ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Authors

М. В. Гончар, Управління освіти, культури, молоді, туризму та спорту Бериславської міської ради Херсонської області; І. І. Сидоренко, Національна академія Національної гвардії України; О. Г. Марченко, Харківський національний університет внутрішніх справ; М. П. Буданов, Українська інженерно-педагогічна академія; А. Є. Іншаков, Криворізький державний педагогічний університет; І. Є. Іншакова, Криворізький державний педагогічний університет; Н. В. Казакова, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія; Ю. С. Мельник, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Н. В. Мордовцева, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; М. В. Федоренко, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Л.Г. Русалкіна, Одеський національний медичний університет; Є. Ю. Сипчук, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; І. Ю. Фекета, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Н. В. Русин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; І. О. Бєліков, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; Т. М. Боляк, Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова; K. M. Havrylenko, National Technical University of Ukraine“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Н. Ю. Гребінь-Крушельницька; Yu. V. Hryshchuk, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi; V. D. Krykun, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi; Т. П. Гуркова, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; Р. Б. Лашта, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; А. Є. Маркіна, Київський університет імені Бориса Грінченка; Р. Г. Найда, Відокремлений структурний підрозділ «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»; І. І. Прудченко, Київський кооперативний інститут бізнесу і права; А. В. Соломна, Національна академія Державної прикордонної служби Україниімені Б. Хмельницького; О. В. Тарасова, Криворізький національний університет; Р. С. Ляшенко, Криворізький національний університет; С. С. Хлєстова, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова; А. Р. Вергун, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; С. П. Ягело, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Г. М. Стечак, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; О. М. Вергун, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; З. М. Кіт, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; А. В. Замша; О. О. Власенко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; М. А. Колеснік, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету»; І. Ф. Манілов, Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії наук України; Л. В. Неділько, Поліський національний університет; І. В. Бурилко, Поліський національний університет; Н. С. Нагорна, Національний університет «Чернігівська політехніка»; В. І. Полякова, Гімназія № 109 імені Т. Г. Шевченка м. Києва; Я. Р. Жук, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; Т. Г. Полухтович, Луцький національний технічний університет; О. М. Гапончук, Луцький національний технічний університет

Synopsis

Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 вересня 2022 р., м. Київ. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. – 124 с.

Chapters

 • ПРОТОТИП ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НАПРИКІНЦІ XVIII СТ.
  М. В. Гончар
 • РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ «САМООСВІТА» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЦІ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА СУЧАСНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
  І. І. Сидоренко, О. Г. Марченко
 • ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ-ЮРИСТІВ ПРИ ВИРІШЕННІ ПРАВОВИХ ЗАДАЧ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
  М. П. Буданов
 • ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ СУДЖЕНЬ ЯК ОСНОВИ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ХУДОЖНІМ ТЕКСТОМ
  А. Є. Іншаков
 • ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СЛОВНИКА НАРОДОЗНАВЧОЇ ЛЕКСИКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  І. Є. Іншакова
 • ТУРБОТА ЯК ЖИТТЄВА ЦІННІСТЬ ДИТИНИ
  Н. В. Казакова
 • ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ УЗАГАЛЬНЕНИМ МЕТОДАМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАВДАНЬ З ФІЗИКИ
  Ю. С. Мельник
 • ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
  Н. В. Мордовцева, М. В. Федоренко
 • СКЛАДНИКИ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В МЕДИЧНОМУ ЗВО
  Л.Г. Русалкіна
 • РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ІКТ
  Є. Ю. Сипчук
 • ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  І. Ю. Фекета, Н. В. Русин
 • ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
  І. О. Бєліков
 • МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Т. М. Боляк
 • FOREIGN LANGUAGE TRAINING IN NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
  K. M. Havrylenko
 • ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ САМООСВІТИ І САМОВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
  Н. Ю. Гребінь-Крушельницька
 • WAYS OF INTRODUCTION OF AN ADAPTIVE APPROACH INTO LANGUAGE TRAINING SYSTEM OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE
  Yu. V. Hryshchuk, V. D. Krykun
 • ПРОЄКТИ Й ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
  Т. П. Гуркова
 • ПОНЯТТЯ РЕФЛЕКСІЯ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
  Р. Б. Лашта
 • ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
  А. Є. Маркіна
 • ЗМІСТ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО В МЕЖАХ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ
  Р. Г. Найда
 • ПЕДАГОГІЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА В СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
  І. І. Прудченко
 • ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
  А. В. Соломна
 • РОЛЬ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
  О. В. Тарасова, Р. С. Ляшенко
 • ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЦИНИ
  С. С. Хлєстова
 • ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА У ФОРС-МАЖОРНИХ УМОВАХ НА КАФЕДРАХ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  А. Р. Вергун, С. П. Ягело, Г. М. Стечак, О. М. Вергун, З. М. Кіт
 • НОВІ ГОРИЗОНТИ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ ГЛУХИХ УЧНІВ
  А. В. Замша
 • ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ
  О. О. Власенко
 • ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  М. А. Колеснік
 • ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ МЕТОДОМ КОНФРОНТАЦІЙНОЇ СУГЕСТІЇ
  І. Ф. Манілов
 • ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ
  Л. В. Неділько, І. В. Бурилко
 • АКТИВНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ЧИННИК РЕІНТЕГРАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Н. С. Нагорна
 • ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ У ПІДЛІТКІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
  В. І. Полякова
 • ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕРОНТОЛОГІЧНОЇ ГРУПИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Я. Р. Жук
 • ПСИХОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ
  Т. Г. Полухтович, О. М. Гапончук

Author Biographies

М. В. Гончар, Управління освіти, культури, молоді, туризму та спорту Бериславської міської ради Херсонської області

кандидат педагогічних наук,
начальник

І. І. Сидоренко, Національна академія Національної гвардії України

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри фундаментальних дисциплін

О. Г. Марченко, Харківський національний університет внутрішніх справ

доктор педагогічних наук,
професор кафедри соціології та психології
факультету № 6

М. П. Буданов, Українська інженерно-педагогічна академія

аспірант кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти

А. Є. Іншаков, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри дошкільної освіти

І. Є. Іншакова, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри дошкільної освіти

Н. В. Казакова, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки

Ю. С. Мельник, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник відділу
біологічної, хімічної та фізичної освіти

Н. В. Мордовцева, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри філологічних дисциплін

М. В. Федоренко, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри філологічних дисциплін

Л.Г. Русалкіна, Одеський національний медичний університет

доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри іноземних мов

Є. Ю. Сипчук, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

аспірант кафедри педагогіки вищої школи

І. Ю. Фекета, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат біологічних наук,
доцент кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

Н. В. Русин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

студентка магістратури спеціальності 014.07 – середня освіта. Географія

І. О. Бєліков, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

ад’юнкт кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту

Т. М. Боляк, Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова

аспірант кафедри економіки та економічної освіти

K. M. Havrylenko, National Technical University of Ukraine“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Candidate of Pedagogic Sciences
Senior Teacher at the Department of English for Engineering № 2
Faculty of Linguistics

Yu. V. Hryshchuk, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi

PhD military student of the Foreign Languages Education and Research Centre

V. D. Krykun, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi

Candidate of Pedagogic Sciences, Senior Researcher,
Chief of the Language Testing and Research Section of the Foreign Languages Education and Research Centre

Т. П. Гуркова, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри початкової освіти

Р. Б. Лашта, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший викладач кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ

А. Є. Маркіна, Київський університет імені Бориса Грінченка

студентка ПОм-1-21-1.4з

Р. Г. Найда, Відокремлений структурний підрозділ «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»

кандидат педагогічних наук, доцент,
голова циклової комісії

І. І. Прудченко, Київський кооперативний інститут бізнесу і права

кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

А. В. Соломна, Національна академія Державної прикордонної служби Україниімені Б. Хмельницького

курсант 441 навчальної групи

О. В. Тарасова, Криворізький національний університет

кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти

Р. С. Ляшенко, Криворізький національний університет

здобувач другого рівня вищої освіти

С. С. Хлєстова, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри медичної біології

А. Р. Вергун, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

доктор медичних наук,
доцент кафедри сімейної медицини,
старший інспектор наукового відділу,
антиплагіатний експерт наукових, навчально-методичних праць та дисертаційних матеріалів

С. П. Ягело, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

кандидат філологічних наук, вчений секретар,
доцент кафедри українознавства

Г. М. Стечак, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри українознавства

О. М. Вергун, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

кандидат медичних наук,
доцент кафедри терапії № 1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології
факультету післядипломної освіти,
лікар-терапевт вищої категорії,
антиплагіатний експерт

З. М. Кіт, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

кандидат медичних наук,
доцент кафедри сімейної медицини

А. В. Замша

кандидат психологічних наук

О. О. Власенко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат економічних наук, доцент
докторант

М. А. Колеснік, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету»

практичний психолог

І. Ф. Манілов, Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії наук України

кандидат психологічних наук,
провідний науковий співробітник

Л. В. Неділько, Поліський національний університет

магістрантка кафедри психології

І. В. Бурилко, Поліський національний університет

магістрантка кафедри психології

Н. С. Нагорна, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат психологічних наук, доцент,
декан факультету соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації

В. І. Полякова, Гімназія № 109 імені Т. Г. Шевченка м. Києва

кандидат психологічних наук,
директор

Я. Р. Жук, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

студентка 411 ср групи

Т. Г. Полухтович, Луцький національний технічний університет

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри соціогуманітарних технологій

О. М. Гапончук, Луцький національний технічний університет

кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри соціогуманітарних технологій

Cover for ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Published
October 28, 2022