolaivna Kontsur-Karabinovych, Andriy Zinovijovych Korolko, Ihor Vehesh, Nataliya Vasylivna Marchuk
August 18, 2020
Cover for CONTEMPORARY ISSUES OF THE WORLD COMMUNITY AND THE ROLE OF SOCIAL SCIENCES IN ENSURING ITS DEVELOPMENT CONTEMPORARY ISSUES OF THE WORLD COMMUNITY AND THE ROLE OF SOCIAL SCIENCES IN ENSURING ITS DEVELOPMENT
A. V. Bortnikova, D. V. Yakovlev, A. V. Kroytor, S. V. Kutsepal, O. M. Yeremenko, M. M. Palinchak, L. V. Strilchuk, O. V. Dobrzhanskiy, M. I. Tsalan, O. M. Kalishchuk, J. B. Jarosh, I. B. Skakalska
September 21, 2020
Cover for HUMAN COMMUNITY: TOPICAL ISSUES OF THE SCIENTIFIC RESEARCHES HUMAN COMMUNITY: TOPICAL ISSUES OF THE SCIENTIFIC RESEARCHES
K. S. Brenzovych, M. M. Korol, N. R. Holubiak, M. M. Palinchak, O. M. Yeremenko, A. V. Kroytor
September 21, 2020
Cover for THE LEVEL OF EFFICIENCY AND THE NEED FOR THE INFLUENCE OF SOCIAL SCIENCES ON THE DEVELOPMENT OF MODERN CIVILIZATION THE LEVEL OF EFFICIENCY AND THE NEED FOR THE INFLUENCE OF SOCIAL SCIENCES ON THE DEVELOPMENT OF MODERN CIVILIZATION
Yu. O. Ostapets, K. S. Brenzovych, M. M. Palinchak, M. I. Tsalan, D. V. Yakovlev, O. M. Yeremenko
September 21, 2020
Cover for THE ROLE OF SOCIAL SCIENCES IN UKRAINE AND THE WORLD: MILESTONES AND OUTLOOK THE ROLE OF SOCIAL SCIENCES IN UKRAINE AND THE WORLD: MILESTONES AND OUTLOOK
Olena Boryslavska, Denis Kislov, Vitalii Liakh, Nikolay Nesprava, Mykola Palinchak, Nadiia Skotna, Vasyl Ulianovskyi, Stepan Vozniak, Liliya Yakovleva, Denys Yakovlev, Larysa Dunaieva, Natalia Hedikova, Halyna Shchedrova
February 20, 2020