І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО 160-Ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. ЧАСТИНА 1

Authors

Ю. Ф. Величковська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. О. Кузьменко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. М. Захарчук, ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»; Л. М. Навозняк, ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»; М. І. Романова, ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського»; В. Б. Кисельов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. А. Чумак, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса; О. В. Циркуненко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Ю. В. Луценко, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; А. О. Муртіщева, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України; М. П. Недюха, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; С. В. Пєтков, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; П. М. Пащенко, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; О. H. Predmestnikov, Educational and Scientific Humanitarian InstituteV. I. Vernadsky Taurida National University; М. В. Санкович, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; В. О. Токарева, Національний університет «Одеська юридична академія»; М. В. Федоренко, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; В. М. Анісімов, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; Т. А. Бевз, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України; Т. О. Бойченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Н. В. Гайворонюк, Львівський державний університет внутрішніх справ; Н. М. Глушенок, Національний транспортний університет; Я. С. Гнатюк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Ю. В. Данькевич, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Ю. О. Кисельов, Уманський національний університет садівництва; О. О. Кисельова, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; А. М. Коваль, Національний університет біоресурсів і природокористування України; М. В. Коваль, Державний податковий університет; О. М. Кудласевич, ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; Т. В. Новик, ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; В. А. Куц, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; V. P. Mygal, National Aerospace University; S. P. Mygal, Ukrainian National Forestry University; G. V. Mygal, National Aerospace University; О. К. Скаленко, Національна академія наук України; Н. В. Турпак, Науково-дослідний інститут українознавства; М. А. Шульга, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; А. А. Вовчок, Боярська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1; В. В. Ізвєков, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. В. Кравченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Г. О., Непрель, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Е. В. Сколота, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; І. Є. Слута, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Е. А. Теміргалієв, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; М. В. Шепельова, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; О. Г. Гнєдкова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. А. Хоменко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Ю. Г. Грон, Черкаський державний технологічний університет; В. В. Кузебна, Черкаський державний технологічний університет; T. М. Kartel, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture; Ю. Ю. Ловчук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Н. М. Маторіна, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Ю. С. Митрофаненко, КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиімені Василя Сухомлинського»; Т. А. Ніколаюк, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури; А. О. Пікалова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»Харківської обласної ради; М. К. Пугаченко, Київський університет імені Бориса Грінченка; O. О. Rusakova, V. I. Vernadsky Taurida National University; С. Ф. Соколовська, Житомирський державний університет імені Івана Франка; О. В. Стовбур, Запорізький національний університет; С. О. Ганус, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; V. V. Misenyova, Yaroslav Mudryi National Law University; I. P. Lypko, Yaroslav Mudryi National Law University; О. С. Афоніна, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; М. В. Варчук, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків; Н. І. Гаращак, Національний університет «Львівська політехніка»; О. О. Глазунов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Г. П. Глазунова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Ж. З. Денисюк, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; Н. О. Дика, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка; Л. Ф. Ейвас, Криворізький державний педагогічний університет; О. О. Мусієнко, Криворізький державний педагогічний університет; О. Л. Зосім, Навчально-науковий інститут «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва» Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; О. М. Куцька, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; К. С. Куцька, Львівський інститут ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; А. Д. Маліцька, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; В. В. Марченко, Навчально-науковий інститут «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва»Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; О. С. Марченко, Навчально-науковий інститут «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва» Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; В. А Мокрицький, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; С. Ю. Нефедов, Навчально-науковий інститут «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва» Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; О. В. Рябова, Навчально-науковий інститут «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва» Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; Т. В. Самая, Навчально-науковий інститут «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва» Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; Є. С. Сафрончик, Навчально-науковий інститут «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва» Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; І. О. Солярська-Комарчук, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; І. О. Сорокопуд, Харківська державна академія дизайну і мистецтв; З. А. Чегусова, Інститут мистецтвознавства, фольклористики, етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук України; А. М. Шаповалова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. П. Бєляєва, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка; О. К. Бойченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Г. П. Бортніков, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»; О. О. Любіч, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»; Г. П. Бортніков, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»; Ю. М. Войтенко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; З. В. Гбур, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика; Л. С. Гринів, Львівський національний університет імені Івана Франка; В. В. Гура, Львівський державний університет внутрішніх справ; К. О. Лаврухіна, Київський національний університет будівництва і архітектури; Г. А. Матвієнко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Т. Г. Остапенко, Національний авіаційний університет; В. А. Сержан, Інститут географії Національної академії наук України; Г. Г. Соболєва, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; С. З. Вінтонів-Бахарєва, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. В. Пазиніч, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Synopsis

І Міжнародна науково-практична конференція Таврійського національного університету до 160-ї річниці від дня народження В. І. Вернадського : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 березня 2023 р., м. Київ. Частина 1. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 336 с.

Chapters

Author Biographies

Ю. Ф. Величковська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри слов’янської філології та журналістики

А. О. Кузьменко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка ІІІ курсу кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

В. М. Захарчук, ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

викладач юридичних дисциплін

Л. М. Навозняк, ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

викладач суспільних дисциплін

М. І. Романова, ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського»

директорка

В. Б. Кисельов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства

В. А. Чумак, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії

В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса

доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права

О. В. Циркуненко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. О. Процевського

Ю. В. Луценко, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри публичного та приватного права

А. О. Муртіщева, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

кандидат юридичних наук, асистент кафедри державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; науковий співробітник

М. П. Недюха, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

доктор філософських та юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та приватного права

С. В. Пєтков, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та приватного права

П. М. Пащенко, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри публічного та приватного права

О. H. Predmestnikov, Educational and Scientific Humanitarian InstituteV. I. Vernadsky Taurida National University

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Professor at the Department of Public and Private Law

М. В. Санкович, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

вчитель суспільствознавчих дисциплін Яблуницького ліцею Пляницької сільської ради; аспірантка

В. О. Токарева, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права

М. В. Федоренко, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

аспірант третього року навчання за спеціальністю 081 – Право кафедри публічного та приватного права

В. М. Анісімов, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

молодший науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки

Т. А. Бевз, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки

Т. О. Бойченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри філософії та історії

Н. В. Гайворонюк, Львівський державний університет внутрішніх справ

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної безпеки

Н. М. Глушенок, Національний транспортний університет

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права

Я. С. Гнатюк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства

Ю. В. Данькевич, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій

Ю. О. Кисельов, Уманський національний університет садівництва

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру

О. О. Кисельова, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри хімії, географії та наук про Землю

А. М. Коваль, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

М. В. Коваль, Державний податковий університет

кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та митної безпеки

О. М. Кудласевич, ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу економічної історії

Т. В. Новик, ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

головний економіст відділу економічної історії

В. А. Куц, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії та історії

V. P. Mygal, National Aerospace University

Doctor of Technical Science, Professor, Professor at the Department of Physics

S. P. Mygal, Ukrainian National Forestry University

Candidate of Architecture, Professor, Professor at the Department of Design

G. V. Mygal, National Aerospace University

Doctor of Technical Sciences, Professor at the Department of Automobile and Transport Infrastructure

О. К. Скаленко, Національна академія наук України

доктор філософії PhD, академік МА інформатизації при ООН, член Асоціації футурологiв ФТ, президент Міжнародного фонду «ЄДНАННЯ», провідний науковий дослідник

Н. В. Турпак, Науково-дослідний інститут українознавства

кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник відділу військово-патріотичного виховання

М. А. Шульга, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор політичних наук, професор, професор кафедри державного управління

А. А. Вовчок, Боярська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1

соціальний педагог

В. В. Ізвєков, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

А. В. Кравченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

Г. О., Непрель, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірантка кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

Е. В. Сколота, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

І. Є. Слута, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

Е. А. Теміргалієв, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

М. В. Шепельова, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

О. Г. Гнєдкова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної філології

О. А. Хоменко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

старший викладач кафедри зарубіжної філології

Ю. Г. Грон, Черкаський державний технологічний університет

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики та перекладу

В. В. Кузебна, Черкаський державний технологічний університет

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики та перекладу

T. М. Kartel, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages

Ю. Ю. Ловчук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

асистент кафедри англійської філології

Н. М. Маторіна, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри полоністики і перекладу факультету філології та журналістики

Ю. С. Митрофаненко, КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиімені Василя Сухомлинського»

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти

Т. А. Ніколаюк, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури

кандидат історичних наук, доцент, завідувачка кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін

А. О. Пікалова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»Харківської обласної ради

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології

М. К. Пугаченко, Київський університет імені Бориса Грінченка

аспірантка кафедри «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»; засновниця мистецького об’єднання «Арт-кластер»

O. О. Rusakova, V. I. Vernadsky Taurida National University

Lecturer at the Department of Foreign Philology, Educational and Scientific Institute of Philology and Journalism

С. Ф. Соколовська, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури

О. В. Стовбур, Запорізький національний університет

аспірантка кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

С. О. Ганус, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

старший викладач кафедри модерної історії України та зарубіжних країн

V. V. Misenyova, Yaroslav Mudryi National Law University

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages and Professional Communications

I. P. Lypko, Yaroslav Mudryi National Law University

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Foreign Languages and Professional Communications

О. С. Афоніна, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури

М. В. Варчук, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

аспірантка групи ДМЕ 21-20 ІІІ року навчання Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; зберігач колекції портретної мініатюри

Н. І. Гаращак, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри архітектурного проектування

О. О. Глазунов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат мистецтвознавства, доцент, старший викладач кафедри музичного мистецтва

Г. П. Глазунова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва

Ж. З. Денисюк, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

докторка культурології, доцентка кафедри культурології та міжкультурних комунікацій

Н. О. Дика, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

кандидат мистецтвознавства, доцент, доктор філософії, професор кафедри загального та спеціалізованого фортепіано, професор кафедри камерного ансамблю та квартету

Л. Ф. Ейвас, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

О. О. Мусієнко, Криворізький державний педагогічний університет

викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

О. Л. Зосім, Навчально-науковий інститут «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва» Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного мистецтва

О. М. Куцька, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

доктор історичних наук, професор, начальник кафедри воєнної історії

К. С. Куцька, Львівський інститут ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

студентка

А. Д. Маліцька, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

здобувачка третього науково-освітнього рівня кафедри української літератури та компаративістики

В. В. Марченко, Навчально-науковий інститут «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва»Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений діяч мистецтв України,
директор

О. С. Марченко, Навчально-науковий інститут «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва» Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

викладач кафедри музичного мистецтва

В. А Мокрицький, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

викладач кафедри музичного мистецтва

С. Ю. Нефедов, Навчально-науковий інститут «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва» Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва

О. В. Рябова, Навчально-науковий інститут «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва» Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва

Т. В. Самая, Навчально-науковий інститут «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва» Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужена артистка України, професор кафедри естрадного співу Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв; доцент кафедри музичного мистецтва

Є. С. Сафрончик, Навчально-науковий інститут «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва» Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

старший викладач кафедри музичного мистецтва

І. О. Солярська-Комарчук, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи

І. О. Сорокопуд, Харківська державна академія дизайну і мистецтв

аспірантка кафедри теорії та історії мистецтв

З. А. Чегусова, Інститут мистецтвознавства, фольклористики, етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук України

кандидат мистецтвознаства, науковий співробітник і вчений секретар відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв

А. М. Шаповалова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії

О. П. Бєляєва, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка

кандидат наук з державного управління, викладач кафедри бізнес-економіки та адміністрування

О. К. Бойченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат економічних наук, помічник ректора

Г. П. Бортніков, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник

О. О. Любіч, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

доктор економічних наук, професор, віце-президент

Г. П. Бортніков, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник

Ю. М. Войтенко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін

З. В. Гбур, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування

Л. С. Гринів, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки України

В. В. Гура, Львівський державний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної безпеки

К. О. Лаврухіна, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки будівництва

Г. А. Матвієнко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку

Т. Г. Остапенко, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

В. А. Сержан, Інститут географії Національної академії наук України

аспірант

Г. Г. Соболєва, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

кандидат економічних наук доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу

С. З. Вінтонів-Бахарєва, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

старший викладач кафедри філософії та історії

О. В. Пазиніч, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин

Cover for І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО 160-Ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. ЧАСТИНА 1
Published
May 15, 2023