«ГОЛОКОСТ В УКРАЇНІ» (ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ТРАГЕДІЇ БАБИНОГО ЯРУ)

Authors

Т. М. Брагіна, Харківська державна академія культури; Ю. А. Брагін, Харківський державний біотехнологічний університет; В. В. Гнатюк, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»; Н. В. Горбач, Запорізький національний університет; В. О. Доценко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Г. П. Коваль, Новосафронівська гімназія Новоодеської міської ради Миколаївської області; О. Г. Коваль; Г. П. Коваль, Новосафронівська гімназія Новоодеської міської ради Миколаївської області; В. Г. Космина, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. В. Мараєва, Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України; Ю. С. Митрофаненко, КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»; Р. В. Множинська, Київський національний університет технологій та дизайну; О. С. Гарасименко, Київський національний університет технологій та дизайну; В. С. Орлянський, Національний університет «Запорізька політехніка»; Н. К. Петрук, Хмельницький національний університет; О. В. Рябінін, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського; М. Г. Санакуєв, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Г. А. Сенкевич, Університет митної справи та фінансів; А. В. Чорна, Університет митної справи та фінансів; Д. В. Погудо, Університет митної справи та фінансів; А. А. Солнишкіна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Г. Г. Фесенко, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Л. Д. Чекаленко, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»; М. С. Якубовська, Українська академія друкарства; М. О. Стахів, Львівський національний університет імені Івана Франка; В. О. Даньшова, Київський механіко-технологічний фаховий коледж; В. Д. Яремчук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України; З. В. Захожай, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Synopsis

«Голокост в Україні» (День пам’яті трагедії Бабиного Яру) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2022 р., м. Київ. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. 80 с.

Chapters

 • КОМЕМОРАЦІЯ ТРАГЕДІЇ ГОЛКОСТУ ТА ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ
  Т. М. Брагіна, Ю. А. Брагін
 • ВИНИЩЕННЯ ЄВРЕЇВ У 1941–1942 РР. В РАДИВИЛОВІ ТА НАВКОЛИШНІХ ТЕРИТОРІЯХ: ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА КРАЄЗНАВЧІ ОСОБЛИВОСТІ
  В. В. Гнатюк
 • АКТУАЛІЗАЦІЯ МІСЦЬ ПАМ’ЯТІ ПРО ГОЛОКОСТ В УКРАЇНІ: ДОСВІД ІНШОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ
  Н. В. Горбач
 • ГОЛОКОСТ В ЄВРЕЙСЬКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КОЛОНІЯХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
  В. О. Доценко
 • МОМЕНТИ АНТИЄВРЕЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТ ПЕРІОДУ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
  Г. П. Коваль, О. Г. Коваль
 • ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ГОЛОКОСТУ ЯК НАПРЯМОК У ДОСЛІДЖЕННЯХ ІСТОРИКА-КРАЄЗНАВЦЯ: НА ОСНОВІ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ. ВІД СТАТЕЙ ДО КНИГ
  Г. П. Коваль
 • ГЕНОЦИДИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХХ–ХХІ СТОЛІТЬ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
  В. Г. Космина
 • БАБИН ЯР – СВІТОВИЙ СИМВОЛ ГОЛОКОСТУ
  В. В. Мараєва
 • ГОЛОКОСТ ТА КАЛІ-ТРАШ НА КІРОВОГРАДЩИНІ: ДО ПИТАННЯ СТАТИСТИКИ ЖЕРТВ НАЦИСТСЬКИХ ГЕНОЦИДІВ
  Ю. С. Митрофаненко
 • УКРАЇНА – ГОЛОВНЕ МІСЦЕ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ГЕНОЦИДУ НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ ЩОДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЄВРЕЇВ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
  Р. В. Множинська, О. С. Гарасименко
 • РЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМ ГОЛОКОСТУ
  В. С. Орлянський
 • ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ШЛЯХ ДО РОЗУМІННЯ УКРАЇНСЬКОГО МИНУЛОГО: ГОЛОКОСТ
  Н. К. Петрук
 • НАРОДНА УКРАЇНСЬКА МУЗИКА В ІСТОРІЇ БАБИНОГО ЯРУ
  О. В. Рябінін
 • ВШАНУВАННЯ ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ ТА ЕТНОЦИД УКРАЇНЦІВ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ
  М. Г. Санакуєв
 • ЗНИЩЕННЯ НОВОМОСКОВСЬКОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ ОБЩИНИ ЯК ОДНЕ З НАЙПЕРЕКОНЛИВІШИХ СВІДЧЕНЬ ГОЛОКОСТУ
  Г. А. Сенкевич, А. В. Чорна, Д. В. Погудо
 • МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ГЕНОЦИДУ: СОЦІОЛОГІЧНІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
  А. А. Солнишкіна
 • ПАМ’ЯТЬ ПРО ГОЛОКОСТ: СТРАТЕГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ У ХХІ СТ.
  Г. Г. Фесенко
 • ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ПРО ГОЛОКОСТ І В ФІЛЬМАХ, І В ЖИТТІ (ІСТОРІЯ ГОЛОКОСТУ Є СПРАВОЮ ВСЬОГО ЖИТТЯ БОРИСА ЗАБАРКА)
  Л. Д. Чекаленко
 • СИСТЕМА ЦІННІСНО-МОРАЛЬНИХ НАРАТИВІВ У РОМАНІ ІВАНА ФРАНКА «ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ»: ПРОЄКЦІЯ УКРАЇНСЬКО-ЄВРЕЙСЬКОЇ ДРУЖБИ
  М. С. Якубовська, М. О. Стахів, В. О. Даньшова
 • ТРАГЕДІЯ БАБИНОГО ЯРУ ТА СУЧАСНІСТЬ: КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ШИРОКОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РФ
  В. Д. Яремчук, З. В. Захожай

Author Biographies

Т. М. Брагіна, Харківська державна академія культури

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри народної хореографії

Ю. А. Брагін, Харківський державний біотехнологічний університет

кандидат культурології, доцент, доцент кафедри ЮНЕСКО та соціального захисту

В. В. Гнатюк, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»

доктор філософії з політичних наук, науковий співробітник

Н. В. Горбач, Запорізький національний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури

В. О. Доценко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та археології

Г. П. Коваль, Новосафронівська гімназія Новоодеської міської ради Миколаївської області

вчитель історії та географії

О. Г. Коваль

незалежний дослідник

Г. П. Коваль, Новосафронівська гімназія Новоодеської міської ради Миколаївської області

вчитель історії та географії

В. Г. Космина, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії

В. В. Мараєва, Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник

Ю. С. Митрофаненко, КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти

Р. В. Множинська, Київський національний університет технологій та дизайну

кандидат філософських наук, доцент, кафедри філософії та культурології факультету культурних та креативних індустрій

О. С. Гарасименко, Київський національний університет технологій та дизайну

студентка

В. С. Орлянський, Національний університет «Запорізька політехніка»

доктор історичних наук, професор, професор кафедри «Політологія та право»

Н. К. Петрук, Хмельницький національний університет

доктор філософських наук, професор кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук

О. В. Рябінін, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

асистент-стажист оркестрового факультету кафедри скрипки

М. Г. Санакуєв, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу оперативної інформації 

Г. А. Сенкевич, Університет митної справи та фінансів

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри журналістики

А. В. Чорна, Університет митної справи та фінансів

студентка

Д. В. Погудо, Університет митної справи та фінансів

студентка

А. А. Солнишкіна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи факультету медичних технологій діагностики та реабілітації

Г. Г. Фесенко, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

доктор філософських наук, професор, професор кафедри історії і культурології

Л. Д. Чекаленко, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, науковий співробітник

М. С. Якубовська, Українська академія друкарства

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри ІБКС

М. О. Стахів, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри початкової та дошкільної освіти

В. О. Даньшова, Київський механіко-технологічний фаховий коледж

викладач

В. Д. Яремчук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України

доктор політичних наук, доцент, провідний науковий співробітник

З. В. Захожай, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидатка історичних наук, доцентка, завідувачка кафедри філософії та історії

Cover for «ГОЛОКОСТ В УКРАЇНІ» (ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ТРАГЕДІЇ БАБИНОГО ЯРУ)
Published
November 1, 2022