СУЧАСНА ФІЛОЛОГІЧНА НАУКА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ

Authors

М. В. Бережна, Запорізький національний університет; Л. І. Дузь, Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової; V. V. Zhukovska, Zhytomyr State Ivan Franko University; М. А. Карп, Національний університет «Львівська політехніка»; І. П. Мамчич, Університет митної справи та фінансів; S. V. Nasakina, Odesa State Agrarian University; Н. В. Романова, Херсонський державний університет; О. Г. Тараненко, Східноукраїнський национальний університет імені Володимира Даля; О. В. Федорова, Херсонська державна морська академія; І. М. Шелепкова, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Yu. V. Yulinetska, National University “Odesa Academy of Law”; О. Є. Бондарева, Київський університет імені Бориса Грінченка; Т. В. Горанська, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; V. Ya. Mizetska, International Humanitarian University; S. V. Korkishko, International Humanitarian University; Н. В. Науменко, Національний університет харчових технологій; Т. С. Чонка, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ; Н. І. Давиденко, Криворізький державний педагогічний університет; О. М. Медвідь, Сумський державний університет; О. П. Стеценко, Сумський державний університет

Synopsis

Сучасна філологічна наука: актуальні питання та вектори розвитку : колективна монографія / відп. за випуск М. В. Мамич. Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. 512 с.

Chapters

Author Biographies

М. В. Бережна, Запорізький національний університет

кандидатка філологічних наук, докторантка кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Л. І. Дузь, Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

V. V. Zhukovska, Zhytomyr State Ivan Franko University

Candidate of Sciences (Philology), Associate Professor, Department of Cross-Cultural Communication and Foreign Language Education

М. А. Карп, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики

І. П. Мамчич, Університет митної справи та фінансів

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарної підготовки, філософії та митної ідентифікації культурних цінностей

S. V. Nasakina, Odesa State Agrarian University

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Head of the Ukrainian and Foreign Languages Department

Н. В. Романова, Херсонський державний університет

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри німецької та романської філології

О. Г. Тараненко, Східноукраїнський национальний університет імені Володимира Даля

кандидат філологічних наук, доцент

О. В. Федорова, Херсонська державна морська академія

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою

І. М. Шелепкова, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

старший викладач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

Yu. V. Yulinetska, National University “Odesa Academy of Law”

PhD in Philology, Associate Professor

О. Є. Бондарева, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник

Т. В. Горанська, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

старший викладач кафедри української та зарубіжної літератур

V. Ya. Mizetska, International Humanitarian University

Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Foreign Languages of Professional Communication

S. V. Korkishko, International Humanitarian University

Teacher of the Department of Foreign Languages of Professional Communication

Н. В. Науменко, Національний університет харчових технологій

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов професійного спрямування

Т. С. Чонка, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології (українське відділення)

Н. І. Давиденко, Криворізький державний педагогічний університет

асистент кафедри перекладу та слов’янської літератури

О. М. Медвідь, Сумський державний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології, заступник декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій

О. П. Стеценко, Сумський державний університет

магістр, кафедра германської філології

Cover for СУЧАСНА ФІЛОЛОГІЧНА НАУКА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ
Published
December 14, 2021
Categories