ПЕРСПЕКТИВИ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Authors

В.В. Видобора, Одеський державний економічний університет; Г.Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів; А.І. Ковальова, Університет митної справи та фінансів; З.В. Гбур, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика; Р.В. Палагусинець, Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної ради України; Є.І. Іванов, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки; П.В. Краснопьоров, Харківський гуманітарний університет «Народна Українська Академія»; І.Г. Смирнов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О.О. Любіцева, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В.С. Чала, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; І.П. Петрова, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України; О.Б. Піріашвілі, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; Т.В. Архипова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Н.Е. Ковшун, Національний університет водного господарства та природокористування; В.М. Костриченко, Національний університет водного господарства та природокористування; В.В. Синков, Національний університет водного господарства та природокористування; М.О. Пашкуда, Державний торговельно-економічний університет; О.І. Шемігон, Білоцерківський національний аграрний університет; В.П. Табачишин, Білоцерківський національний аграрний університет; А.В. Чуб, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая; Т.Р. Бірюков, Запорізький національний університет; О.М. Кобзар, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; Ю.М. Маковецька, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; К.А. Стромілова, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Р.Р. Юрків, Львівський національний університет імені Івана Франка; О.Є. Ткаченко, Державний податковий університет

Synopsis

Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки: світовий досвід і вітчизняні реалії : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23-24 вересня 2022 р.). – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. – 84 с.

Chapters

 • ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
 • ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИВКА ЗА АЗІЙСЬКОЮ МОДЕЛЛЮ ЗРОСТАННЯ
  В.В. Видобора
 • СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
 • ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
  Г.Є. Богородицька, А.І. Ковальова
 • ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  З.В. Гбур, Р.В. Палагусинець
 • ВПЛИВ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  Є.І. Іванов
 • ДЕРЖАВНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В ІНДОНЕЗІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
  П.В. Краснопьоров
 • КОНЦЕПЦІЯ МІЖМОР’Я ТА СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ ПРОЄКТИ ЄС «ІНІЦІАТИВА ТРИМОР’Я» ТА «TEN-T» (УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ)
  І.Г. Смирнов, О.О. Любіцева
 • ТРЕНД КОНСЬЮМЕРІЗМУ В СУЧАСНІЙ ГЛОБАЛЬНІЙ СИСТЕМІ СПОЖИВЧИХ ВІДНОСИН
  В.С. Чала
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 • УЗГОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ІНТЕРЕСІВ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
  І.П. Петрова
 • ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ КОНВЕРГЕНЦІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗАЛІЗНИЦЬ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
  О.Б. Піріашвілі
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
 • ПРО ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА ТВОРЧИХ ІННОВАЦІЙ У МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
  Т.В. Архипова
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
  Н.Е. Ковшун, В.М. Костриченко, В.В. Синков
 • ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІНИ НА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
  М.О. Пашкуда
 • РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
  О.І. Шемігон, В.П. Табачишин
 • РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ
  А.В. Чуб
 • ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 • ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ВІДХОДІВ
  Т.Р. Бірюков
 • АГРОЕКОЛОГІЧНІ СХЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДНОВЛЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ
  О.М. Кобзар
 • ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ
  Ю.М. Маковецька
 • ПОЛІТИКА ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
  К.А. Стромілова
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 • ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  Р.Р. Юрків
 • ЧИ ВПЛИНУТЬ НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА БАНКІВСЬКІЙ СЕКТОР?
  О.Є. Ткаченко

Author Biographies

В.В. Видобора, Одеський державний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики

Г.Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та регіональних студій

А.І. Ковальова, Університет митної справи та фінансів

студентка

З.В. Гбур, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування

Р.В. Палагусинець, Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної ради України

доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, заступник керівника відділу

Є.І. Іванов, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки

кандидат економічних наук, начальник відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі

П.В. Краснопьоров, Харківський гуманітарний університет «Народна Українська Академія»

аспірант кафедри економіки та права

І.Г. Смирнов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму

О.О. Любіцева, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор географічних наук, професор, завідувачка кафедри країнознавства та туризму географічного факультету

В.С. Чала, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування

І.П. Петрова, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва

О.Б. Піріашвілі, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, Ph.D. in Economics, старший науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури

Т.В. Архипова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка

Н.Е. Ковшун, Національний університет водного господарства та природокористування

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу

В.М. Костриченко, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу

В.В. Синков, Національний університет водного господарства та природокористування

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня

М.О. Пашкуда, Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства

О.І. Шемігон, Білоцерківський національний аграрний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доктор економіки, доцент, доцент кафедри менеджменту

В.П. Табачишин, Білоцерківський національний аграрний університет

здобувач другого (магістерського) ступеня освіти

А.В. Чуб, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

докторант

Т.Р. Бірюков, Запорізький національний університет

аспірант, асистент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики

О.М. Кобзар, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

Ю.М. Маковецька, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

кандидат економічних наук, докторант, старший науковий співробітник

К.А. Стромілова, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

аспірант кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування

Р.Р. Юрків, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор філософії, доцент кафедри економіки та публічного управління

О.Є. Ткаченко, Державний податковий університет

аспірант кафедри фінансових ринків і технологій

Cover for ПЕРСПЕКТИВИ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
Published
September 30, 2022
Categories