ПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА: МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОРІВЕНЬ

Authors

Марина Андріївна Ажажа, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна); Роман Петрович Афонов, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна); Валентина Григорівна Воронкова, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна); Ольга Миколаївна Венгер, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна); Олена Миколаївна Крайнік, Національний університет “Запорізька політехніка” (Запоріжжя, Україна); Тетяна Олегівна Меліхова, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна); Наталя Георгіївна Метеленко, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна); Віталіна Олександрівна Нікітенко, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна); Олександр Володимирович Петренко, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна); Алла Олександрівна Попова, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна); Тетяна Іванівна Сергієнко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (Дніпро, Україна); Олександр Олександрович Фурсін, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна); Олександр Олександрович Шапуров, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Synopsis

Промисловий потенціал складних соціально-економічних систем цифрового суспільства: макро-, мезо- та мікрорівень : колективна монографія / за ред. д.філософ.н., проф. В. Г. Воронкової, д.е.н., проф. Н. Г. Метеленко. – Запоріжжя : Видавничий дім “Гельветика”, 2022. – 480 с.

Author Biographies

Марина Андріївна Ажажа, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

доктор наук державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту організацій та управління проєктами

Роман Петрович Афонов, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів,начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області

Валентина Григорівна Воронкова, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

доктор філософських наук, професор, Академік академії наук вищої освіти України, в.о завідувача кафедри менеджменту організацій та управління проєктами

Ольга Миколаївна Венгер, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

кандидат політичних наук, доцент кафедри менеджменту організацій та управління проєктами

Олена Миколаївна Крайнік, Національний університет “Запорізька політехніка” (Запоріжжя, Україна)

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Тетяна Олегівна Меліхова, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

доктор економічних наук, професор, Академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту

Наталя Георгіївна Метеленко, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

доктор економічних наук наук, професор, академік Академії економічних наук України, директор

Віталіна Олександрівна Нікітенко, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

доктор філософських наук, доцент, професор кафедри менеджменту організацій та управління проєктами

Олександр Володимирович Петренко, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

аспірант кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Алла Олександрівна Попова, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Тетяна Іванівна Сергієнко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (Дніпро, Україна)

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін

Олександр Олександрович Фурсін, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

кандидат наук державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та управління проєктами

Олександр Олександрович Шапуров, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

доктор економічних наук, доцент, професор, в.о. кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Cover for ПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА: МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОРІВЕНЬ
Published
October 10, 2022