ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ, КУЛЬТУРНІ, ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Authors

Н. С. Бойко, Державний дендрологічний парк «Олександрія» Національної академії наук України; Н. М. Дойко, Державний дендрологічний парк «Олександрія» Національної академії наук України; Л. В. Гандовська, Державний дендрологічний парк «Олександрія» Національної академії наук України; В. В. Буран, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України; В. М. Чисніков, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України; Я. С. Глодний, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. О. Доценко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; M. U. Kaszowska, Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego; D. Czarnecki, Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego; N. V. Tsyhanovska, Charkowska Państwowa Akademia Kultury; D. W. Skalski, Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego; M. U. Kaszowska, Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego; Б. М. Кіндзер, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; З. В. Захожай, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; С. А. Нікітенко, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; М. Грачек, Старопольська академія прикладних наук; Д. Скальскі, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; В. Г. Космина, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. А. Куц, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. М. Кушнір, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; О. В. Осока, Національна музична академія України імені Петра Чайковського; А. Ю. Подольський, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України; D. W. Skalski, Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego; D. Kowalski, Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego; B. M. Kindzer, Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego; P. Kreft, Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego; А. В. Скиданова, Університет Фрібура; Л. С. Тарасюк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; С. М. Тимченко; М. Г. Уракін, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Д. В. Чамахуд, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського; В. Ю. Чеканов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. М. Чисніков, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України; Д. С. Юськов, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; М. Є. Александров, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України; Р. В. Балабан, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України; О. К. Бойченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. А. Бортняк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; К. В. Бортняк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Ю. А. Боярінцева, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. М. Шаповалова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. А. Будкевич, Національна академія внутрішніх справ; О. І. Вінгловська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Я. В. Вороніжський, Національна академія внутрішніх справ; Т. Ф. Герасимчук, Рівненський державний гуманітарний університет; Ю. Ю. Голик, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; М. В. Горбатюк, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України; Є. О. Горюнова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; С. В. Губарєв, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. В. Шабалін, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; О. І. Домбровський, ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»; Д. П. Багірьянц, ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»; О. В. Козерод, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України; В. В. Козьма, НОЦ Національної академії Служби безпеки Украни; І. Ф. Корж, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»; Л. І. Бірюк, Конституційний Суд України; Т. І. Корж, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»; П. С. Корнієнко, Національна академія статистики, обліку та аудиту; В. А. Кучер, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Ю. Д. Лупу, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; М. В. Міхеєв, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України; Н. С. Науменко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. С. Онофрейчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Н. Д. Гетьманцева, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; В. О. Поліщук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. Г. Стовпець, Одеський національний морський університет; О. В. Стовпець, Одеський національний морський університет; І. Я. Тодоров, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; В. О. Чукаєва, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Г. Р. Щербак, Державний торговельно-економічний університет; В. Д. Яремчук, Львівський державний університет внутрішніх справ; В. Д. Яремчук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України; О. О. Власенко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; О. А. Вовченко, Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи ЯрмаченкаНаціональної академії педагогічних наук України; В. А. Дяченко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; Л. В. Ільницька; С. М. Каліщук, Київський університет імені Бориса Грінченка; Є. Ю. Журавель, Київський університет імені Бориса Грінченка; Н. Г. Малярчук, Маріупольський державний університет; В. В. Пундєв, Одеський національний економічний університет; О. Г. Саєнко, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; В. Н. Согоян, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; К. С. Справцева, Київський університет імені Бориса Грінченка; В. П. Чорноус, КЗВО «Рівненська медична академія»; О. М. Шевченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Synopsis

Євроінтеграційні процеси в Україні: історичні, культурні, політико-правові та психологічні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 квітня 2023 р., м. Київ. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 264 с.

Chapters

Author Biographies

Н. С. Бойко, Державний дендрологічний парк «Олександрія» Національної академії наук України

кандидат біологічних наук, директор

Н. М. Дойко, Державний дендрологічний парк «Олександрія» Національної академії наук України

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу збагачення дендрофлори

Л. В. Гандовська, Державний дендрологічний парк «Олександрія» Національної академії наук України

завідувачка науково-просвітницького центру

В. В. Буран, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

магістр права, здобувач, науковий співробітник

В. М. Чисніков, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

доктор юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник

Я. С. Глодний, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студент магістратури кафедри філософії та історії

В. О. Доценко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор історичних наук, професор, доцент кафедри філософії та історії

M. U. Kaszowska, Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego

magister wychowania fizycznego, doktorant

D. Czarnecki, Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego

Kandydat nauk o bezpieczeństwie, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

N. V. Tsyhanovska, Charkowska Państwowa Akademia Kultury

magister wychowania fizycznego, Kierownik Katedry Wychowania Fizycznego i Zdrowia

D. W. Skalski, Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego

doktor habilitowany nauk pedagogicznych i kandydat nauk o kulturze fizycznej, inżynier, profesor Wydziału Kultury Fizycznej – Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego, Gdańsk, Polska; dr hab. inż. w Pomorskiej Wyższej Szkole w Starogardzie Gdańsk, Polska;
profesor

M. U. Kaszowska, Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego

magister wychowania fizycznego, doktorant

Б. М. Кіндзер, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фехтування, боксу та національних одноборств

З. В. Захожай, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри філософії та історії

С. А. Нікітенко, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фехтування, боксу та національних одноборств

М. Грачек, Старопольська академія прикладних наук

доктор наук з фізичної культури, професор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського; професор

Д. Скальскі, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

доктор педагогічних наук, доктор наук з фізичної культури, професор Академії фізичного виховання та спорту Вищої поморської школи, Гданьськ, Польща; професор

В. Г. Космина, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії

В. А. Куц, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії та історії

А. М. Кушнір, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

магістрант кафедри історії України

О. В. Осока, Національна музична академія України імені Петра Чайковського

кандидат мистецтвознавства, доцент, в.о. професора кафедри концертмейстерства

А. Ю. Подольський, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

D. W. Skalski, Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego

doktor habilitowany nauk pedagogicznych i kandydat nauk o kulturze fizycznej, inżynier, profesor Wydziału Kultury Fizycznej – Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego, Gdańsk, Polska; dr hab. inż. w Pomorskiej Wyższej Szkole w Starogardzie, Gdańsk, Polska;
profesor

D. Kowalski, Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego

magister wychowania fizycznego, doktorant, Wydział Kultury Fizycznej i Sportu

B. M. Kindzer, Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego

kandydat nauk w zakresie wychowania fizycznego i sportu, profesor nadzwyczajny,
profesor nadzwyczajny Katedry “Szermierki, Boksu i Narodowych Sztuk”, Wydział “Kultury Fizycznej i Sportu”

P. Kreft, Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego, Gdańsk, Polska;
doktorant, Wydział Kultury Fizycznej i Sportu

А. В. Скиданова, Університет Фрібура

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Л. С. Тарасюк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор філософських наук, професор кафедри філософії та історії

С. М. Тимченко

доктор історичних наук, професор

М. Г. Уракін, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат економічних наук, аспірант кафедри всесвітньої історії та археології

Д. В. Чамахуд, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

аспірантка ІІ року навчання кафедри історії української музики та музичної фольклористики

В. Ю. Чеканов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри філософії та історії

В. М. Чисніков, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

доктор юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник

Д. С. Юськов, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

М. Є. Александров, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

кандидат юридичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник

Р. В. Балабан, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України

кандидат політичних наук, провідний науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів

О. К. Бойченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат економічних наук, помічник ректора

В. А. Бортняк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та приватного права

К. В. Бортняк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та приватного права

Ю. А. Боярінцева, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка 1 курсу магістратури за спеціальністю 052 – Політологія

А. М. Шаповалова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії

В. А. Будкевич, Національна академія внутрішніх справ

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

О. І. Вінгловська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат юридичних наук, професор кафедри публічного та приватного права

Я. В. Вороніжський, Національна академія внутрішніх справ

аспірант

Т. Ф. Герасимчук, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри політичних наук

Ю. Ю. Голик, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри загальноправових дисциплін

М. В. Горбатюк, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки

Є. О. Горюнова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат історичних наук, доцент, директор Навчально-наукового гуманітарного інституту

С. В. Губарєв, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат юридичних наук, завідувач кафедри публічного та приватного права

А. В. Шабалін, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

кандидат юридичних наук, старший дослідник, адвокат, завідувач відділу питань захисту прав інтелектуальної власності

О. І. Домбровський, ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

кандидат історичних наук, доцент, професор МКА

Д. П. Багірьянц, ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

студент 2 курсу гpупи ТУод-4-21-М1ДрСл (2,0 здс) за спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування

О. В. Козерод, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України

доктор історичних наук, старший науковий співробітник

В. В. Козьма, НОЦ Національної академії Служби безпеки Украни

доктор політичних наук, доцент, провідний науковий співробітник

І. Ф. Корж, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник керівника наукового центру електронного парламенту та правової інформації

Л. І. Бірюк, Конституційний Суд України

Заслужений юрист України, Перший заступник керівника Секретаріату

Т. І. Корж, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

аспірант

П. С. Корнієнко, Національна академія статистики, обліку та аудиту

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін

В. А. Кучер, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка IV курсу бакалавріату

Ю. Д. Лупу, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірантка кафедри публічного та приватного права

М. В. Міхеєв, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України

аспірант відділу проблем державного управління та адміністративного права

Н. С. Науменко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка 6 курсу Інституту права

О. С. Онофрейчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

студентка 3 курсу

Н. Д. Гетьманцева, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

доктор юридичних наук, професор кафедри приватного права

В. О. Поліщук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка 4 курсу денної форми здобуття освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 – Право Навчально-наукового інституту права

В. Г. Стовпець, Одеський національний морський університет

кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри кримінального і адміністративного права

О. В. Стовпець, Одеський національний морський університет

доктор філософських наук, професор, професор кафедри кримінального і адміністративного права

І. Я. Тодоров, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

В. О. Чукаєва, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління

Г. Р. Щербак, Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри міжнародного. цивільного та комерційного права

В. Д. Яремчук, Львівський державний університет внутрішніх справ

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри загально-правових дисциплін Інституту права

В. Д. Яремчук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України

доктор політичних наук, доцент, провідний науковий співробітник

О. О. Власенко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат економічних наук, доцент, докторант за спеціальністю 053 – Психологія

О. А. Вовченко, Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи ЯрмаченкаНаціональної академії педагогічних наук України

доктор психологічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху

В. А. Дяченко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри загальної, вікової та соціальної психології

Л. В. Ільницька

кандидат філософських наук, спеціаліст за програмою «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні»

С. М. Каліщук, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології особистості та соціальних практик

Є. Ю. Журавель, Київський університет імені Бориса Грінченка

аспірантка кафедри психології особистості та соціальних практик

Н. Г. Малярчук, Маріупольський державний університет

кандидат історичних наук, доцент кафедри практичної психології

В. В. Пундєв, Одеський національний економічний університет

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки

О. Г. Саєнко, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри військово-гуманітарних дисциплін

В. Н. Согоян, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

студентка 5 курсу

К. С. Справцева, Київський університет імені Бориса Грінченка

магістр психології, аспірантка 2 року навчання кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини

В. П. Чорноус, КЗВО «Рівненська медична академія»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук

О. М. Шевченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

магістрантка першого року заочної форми навчання групи 053 – 11мз кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки, фахівець деканату Навчально-наукового інституту філології та журналістики

Cover for ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ, КУЛЬТУРНІ, ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Published
May 29, 2023