МОДЕРНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН СВІТОВОГО ПРОСТОРУ

Authors

Н. Л. Виноградова, Університет митної справи та фінансів; M. І. Karpa, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav; O. О. Akimov, Interregional Academy of Personnel Management; L. M. Akimova, National University of Water and Environmental Engineering; Л. М. Івашова, Університет митної справи та фінансів; М. Ф. Івашов, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»Дніпропетровської обласної ради; П. В. Макушев, Університет митної справи та фінансів; А. В. Хрідочкін, Український державний хіміко-технологічний університет; Т. В. Семигіна; Ю. В. Баланюк; І. М. Безена, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради; О. М. Рудік, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; Є. М. Бондарець, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; І. І. Хожило, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; В. Г. Ковальов, Університет митної справи та фінансів

Synopsis

Модернізація публічного управління в умовах глобальних змін світового простору : колективна монографія / Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. 258 с.

Chapters

 • ДОБРОЧЕСНА ПОВЕДІНКА ПОСАДОВЦЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНОЇ СИСТЕМИ
  Н. Л. Виноградова
 • DEVELOPMENT OF UKRAINIAN PUBLIC POLICY IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION: SYSTEMATIZATION AND SOCIALIZATION
  M. І. Karpa, O. О. Akimov, L. M. Akimova
 • ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
  Л. М. Івашова, М. Ф. Івашов
 • ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  П. В. Макушев, А. В. Хрідочкін
 • ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТА ТРУДОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ
  Т. В. Семигіна, Ю. В. Баланюк
 • СУЧАСНІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ
  І. М. Безена
 • ПОЛІПШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ І ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЄС
  О. М. Рудік, Є. М. Бондарець
 • ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
  І. І. Хожило
 • СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ
  В. Г. Ковальов

Author Biographies

Н. Л. Виноградова, Університет митної справи та фінансів

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування

M. І. Karpa, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Professor at the Department of Public Administration and Management

O. О. Akimov, Interregional Academy of Personnel Management

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Honored Economist of Ukraine, Professor at the Department of Public Administration

L. M. Akimova, National University of Water and Environmental Engineering

Doctor of Science in Public Administration, Ph.D. in Economics, Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Professor at the Department of Finance and Economic Security

Л. М. Івашова, Університет митної справи та фінансів

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та митного адміністрування

М. Ф. Івашов, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»Дніпропетровської обласної ради

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри освітнього менеджменту, економіки та державної політики

П. В. Макушев, Університет митної справи та фінансів

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права

А. В. Хрідочкін, Український державний хіміко-технологічний університет

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки

Т. В. Семигіна

доктор політичних наук, професор, член Національного агентства кваліфікацій

Ю. В. Баланюк

кандидат технічних наук, доцент, голова Національного агентства кваліфікацій

І. М. Безена, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради

кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти

О. М. Рудік, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри історії та політичної теорії

Є. М. Бондарець, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

аспірантка кафедри державного управління та місцевого самоврядування

І. І. Хожило, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування

В. Г. Ковальов, Університет митної справи та фінансів

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування

Cover for МОДЕРНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН СВІТОВОГО ПРОСТОРУ
Published
December 24, 2021