ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ТА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

Authors

О. В. Батанов, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України; О. П. Васильченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; А. В. Матат, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. Т. Волощук, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»; В. Ю. Колесник, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»; А. П. Головащук; Гулиев Ариф Джамиль оглы, Национальный авиационный университет; В. Н. Денисов, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України; Л. Г. Фалалєєва, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України; Л. І. Заморська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Н. А. Гураленко , Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Н. В. Заяць, Державний університет інфраструктури та технологій; О. М. Козакевич, Національний університет «Одеська юридична академія»; Н. М. Крестовська, Національний університет «Одеська морська академія; Л. Г. Матвєєва, Одеський державний університет внутрішніх справ; О. С. Лотюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. В. Митник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; М. І. Любченко, Полтавський юридичний інститут Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; К. О. Буряковська, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; В. О. Міхальов, Національний університет «Одеська юридична академія»; Н. Р. Поліщук, Національний університет біоресурсів і природокористування України; L. Yu. Timofeyeva, National University “Odessa Law Academy”; А. Є. Шевченко, Університет державної фіскальної служби України; С. В. Кудін, Університет державної фіскальної служби України

Synopsis

Права людини в Україні та у зарубіжних країнах: проблеми теорії та нормативно-правової регламентації

Chapters

Author Biographies

О. В. Батанов, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України

Доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування (chap. 1)

О. П. Васильченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права юридичного факультету (chap. 2)

А. В. Матат, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Аспірант кафедри конституційного права юридичного факультету (chap. 2)

О. Т. Волощук, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного та митного права (chap. 3)

В. Ю. Колесник, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

Асистент кафедри міжнародного та митного права (chap. 3)

А. П. Головащук

Кандидат юридичних наук (chap. 4)

Гулиев Ариф Джамиль оглы, Национальный авиационный университет

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник образования Украины, профессор кафедры международного права (chap. 5)

В. Н. Денисов, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України,
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства (chap. 6)

Л. Г. Фалалєєва, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України

Кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства (chap. 6)

Л. І. Заморська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри людських прав юридичного факультету (chap. 7)

Н. А. Гураленко , Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри людських прав юридичного факультету (chap. 7)

Н. В. Заяць, Державний університет інфраструктури та технологій

Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного та адміністративного права (chap. 8)

О. М. Козакевич, Національний університет «Одеська юридична академія»

Аспірантка кафедри загальнотеоретичної юриспруденції (chap. 9)

Н. М. Крестовська, Національний університет «Одеська морська академія

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри морського права (chap. 10)

Л. Г. Матвєєва, Одеський державний університет внутрішніх справ

Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та філософії права(chap. 10)

О. С. Лотюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права (chap. 11)

О. В. Митник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Аспірантка кафедри конституційного права, керівник експертної групи з прав людини Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства юстиції України (chap. 11)

М. І. Любченко, Полтавський юридичний інститут Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри теоретико-правових дисциплін (chap. 12)

К. О. Буряковська, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії і філософії права (chap. 12)

В. О. Міхальов, Національний університет «Одеська юридична академія»

Доцент кафедри конституційного права (chap. 13)

Н. Р. Поліщук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії та історії держави і права (chap. 14)

L. Yu. Timofeyeva, National University “Odessa Law Academy”

Candidate of Juridical Sciences, Assistant Professor of Criminal Law Department (chap. 15)

А. Є. Шевченко, Університет державної фіскальної служби України

Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права (chap. 16)

С. В. Кудін, Університет державної фіскальної служби України

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права (chap. 16)

Cover for ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ТА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
Published
July 10, 2020
Categories