ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Authors

Н. М. Крестовська, Національний університет «Одеська морська академія»; В. О. Панкратова, Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету; О. В. Чернецька, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського міжнародного університету; В. С. Шилінгов; С. О. Микитюк, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; В. О. Микитюк, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Н. А. Мяловицька, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Н. Е. Златіна, Київський національний лінгвістичний університет; А. Т. Назарко, Національний університет «Одеська юридична академія»; А. Ю. Олійник, Інститут права та сучасних технологій навчання Київського національного університету технологій та дизайну; Л. Т. Рябовол, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; С. С. Сон, Національного університету «Одеська юридична академія»; М. В. Грушко, Національний університет «Одеська юридична академія»; В. В. Музика, Національний університет «Одеська юридична академія»; О. О. Сурілова, Національний університет «Одеська юридична академія»; Г. В. Задорожня, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду; Ю. А. Задорожний, Національний транспортний університет; А. В. Хрідочкін, Український державний хіміко-технологічний університет ; Т. М. Дудін, Південне міжрегіональне управління міністерства юстиції; P. D. Guyvan, Poltava Business Instituteof Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University; Л. І. Шаповал, Національна академія внутрішніх справ

Synopsis

Проблеми публічного та приватного права : колективна монографія. Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. 500 с.

Chapters

Author Biographies

Н. М. Крестовська, Національний університет «Одеська морська академія»

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри морського права (chap. 1)

В. О. Панкратова, Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права (chap. 2)

О. В. Чернецька, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського міжнародного університету

кандидат юридичних наук, доцент, директор (chap. 3)

В. С. Шилінгов

кандидат юридичних наук, доцент (chap. 3)

С. О. Микитюк, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти (chap. 4)

В. О. Микитюк, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права імені професора О. І. Процевського (chap. 4)

Н. А. Мяловицька, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права (chap. 5)

Н. Е. Златіна, Київський національний лінгвістичний університет

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і маркетингу факультету економіки і права (chap. 5)

А. Т. Назарко, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права (chap. 6)

А. Ю. Олійник, Інститут права та сучасних технологій навчання Київського національного університету технологій та дизайну

кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри приватного та публічного права (chap. 7)

Л. Т. Рябовол, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права (chap. 8)

С. С. Сон, Національного університету «Одеська юридична академія»

старший викладач кафедри конституційного права (chap. 9)

М. В. Грушко, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного та європейського права (chap. 10)

В. В. Музика, Національний університет «Одеська юридична академія»

асистентка кафедри міжнародного та європейського права (chap. 11)

О. О. Сурілова, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного та європейського права (chap. 12)

Г. В. Задорожня, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду

доктор юридичних наук, доцент, науковий консультант відділу забезпечення діяльності голови і заступника голови суду секретаріату (chap. 13)

Ю. А. Задорожний, Національний транспортний університет

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та адміністративного права (chap. 13)

А. В. Хрідочкін, Український державний хіміко-технологічний університет 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки (chap. 14)

Т. М. Дудін, Південне міжрегіональне управління міністерства юстиції

кандидат наук із державного управління, начальник (chap. 14)

P. D. Guyvan, Poltava Business Instituteof Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University

Candidate of Juridical Sciences, Honored Lawyer of Ukraine, Professor (chap. 15)

Л. І. Шаповал, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін (chap. 16)

Cover for ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА
Published
September 17, 2021
Categories