ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ДО 105-Ї РІЧНИЦІ ВІД ЗАСНУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Authors

Ю. О. Дорошенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. Б. Кисельов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. А. Куц, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; С. В. Хоменко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Н. М. Карікова, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; І. В. Барсученко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; С. В. Єгорченкова, Сумський національний аграрний університет; Ю. М. Павленко, Сумський національний аграрний університет; А. О. Кузьменко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; К. М. Бебешко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Д. А. Власова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. А. Пушкар, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. А. Ходотаєв, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Е. В. Сколота, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Е. В. Сколота, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. Т. Cтепанов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. М. Шаповалова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. О. Вінниченко, Національний авіаційний університет; Ю. Б. Данильченко, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України; Ю. В. Орлов, Харківський національний університет внутрішніх справ; В. С. Дмитришин, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами; Н. В. Добрянська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Г. А. Матвієнко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. С. Міщенко, Державна установа «Інститут економіко-правових дослідженьімені В.К. Мамутова Національної академії наук України»; В. І. Надрага, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. Ю. Пекін, Академія праці, соціальних відносин та туризму; Е. В. Овчарук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; П. М. Пащенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. К. Рибачек, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»; Г. Л. Рябцев, Європейський гуманітарний університет; А. М. Соцький, Чернівецький інститут Міжнародного гуманітарного університету; О. С. Тарасенко, Департамент освіти, науки та спорту МВС України; С. В. Татаренко, Донецький державний університет внутрішніх справ; С. В. Татаренко, Донецький державний університет внутрішніх справ; М. А. Хлистік, Волинський національний університет імені Лесі Українки; В. Ю. Цьомра, ГО «Лабораторія права»; Л. Д. Чекаленко, Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України; А. В. Шмагун, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; М. Г. Обертій, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Е. О. Юрков, Дніпропетровський окружний адміністративний суд; О. Л. Зосім, Навчально-науковий інститут «Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф’єва»Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; Г. В. Лугова, Херсонський державний університет; В. П. Олексенко, Херсонський державний університет; І. В. Мадяр, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Ю. М. Кобиліна, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Л. В. Асоян, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. Г Тарасенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. Т. Процко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. Ю. Дроботенко, Київський університет імені Бориса Грінченка; О. В. Козерод, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України; О. І. Панченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; A. О. Dychko, V. I. Vernadsky Taurida National University; Yu. Yu. Minaieva, V. I. Vernadsky Taurida National University; N. V. Ometsynska, V. I. Vernadsky Taurida National University; H. V. Karakurkchi, National Defence University of Ukraine; M. D. Sakhnenko, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”; I. Yu. Yermolenko, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”; О. Г. Маркушин, Ірпінська міська рада Київської області; Н. В. Омецинська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. О. Дичко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. Б. Кисельов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. В. Сафіна, ВСП «Київський фаховий коледж міського господарстваТаврійського національного університету імені В. І. Вернадського»; П. В. Науменко, ВСП «Київський фаховий коледж міського господарстваТаврійського національного університету імені В. І. Вернадського»; В. І. Шандрик, ТОВ «В. С. Проект»; Д. В. Гавловський, Запорізький національний університет; М. М. Головченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Ю. В. Данькевич, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. І. Євмєшкін, Державний науково-дослідний інститут авіації; K. H. Sardarian, Uppsala University; D. A. Sardarian, Kyiv University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine; О. К. Скаленко, МФ «Єднання»

Synopsis

ІІ Міжнародна науково-практична конференція Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського до 105-ї річниці від заснування університету : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 жовтня 2023 р., м. Київ. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 192 с.

Chapters

Author Biographies

Ю. О. Дорошенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій

В. Б. Кисельов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства

В. А. Куц, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії та історії

С. В. Хоменко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

старший викладач кафедри слов’янської та романо-германської філології

Н. М. Карікова, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

І. В. Барсученко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант першого року навчання за спеціальністю 053 – Психологія кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

С. В. Єгорченкова, Сумський національний аграрний університет

асистент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва та кінології

Ю. М. Павленко, Сумський національний аграрний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва та кінології

А. О. Кузьменко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка 4-го курсу освітнього рівня “бакалавр” за спеціальністю 053 – Психологія

К. М. Бебешко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка 4-го курсу освітнього рівня “бакалавр” за спеціальністю 053 – Психологія

Д. А. Власова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка 4-го курсу освітнього рівня “бакалавр” за спеціальністю 053 – Психологія

О. А. Пушкар, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант першого року навчання за спеціальністю 053 – Психологія кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

А. А. Ходотаєв, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

аспріант першого року навчання факультету психології та спеціальної освіти

Е. В. Сколота, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант

Е. В. Сколота, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант

А. Т. Cтепанов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студент 3 курсу

А. М. Шаповалова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат політичних наук, доцент, кафедри філософії та історії

О. О. Вінниченко, Національний авіаційний університет

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

Ю. Б. Данильченко, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень

Ю. В. Орлов, Харківський національний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1

В. С. Дмитришин, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник

Н. В. Добрянська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та приватного права

Г. А. Матвієнко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку

В. С. Міщенко, Державна установа «Інститут економіко-правових дослідженьімені В.К. Мамутова Національної академії наук України»

кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу проблем модернізації
господарського права та законодавства

В. І. Надрага, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин

А. Ю. Пекін, Академія праці, соціальних відносин та туризму

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту

Е. В. Овчарук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

здобувачка наукового ступеня «доктор філософії» кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби

П. М. Пащенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри публічного та приватного права

В. К. Рибачек, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри конституційного, міжнародного права та суспільно-правових дисциплін

Г. Л. Рябцев, Європейський гуманітарний університет

доктор наук з державного управління, професор, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича Національного університету «Києво-Могилянська академія»; професор Академічного департаменту соціальних наук

А. М. Соцький, Чернівецький інститут Міжнародного гуманітарного університету

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри юриспруденції

О. С. Тарасенко, Департамент освіти, науки та спорту МВС України

кандидат юридичних наук, директор

С. В. Татаренко, Донецький державний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики

С. В. Татаренко, Донецький державний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики

М. А. Хлистік, Волинський національний університет імені Лесі Українки

старший викладач кафедри права та економіко-фінансової безпеки ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»; аспірантка кафедри кримінального права та процесу

В. Ю. Цьомра, ГО «Лабораторія права»

аспірант кафедри публічного та приватного права Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; голова

Л. Д. Чекаленко, Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України

докторка політичних наук, професорка, професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ягеллонського університету, Університету Адама Міцкевича в Познані; провідна наукова співробітниця

А. В. Шмагун, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту

М. Г. Обертій, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

здобувач освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Е. О. Юрков, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

суддя

О. Л. Зосім, Навчально-науковий інститут «Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф’єва»Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного мистецтва

Г. В. Лугова, Херсонський державний університет

магістрантка

В. П. Олексенко, Херсонський державний університет

доктор філологічних наук, професор кафедри української і слов'янської філології, голова вченої ради

І. В. Мадяр, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

завідувачка відділу інноваційного розвитку

Ю. М. Кобиліна, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

директорка центру підвищення кваліфікації

Л. В. Асоян, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

директор Навчально-наукового центру міжнародної освіти

О. Г Тарасенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

старший викладач Навчально-наукового центру міжнародної освіти

В. Т. Процко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

старший викладач Навчально-наукового центру міжнародної освіти

В. Ю. Дроботенко, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології

О. В. Козерод, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України

доктор історичних наук, старший науковий співробітник

О. І. Панченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців

A. О. Dychko, V. I. Vernadsky Taurida National University

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor at the Department of Engineering Disciplines and Thermal Power

Yu. Yu. Minaieva, V. I. Vernadsky Taurida National University

Senior Lecturer at the Department of Engineering Disciplines and Thermal Power

N. V. Ometsynska, V. I. Vernadsky Taurida National University

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Engineering Disciplines and Thermal Power

H. V. Karakurkchi, National Defence University of Ukraine

Doctor of Engineering, Senior Researcher, Head of the Scientific and Methodical Department

M. D. Sakhnenko, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Physical Chemistry

I. Yu. Yermolenko, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

Doctor of Engineering, Senior Researcher, Associate Professor at the Department of Physical Chemistry

О. Г. Маркушин, Ірпінська міська рада Київської області

аспірант кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва Національного університету біоресурсів і природокористування України; міський голова

Н. В. Омецинська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики

А. О. Дичко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор технічних наук, професор, професор кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики

В. Б. Кисельов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства

О. В. Сафіна, ВСП «Київський фаховий коледж міського господарстваТаврійського національного університету імені В. І. Вернадського»

спеціаліст вищої категорії, старший викладач

П. В. Науменко, ВСП «Київський фаховий коледж міського господарстваТаврійського національного університету імені В. І. Вернадського»

спеціаліст другої категорії, викладач

В. І. Шандрик, ТОВ «В. С. Проект»

кандидат наук державного управління, директор

Д. В. Гавловський, Запорізький національний університет

аспірант факультету журналістики

М. М. Головченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

старший викладач кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій

Ю. В. Данькевич, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій

О. І. Євмєшкін, Державний науково-дослідний інститут авіації

старший науковий співробітник

K. H. Sardarian, Uppsala University

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Visiting researcher at the Department of Literary Studies

D. A. Sardarian, Kyiv University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine

Student

О. К. Скаленко, МФ «Єднання»

доктор філософії, академік МА інформатизації при ООН, член Асоціації футурологів ФТ, глобальносистемний дослідник Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, президент

Cover for ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ДО 105-Ї РІЧНИЦІ ВІД ЗАСНУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ
Published
February 12, 2024