ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ТА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ

Authors

Т. В. Блащук, Навчально-науковий інститут права імені Іоаннікія Малиновського Національного університету «Острозька академія»; О. В. Бондаренко; Л. І. Вдовічена, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Д. Є. Волкова, Національний університет «Одеська юридична академія»; А. І. Гнатовська, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»; P. D. Guyvan, Poltava Institute of Business; R. Ye. Ennan, National University “Odesa Law Academy”; I. V. Menso, Odesa National Maritime University; А. А. Езеров, Верховный Суд; О. Ю. Жуковська, Дубенський міськрайонний суд Рівненської області; С. М. Кравчук, Шевченківський районний суд міста Львова; Т. В. Заварза, ПрАТ «Харківенергозбут»; Т. А. Латковська, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»; А. В. Левченко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; А. В. Марущак, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»; О. М. Овчаренко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; І. В. Ракіпова, Національний університет «Одеська юридична академія»; A. O. Riaboshapchenko, National University «Odesa Law Academy»; K. A. Zhebrovska, National University «Odesa Law Academy»; А. В. Самотуга, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Л. В. Серватюк, Національна академія Служби безпеки України; Ю. В. Сергєєв, Національний університет «Одеська юридична академія»; С. С. Сон, Національний університет «Одеська юридична академія»; Є. Л. Стрельцов, Національний університет «Одеська юридична академія»; О. С. Сотула, Національний університет «Одеська юридична академія»; Л. Є. Стрельцов, Одеська філія Інституту прикладних гуманітарних досліджень; Ю. С. Хоббі, Донецький державний університет внутрішніх справ; М. М. Чеховська, Національна академія Служби безпеки України; Я. Л. Луценко, Національна академія Служби безпеки України; М. М. Юрченко, Одеський державний університет внутрішніх справ; Н. І. Костова, Одеський державний університет внутрішніх справ

Synopsis

Права людини в Україні та у зарубіжних країнах: традиції та новації : колективна монографія. Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. 685 с.

Chapters

Author Biographies

Т. В. Блащук, Навчально-науковий інститут права імені Іоаннікія Малиновського Національного університету «Острозька академія»

кандидат юридичних наук, доцент, член науково-консультативної ради при Верховному Суді, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

О. В. Бондаренко

кандидат юридичних наук

Л. І. Вдовічена, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права юридичного факультету

Д. Є. Волкова, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права

А. І. Гнатовська, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

P. D. Guyvan, Poltava Institute of Business

Candidate of Juridical Sciences, Honored Lawyer of Ukraine, Professor

R. Ye. Ennan, National University “Odesa Law Academy”

Candidate of Legal Sciences (PhD in Law), Associate Professor at the Department of Intellectual Property Law

I. V. Menso, Odesa National Maritime University

Candidate of Legal Sciences (PhD in Law), Senior Lecturer at Civil and Labor Law Department

А. А. Езеров, Верховный Суд

кандидат юридических наук, доцент, судья

О. Ю. Жуковська, Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

суддя

С. М. Кравчук, Шевченківський районний суд міста Львова

старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук Української академії друкарства, присяжна

Т. В. Заварза, ПрАТ «Харківенергозбут»

кандидат юридичних наук, провідний юрисконсульт

Т. А. Латковська, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

А. В. Левченко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

аспірантка кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права

А. В. Марущак, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

О. М. Овчаренко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук, доцент, адвокат, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді,
доцент кафедри адвокатури

І. В. Ракіпова, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності

A. O. Riaboshapchenko, National University «Odesa Law Academy»

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor at the Department of International and European Law

K. A. Zhebrovska, National University «Odesa Law Academy»

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor at the Department of International and European Law

А. В. Самотуга, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету

Л. В. Серватюк, Національна академія Служби безпеки України

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін

Ю. В. Сергєєв, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри морського та митного права

С. С. Сон, Національний університет «Одеська юридична академія»

старший викладач кафедри конституційного права

Є. Л. Стрельцов, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, доктор теології, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри кримінального права

О. С. Сотула, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права

Л. Є. Стрельцов, Одеська філія Інституту прикладних гуманітарних досліджень

кандидат юридичних наук, директор

Ю. С. Хоббі, Донецький державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного права

М. М. Чеховська, Національна академія Служби безпеки України

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри національної безпеки

Я. Л. Луценко, Національна академія Служби безпеки України

аспірантка кафедри національної безпеки

М. М. Юрченко, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного та міжнародного права

Н. І. Костова, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри конституційного та міжнародного права

Cover for ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ТА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ
Published
July 23, 2021
Categories