ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ В XXI СТОЛІТТІ

Authors

В. В. Гамаюнова, Миколаївський національний аграрний університет; Л. Г. Хоненко, Миколаївський національний аграрний університет; О. А. Коваленко, Миколаївський національний аграрний університет; Т. В. Бакланова, Херсонський державний аграрно-економічний університет; С. В. Міщенко, Інститут луб’яних культур Національної академії аграрних наук України; В. М. Соколов, Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення; В. В. Вишневский, Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення; О. Є. Ярмольська, Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення; А. М. Вишневська, Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення; П. О. Феоктистов, Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення; O. Sumska, Kherson State agrarian and economic University; N. Novikova, Kherson State agrarian and economic University; I. Riapolova, Kherson State agrarian and economic University; О. В. Морозов, Херсонський державний аграрно-економічний університет; Є. В. Козленко, Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України; В. В. Морозов, Херсонський державний аграрно-економічний університет; О. С. Морозов, Херсонський державний аграрно-економічний університет; Д. М. Онопрієнко, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; О. Г. Берднікова, Херсонський державний аграрно-економічний університет; Н. Є. Василенко, Херсонський аграрно-економічний університет; О. В. Аверчев, Херсонський аграрно-економічний університет; О. В. Мельник, Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України; Г. В. Піньковський, Відокремлений структурний підрозділ «Бобринецький аграрний фаховий коледж імені Василя Порика Білоцерківського національного аграрного університету»; С. П. Танчик, Національний університет біоресурсіві природокористування України; О. Л. Семенченко, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Н. О. Аверчева, Херсонський державний аграрно-економічний університет; В. С. Козир, Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України; О. В. Денисюк, Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України; О. С. Крамаренко, Миколаївський національний аграрний університет; C. С. Крамаренко, Миколаївський національний аграрний університет; C. С. Крамаренко, Миколаївський національний аграрний університет; П. А. Ващенко, Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України; В. Г. Цибенко, Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України; О. С. Крамаренко, Миколаївський національний аграрний університет; О. П. Попова, Полтавський державний аграрний університет; М. І. Кулик, Полтавський державний аграрний університет; Н. Є. Гриневич, Білоцерківський національний аграрний університет; Т. М. Димань, Білоцерківський національний аграрний університет; Т. Г. Мазур, Білоцерківський національний аграрний університет; А. О. Слюсаренко, Білоцерківський національний аграрний університет; М. Д. Кухтин, Тернопільський націоальний університет імені Івана Пулюя; М. М. Світельський, Поліський національний університет; І. І. Грициняк, Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України; А. Е. Маріуца, Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України; Н. О. Борисенко, Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України; Н. Й. Тушницька, Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України; М. О. Солоха, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»; Н. В. Винокурова, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»; О. О. Вінюков, Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної акадеії аграрних наук України; О. Б. Бондарева, Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної акадеії аграрних наук України; О. О. Горач, Херсонський державний аграрно-економічний університет; Л. А. Чурсіна, Херсонський національний технічний університет; О. П. Домбровська, Херсонський національний технічний університет; О. С. Мороз, Національний університет водного господарства таприродокористування; В. М. Фурман, Національний університет водного господарства та природокористування; А. В. Люсак, Національний університет водного господарства та природокористування; Т. М. Солодка, Національний університет водного господарства та природокористування; М. С. Шевченко, Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України; Л. М. Десятник, Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України; О. М. Шевченко, Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України; О. В. Аверчев, Херсонський аграрно-економічний університет; М. П. Нікітенко, Херсонський аграрно-економічний університет; Н. А. Воленщук, Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України; С. І. Мельник, Український інститут експертизи сортів рослин

Synopsis

Формування нової парадигми розвитку агропромислового сектору в XXI столітті : колективна монографія : у 2 ч. / відп. за випуск О. В. Аверчев. Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. 348 с.

Chapters

 • ЗАЛУЧЕННЯ СОРГОВИХ Й ІНШИХ АДАПТОВАНИХ ДО ЗОНИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ПОСУХОСТІЙКИХ РОСЛИН ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПРОДУКТИВНОСТІ
  В. В. Гамаюнова, Л. Г. Хоненко, О. А. Коваленко, Т. В. Бакланова
 • НАПРЯМИ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ У КОНОПЛЯРСТВІ, ПРИНЦИПИ ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В АГРОПРОМИСЛОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
  С. В. Міщенко
 • ВЗАЄМОДІЯ АГРАРНОЇ НАУКИ, ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ З ПРОБЛЕМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК В ПІВДЕННОМУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ НАУКОВОМУ ЦЕНТРІ НААН
  В. М. Соколов, В. В. Вишневский, О. Є. Ярмольська, А. М. Вишневська, П. О. Феоктистов
 • PREPARATIONS FROM ST. JOHN’S WORT (HYPERICUM PERFORATUM L.) ARE A NICHE FOR THE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL ACTIVITY
  O. Sumska, N. Novikova, I. Riapolova
 • ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОГО ОБСЯГУ ПРОМИВКИ Р. ІНГУЛЕЦЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ЯКОСТІ ВОДИ В ІНГУЛЕЦЬКІЙ ЗРОШУВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ
  О. В. Морозов, Є. В. Козленко, В. В. Морозов, О. С. Морозов
 • ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ НА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ
  Д. М. Онопрієнко
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ РІЗНОГО СОРТОВОГО СКЛАДУ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМІВ ЖИВЛЕННЯ ТА ЗРОШЕННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
  О. Г. Берднікова
 • НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ. ЛІСОВЕ І САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО
  Н. Є. Василенко, О. В. Аверчев
 • ВИКОРИСТАННЯ АНТИВІРУСНИХ РЕЧОВИН В ОВОЧІВНИЦТВІ І КАРТОПЛЯРСТВІ
  О. В. Мельник
 • ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКА В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
  Г. В. Піньковський, С. П. Танчик
 • ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ РАННЬОЇ НА ЗРОШЕННІ В ЗОНІ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ: ЗА УЩІЛЬНЕННЯ ПОСІВІВ ТА У ДВОУРОЖАЙНІЙ КУЛЬТУРІ
  О. Л. Семенченко
 • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
  Н. О. Аверчева
 • ЕВОЛЮЦІЙНІ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
  В. С. Козир, О. В. Денисюк
 • АСОЦІАЦІЯ МІЖ ГЕТЕРОЗИГОТНІСТЮ ЗА МІКРОСАТЕЛІТАМИ ДНК ТА ПРОДУКТИВНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
  О. С. Крамаренко, C. С. Крамаренко
 • АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГЕНЕТИЧНИХ ТА НЕ-ГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЖИВУ МАСУ ПОРОСЯТ ПРИ НАРОДЖЕННІ ТА ВІДЛУЧЕННІ
  C. С. Крамаренко, П. А. Ващенко, В. Г. Цибенко, О. С. Крамаренко
 • БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Й ВРОЖАЙНІСТЬ БІОМАСИ СОРГО ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТИМЕНТУ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
  О. П. Попова, М. І. Кулик
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ТИПІВ НАПОВНЮВАЧІВ РЕАКТОРА БІОФІЛЬТРА НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ НІТРИФІКУЮЧОЇ МІКРОФЛОРИ В УСТАНОВКАХ ЗАМКНУТОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В ІНДУСТРІАЛЬНИХ АКВАФЕРМАХ
  Н. Є. Гриневич, Т. М. Димань, Т. Г. Мазур, А. О. Слюсаренко, М. Д. Кухтин, М. М. Світельський
 • ЗАСТОСУВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ У РИБНИЦТВІ
  І. І. Грициняк, А. Е. Маріуца, Н. О. Борисенко, Н. Й. Тушницька
 • ПАРАМЕТРИ НАЛАШТУВАННЯ ЛАЗЕРНОГО ДИФРАКТОМЕТРА ТА ПІДГОТОВКА ПРОБИ ҐРУНТУ ДО АНАЛІЗУВАННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ РОЗМІРУ ЧАСТИНОК, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У СВІТІ
  М. О. Солоха, Н. В. Винокурова
 • БІОЛОГІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ ЯК ЗАСІБ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
  О. О. Вінюков, О. Б. Бондарева
 • ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ НАСІННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
  О. О. Горач, Л. А. Чурсіна, О. П. Домбровська
 • ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ҐРУНТІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
  О. С. Мороз, В. М. Фурман, А. В. Люсак, Т. М. Солодка
 • ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
  М. С. Шевченко, Л. М. Десятник, О. М. Шевченко
 • АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОСА В УКРАЇНІ
  О. В. Аверчев, М. П. Нікітенко
 • ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ УСТАНОВ АГРАРНОЇ СФЕРИ: РЕАЛІЇ ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ
  Н. А. Воленщук
 • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СОРТОВИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ, ЕКОНОМІКА
  С. І. Мельник

Author Biographies

В. В. Гамаюнова, Миколаївський національний аграрний університет

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрою

Л. Г. Хоненко, Миколаївський національний аграрний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства

О. А. Коваленко, Миколаївський національний аграрний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри рослинництва та садово-паркового господарства

Т. В. Бакланова, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії

С. В. Міщенко, Інститут луб’яних культур Національної академії аграрних наук України

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу селекції і насінництва конопель

В. М. Соколов, Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

кандидат сільськогосподарських наук, директор

В. В. Вишневский, Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу насінництва

О. Є. Ярмольська, Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

кандидат географічних наук, старший науковий співробітник відділу стійкості до абіотичних факторів

А. М. Вишневська, Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу насінництва

П. О. Феоктистов, Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

кандидат біологічних наук, завідувач відділу стійкості до абіотичних факторів

O. Sumska, Kherson State agrarian and economic University

PhD (Engin.), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Food Engineering

N. Novikova, Kherson State agrarian and economic University

PhD (Аgr.), Head of the Department of Food Engineering

I. Riapolova, Kherson State agrarian and economic University

PhD (Аgr.), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Food Engineering

О. В. Морозов, Херсонський державний аграрно-економічний університет

доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри гідротехнічного будівництва, водної та електричної інженерії

Є. В. Козленко, Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України

кандидат сільськогосподарських наук, докторант

В. В. Морозов, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри гідротехнічного будівництва, водної та електричної інженерії

О. С. Морозов, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу і іноземних мов

Д. М. Онопрієнко, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, перший проректор, проректор з навчальної роботи

О. Г. Берднікова, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат сільськогосоподарських наук, доцент кафедри землеробства

Н. Є. Василенко, Херсонський аграрно-економічний університет

кандидат сільськогосподарських наук, здобувач вищої освіти ступеня доктора наук кафедри землеробства

О. В. Аверчев, Херсонський аграрно-економічний університет

доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри землеробства, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності

О. В. Мельник, Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією адаптивного овочівництва, зберігання і стандартизації

Г. В. Піньковський, Відокремлений структурний підрозділ «Бобринецький аграрний фаховий коледж імені Василя Порика Білоцерківського національного аграрного університету»

доктор філософії, заступник директора з навчально-виробничої роботи

С. П. Танчик, Національний університет біоресурсіві природокористування України

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, завідувач кафедри землеробства та гербології

О. Л. Семенченко, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри селекції і насінництва

Н. О. Аверчева, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки

В. С. Козир, Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений зоотехнік України, головний науковий співробітник лабораторії тваринництва

О. В. Денисюк, Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії тваринництва

О. С. Крамаренко, Миколаївський національний аграрний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології переробки, стандартизації і сертифікації продукції тваринництва

C. С. Крамаренко, Миколаївський національний аграрний університет

доктор біологічних наук, професор, професор кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології

C. С. Крамаренко, Миколаївський національний аграрний університет

доктор біологічних наук, професор, професор кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології

П. А. Ващенко, Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії селекції

В. Г. Цибенко, Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів

О. С. Крамаренко, Миколаївський національний аграрний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології переробки, стандартизації і сертифікації продукції тваринництва

О. П. Попова, Полтавський державний аграрний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії

М. І. Кулик, Полтавський державний аграрний університет

доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри селекції, насінництва і генетики

Н. Є. Гриневич, Білоцерківський національний аграрний університет

доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри іхтіології та зоології

Т. М. Димань, Білоцерківський національний аграрний університет

доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва

Т. Г. Мазур, Білоцерківський національний аграрний університет

кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри загальної екології та екотрофології

А. О. Слюсаренко, Білоцерківський національний аграрний університет

кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри іхтіології та зоології

М. Д. Кухтин, Тернопільський націоальний університет імені Івана Пулюя

доктор ветеринарних наук, професор кафедри харчової біотехнології та хімії

М. М. Світельський, Поліський національний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук

І. І. Грициняк, Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

доктор сільськогоподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, директор

А. Е. Маріуца, Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу молекулярно-генетичних досліджень

Н. О. Борисенко, Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу молекулярно-генетичних досліджень

Н. Й. Тушницька, Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, учений секретар

М. О. Солоха, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

доктор сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів

Н. В. Винокурова, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

провідний інженер лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів, стандартизації та метрології

О. О. Вінюков, Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної акадеії аграрних наук України

доктор сільськогосподарських наук, старший дослідник, директор

О. Б. Бондарева, Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної акадеії аграрних наук України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар

О. О. Горач, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерії харчового виробництва

Л. А. Чурсіна, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

О. П. Домбровська, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

О. С. Мороз, Національний університет водного господарства таприродокористування

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства

В. М. Фурман, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства

А. В. Люсак, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат технічних наук, доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики

Т. М. Солодка, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства

М. С. Шевченко, Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу землеробства

Л. М. Десятник, Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією сівозмін та природоохоронних систем обробітку ґрунту

О. М. Шевченко, Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник лабораторії сівозмін та природоохоронних систем обробітку ґрунту

О. В. Аверчев, Херсонський аграрно-економічний університет

доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри землеробства, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності

М. П. Нікітенко, Херсонський аграрно-економічний університет

здобувачка вищої освіти ступеня доктора філософії 2-го року денної форми навчання, асистентка кафедри рослинництва та агроінженерії

Н. А. Воленщук, Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України

кандидат економічних наук, заступник директора з наукової роботи

С. І. Мельник, Український інститут експертизи сортів рослин

доктор економічних наук, професор, директор

Cover for ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ В XXI СТОЛІТТІ
Published
January 5, 2022