НОВІ ВІХИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА У XXI СТОЛІТТІ

Authors

О. І. Самойленко, Одеська національна музична академіяімені А. В. Нежданової; С. А. Панченко, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; О. В. Фрайт, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; O. А. Sapsovych, Odessa National A. V. Nezhdanova Music Academy; В. П. Пацунов, Київський національний університет культури і мистецтв

Synopsis

Нові віхи розвитку культури і мистецтва у XXI столітті : колективна монографія / за заг. ред. О. І. Самойленко. Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. 128 с.

Chapters

Author Biographies

О. І. Самойленко, Одеська національна музична академіяімені А. В. Нежданової

доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи

С. А. Панченко, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат культурології, доцент, професор кафедри культурології та інформаційних комунікації

О. В. Фрайт, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор мистецтвознавства, доцент кафедри фортепіано та музикознавства

O. А. Sapsovych, Odessa National A. V. Nezhdanova Music Academy

Ph.D. in Art Studies, Associate Professor at the Department of Special Piano

В. П. Пацунов, Київський національний університет культури і мистецтв

професор, професор кафедри режисури та майстерності актора

Cover for НОВІ ВІХИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА У XXI СТОЛІТТІ
Published
May 2, 2022