АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЕКОНОМІЧНОГО БЛОКУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Authors

Т.С. Дронова, Університет митної справи та фінансів; Л.Ю. Семенова, Університет митної справи та фінансів; Л.О. Міщенко, Університет митної справи та фінансів; Г.О. Жихарева-Толстік, Університет митної справи та фінансів; О.П. Колісник, Державний податковий університет; Н.В. Коровіна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; О.Г. Малій, Державний біотехнологічний університет; О.С. Марченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Н.Б. Мігай, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; І.П. Петрова, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України; О.О. Плахотнік, Дніпровський державний технічний університет; І.В. Приходько, Львівський національний університет імені Івана Франка; С.І. Рассадникова, Міжнародний гуманітарний університет; О.Г. Рябчук, Державний податковий університет; С.О. Савченко, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова; В.В. Сандугей, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Т.О. Скоромцова, Державний податковий університет; М.І. Стегней, Мукачівський державний університет; О.М. Сукач, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова; О.М. Таран, Державний біотехнологічний університет; Л.В. Тарасович, Поліський національний університет; Н.В. Ткачук, Волинський національний університет імені Лесі Українки; О.В. Усатенко, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; О.В. Хадарцев, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; І.А. Хмарська, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Т.В. Янчук, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Synopsis

Акредитація освітніх програм економічного блоку в умовах війни: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації з економічних наук, 18 липня – 28 серпня 2022 р. – Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2022. – 84 с.

Chapters

Author Biographies

Т.С. Дронова, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу

Л.Ю. Семенова, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Л.О. Міщенко, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, доцент

Г.О. Жихарева-Толстік, Університет митної справи та фінансів

асистент кафедри маркетингу

О.П. Колісник, Державний податковий університет

кандидат економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри обліку та консалтингу

Н.В. Коровіна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління

О.Г. Малій, Державний біотехнологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

О.С. Марченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

докторка економічних наук, професорка, в.о. завідувачки кафедри економічної теорії

Н.Б. Мігай, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, обліку та підприємництва

І.П. Петрова, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва
О.О. Плахотнік, Дніпровський державний технічний університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту організацій та адміністрування

І.В. Приходько, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

С.І. Рассадникова, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, доцент кафедри економіки і міжнародних економічних відносин

О.Г. Рябчук, Державний податковий університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту, державного фінансового контролю та аналізу

С.О. Савченко, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

В.В. Сандугей, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та економічної освіти

Т.О. Скоромцова, Державний податковий університет

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри фіскального адміністрування

М.І. Стегней, Мукачівський державний університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та фінансів

О.М. Сукач, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова

кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки і менеджменту

О.М. Таран, Державний біотехнологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування

Л.В. Тарасович, Поліський національний університет

кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри менеджменту та маркетингу

Н.В. Ткачук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів

О.В. Усатенко, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин і аудиту

О.В. Хадарцев, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу

І.А. Хмарська, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, обліку та підприємництва

Т.В. Янчук, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічний наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та бізнес-аналітики

Cover for АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЕКОНОМІЧНОГО БЛОКУ В УМОВАХ ВІЙНИ
Published
August 30, 2022
Categories