ФІЛОЛОГІЯ ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО

Authors

К. О. Білобровська, Криворізький державний педагогічний університет; А. В. Борисюк, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; І. Р. Жиленко, Сумський державний університет; А. В. Замша; О. Б. Лужецька, Західноукраїнський національний університет; Л. П. Петрова Озель, Харківський національний педагогічний університет імені . С. Сковороди; Л. В. Скорина, Черкаський національний університет імені огдана Хмельницького; Т. О. Уманська, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; О. С. Карпіна, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; M. V. Berezhna, Zaporizhzhia National University; Т. М. Городілова, Київський університет імені Бориса Грінченка; K. О. Lozovska, Zaporizhzhya National University; Т. В. Луньова, Полтавський національний педагогічний університет; Yu. О. Molotkina, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; V. О. Trufanova, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; О. І. П’єцух, Черкаський національний університет імені огдана Хмельницького; Л. В. Терехова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; С. В. Кліменченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Т. А. Хоменко, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; D. O. Chystiak, Taras Shevchenko National University of Kyiv; Л. П. Мисько, Національний університет «Львівська політехніка»; Н. С. Москаленко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; І. М. Цуркан, Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»; А. І. Гурдуз, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; К. С. Ніколенко, Львівський національний університет імені Івана Франка; І. В. Пупурс, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України; О. Г. Мікіна, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. А. Хоменко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. В. Арделян, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; H. V. Onyshchak, State University "Uzhhorod National University"; І. І. Широкова, Запорізький національний університет; Н. І. Єльнікова, Харківський національний університет внутрішніх справ; A. A. Ishchuk, Dragomanov National Pedagogical University; O. M. Ishchuk, Ukrainian-American Concordia University; Т. О. Чернишова, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; N. V. Yamshynska, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute; O. V. Tsepkalo, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; В. С. Бабенко, Запорізького національного університету; В. І. Старков, Дніпровський національний університет імені Олеся ончара; О. С. Кінджибала, Київський національний унверситет імені Тараса Шевченка; О. Г. Нестерчук, Волинський національний університет імені Лесі Українки; В. А. Перцева, Харківський національний університет внутрішніх справ

Synopsis

Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 30 вересня – 1 жовтня 2022 р., м. Київ. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. 152 с.

Chapters

Author Biographies

К. О. Білобровська, Криворізький державний педагогічний університет

аспірантка кафедри української та зарубіжної літератур

А. В. Борисюк, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

студентка

І. Р. Жиленко, Сумський державний університет

доктор філологічних наук, доцент кафедри журналістики та філології

А. В. Замша

кандидат психологічних наук

О. Б. Лужецька, Західноукраїнський національний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та ІКТ

Л. П. Петрова Озель, Харківський національний педагогічний університет імені . С. Сковороди

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства і лінгводидактики

Л. В. Скорина, Черкаський національний університет імені огдана Хмельницького

доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури та компаративістики

Т. О. Уманська, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірантка кафедри української літератури

О. С. Карпіна, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури

M. V. Berezhna, Zaporizhzhia National University

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of English Translation Theory and Practice

Т. М. Городілова, Київський університет імені Бориса Грінченка

аспірант кафедри германської філології

K. О. Lozovska, Zaporizhzhya National University

Postgraduate Student at The Department of English Translation Theory and Practice

Т. В. Луньова, Полтавський національний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської та німецької філології

Yu. О. Molotkina, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Doctor of Philosophy in Philology, Senior Lecturer at the Department of Romance and Germanic languages and Translation

V. О. Trufanova, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Master student

О. І. П’єцух, Черкаський національний університет імені огдана Хмельницького

доктор філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу

Л. В. Терехова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат філологічних наук, доцент кафедри лексикології та стилістики англійської мови

С. В. Кліменченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

магістр англійського відділення факультету РГФ

Т. А. Хоменко, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германських мов, зарубіжної літератури та методик їхнього навчання

D. O. Chystiak, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Romanic Philology

Л. П. Мисько, Національний університет «Львівська політехніка»

студентка VI курсу кафедри прикладної лінгвістики, Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Н. С. Москаленко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

студентка кафедри загального та слов янського літературознавства

І. М. Цуркан, Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

доктор філологічних наук, професор кафедри інвент-менеджменту і соціальних комунікацій

А. І. Гурдуз, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури; докторант кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету

К. С. Ніколенко, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірантка кафедри світової літератури

І. В. Пупурс, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України

доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу компаративістики

О. Г. Мікіна, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної філології Навчально-наукового інституту філології та журналістики

О. А. Хоменко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

старший викладач кафедри зарубіжної філології Навчально-наукового інституту філології та журналістики

О. В. Арделян, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германських мов, зарубіжної літератури та методик їхнього викладання

H. V. Onyshchak, State University "Uzhhorod National University"

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the English Philology Department

І. І. Широкова, Запорізький національний університет

доктор філософії з філології, викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування

Н. І. Єльнікова, Харківський національний університет внутрішніх справ

старша викладачка кафедри українознавства факультету № 2

A. A. Ishchuk, Dragomanov National Pedagogical University

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of English Philology

O. M. Ishchuk, Ukrainian-American Concordia University

Associate Professor at the Department of General Studies

Т. О. Чернишова, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії

N. V. Yamshynska, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Lecturer at the Department of English for Specific Purposes № 2

O. V. Tsepkalo, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Candidate of Pedagogic Sciences, Senior lecturer at the Department of English for Specific Purposes № 2

В. С. Бабенко, Запорізького національного університету

аспірант кафедри журналістики

В. І. Старков, Дніпровський національний університет імені Олеся ончара

аспірант факультету систем і засобів масової комунікації

О. С. Кінджибала, Київський національний унверситет імені Тараса Шевченка

асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

О. Г. Нестерчук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови

В. А. Перцева, Харківський національний університет внутрішніх справ

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри українознавства

Cover for ФІЛОЛОГІЯ ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО
Published
October 31, 2022
Categories