ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТВОРЕННЯ МІФІВ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ ТА ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Authors

Олександр Удод, Інститут України НАН України; Ярослав Калакура, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Олександр Потильчак, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Олексій Гончаренко, ДВНЗ “Переяслав-Хмель-ницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”; Віктор Шарпатий, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Жанна Іщенко, НПУ імені М. П. Драгоманова; Оксана Салата, Київський університет імені Бориса Грінченка; Фелікс Левітас, Інститут післядипломної освіти Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка; Олександр Трухан, Інститут післядипломної освіти Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка; Шаміль Рамазанов , ФСП Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Борис Драмарецький, Київський національний університет культури і мистецтв; Олександр Бонь, Київський університет імені Бориса Грінченка; Юрій Ковбасенко, Інститут філологіїКиївського університету ім. Б. Грінченка; Данило Філоненко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Валерій Ластовський, Київський національний університет культури і мистецтв

Synopsis

Деміфологізація історії та творення міфів в українській науці та публічному просторі : колективна монографія. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2021. 197 с.

Chapters

 • ПЕРЕДМОВА
 • Історична наука як фактор деміфологізації історичної культури: простір мас-медіа і соціальних мереж
  Олександр Удод
 • Деміфологізація постатей тоталітарних режимів у контексті декомунізації та деколонізації української історіографії
  Ярослав Калакура
 • Українське поштове марковидання і деміфологізація національного наративу: один сюжет з історії проблеми
  Олександр Потильчак, Олексій Гончаренко, Віктор Шарпатий, Жанна Іщенко
 • Роль ЗМІ у творенні міфів та дезінформації населення окупованих територій України
  Оксана Салата
 • Міф і Антиміф про Другу світову війну в зарубіжній історіографії
  Фелікс Левітас, Олександр Трухан, Шаміль Рамазанов
 • Процес творення радянського міфобачення у 20–30-х рр. ХX ст.
  Борис Драмарецький
 • Повсякденність у радянських таборах: міфи та реальність
  Олександр Бонь
 • Стратегії десакралізації імперських міфів засобами художньої літератури
  Юрій Ковбасенко, Данило Філоненко
 • Наукова міфологізація історії Черкащини та проблеми її подолання
  Валерій Ластовський

Author Biographies

Олександр Удод, Інститут України НАН України

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу української історіографії, член-кореспондент Національної академії педагогіччих наук, заступник голови Національної спілки краєзнавців України

Ярослав Калакура, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор історичних наук, професор, професор, заслужений працівник вищої школи України, академік АН Вищої школи України

Олександр Потильчак, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедрою кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Олексій Гончаренко, ДВНЗ “Переяслав-Хмель-ницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

доктор історичних наук, професор кафедри історії та культури України

Віктор Шарпатий, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор історичних наук, професор кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Жанна Іщенко, НПУ імені М. П. Драгоманова

кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Оксана Салата, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Історико-філософського факультету

Фелікс Левітас, Інститут післядипломної освіти Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри громадянської та історичної освіти

Олександр Трухан, Інститут післядипломної освіти Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри громадянської та історичної освіти

Шаміль Рамазанов , ФСП Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії

Борис Драмарецький, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту української історіографії та джерелознавства ім. С. Грушевського НАН України; доцент

Олександр Бонь, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету

Юрій Ковбасенко, Інститут філологіїКиївського університету ім. Б. Грінченка

кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури

Данило Філоненко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри мультимедійних технологій і медіа-дизайну

Валерій Ластовський, Київський національний університет культури і мистецтв

доктор історичних наук, професор

Cover for ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТВОРЕННЯ МІФІВ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ ТА ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ
Published
July 6, 2021