РОЗВИТОК СУСПІЛЬНИХ НАУК В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

Authors

М. М. Приходько, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; М. В. Санкович, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; П. Ю. Пенязь, Запорізький національний університет; К. Ель Гуессаб, Запорізький національний університет; Р. С. Рудомьотов, Запорізький національний університет; К. Ель Гуессаб, Запорізький національний університет; М. В. Сінельнікова, Національний університет «Львівська політехніка»; М. О. Шабанов, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; O. V. Bashtannyk, Oles Honchar Dnipro National University; А. В. Метельська, Державний торговельно-економічний університет; Т. П. Хрипко , Навчально-науковий гуманітарний інститутТаврійського національного університету імені В. І. Вернадського; А. М. Шаповалова, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; А. В. Беззубенко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Л. К. Цимбалістенко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Л. М. Ямпольська, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; С. В. Гаврилюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки; А. І. Кравченко, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; І. П. Печеранський, Київський національний університет культури і мистецтв

Synopsis

Розвиток суспільних наук в сучасних умовах: теорія, методологія, практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 вересня 2022 р., м. Київ. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. 56 с.

Chapters

Author Biographies

М. М. Приходько, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат історичних наук, докторант кафедри всесвітньої історії та археології

М. В. Санкович, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

аспірантка кафедри всесвітньої історії

П. Ю. Пенязь, Запорізький національний університет

аспірант кафедри соціальної філософії та управління

К. Ель Гуессаб, Запорізький національний університет

кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної філософії та управління

Р. С. Рудомьотов, Запорізький національний університет

аспірант кафедри соціальної філософії та управління

К. Ель Гуессаб, Запорізький національний університет

кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної філософії та управління

М. В. Сінельнікова, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії

М. О. Шабанов, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології

O. V. Bashtannyk, Oles Honchar Dnipro National University

Candidate of Political Sciences, Associate Professor at the Political Sciences Department

А. В. Метельська, Державний торговельно-економічний університет

аспірантка кафедри філософії, соціології та політології

Т. П. Хрипко , Навчально-науковий гуманітарний інститутТаврійського національного університету імені В. І. Вернадського

студентка IV-го курсу

А. М. Шаповалова, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії

А. В. Беззубенко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії

Л. К. Цимбалістенко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня другого року навчання факультету історії і права

Л. М. Ямпольська, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії

С. В. Гаврилюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

А. І. Кравченко, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор мистецтвознавства, доцент кафедри культурології та міжкультурних комунікацій

І. П. Печеранський, Київський національний університет культури і мистецтв

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та педагогіки

Cover for РОЗВИТОК СУСПІЛЬНИХ НАУК В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА
Published
November 3, 2022