55 Titles

All Books

Cover for CONCEPTUAL AND SCIENTIFICALLY-METHODICAL PRINCIPLES OF REALIZATION OF POLICY IN THE FIELD OF THE STATE BORDER SECURITY IN UKRAINE CONCEPTUAL AND SCIENTIFICALLY-METHODICAL PRINCIPLES OF REALIZATION OF POLICY IN THE FIELD OF THE STATE BORDER SECURITY IN UKRAINE
Oleh Shynkaruk, Yuliia Babii, Volodymyr Kyrylenko, Dmytro Kupriyenko, Oleh Farion, Anatolii Babaryka
February 3, 2020
Cover for CURRENT ISSUES OF RECODIFICATION OF UKRAINIAN CIVIL LEGISLATION CURRENT ISSUES OF RECODIFICATION OF UKRAINIAN CIVIL LEGISLATION
Е. O. Kharytonov, O. I. Kharytonova, N. Yu. Golubeva, O. I. Safonchik, V. O. Goncharenko, Yu. V. Kryvenko, K. G. Nekit, O. S. Omelchuk, O. R. Shyshka, O. S. Statsenko
October 7, 2020
Cover for FORMATION AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF NATIONAL CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION SYSTEM IN UKRAINE FORMATION AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF NATIONAL CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION SYSTEM IN UKRAINE
V. M. Bevzenko, V. A. Bortnyak, K. V. Bortnyak, О. Yu. Busol, Yu. A. Dorokhina, N. Yu. Zadyraka, О. О. Iliashko, K. V. Katerynchuk, N. V. Milovska, N. Y. Miniailo, M. Р. Nediukha, S. V. Petkov, V. L. Fedorenko, V. Yu Shvachka
October 22, 2019
Cover for IMPLEMENTATION OF LAW POLICY IN THE SPHERE OF STATE BORDER SECURITY IMPLEMENTATION OF LAW POLICY IN THE SPHERE OF STATE BORDER SECURITY
Natalya Orlovska, Andrii Mota, Roman Liashuk, Liliya Timofeyeva, Liudmyla Litvin, Oleh Hanba, Olha Basarab
January 22, 2020
Cover for IMPROVEMENT OF THE LEGAL CULTURE AS A BASIS FOR THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY OF MODERN TIMES IMPROVEMENT OF THE LEGAL CULTURE AS A BASIS FOR THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY OF MODERN TIMES
Olena Borschevska, Olena Boryslavska, Ivan Kharaberiush, Oksana Krushnitska, Iryna Krytska, Alina Murtishcheva, Vitalina Novoselova, Larysa Udovyka
February 21, 2020
Cover for ISSUES OF THE STATE OF MODERN LEGAL EDUCATION AND PROFESSIONAL CULTURE OF LAWYERS ISSUES OF THE STATE OF MODERN LEGAL EDUCATION AND PROFESSIONAL CULTURE OF LAWYERS
А. А. Blinova, K. V. Holovko, A. V. Khridochkin, O. Yu. Dubynskyi, Z. R. Kisil, M. V. Korniyenko, O. O. Kravchuk, T. M. Kravtsova, N. V. Mishyna, O. V. Lehka, P. V. Makushev, Ja. Dobkowski, V. O. Negodchenko, V. I. Liubashenko, L. O. Yemets, O. Boryslavska, I. Ya. Senyuta, A. А. Silenko, А. І. Kormych
November 18, 2019
Cover for JURIDICAL SCHOLARLY DISCUSSIONS AS A FACTOR FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LEGAL DOCTRINE AND LEGISLATION JURIDICAL SCHOLARLY DISCUSSIONS AS A FACTOR FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LEGAL DOCTRINE AND LEGISLATION
S. S. Andreichenko, G. V. Chebotareva, L. V. Didenko, A. Hnatovska, O. S. Kizlova, O. M. Klyuev, A. F. Kryzhanovskii, D. A. Radzilevych, D. G. Manko, O. V. Manzhosova, S. S. Nenko, О. О. Podobnyi, Ye. M. Popovich, O. G. Predmestnikov, I. M. Rachinska, O. М. Tsilmak, Ya. O. Tytska, Yа. G. Voronin, O. L. Sokolenko
February 7, 2020
Cover for JURIDICAL SCIENCES AND THEIR ROLE IN THE FORMATION OF LEGAL CULTURE OF A MODERN PERSON JURIDICAL SCIENCES AND THEIR ROLE IN THE FORMATION OF LEGAL CULTURE OF A MODERN PERSON
А. А. Blinova, M. S. Kelman, R. E. Ennan, K. M. Hlynynaya, O. M. Ivanchenko, A. V. Khridochkin, O. S. Kotukha, M. V. Korniyenko, O. V. Lehka, A. A. Blinova, P. V. Makushev, R. I. Lemekha, S. V. Mazurenko, М. V. Mendzhul, D. V. Pryimachenko, O. V. Tylchyk, S. M. Voloshina, L. O. Yemets
November 27, 2019
Cover for JURISPRUDENCE AND FUNDAMENTALS OF LEGAL BEHAVIOUR IN MODERN CIVIL SOCIETY JURISPRUDENCE AND FUNDAMENTALS OF LEGAL BEHAVIOUR IN MODERN CIVIL SOCIETY
V. M. Halunko, A. M. Demchuk, M. M. Yatsyshyn, K. M. Hlynynaya, Ye. O. Kharytonov, O. I. Kharytonova, Z. R. Kisil, P. P. Latkovskyi, P. S. Liutikov, Antoni Dębiński, Marcin Szewczak, S. V. Mazurenko, O. O. Shkuta, V. M. Tertyshnyk, O. N. Yarmysh, O. V. Todoshak, O.M. Zaiets, A. А. Silenko
January 11, 2020
Cover for JURISPRUDENCE ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL LITERACY AND LEGAL AWARENESS OF CITIZENS JURISPRUDENCE ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL LITERACY AND LEGAL AWARENESS OF CITIZENS
D. M. Bielov, S. B. Buletsa, Yu. M. Bysaga, Yu. Yu. Bysaga, O. V. Harahonych, M. V. Hromovchuk, V. V. Kotskulych, Ya. V. Lazur, Ya. I. Lenher, V. V. Manzyuk, М. V. Mendzhul, N. I. Petretska, A. A. Sharaia, P. S. Pokataiev, N. V. Verlos, V. V. Zaborovskyy
December 18, 2019
Cover for LAW AND BORDER: ADDRESSING SECURITY THREATS AT THE UKRAINIAN BORDER LAW AND BORDER: ADDRESSING SECURITY THREATS AT THE UKRAINIAN BORDER
Natalya Orlovska, Stanislav Filippov, Valerii Kukhar, Iryna Hloviuk, Vadym Polovnikov, Iryna Kushnir, Pavlo Volynets
December 19, 2019
Cover for LEGAL SCHOLARLY DISCUSSIONS IN THE XXI CENTURY LEGAL SCHOLARLY DISCUSSIONS IN THE XXI CENTURY
S. V. Albul, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. Ye. Fomenko, Z. R. Kisil, V. Ya. Konopelskyi, B. A. Kormych, S. О. Kuznichenko, V. V. Lipynskyi, I. Lukach, S. O. Mosondz, R. S. Melnyk, V. V. Poiedynok, A. A. Slepchenko, O. M. Tsilmak, O. A. Zaiarnyi, O. M. Zaiets
October 31, 2019
Cover for NAUKA I PRAVOOKHORONA: CRIMINOLOGICAL FOUNDATIONS OF CRIME COUNTERACTION NAUKA I PRAVOOKHORONA: CRIMINOLOGICAL FOUNDATIONS OF CRIME COUNTERACTION
M. H. Verbenskyi, O. H. Kulyk, Т. O. Protsenko, O. Ye. Korystin, H. V. Fedotova, I. V. Opryshko, T. A. Pluhatar
September 12, 2019
Cover for NAUKA I PRAVOOKHORONA: LEGAL AND ORGANIZATIONAL SUPPORT OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES NAUKA I PRAVOOKHORONA: LEGAL AND ORGANIZATIONAL SUPPORT OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES
O. N. Yarmysh, V. O. Kryvolapchuk , M. H. Verbenskyi, Т. O. Protsenko, I. V. Alieksieienko, O. G. Tsyganov, N. P. Svyrydiuk, O. Ye. Korystin, V. O. Riadinska, O. V. Soldatenko, H. V. Fedotova, V. H. Drozd, I. V. Opryshko, T. A. Pluhatar
September 11, 2019
Cover for NAUKA I PRAVOOKHORONA: PSYCHOLOGICAL PROVISION OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES NAUKA I PRAVOOKHORONA: PSYCHOLOGICAL PROVISION OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES
V. O. Kryvolapchuk, V. D. Bondarenko, M. H. Verbenskyi, I. V. Opryshko, V. H. Fatkhutdinov, V. I. Barko, O. V. Ivanova, V. P. Ostapovych, O. H. Kulyk
September 10, 2019
Cover for NEW AND TRADITIONAL APPROACHES IN MODERN LEGAL RESEARCH NEW AND TRADITIONAL APPROACHES IN MODERN LEGAL RESEARCH
H. O. Blinova, A. M. Demchuk, M. M. Yatsyshyn, I. H. Bohatyrov, O. N. Yarmysh, Antoni Dębiński, O. I. Bohatyrova, A. I. Bohatyrov, O. V. Dykyi, Marcin Szewczak, V. Dyntu, A. M. Demchuk, A. V. Khridochkin, A. M. Aparov, M. V. Korniyenko, Antoni Dębiński, Marcin Szewczak, O. O. Kravchuk, T. M. Kravtsova, O. N. Yarmysh, O. V. Lehka, Marcin Szewczak, V. V. Lipynskyi, O. N. Yarmysh, P. V. Makushev, Antoni Dębiński, V. O. Negodchenko, A. M. Demchuk, M. M. Yatsyshyn, L. O. Yemets
November 1, 2019
Cover for NEW TASKS AND DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF JURIDICAL SCIENCE IN XXI CENTURY NEW TASKS AND DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF JURIDICAL SCIENCE IN XXI CENTURY
S. S. Andreichenko, G. V. Chebotareva, A. V. Denysova, L. V. Didenko, N. V. Dombrovan, K. S. Izbash, V. L. Kachuriner, O. M. Klyuev, A. F. Kryzhanovskii, D. G. Manko, S. S. Nenko, G. V. Palamarchuk, N. V. Neledva, Ye. M. Popovich, O. G. Predmestnikov, I. M. Rachinska, Ya. O. Tytska, Yа. G. Voronin, K. V. Hromovenko
February 7, 2020
Cover for PRIORITY TASKS AND STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF JURISPRUDENCE PRIORITY TASKS AND STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF JURISPRUDENCE
D. M. Bielov, M. Yu. Vikhliaiev, M. V. Hromovchuk, O. Ya. Rohach, V. L. Kachuriner, S. V. Kivalov, R. I. Panchyshyn, D. V. Pryimachenko, I. Y. Senyuta, N. V. Verlos, G. I. Chanysheva, V. V. Abroskin, O. H. Predmestnikov
December 17, 2019
Cover for PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCES LAW DEVELOPMENT PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCES LAW DEVELOPMENT
G. Balyuk, T. Kovalchuk, V. Kostytsky, V. M. Stratonov, A. O. Gavlovskaya, P. V. Pavlish, V. D. Sydor, M. Tymoshenko, A. Sukhodolska, V. M. Yermolenko, M. A. Deineha, I. О. Kostytska, P. P. Zakharchenko
April 21, 2020
Cover for PROBLEMS OF THE ENVIRONMENTAL LAW THEORY PROBLEMS OF THE ENVIRONMENTAL LAW THEORY
V. Kostytsky, A. P. Getman, Y. V. Shchokin, Y. A. Hetman, H. V. Anisimova, V. D. Sydor, I. O. Kostytska
April 21, 2020
Cover for REALITIES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RULE-OF-LAW STATE IN UKRAINE AND WORLDWIDE REALITIES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RULE-OF-LAW STATE IN UKRAINE AND WORLDWIDE
K. V. Berezhna, V. M. Kalashnikov, I. N. Klymiuk, T. V. Kornyakova, I. V. Pyrih, O. V. Sachko, V. M. Tertyshnik, N. S. Yuzikova
May 5, 2020
Cover for STATE AND LAW IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: REALITIES AND PROSPECTS STATE AND LAW IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: REALITIES AND PROSPECTS
O. P. Fedotov, T. V. Averochkina , A. I. Hnatovska, K. V. Hromovenko, L. І. Kormych, А. І. Kormych, N. M. Krestovska, Т. А. Latkovska, P. S. Pokataiev, O. V. Manzhosova, A. V. Marushak, O. H. Predmestnikov, O. L. Sokolenko
February 4, 2020
Cover for THE ISSUES OF IMPROVING LEGAL KNOWLEDGE IN THE XXI CENTURY: THE UNITY OF THEORY AND PRACTICE THE ISSUES OF IMPROVING LEGAL KNOWLEDGE IN THE XXI CENTURY: THE UNITY OF THEORY AND PRACTICE
Benkivsky Volodymyr, Burdonosova Maryna, Olha Chepik-Trehubenko, Holovko Oleksandr, Iakymchuk Nataliia, Kabrera Yuliya, Mazurenko Svitlana, Nalyvaiko Larysa, Panchenko Olha, Samsin Igor, Serohin Vitalii, Syroid Tetiana, Terela Halyna, Zhytnyi Oleksandr
December 28, 2019
Cover for THE OPTIMIZATION OF PROTECTION MODEL FOR RIGHTS AND FREEDOMS OF UKRAINIAN PERSON THE OPTIMIZATION OF PROTECTION MODEL FOR RIGHTS AND FREEDOMS OF UKRAINIAN PERSON
V. M. Bevzenko, V. A. Bortnyak, K. V. Bortnyak, О. Yu. Busol, A. V. Dzhuska, Yu. A. Dorokhina, N. Yu. Zadyraka, О. О. Iliashko, N. V. Kaminska, K. V. Katerynchuk, N. V. Milovska, N. Ye. Miniailo, S. V. Petkov, I. V. Syngaivska, V. L. Fedorenko, Yu. I. Tsvirkun, V. Yu. Shvachka
October 22, 2019
Cover for THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MODERN JURISPRUDENCE DEVELOPMENT: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES AND PROSPECTS FOR UKRAINE THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MODERN JURISPRUDENCE DEVELOPMENT: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES AND PROSPECTS FOR UKRAINE
V. M. Bevzenko, V. A. Bortnyak, K. V. Bortnyak, О. Yu. Busol, S. V. Gubarev, Yu. A. Dorokhina, N. Yu. Zadyraka, О. О. Iliashko, K. V. Katerynchuk, O. V. Klimenko, N. V. Milovska, N. Ye. Miniailo, M. P. Nediukha, S. V. Petkov, I. V. Syngaivska, V. L. Fedorenko, V. Yu. Shvachka
October 22, 2019
Cover for THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF THE LEGAL REGULATION OF SOCIAL RELATIONS THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF THE LEGAL REGULATION OF SOCIAL RELATIONS
V. V. Abroskin, S. S. Andreichenko, V. V. Bondar, G. V. Chebotareva, A. V. Denysova, L. V. Didenko, V. L. Kachuriner, O. S. Kizlova, O. M. Klyuev, A. F. Kryzhanovskii, D. G. Manko, S. S. Nenko, О. О. Podobnyi, Ye. M. Popovich, O. G. Predmestnikov, I. M. Rachinska, Yа. G. Voronin
February 7, 2020
Cover for ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ, КУЛЬТУРНІ, ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ, КУЛЬТУРНІ, ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Н. С. Бойко, Н. М. Дойко, Л. В. Гандовська, В. В. Буран, В. М. Чисніков, Я. С. Глодний, В. О. Доценко, M. U. Kaszowska, D. Czarnecki, N. V. Tsyhanovska, D. W. Skalski, M. U. Kaszowska, Б. М. Кіндзер, З. В. Захожай, С. А. Нікітенко, М. Грачек, Д. Скальскі, В. Г. Космина, В. А. Куц, А. М. Кушнір, О. В. Осока, А. Ю. Подольський, D. W. Skalski, D. Kowalski, B. M. Kindzer, P. Kreft, А. В. Скиданова, Л. С. Тарасюк, С. М. Тимченко, М. Г. Уракін, Д. В. Чамахуд, В. Ю. Чеканов, В. М. Чисніков, Д. С. Юськов, М. Є. Александров, Р. В. Балабан, О. К. Бойченко, В. А. Бортняк, К. В. Бортняк, Ю. А. Боярінцева, А. М. Шаповалова, В. А. Будкевич, О. І. Вінгловська, Я. В. Вороніжський, Т. Ф. Герасимчук, Ю. Ю. Голик, М. В. Горбатюк, Є. О. Горюнова, С. В. Губарєв, А. В. Шабалін, О. І. Домбровський, Д. П. Багірьянц, О. В. Козерод, В. В. Козьма, І. Ф. Корж, Л. І. Бірюк, Т. І. Корж, П. С. Корнієнко, В. А. Кучер, Ю. Д. Лупу, М. В. Міхеєв, Н. С. Науменко, О. С. Онофрейчук, Н. Д. Гетьманцева, В. О. Поліщук, В. Г. Стовпець, О. В. Стовпець, І. Я. Тодоров, В. О. Чукаєва, Г. Р. Щербак, В. Д. Яремчук, В. Д. Яремчук, О. О. Власенко, О. А. Вовченко, В. А. Дяченко, Л. В. Ільницька, С. М. Каліщук, Є. Ю. Журавель, Н. Г. Малярчук, В. В. Пундєв, О. Г. Саєнко, В. Н. Согоян, К. С. Справцева, В. П. Чорноус, О. М. Шевченко
May 29, 2023
Cover for І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО 160-Ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. ЧАСТИНА 1 І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО 160-Ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. ЧАСТИНА 1
Ю. Ф. Величковська, А. О. Кузьменко, В. М. Захарчук, Л. М. Навозняк, М. І. Романова, В. Б. Кисельов, В. А. Чумак, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, О. В. Циркуненко, Ю. В. Луценко, А. О. Муртіщева, М. П. Недюха, С. В. Пєтков, П. М. Пащенко, О. H. Predmestnikov, М. В. Санкович, В. О. Токарева, М. В. Федоренко, В. М. Анісімов, Т. А. Бевз, Т. О. Бойченко, Н. В. Гайворонюк, Н. М. Глушенок, Я. С. Гнатюк, Ю. В. Данькевич, Ю. О. Кисельов, О. О. Кисельова, А. М. Коваль, М. В. Коваль, О. М. Кудласевич, Т. В. Новик, В. А. Куц, V. P. Mygal, S. P. Mygal, G. V. Mygal, О. К. Скаленко, Н. В. Турпак, М. А. Шульга, А. А. Вовчок, В. В. Ізвєков, А. В. Кравченко, Г. О., Непрель, Е. В. Сколота, І. Є. Слута, Е. А. Теміргалієв, М. В. Шепельова, О. Г. Гнєдкова, О. А. Хоменко, Ю. Г. Грон, В. В. Кузебна, T. М. Kartel, Ю. Ю. Ловчук, Н. М. Маторіна, Ю. С. Митрофаненко, Т. А. Ніколаюк, А. О. Пікалова, М. К. Пугаченко, O. О. Rusakova, С. Ф. Соколовська, О. В. Стовбур, С. О. Ганус, V. V. Misenyova, I. P. Lypko, О. С. Афоніна, М. В. Варчук, Н. І. Гаращак, О. О. Глазунов, Г. П. Глазунова, Ж. З. Денисюк, Н. О. Дика, Л. Ф. Ейвас, О. О. Мусієнко, О. Л. Зосім, О. М. Куцька, К. С. Куцька, А. Д. Маліцька, В. В. Марченко, О. С. Марченко, В. А Мокрицький, С. Ю. Нефедов, О. В. Рябова, Т. В. Самая, Є. С. Сафрончик, І. О. Солярська-Комарчук, І. О. Сорокопуд, З. А. Чегусова, А. М. Шаповалова, О. П. Бєляєва, О. К. Бойченко, Г. П. Бортніков, О. О. Любіч, Г. П. Бортніков, Ю. М. Войтенко, З. В. Гбур, Л. С. Гринів, В. В. Гура, К. О. Лаврухіна, Г. А. Матвієнко, Т. Г. Остапенко, В. А. Сержан, Г. Г. Соболєва, С. З. Вінтонів-Бахарєва, О. В. Пазиніч
May 15, 2023
Cover for ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ДО 105-Ї РІЧНИЦІ ВІД ЗАСНУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ДО 105-Ї РІЧНИЦІ ВІД ЗАСНУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ
Ю. О. Дорошенко, В. Б. Кисельов, В. А. Куц, С. В. Хоменко, Н. М. Карікова, І. В. Барсученко, С. В. Єгорченкова, Ю. М. Павленко, А. О. Кузьменко, К. М. Бебешко, Д. А. Власова, О. А. Пушкар, А. А. Ходотаєв, Е. В. Сколота, Е. В. Сколота, А. Т. Cтепанов, А. М. Шаповалова, О. О. Вінниченко, Ю. Б. Данильченко, Ю. В. Орлов, В. С. Дмитришин, Н. В. Добрянська, Г. А. Матвієнко, В. С. Міщенко, В. І. Надрага, А. Ю. Пекін, Е. В. Овчарук, П. М. Пащенко, В. К. Рибачек, Г. Л. Рябцев, А. М. Соцький, О. С. Тарасенко, С. В. Татаренко, С. В. Татаренко, М. А. Хлистік, В. Ю. Цьомра, Л. Д. Чекаленко, А. В. Шмагун, М. Г. Обертій, Е. О. Юрков, О. Л. Зосім, Г. В. Лугова, В. П. Олексенко, І. В. Мадяр, Ю. М. Кобиліна, Л. В. Асоян, О. Г Тарасенко, В. Т. Процко, В. Ю. Дроботенко, О. В. Козерод, О. І. Панченко, A. О. Dychko, Yu. Yu. Minaieva, N. V. Ometsynska, H. V. Karakurkchi, M. D. Sakhnenko, I. Yu. Yermolenko, О. Г. Маркушин, Н. В. Омецинська, А. О. Дичко, В. Б. Кисельов, О. В. Сафіна, П. В. Науменко, В. І. Шандрик, Д. В. Гавловський, М. М. Головченко, Ю. В. Данькевич, О. І. Євмєшкін, K. H. Sardarian, D. A. Sardarian, О. К. Скаленко
February 12, 2024
Cover for АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Е. В. Гансецька, М. О. Дармін, Д. О. Дідус, В. О. Токарева, О. О. Чорний, О. В. Ільків, Д. С. Кіщак, Л. І. Савченко, О. І. Качинська, О. М. Стригунов, В. В. Дем’янов, Т. І. Азаренко, В. В. Брановицький, О. С. Грудовенко, В. Ю. Микулець, Н. З. Деревянко, А. Й. Іванський, А. О. Крупнова, А. В. Логвин, С. Р. Павелків, В. О. Вітрук, В. А. Приймак, І. М. Риженко, Б. Ю. Аганін, І. М. Риженко, І. С. Бабич, Л. М. Абакіна-Пілявська, І. Г. Богатирьов, О. І. Богатирьова, А. В. Боровик, С. І. Бугера, М. В. Зубрицька, Ю. О. Ілюк, Л. В. Крупнова, І. В. Монін, О. Р. Мулик, А. М. Олійник, Ю. А. Паньковець, П. П. Пацурківський, В. В. Кузнецов, М. В. Сийплокі, Є. Л. Стрельцов, В. В. Франчук, І. В. Ісакова, В. І. Голопапа, Властиміл Віцен, В. А. Дем’янчук, М. М. Ільницький, К. О. Кахнич, К. Т. Ламах, О. В. Маленко, С. А. Міськевич, М. Р. Іванців, К. О. Білоусова, М. Г. Карпушина, Р. В. Вереша, С. Р. Карпенко, О. П. Бондарчук, О. В. Гладій, Є .В. Жадан, А. М. Анохін, Д. О. Колодін, Н. А. Шуст
April 6, 2023
Cover for Актуальні проблеми протидії корупції в умовах воєнного стану Актуальні проблеми протидії корупції в умовах воєнного стану
Віктор Олександрович Барчук, Іван-Любомир Сергійович Паладійчук, Андрій Володимирович Біланчук, Богдан Михайлович Білецький, Сергій Валерійович Клюйко, Іван Григорович Богатирьов, Андрій Володимирович Боровик, Людмила Андріївна Боровик, Олексій Віталійович Бурма, Олександр Анатолійович Оліневич, К. М. Буряк, Андрій Васильович Верещак, Мар’яна Андріївна Верхотурова, Олександр Петрович Красовський, Василій Анатолійович Вінниченко, Іван Олександрович Возняк, Олена Іванівна Гарасимів, Олена Василівна Ряшко, А. Ю. Гнатчук, Наталія Зеновіївна Деревянко, Микола Васильович Федорчук, Антон Геннадійович Долгов, Ігор Володимирович Заїка, Дар'я Володимирівна Кіблик, Віктор Миколайович Кірієнко, Павло Едуардович Коваль, Дмитро Васильович Колодчин, Віталій Іванович Коломойцев, Сергій Олександрович Короєд, Віктор Федорович Красилюк, Ірина Олексіївна Кресіна, Андрій Віталійович Кузняк, Олександр Володимирович Лавренюк, Роман Сергійович Левадний, Олександр Сергійович Кравченко, Андрій Володимирович Логвин, Петро Іванович Мандзик, Сергій Анатолійович Семенюк, Олександр Миколайович Марчук, Тарас Миколайович Марчук, Максим Ігорович Бабій, Анастасія Валеріївна Назарчук, Ігор Валентинович Невар, Тарас Павлович Патрай, Ігор Петрович Попик, Ігор Миколайович Риженко, Олександр Миколайович Демянюк, Інна Сергіївна Сидорчук, Олександр Олександрович Столяр, Сергій Васильович Сьомак, Павло Андрійович Слюсарчук, Володимир Митрофанович Тертишник, Юлія Олександрівна Трофімчук, Андрій Анатолійович Хоменко, Інна Олександрівна Христич, Михайло Олександрович Шевчук, Олександр Володимирович Шира, Олег Олегович Шкута, Павло Володимирович Яцкевич
February 14, 2024
Cover for ВОСЬМІ ТАВРІЙСЬКІ ЮРИДИЧНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ:  ВОСЬМІ ТАВРІЙСЬКІ ЮРИДИЧНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ:
В. О. Джуган, І. С. Медяник, І. В. Міма, Д. А. Чижов, П. С. Корнієнко, О. Д. Кузьмічов, Л. О. Нікітіна, Є. В. Болюбаш, С. С. Соха, В. Б. Доля, А. Г. Кочкадамян, Д. Р. Петровська, Н. М. Полховська, В. О. Токарева, Я. В. Петруненко, В. В. Тройніков, М. В. Сиротко, Т. В. Шлапко, М. В. Сорочинська, О. А. Логінов, Т. К. Оверковська, О. І. Рігоц, А. М. Анохін, В. Є. Гриценко, А. В. Гуменюк, К. М. Рудой, О. І. Дутчак, С. Г. Зицик, С. Р. Карпенко, Т. П. Овсійчук, К. В. Суліма, К. М. Рудой, М. С. Уткіна, А. А. Барабаш, А. В. Боровик, К. С. Вудвуд, Л. А. Гечєва, І. С. Євсєєва, М. Г. Карпушина, О. Д. Кувшинов, К. О. Маршалек, А. О. Нікітін, О. І. Хороновський, А. О. Чернієнко, О. І. Вінгловська, І. Ю. Дір, А. І. Дутчак, Д. О. Новашок, В. В. Філатов, О. П. Бондарчук, О. В. Гладій, Є. В. Жадан, Є. А. Аверіна, А. А. Матковський, Н. С. Слаблюк, А. А. Павзюк, Д.А. Третьяков, Д.О. Колодін, Д.А. Кобильнік, С.В. Холявка, А.О. Осауляк, М.В. Титаренко, Д.С. Євтушенко, О.В. Пересоляк, М.Д. Ждан, А.В. Савінова, О.М. Волуйко, Д.В. Кандуєв, Н.О. Семенчук, Д.В. Губачова, М.В. Мавродієва, В.С. Червонописький, В.Ф. Польща, Б. В. Чернявська, Р.С. Козьяков, О.О. Дума, С.М. Коренєв, Н.А. Шуст, О.Ю. Пилипенко, Д.Д. Москаль, І.В. Монін, І.І. Недохлєбов, О.В. Раздольська, О.Г. Набокова, Т. В. Волошанівська, І. О. Шевченко, С. С. Борисов, О. Ю. Зайченко, Т. М. Радь, Н. О. Шаронова, В. Р. Карпенко, Н. Ю. Цибульник
August 1, 2023
Cover for ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Анжеліка Володимирівна Баран, Алла Анатоліївна Гринчак, Сергій Русланович Карпенко, Владислав Геннадійович Михайличенко, Єлизавета Сергіївна Ховайло, Ірина Василівна Продан, Володимир Анатолійович Устименко, Руслан Аятшахович Джабраілов, Ольга Миколаївна Шпакович, Юлія Вікторівна Абакумова, Дар’я Олександрівна Большакова, Михайло Олегович Гладковський, Карина Юріївна Горб, Олена Володимирівна Гороховська, Едуард Григорович Стоматов, Сергій Васильович Дьоменко, Антон Степанович Шокот, Глеб Антонович Шокот, Нікіта Миколайович Зотов, Тетяна Євгенівна Леоненко, Максим Іванович Леоненко, Олександра Геннадіївна Медяник, Юлія Вікторівна Абакумова, Євген Анатолійович Огаренко, Миколай Миколайович Пороло, Артем Олександрович Радзівіло, Олена Павлівна Рябчинська, Ольга Анатоліївна Симоненко, Андрій Андрійович Соколов, Тетяна Анатоліївна Сокур, Олексій Леонідович Тимчук, Олена Іванівна Надієнко, Іван Іванович Черкашин, Юрій Володимирович Філей, Роман Юрійович Швець, Дмитро Сергійович Шиян, Ольга Юріївна Шиян, Сергій Іванович Бугера, Тетяна Станіславівна Голоднова, Єгор Вікторович Павлів, Наталія Юріївна Карпова, Катерина Олегівна Токарєва, Дана Романівна Плешкун, Olena Anatoliivna Bilichak, Єлизавета Андріївна Гордуна, Олег Ігорович Хороновський, Ірина Володимирівна Басиста, Даріна Олексіївна Рудь, Лана Патіївна Сванадзе, Ярослав Олександрович Школа, Андрій Володимирович Абрамов, Марія Григорівна Карпушина, Віра Олександрівна Токарева, Михайло Мирославович Янишівський, Павло Григорович Назаренко, О. В. Гладій, Є. В. Жадан, А. М. Анохін, Д. О. Колодін, Анастасія Євгеніївна Крижна, Віталій Михайлович Порхун, Неллі Юріївна Цибульник, Валерія Валеріївна Бабко
June 26, 2023
Cover for ЗАКАРПАТСЬКІ ПРАВОВІ ЧИТАННЯ. ПРАВО ЯК ІНСТРУМЕНТ СТІЙКОСТІ ТА РОЗВИТКУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ. ЧАСТИНА 1 ЗАКАРПАТСЬКІ ПРАВОВІ ЧИТАННЯ. ПРАВО ЯК ІНСТРУМЕНТ СТІЙКОСТІ ТА РОЗВИТКУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ. ЧАСТИНА 1
Ірина Володимирівна Басиста, Олена Анатоліївна Білічак, Марія Ярославівна Ващишин, Альона Олександрівна Войтович, Андрій Йожефович Головач, Ігор Миколайович Забара, Степан Степанович Калинюк, Анна Іванівна Калько, Марина Вікторівна Ковальова, Олена Миколаївна Ковтун, Василь Васильович Козьма, Олеся Янівна Трагнюк, Анна Станіславівна Абдель Фатах, Андріанна Юріївна Бадида, Мар’яна Тарасівна Гартман, Денис Сергійович Баюрка, Марія Григорівна Братасюк, Наталія Вікторівна Грига, Галина Володимирівна Задорожня, Юрій Анатолійович Задорожний, Олександр Юрійович Іванов, Марина Геннадіївна Когут, Анатолій Іванович Козаченко, Іван Євгенійович Переш, Мирослава Іванівна Зан, Tereziia Petrivna Popovych, Yana Oleksandrivna Baryska, Oksana Vasylivna Maslyuk, Yuliia Vasylivna Telep, Михайло Васильович Савчин, Катерина Олегівна Цвілик, Владислав Олександрович Скaковський, Ірина Миколаївна Шопіна, Юрій Михайлович Бисага, Вероніка Вікторівна Берч, Наталія Василівна Бочарова, Діана Леонідівна Ворон, Світлана Михайлівна Греца, Ярослав Васильович Греца, Олександр Ігорович Зозуля, Ігор Федорович Корж, Ольга Іванівна Косілова, Наталія Василівна Шелевер, Олександр Володимирович Білаш, Юлія Юріївна Боброва, Сандра Олександрівна Болдіжар, Вадим Іванович Пішта, Оксана Богданівна Братасюк, Віталій Андрійович Будкевич, Лідія Іванівна Вдовічена, Євгеній Михайлович Гошовський, Ніна Володимирівна Дараганова, Лілія Максимівна Дорофеєва, Тетяна Олександрівна Карабін, Тетяна Олександрівна Коломоєць, Ігор Олександрович Мамонтов, Надія Борисівна Писаренко, Андрій Михайлович Школик, Ірина Валеріївна Хохлова, Павло Павлович Черевко, Станіслав Васильович Щока, Paweł Widerski, Іванна Іванівна Задоя, Сергій Олександрович Короєд, Марія Василівна Менджул, Наталія Іванівна Атаманчук, Олександр Андрійович Баранов, Іван Іванович Габані, Вікторія Василівна Гецко, Serhii Hrytsai, Наталія Олександрівна Давидова, Денис Анатолійович Кащук, Валерія Вікторівна Поєдинок, Галина Володимирівна Россіхіна, Владислав Олександрович Дяченко, Віталій Олександрович Мартовицький, Юлія Іванівна Фетько, Андрій Васильович Андрушко, Laura Heorhiivna Bzova, Андрій Володимирович Боровик, Роман Вікторович Вереша, Марина Михайлівна Вишневська, Анатолій Федотович Волобуєв, Вікторія Вікторівна Ворожбіт-Горбатюк, Ірина Василівна Гловюк, Марина Євгеніївна Григор’єва, Сергій Федорович Денисов, Наталія Олександрівна Коваленко, Валерій Сергійович Кубік, Назар Андрійович Петришин, Ярослав Валерійович Ступник
April 21, 2023
Cover for ЗАКАРПАТСЬКІ ПРАВОВІ ЧИТАННЯ. ПРАВО ЯК ІНСТРУМЕНТ СТІЙКОСТІ ТА РОЗВИТКУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ. ЧАСТИНА 2 ЗАКАРПАТСЬКІ ПРАВОВІ ЧИТАННЯ. ПРАВО ЯК ІНСТРУМЕНТ СТІЙКОСТІ ТА РОЗВИТКУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ. ЧАСТИНА 2
Ольга Іванівна Котляр, Олександра Валеріївна Краснікова, Роман Петрович Лаврьонов, Ількін Садагат огли Нуруллаєв, Ігор Степанович Пирога, Вікторія Іванівна Продан, Роман Сергійович Пічко, Михайло Михайлович Тернущак, Віталій Степанович Цимбалюк, Аліна Ігорівна Чурілова, Володимир Анатолійович Широков, Лариса Леонідівна Шевченко, Ігор Вікторович Шевченко, Максим Вікторович Надутенко, Світлана Сергіївна Ющенко, Ігор Костянтинович Шумський, Каріна Сергіївна Щербань, Ігор Миколайович Кравченко, Яна Іванівна Ленгер, Леся Юріївна Малюга, Віктор Мирославович Мельник, Віктор Мушенок, Олена Миколаївна Перунова, Дмитро Дмитрович Пеца, Володимир Володимирович Пивоваров, Зоя Олександрівна Погорєлова, Ірина Олександрівна Продан, Олександр Георгійович Семенюк, Дмитро Валерійович Вєдєнєєв, Віталій Юрійович Середюк, Раїса Дем’янівна Сидоркіна, Андрій Васильович Скоробагатько, Лариса Григорівна Удовика, Вікторія Дмитрівна Філіппова, Oksana Șcerbaniuc, Yaroslav Volodymyrovych Yuvsechko, Анжеліка Романівна Крусян, Ігор Йосифович Магновський, Ihor Ihorovych Onyshchuk, Ольга Олексіївна Косиця, Руслана Іванівна Крамар, Андрій Васильович Лапкін, Олена Олександрівна Марченко, Юрій Ігорович Олійник, Мар'яна Юріївна Кравчук, Юрій Віталійович Оніщик, Анастасія Сергіївна Ордюнова, Петро Петрович Пацурківський, Лілія Тарасівна Рябовол, Альбіна Володимирівна Савінова, Володимир Миколайович Столбовий, Андрій Вікторович Хрідочкін, Микола Олександрович Янєв, Володимир Михайлович Логойда, Василь Васильович Манзюк, Віктор Вікторович Заборовський, Вікторія Валкріївна Вашкович, Ілля Антонович Негода, Василь Петрович Феннич, Анастасія Сергіївна Філон, Олеся Іванівна Чепис, Віталій Миколайович Чернега, Єлизавета Євгенівна Косенко, Тамара Василівна Ярошевська, О.С. Котуха, Вiкторiя Валентинiвна Надьон, Тетяна Валеріївна Парпан, Valentyna Serhiivna Puzikova, Yuliia Yuriivna Reminska, Oleksandr Vasylovych Stovpets, Vasyl Grygorovych Stovpets, Андрій Олександрович Шевченко, Ірина Павлівна Петрова, Олександра Іванівна Гошовська, Анна Юріївна Савчук, Олександр Васильович Маленко, Ігор Богданович Медицький, Iryna Anatolyivna Nesterova, Олександр Васильович Острогляд, Микола Ілліч Парайко, Євген Олександрович Письменський, Микола Васильович Сийплокі, Aleksander Siergiejewicz Sotula, Тарас Степанович Січевлюк-Врублевський, Ольга Володимирівна Ус, Ірина Василівна Черниченко, Анна Юріївна Савчук, Олександр Володимирович Шамсутдінов, Viktor Mykhailovych Shevchuk, Анастасія Олегівна Юрчишена, Сібілла Богданівна Булеца, Ірина Емілівна Ревуцька, Владислав Вікторович Єманов, Сергій Вікторович Бєлай, Ганна Семенівна Журавльова, Іван Іванович Юраш, Iryna Sopilko, Ольга Олегівна Барабаш
April 24, 2023
Cover for ЗАКАРПАТСЬКІ ПРАВОВІ ЧИТАННЯ. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ІНСТИТУЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ ЗАКАРПАТСЬКІ ПРАВОВІ ЧИТАННЯ. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ІНСТИТУЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ
Ольга Олегівна Барабаш, Олександр Георгійович Семенюк, Дмитро Валерійович Вєдєнєєв, Надія Сергіївна Горобець, Лілія Максимівна Дорофеєва, Валерій Іванович Дяченко, Ігор Миколайович Забара, Олександр Вікторович Качур, Наталія Олександрівна Клещенко, Володимир Віталійович Коваль, Василь Васильович Попович, Назарій Ярославович Коваль, Марина Вікторівна Ковальова, Ольга Іванівна Котляр, Ірина Ігорівна Кравчук, Анастасія Іванівна Заклюка, Наталія Олегівна Кудрявцева, Сєвастьян Євгенович Новік, Микола Миколайович Тараненко, Вікторія Василівна Туряниця, Анна Станіславівна Абдель Фатах, Андріанна Юріївна Бадида, Іван Євгенович Переш, Дмитро Дмитрович Пеца, Соломія Іванівна Баран, Олександр Андрійович Баранов, Сергій Вікторович Бєлай, Марія Григорівна Братасюк, Ігор Зіновійович Возняк, Діана Леонідівна Ворон, Андрій Йожефович Головач, Михайло Олександрович Геревич, Христина Антонівна Григор’єва, Сергій Олександрович Грицай, Олена Ігорівна Гуцуляк, Дар’я Сергіївна Євтушенко, Дмитро Андрійович Загороднюк, Владислав Іванович Ігнатко, Марія Володимирівна Ільїна, Оксана Богданівна Качмар, Марина Геннадіївна Когут, Марина Геннадіївна Когут, Мирослава Іванівна Зан, Анатолій Іванович Козаченко, Олександр Григорович Колб, Ігор Миколайович Копотун, Ольга Іванівна Косілова, Іван Павлович Федірко, Інеса Володимирівна Костенко, Олександр Степанович Котуха, Володимир Іванович Курило, Віктор Васильович Мушенок, Денис Сергійович Кучеренко, Борис Олексійович Логвиненко, Олександр Олександрович Ляховецький, Вікторія Миколаївна Маркєлова, Юлія Іванівна Матвєєва, Вікторія Федорівна Піддубна, Tereziia Petrivna Popovych, Ірина Сергіївна Похиленко, Сергій Володимирович Ромашкін, Олег Мирославович Росул, Наталія Олександрівна Росул, Ярослава Андріївна Савченко, Михайло Васильович Савчин, Тетяна Михайлівна Сліпенюк, Сергій Олександрович Сунєгін, Тетяна Іванівна Тарахонич, Юлія Василівна Телеп, Терезія Петрівна Попович, Яна Олександрівна Бариська, Оксана Василівна Маслюк, Вікторія Миколаївна Тернавська, Іван Желувич Торончук, Тетяна Анатоліївна Грекул-Ковалик, Яна Володимирівна Фенич, Світлана Андріївна Франковська, Тетяна Миколаївна Харченко, Алєся Анатоліївна Хребтова, Тетяна-Кароліна Федорівна Шандор, Іван Євгенійович Переш, Ірина Миколаївна Шопіна, Михайло Олександрович Баймуратов, Борис Якович Кофман, Дмитро Миколайович Бєлов, Мирослава Володимирівна Бєлова, Юрій Михайлович Бисага, Вероніка Вікторівна Берч, Катерина Вячеславівна Дранчак, Юрій Юрійович Чопик, Вікторія Іванівна Продан, Галина Володимирівна Задорожня, Юрій Анатолійович Задорожний, Олександр Ігорович Зозуля, Даша Олександрівна Ковальчук, Андрій Володимирович Король, Євген Володимирович Курінний, Яна Іванівна Ленгер, Вікторія Віталіївна Корецька, Наталія Миколаївна Пархоменко, Ihor Stepanovych Pyroha, Viktoriia Ivanivna Prodan, Наталія Василівна Шелевер, Ірина Михайлівна Алмаші, Мирослав Михайлович Алмаші, Kateryna Olehivna Hermak, Олена Василівна Гулак, Роман Володимирович Миколаєнко, Дмитро Васильович Іванчулинець, Тетяна Олександрівна Карабін, Тетяна Олександрівна Коломоєць, Андрій Геннадійович Куркула, Олександр Анатолійович Лупало, Поліна Володимирівна Малеш, Олег Валентинович Муза, Юрій Віталійович Оніщик, Юрій Олександрович Остапець, Ауріка Лазорівна Паскар, Володимир Володимирович Решота, Ігор Вікторович Рошиян, Наталія Степанівна Стасів, Марія Ігорівна Сулейманова, Петро Антонович Трачук, Сергій Анатолійович Федчишин, Мирослава Андріївна Хлистік, Олександр Вікторович Шевчук, Paweł Widerski, Руслана Василівна Алексій, Сандра Олександрівна Болдіжар, Вадим Іванович Пішта, Sibilla Bohdanivna Buletsa, Лідія Іванівна Вдовічена, Наталія Вікторівна Грига, Назар Андрійович Петришин, Ярослав Віталійович Демченко, Марія Степанівна Долинська, Антон Геннадійович Донець, Катерина Борисівна Дудорова, Людмила Миколаївна Загоруй, Іван Семенович Загоруй, Анна Іванівна Калько, Сергій Олександрович Короєд, Юлія Василівна Кривенко, Володимир Михайлович Логойда, Андрій Андрійович Маркулинець, Ярослав Ярославович Мельник, Олена Миколаївна Кононець, Марія Василівна Менджул, Еміль Михайлович Феделеш, Лариса Василівна Холмогорова, Віталій Миколайович Чернега, Тетяна Миколаївна Чурилова, Аліна Іванівна Тарасенко, Світлана Іванівна Шимон, Ольга Анатоліївна Явор, Hasrat [Dr.] Arjjumend, Olga [Dr.] Donets, Olena [Dr.] Khrushch, Piotr Kobylski, Śwital Paweł, Dr. Kakha Nadiradze, Mrs. Nana Phiromanashvili, Ms. Tekla Nadiradze, Наталія Іванівна Атаманчук, Іван Іванович Габані, Olena Viktorivna Hafurova, Olha Vitaliivna Kukhar, Марія Вікторівна Дубняк, Владислав Олександрович Дяченко, Олексій Сергійович Ляшенко, Галина Володимирівна Россіхіна, Rinata Alimivna Kazak, Олена Миколаївна Кононець, Роман Богданович Заєць, Василь Васильович Манзюк, Віктор Вікторович Заборовський, Вікторія Валеріївна Вашкович, Валерія Олександрівна Панасюк, Наталія Іванівна Петрецька, Павло Юрійович Машіка, Марія Сергіївна Пилипенко, Валерія Вікторівна Поєдинок, Василь Васильович Россіхін, Володимир Ярославович Бутинський, Владислав Олександрович Дяченко, Antonina Ivanivna Sabovchyk, Дар’я Ігорівна Свєтлічна, Марія Ігорівна Свєтлічна, Ігор Валерійович Свєтлічний, Арджуменд Хасрат, Ольга Володимирівна Донець, Олеся Іванівна Чепис, Михайло Олександрович Акімов, Андрій Васильович Андрушко, Ірина Володимирівна Басиста, Олег Володимирович Батюк, Юлія Юріївна Боброва, Руслан Григорович Гандера, Євгеній Михайлович Гошовський, Сабріна Романівна Гудачок, Ірина Емілівна Ревуцька, Сабріна Романівна Гудачок, Богдана Юріївна Фурик, Сергій Федорович Денисов, Наталія Олександрівна Коваленко, Діна Юріївна Дрижакова, Олександр Олексійович Дудоров, Роман Олександрович Мовчан, Василь Васильович Копча, Станіслав Євгенійович Крупей, Роман Сергійович Левадний, Iryna Anatolyivna Nesterova, Дарина Борисівна Палапа, Назар Андрійович Петришин, Василь Михайлович Пулик, Ярослав Владиславович Саса, Аліна Михайлівна Гольонко, Микола Васильович Сийплокі, Дмитро Іванович Сирота, Ярослав Валерійович Ступник, Сергій Валерійович Сьомін, Олена Вікторівна Таран, Павло Ігорович Ткаченко, Василь Васильович Топчій, Оксана Василівна Топчій, Тетяна Іванівна Фулей, Олександр Володимирович Шамсутдінов, Дар’я Дмитрівна Швидка, Андрій Михайлович Шульга, Анна В'ячеславівна Якименко
April 18, 2024
Cover for НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
Yu. Yu. Bobrova, Н. В. Бочарова, С. В. Кудин, М. М. Бліхар, І. В. Бойко, О. М. Соловйова, Н. В. Галіцина, П. В. Діхтієвський, В. Й. Пашинський, Е. С. Дмитренко, Е. С. Дмитренко, Ю. А. Дорохіна, О. О. Кожушко, В. К. Колпаков, Є. В. Курінний, О. М. Мінаєва, Л. А. Остафійчук, К. В. Селіванова, Є. А. Кобрусєва, П. Д. Гуйван, О. Ю. Дрозд, С. М. Лепех, О. С. Уразовська, Ю. В. Камардіна, Ю. В. Ковейно, Ю. О. Легеза, Р. М. Білокінь, В. Б. Харченко, Н. Л. Дроздович, О. Ю. Макаренко, Л. Г. Козлюк, А. В. Омельченко, А. В. Омельченко, О. В. Попович
December 17, 2021
Cover for ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ
Андрій БОРОВИК, Іван БОГАТИРЬОВ, А. І. Богатирьов, І. Г. Богатирьов, О. І. Богатирьова, А. В. Боровик, М. Ю. Віхляєв, О. Ю. Дрозд, Ю. В. Кернякевич-Танасійчук, А. Л. Колодчин, О. К. Лаптінова, О. Ю. Литвиненко, О. В. Сокальська, О. Г. Ткаченко, Л. І. Олефір, М. Є. Александров, Б. А. Веселовський, А. Ю. Гнатчук, Н. З. Деревянко, Властиміл Віцен, О. М. Джужа, А. Г. Долгов, Р. Ю. Завітневич, В. В. Коваленко, А. Д. Ковальчук, Д. С. Бєлкіна, О. Г. Колб, Р. О. Колб, М. В. Корнієнко, В. Т. Марчук, В. А. Мисливий, О. Г. Михайлик, В. В. Нестеренко, Ю. О. Новосад, Л. М. Дучимінська, К. М. Подлєгаєв, В. Ф. Пузирний, О. В. Єрмак, М. С. Пузирьов, О. В. Батюк, О. П. Рябчинська, Ю. П. Свинаренко, Е. Г. Стоматов, В. В. Топчій, О. В. Топчій, О. О. Усатий, О. О. Шкута, В. О. Аніщенко, В. В. Барахта, І. С. Борко, К. М. Буряк, В. І. Гракіна, І. М. Доляновська, В. Г. Павлов, В. В. Пивоваров, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, І. С. Яковець, К. Ю. Сіренко, Б. М. Телефанко, П. І. Ткаченко, І. О. Христич, О. В. Александренко, В. І. Женунтій, С. О. Висоцький, В. Ф. Влад, Д. В. Колодчин, В. Я. Конопельський, Ю. С. Дмитрієнко, В. Я. Конопельський, А. М. Явтушенко, Р. М. Кубрак, М. Г. Малишко, В. П. Матвійчук, А. М. Доменюк, Л. С. Бартєнєва, Д. Є. Махаринець, Ю. О. Трофімчук, О. І. Мицька, Я. В. Стрелюк
November 2, 2023
Cover for ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ
Oleg Batiuk, Janusz Niczyporuk, К. Г. Березюк, Ю. А. Паньковець, Н. І. Білак, К. Л. Бобровник, В. А. Дем’янчук, В. Ю. Микулець, В. В. Коваленко, О. Г. Колб, З. В. Зарадюк, I. Kolosov, О. К. Лаптінова, V. Marchuk, А. О. Осауленко, П. І. Романчук, Ю. П. Свинаренко, М. О. Селезньов, С. В. Хамайко, О. О. Шкута, О. І. Богатирьова, К. М. Буряк, К. М. Подлєгаєв, О. І. Адамець, І. М. Риженко, Я. В. Стрелюк, В. І. Шуліка, Д. С. Бєлкіна, В. В. Щербаков, А. І. Богатирьов, І. Г. Богатирьов, А. В. Боровик, Ю. О. Трофімчук, А. В. Боровик, А. Ю. Гнатчук, О. М. Джужа, Д. М. Тичина, Йозеф Затько, Д. В. Колодчин, Д. О. Михайлик, М. В. Горковенко, О. Г. Михайлик, М. С. Пузирьов, А. Б. Скаков, А. К. Славицька
November 1, 2022
Cover for ПОЛІЦЕЙСЬКА МЕДІАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН ПОЛІЦЕЙСЬКА МЕДІАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
Інна Петрівна Ящук, Дмитро Володимирович Швець, Сергій Сергійович Вітвіцький, Anastasiia Victorovna Bokshorn, Ганна Сергіївна Буга, Володимир Васильович Буга, Ольга Миколаївна Будяченко, Наталія Василівна Домброван, Олександр Юрійович Дудченко, Катерина Василівна Дузяк, Ольга Вікторівна Ковальова, Tols Martins, Єгор Сергійович Назимко, Тетяна Ігорівна Тіточка, Катерина Олександрівна Нестеренко, Андрій Миколайович Лелеко, Сергій Петрович Пекарський, Юрій Олексійович Миронов, Наталія Олегівна Петренко, Дмитро Ігорович Піддубний, Мирослава Андріївна Хлистік, Анастасія Геннадіївна Ялі, Поліна Миколаївна Балтаджи, Валерій Валерійович Коссе, Алла Георгіївна Пишна, Інна Олександрівна Шаповалова, Тетяна Володимирівна Шевченко, Олена Валеріївна Булгакова, Андрій Анатолійович Полтавець, Олена Володимирівна Ковальова, Максим Вікторович Корнієнко, Сергій Олександрович Короєд, Наталя Миколаївна Крестовська, Віктор Петрович Маковій, Світлана Степанівна Мирза, Дар’я Костянтинівна Маліннікова, Лілія Георгіївна Матвєєва, Сергій Володимирович Бабанін, Володимир Анатолійович Кондур, Борис Олексійович Логвиненко, Жанна Валеріївна Мішкевич, Володимир Вікторович Шаблистий
November 4, 2022
Cover for ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ТА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ТА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
О. В. Батанов, О. П. Васильченко, А. В. Матат, О. Т. Волощук, В. Ю. Колесник, А. П. Головащук, Гулиев Ариф Джамиль оглы, В. Н. Денисов, Л. Г. Фалалєєва, Л. І. Заморська, Н. А. Гураленко , Н. В. Заяць, О. М. Козакевич, Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва, О. С. Лотюк, О. В. Митник, М. І. Любченко, К. О. Буряковська, В. О. Міхальов, Н. Р. Поліщук, L. Yu. Timofeyeva, А. Є. Шевченко, С. В. Кудін
July 10, 2020
Cover for ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ТА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ТА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ
Т. В. Блащук, О. В. Бондаренко, Л. І. Вдовічена, Д. Є. Волкова, А. І. Гнатовська, P. D. Guyvan, R. Ye. Ennan, I. V. Menso, А. А. Езеров, О. Ю. Жуковська, С. М. Кравчук, Т. В. Заварза, Т. А. Латковська, А. В. Левченко, А. В. Марущак, О. М. Овчаренко, І. В. Ракіпова, A. O. Riaboshapchenko, K. A. Zhebrovska, А. В. Самотуга, Л. В. Серватюк, Ю. В. Сергєєв, С. С. Сон, Є. Л. Стрельцов, О. С. Сотула, Л. Є. Стрельцов, Ю. С. Хоббі, М. М. Чеховська, Я. Л. Луценко, М. М. Юрченко, Н. І. Костова
July 23, 2021
Cover for ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПУБЛІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПУБЛІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
І. М. Алмаші, І. І. Бабін, О. В. Білоскурська, Ю. О. Білянський, Н. В. Лінник, Л. В. Руснак, Н. В. Бочарова, А. О. Гачкевич, В. А. Хомин, Є. А. Гордуна, Т. А. Грекул-Ковалик, А. В. Зайцева, С. В. Дяченко, Б. І. Зетко, A. V. Isaieva, О. М. Ковтун, Т. О. Коломоєць, А. В. Левченко, О. А. Логінов, С. М. Макарук, В. І. Мельник, М. А. Панфьорова, М. О. Пижова, Т. А. Плугатар, С. М. Лелет, В. К. Рибачек, В. О. Савченко, М. І. Свєтлічна, І. В. Свєтлічний, О. М. Селезньова, К. В. Солодан, Michał Stępień, dr., І. Ж. Торончук, В. Л. Оксентій, К. С. Фомічов, А. І. Цимбалюк, М. Р. Чалабієва, В. О. Чукаєва, Д. М. Шебаніц, В. Ф. Шебаніц, Д. В. Яковлєв , Н. О. Бойко, Н. О. Дорошенко, О. Б. Загурський, І. В. Колосов, Л. А. Кондрат’єва, В. А. Легкова, І. Ф. Літвінова, К. О. Чайка, К. О. Марченко, О. А. Марченко, І. Ю. Татулич, Т. І. Фулей, О. В. Артеменко, Н. А. Стасюк, А. Н. Коваль, І. П. Багрій, В. А. Вдовічен, Р. О. Гаврилюк, П. С. Пацурківський, С. О. Грицай, М. Ю. Задніпряна-Корінна, І. В. Ковбас, М. В. Коваль, В. К. Колпаков, П. І. Крайній, А. М. Лозовська, О. В. Луців, Р. В. Миронюк, В. С. Михайлюк, М. С. Міхровська, Т. М. Моісеєва, І. С. Павчук, О. О. Панова, В. Й. Пашинський, А. В. Цьоменко, Т. Р. Плетньова, Ф. В. Рагімов, В. В. Баштанник, К. М. Гавриленко, О. О. Томак, Н. С. Федорук, С. А. Федчишин, Dominika Cendrowicz, О. М. Шевчук, О. О. Штефюк, М. І. Баюрчак, Л. І. Бурчак, О. О. Малець, І. В. Свєтлічний, М. Д. Дякур, В. А. Завтур, А. М. Клочко, Ю. А. Кішінець, Т. Д. Лисько, С. Я. Лихова, Г. А. Пацеля, С. Я. Лихова, Д. О. Поліщук, Л. В. Мошняга, Л. С. Єрмоленко-Князєва, К. Князєва, Г. В. Мудрецька, В. В. Негребецький, М. В. Попович, О. В. Стратій, Т. В. Продан, І. В. Свєтлічний, О. В. Свєтлічна, М. Г. Тома, А. В. Шевчук, О. М. Боднарук, О. І. Ющик, С. Л. Шостак, А. М. Клочко, Ю. А. Кішінець, Т. Д. Лисько
June 22, 2023
Cover for ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
І. В. Бесага, І. Ф. Корж, К. М. Пільков, В. Ю. Цьомра, Л. А. Бурхан-Крутоус, К. Я. Сьох, Є. А. Гордуна, І. В. Зайцева-Калаур, О. І. Ціцюра, О. О. Крижевська, А. І. Панько, М. М. Созанська, В. О. Токарева, П. А. Коваль, К. Ю. Веснянцева, І. Р. Данюк, В. В. Дідківська, М. М. Кириленко, А. В. Бурка, М. П. Недюха, М. А. Хлистік, О. А. Баранов, М. В. Дубняк, В. В. Капустинська, О. П. Котляренко, К. В. Кубатко, К. К. Недоступ, К. О. Поліщук, О. В. Сівак, Д. М. Устинов, Ю. Ю. Шараєвська, М. О. Акімов, М. В. Горідько, В. І. Жукова, О. В. Маленко, С. Р. Рафальонт, Р. М. Савчук, А. В. Замрига, П. П. Пацурківський, А.В. Марченко, М.Б. Джумутія, Н. А. Шуст
January 6, 2023
Cover for ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА
Н. М. Крестовська, В. О. Панкратова, О. В. Чернецька, В. С. Шилінгов, С. О. Микитюк, В. О. Микитюк, Н. А. Мяловицька, Н. Е. Златіна, А. Т. Назарко, А. Ю. Олійник, Л. Т. Рябовол, С. С. Сон, М. В. Грушко, В. В. Музика, О. О. Сурілова, Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожний, А. В. Хрідочкін, Т. М. Дудін, P. D. Guyvan, Л. І. Шаповал
September 17, 2021
Cover for РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Т. С. Андрійчук, Н. І. Атаманчук, М. О. Баймуратов, Б. Я. Кофман, Т. О. Бардадим, О. В. Лефтеров, А. Г. Міхновська, В. Б. Барчук, О. А. Логінов, І. В. Басиста, В. С. Березняк, Ю. Ю. Боброва, Д. І. Богдановський, І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна, В. О. Боняк, Н. В. Бочарова, Ю. С. Палєєва, Ю. П. Бурило, К. А. Бут, Є. В. Коваленко-Марченкова, О. В. Каховська, О. Л. Валевський, М. М. Великанова, Р. В. Вереша, Д. В. Вєдєнєєв, О. Г. Семенюк, М. С. Вілінський, М. В. Возник, А. І. Грабазей, В. К. Гуцуляк, В. В. Дараган, С. А. Дмитрашко, В. С. Гладка, Н. Є. Доній, Т. В. Дракохруст, Д. О. Євдокименко, С. В. Єдаменко, І. В. Жеребятнікова, В. І. Жукова, О. П. Заставна, О. І. Зозуля, Н. М. Зотов, О. В. Ільків, Н. П. Капітаненко, В. В. Карпунцов, М. Г. Карпушина, С. В. Карпюк, Ю. В. Кириченко, О. О. Коваленко, Т. О. Коваленко, О. А. Ковальчук, В. В. Козьма, А. М. Колодій, О. А. Колодій, С. О. Халюк, I. V. Kolosov, І. Ф. Корж, Т. А. Костецька, М. В. Костицький, Н. В. Кушакова-Костицька, О. П. Костюшко, В. М. Гальченко, Р. І. Крамар, Л. В. Красицька, В. В. Кузнецов, Б. О. Логвиненко, І. Й. Магновський, С. І. Марко, Л. В. Марценюк, К. О. Маршалек, І. Ю. Михайлова, Б. О. Мігрін, В. П. Мороз, Л. Р. Наливайко, Ю. В. Лебедєва, Г. О. Нестеренко, Н. В. Окша, А. М. Олійник, Б. В. Островська, Ю. І. Паршин, Я. В. Петруненко, І. П. Печеранський, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, В. М. Савіщенко, М. В. Санкович, Н. С. Сидоренко, К. В. Степаненко, О. М. Стригунов, В. М. Тернавська, В. І. Тимошенко, Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко, В. О. Токарева, О. О. Томкіна, М. М. Трещов, Я. О. Триньова, Ю. О. Улянченко, Н. В. Федорченко, В. К. Федорченко, А. О. Фокіна, І. С. Чиж, О. О. Чорний, В. І. Шандрик, О. М. Шевчук, І. І. Шемелинець, Т. В. Ярошевська, А. Ю. Ясінська
December 15, 2022
Cover for СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Мар’ян Миронович Бедрій, Сніжана Сергіївна Берднік, Ірина Василівна Бесага, Євген Михайлович Борисов, Марія Григорівна Братасюк, Ірина Павлівна Варава, Ілона Олександрівна Снісаренко, Іван Михайлович Доронін, Богдана Михайлівна Кальваровська, Наталя Миколаївна Крестовська, Віктор Вікторович Лазарєв, Альона Юріївна Ліксман, Вячеслав Юрійович Ліксман, Тетяна Миколаївна Моісеєва, Тетяна Олександрівна Подковенко, Наталія Василівна Русенко, Раїса Дем’янівна Сидоркіна, Анна Сергіївна Скворцова, Вікторія Михайлівна Слугоцька, Ольга Юріївна Соломонова, Ірина Миколаївна Дмитрук, Вячеслав Григорович Ціватий, Ірина Петрівна Багрій, Алла Григорівна Барабаш, Анастасія Олегівна Новомлинець, Дмитро Володимирович Бараненко, Ганна Олександрівна Блінова, Володимир Павлович Бондарь, Андрій Леонідович Борко, Наталія Василівна Бочарова, Вікторія Олексіївна Букатіна, Сніжана Юріївна Верба, Богдан Михайлович Віліщук, Михайло Вікторович Волченко, Олена Русланівна Гук, Михайло Олександрович Дармін, Яна Олегівна Денисюк, Михайло Сергійович Дзюба, Ірина Петрівна Динник, Андрій Валерійович Сівер, Ірина Миколаївна Дмитрук, Олег Юрійович Дубинський, Катерина Олександрівна Дубова, Аліна Валеріївна Желязко, Наталія Володимирівна Заяць, Сергій Григорович Зицик, Ігор Вікторович Зозуля, Дмитро Володимирович Овдієнко, Богдана Сергіївна Киричук, Всеволод Сергійович Князєв, Юлія Сергіївна Козлова, Антоній Васильович Коник, Олександр Миколайович Кравченко, Ігор Любомирович Кріцак, Костянтин Володимирович Кубатко, Аліна Валеріївна Левченко, Микола Іванович Логвиненко, Владислава Юріївна Салівон, Юлія Вікторівна Ломжець, Ігор Володимирович Лучанінов, Веста Костянтинівна Малолітнева, Софія Олегівна Михальчук, Ярослав Іванович Музика, Наталія Олександрівна Ніколаєнко, Єлизавета Ігорівна Тимощук, Таїсія Миколаївна Новікова, Ярина Павлівна Павлович-Сенета, Аліна Олексіївна Пилипюк, Валентин Кіндратович Рибачек, Нікіта Андрійович Руденко, Ірина Євгенівна Словська, Андрій Ігорович Цевух, Ірина Євгенівна Словська, Анастасія Юріївна Дмитроца, Ірина Євгенівна Словська, Станіслав Андрійович Зайчук, Ірина Євгенівна Словська, Дарина Володимирівна Іваницька, Ірина Євгенівна Словська, Катерина Вячеславівна Мамчур, Ірина Євгенівна Словська, Вікторія Вікторівна Савин, Ірина Євгенівна Словська, Марія Олександрівна Семенович, Ірина Євгенівна Словська, Ілона Сергіївна Файлер, Ірина Євгенівна Словська, Андрій Ігорович Цевух, Ірина Євгенівна Словська, Ірина Сергіївна Яворська, Вікторія Сергіївна Сорокіна, Ірина Валеріївна Стріла, Єлизавета Олегівна Фенюк, Марія Олександрівна Філіппських, Наталія Олександрівна Дудкіна, Борис Дмитрович Хмеловський, Андрій Вікторович Хрідочкін, Анна Дмитрівна Черначук, Володимир Олександрович Чудненко, Максим Вадимович Швед, Олександр Михайлович Шевчук, Катерина Юріївна Шкодич, Максим Юрійович Щербінін, Артур Геннадійович Андріяшевський, Аліна Олегівна Белікова, Єлізавета Євгеніївна Гапоненко, Ірина Олександрівна Гелецька, Руслана Миколаївна Достдар, Катерина Іванівна Кочієру, Роман Валерійович Карпенко, Вікторія Павлівна Комарова, Олена Олександрівна Крижевська, Олена Анатоліївна Ломакіна, Микола Миколайович Потіп, Олена Анатоліївна Руденко, Данііл Миколайович Савенко, Віра Олександрівна Токарева, Юлія Іванівна Тюря, Валентина Іванівна Чуєнко, Анна Миколаївна Купрійчук, Михайло Максимович Боднарчук, Андрій Володимирович Боровик, Олександр Левчишин, Андрій Володимирович Боровик, Олег Андрійович Воробчак, Олена Володимирівна Гальцова, Олена Іванівна Гарасимів, Олена Василівна Ряшко, Дар’я Леонідівна Драч, Олеся Валеріївна Дубович, Тетяна Євгенівна Дунаєва, Іванна Олегівна Жук, Роман Станіславович Кірін, Олена Анатоліївна Ломакіна, Анна Сергіївна Кравченко, Владислав Володимирович Мішустін, Олена Валеріївна Недайхліб, Світлана Олегівна Опішняк, Ольга Станіславівна Попович, Наталія Олександрівна Пустова, Ніна Зіновіївна Рогатинська, Роман Михайлович Савчук, Юлія Володимирівна Циганюк, Олена Миколаївна Цільмак, Надія Володимирівна Шульженко, Віта Олександрівна Балута, Євген Михайлович Борисов, Ігор Сергійович Воєводін, Вячеслав Леонідович Галкін, Руслана Миколаївна Достдар, Маргарита Володимирівна Шараєва, Алла Володимирівна Іванова, Олена Валіславівна Костиря, Алла Вадимівна Іващенко, Владислава Сергіївна Киргізова, Марія Анатоліївна Падалка, Євген Владиславович Реньов, Тетяна Михайлівна Чикун, Олена Святославівна Шкарнега, Михайло Олександрович Сємко, Мирослава Андріївна Хлистік, Ірина Сергіївна Яворська, Максим Біляк
February 1, 2023
Cover for СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Марія Григорівна Братасюк, Олег Павлович Винарчик , Cергій Васильович Гайду, Олексій Вікторович Житинський, Тетяна Петрівна Капцова, Вікторія Андріївна Кохтюк, Денис Сергійович Кучеренко, Володимир Миколайович Лісовський, Ольга Геннадіївна Набокова, Ярослав Анатолійович Петрук, Юлія Володимирівна Бевз, Вячеслав Леонідович Галкін, Ірина Ярославівна Гримак, Віктор Миколайович Кириченко, Юлія Миколаївна Соколенко, Аліна Валеріївна Левченко, Наталія Олександрівна Ніколаєнко, Оксана Сергіївна Діордіца, Марина Олександрівна Петришина, Олександр Олександрович Скрипнюк, Маріям Рзаївна Чалабієва, Тетяна Сергіївна Аніщенко, Андрій Леонідович Борко, Надія Петрівна Бортник, Юрій Андрійович Голодник, Олег Юрійович Дубинський, Катерина Олександрівна Дубова, Наталія Олександрівна Дудкіна, Катерина Олександрівна Дубова, Юлія Вікторівна Ломжець, Микола Миколайович Лотоцький, Альона Анатоліївна Лукашенко, Альона Романівна Єфименко, Альона Анатоліївна Лукашенко, Дар’я Миколаївна Войцеховська, Альона Анатоліївна Лукашенко, Софія Олександрівна Рябенко, Юліана Дмитрівна Лупу, Еліна Владиславівна Позняк, Едуард Борисович Хачатуров, Ірина Дмитрівна Вагіна, Роман Олександрович Гаврік, Ольга Романівна Дементова, Олена Анатоліївна Ломакіна, Вікторія Євгенівна Польова, Олександр Володимирович Серт, Yuliya Mykolaivna Sova, Anastasiya Olehivna Chemerys, Євген Валерійович Старчук, Юлія Ярославівна Таргоній, Марія Олександрівна Філіппських, Дмитро Володимирович Бараненко, Olena Yuriivna Busol, Bogdan Vasylovych Romanyk, Олена Іванівна Гарасимів, Олена Василівна Ряшко, Михайло Васильович Гуцалюк, Ольга Анатоліївна Клименко, Олеся Валеріївна Дубович, Катерина Олександрівна Лагода, Ігор Сергійович Мажников, Владислав Сергійович Мельниченко, Олена Станіславівна Можайкіна, Оксана Василівна Ліщук, Семен Вікторович Коляда, Тетяна Богданівна Ніколаєнко, Андрій Вікторович Ярошенко, Євгенія Володимирівна Полях, Іван Іванович Присяжнюк, Олена Григорівна Фролова, Роман Анатолійович Черняк, Ірина Миколаївна Дмитрук, Руслана Миколаївна Достдар, Наталія Олександрівна Дудкіна, Руслана Миколаївна Достдар, Аделіна Русланівна Зубченко, Руслана Миколаївна Достдар, Роман Володимирович Лисиця, Алла Володимирівна Іванова, Ірина Миколаївна Кобилинська, Артур Степанович Мхитарян, Марія Романівна Семенчук, Юліана Вадимівна Слободяник, Геннадій Ростиславович Щербак
February 19, 2024
Cover for ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА
Людмила Олександрівна Васечко, Аліса Євгеніївна Висоцька, Юрій Юрійович Голик, Вероніка Валеріївна Деркач, Назар Володимирович Занкевич, Олександр Ігорович Зозуля, Svitlana Bohdanivna Karvatska, Ruslan Vasylyovych Ivaniuk, Олександра Олександрівна Кармаза, Аліна Валеріївна Левченко, Едуард Михайлович Літвяков, Ігор Іванович Митрофанов, Анастасія Іванівна Остапенко, Костянтин Миколайович Пільков, Едуард Євгенович Регушевський, Раїса Дем’янівна Сидоркіна, Алеся Анатоліївна Хребтова, Ольга Ігорівна Дубовик, Валерій Дмитрович Шаповал, Лариса Юріївна Макаренко, Марина Олександрівна Мироненко, Олександр Володимирович Овченко, Дмитро Сергійович Савченко, Олеся Василівна Лукомська, Дар’я Миколаївна Щербакова, Олександр Володимирович Плескун, Ірина Олегівна Таран, Антон Миколайович Сікун, Оксана Андріївна Мірошниченко, Вікторія Володимирівна Латишева, Сніжана Олегівна Громак, Ольга Олегівна Романюк, Дмитро Сергійович Савченко, Володимир Леонідович Скрипник, Тарас Анатолійович Якимець, Анастасія Василівна Антоненко, Анастасія Володимирівна Березюк, Юрій Павлович Бурило, Інна Миколаївна Дудик, Анастасія Олегівна Заріцька, Антон Ігорович Красавцев, Валерія Володимирівна Максименко, Катерина Олегівна Недогода, Максим Геннадійович Околот, Романна Юріївна Павлюк, Олександр Миколайович Ратушенко, Роман Михайлович Савчук, Сергій Віталійович Циц, Андрій Сергійович Шапошник, Тетяна Ігорівна Шинкар, Аліса Олександрівна Богомаз, Наталія Семенівна Юзікова, Андрій Вікторович Гороховський, Тетяна Богданівна Ніколаєнко, Марія Мирославівна Коваль, Дар’я Олександрівна Куковинець, Микола Ілліч Парайко, Андрій Васильович Шевчук, Катерина Сергіївна Писанка, Віталій Михайлович Скиба, Олександр Володимирович Салітицький, Дар’я Олександрівна Стародубцева-Бавровська, Андрій Юрійович Гнатюк, Світлана Володимирівна Кадук, Юрій Михайлович Мирошниченко, Анжеліка Мирошніченко, Людмила Євгеніївна Даценко, Євген Володимирович Чуйко, Євгенія Ігорівна Бондаренко, Вікторія Львівна Качурінер, Євгеній Євгенович Лашко, Анна Сергіївна Ребриш, М. Б. Джумутія, Микола Дмитрович Ждан, Наталя Анатоліївна Шуст, Олена Вадимівна Раздольська
January 6, 2023
1-50 of 55