ПОЛІЦЕЙСЬКА МЕДІАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Authors

Інна Петрівна Ящук, Департамент освіти, науки та спорту Міністерства внутрішніх справ України; Дмитро Володимирович Швець, Одеський державний університет внутрішніх справ; Сергій Сергійович Вітвіцький, Донецький державний університет внутрішніх справ; Anastasiia Victorovna Bokshorn, Odessa State University of Internal Affairs; Ганна Сергіївна Буга, Донецький державний університет внутрішніх справ; Володимир Васильович Буга, Донецький державний університет внутрішніх справ; Ольга Миколаївна Будяченко, Одеський державний університет внутрішніх справ; Наталія Василівна Домброван, Одеський державний університет внутрішніх справ; Олександр Юрійович Дудченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Катерина Василівна Дузяк, Державний податковий університет; Ольга Вікторівна Ковальова, Донецький державний університет внутрішніх справ; Tols Martins, European Union Advisory Mission to Ukraine (EUAM); Єгор Сергійович Назимко, Донецький державний університет внутрішніх справ; Тетяна Ігорівна Тіточка, Донецький державний університет внутрішніх справ; Катерина Олександрівна Нестеренко, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ; Андрій Миколайович Лелеко, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ; Сергій Петрович Пекарський, Донецький державний університет внутрішніх справ; Юрій Олексійович Миронов, Донецький державний університет внутрішніх справ; Наталія Олегівна Петренко, Херсонський факультет Одеського держаного університету внутрішніх справ; Дмитро Ігорович Піддубний, Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; Мирослава Андріївна Хлистік, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Анастасія Геннадіївна Ялі, Донецький державний університет внутрішніх справ; Поліна Миколаївна Балтаджи, Одеський державний університет внутрішніх справ; Валерій Валерійович Коссе, Донецький державний університет внутрішніх справ; Алла Георгіївна Пишна, Одеський державний університет внутрішніх справ; Інна Олександрівна Шаповалова, Одеський державний університет внутрішніх справ; Тетяна Володимирівна Шевченко, Національна академія внутрішніх справ; Олена Валеріївна Булгакова, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ; Андрій Анатолійович Полтавець, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ; Олена Володимирівна Ковальова, Одеський державний університет внутрішніх справ; Максим Вікторович Корнієнко, Одеський державний університет внутрішніх справ; Сергій Олександрович Короєд, Науково-дослідний інститут публічного права; Наталя Миколаївна Крестовська, Національний університет «Одеська морська академія»; Віктор Петрович Маковій, Одеський державний університет внутрішніх справ; Світлана Степанівна Мирза, Одеський державний університет внутрішніх справ; Дар’я Костянтинівна Маліннікова, Полтавський інститут економіки та права; Лілія Георгіївна Матвєєва, Одеський державний університет внутрішніх справ; Сергій Володимирович Бабанін, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Володимир Анатолійович Кондур, Департамент моніторингу додержання рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Борис Олексійович Логвиненко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Жанна Валеріївна Мішкевич, Управління дотримання прав людини Національної поліції України; Володимир Вікторович Шаблистий, Навчально-науковий інститут права та інноваційної освітиДніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Synopsis

Поліцейська медіація як інструмент захисту прав та інтересів громадян : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 вересня 2022 р., м. Одеса. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. 132 с.

Chapters

 • ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО
  Інна Петрівна Ящук
 • ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО
  Дмитро Володимирович Швець
 • ВСТУПНА ПРОМОВА
  Сергій Сергійович Вітвіцький
 • EMOTIONAL STATE OF MEDIATION PARTIES: A PROBLEMATIC ASPECT
  Anastasiia Victorovna Bokshorn
 • ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
  Ганна Сергіївна Буга, Володимир Васильович Буга
 • ЩОДО СУТНОСТІ МЕДІАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
  Ольга Миколаївна Будяченко
 • МЕДІАЦІЯ ЯК ФОРМА ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ
  Наталія Василівна Домброван
 • ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ВИМОГ ДО МЕДІАТОРА
  Олександр Юрійович Дудченко
 • МЕДІАЦІЯ ЯК ОДИН З АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ПОЗАСУДОВОГО ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ
  Катерина Василівна Дузяк
 • МЕДІАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
  Ольга Вікторівна Ковальова
 • GOOD GOVERNANCE/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
  Tols Martins
 • МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ
  Єгор Сергійович Назимко, Тетяна Ігорівна Тіточка
 • МЕДІАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
  Катерина Олександрівна Нестеренко, Андрій Миколайович Лелеко
 • ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ, СПОРІВ (АДМІНІСТРАТИВНІ ТА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ) СЕРЕД ОСІБ, ЯКІ НЕ ДОСЯГЛИ ПОВНОЛІТТЯ
  Сергій Петрович Пекарський, Юрій Олексійович Миронов
 • ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ МЕДІАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Наталія Олегівна Петренко
 • РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  Дмитро Ігорович Піддубний
 • СТАТУС МЕДІАТОРА ЗА УКРАЇНСЬКИМ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
  Мирослава Андріївна Хлистік
 • МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ (ПОЗАСУДОВИЙ) МЕТОД ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  Анастасія Геннадіївна Ялі
 • ПОЛІЦІЯ ДІАЛОГУ: ОЧІКУВАННЯ – РЕАЛЬНІСТЬ
  Поліна Миколаївна Балтаджи
 • МОРАЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 303 КК УКРАЇНИ (СУТЕНЕРСТВО АБО ВТЯГНЕННЯ ОСОБИ У ЗАЙНЯТТЯ ПРОСТИТУЦІЄЮ)
  Валерій Валерійович Коссе
 • ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
  Алла Георгіївна Пишна
 • ВПЛИВ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ НА НЕГАТИВНІ ПРОЯВИ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ
  Інна Олександрівна Шаповалова
 • ЩОДО ПИТАНЬ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ КОДЕКСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МЕДІАТОРА У ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Тетяна Володимирівна Шевченко
 • РОЛЬ МЕДІАЦІЇ ПОЛІЦІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПОЛІТИКИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
  Олена Валеріївна Булгакова, Андрій Анатолійович Полтавець
 • МЕДІАЦІЯ У ВИПАДКАХ СКАРГ ВІДНОСНО ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: ДОСВІД США
  Олена Володимирівна Ковальова
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ СТОСОВНО ДІТЕЙ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РІВНІ
  Максим Вікторович Корнієнко
 • ПОЛІЦЕЙСЬКА МЕДІАЦІЯ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
  Сергій Олександрович Короєд
 • РОЛЬ ПОЛІЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НЕПОВНОЛІТНІМ, ЯКІ ПІДОЗРЮЮТЬСЯ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ДОСТУПУ ДО МЕДІАЦІЇ
  Наталя Миколаївна Крестовська
 • ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕДІАЦІЇ У КРАЇНАХ З РІЗНИМИ ПРАВОВИМИ СИСТЕМАМИ
  Віктор Петрович Маковій, Світлана Степанівна Мирза
 • РОЗВИТОК МЕДІАЦІЇ В СИСТЕМІ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
  Дар’я Костянтинівна Маліннікова
 • МЕДІАЦІЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ
  Лілія Георгіївна Матвєєва
 • ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
  Сергій Володимирович Бабанін
 • ЗАХИСТ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Володимир Анатолійович Кондур
 • ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
  Борис Олексійович Логвиненко
 • МЕДІАЦІЯ В ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
  Жанна Валеріївна Мішкевич
 • ПРО ЧЕРГОВУ СПРОБУ НЕДОБРОСОВІСНОГО СПОСОБУ УСУНЕННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ МВС УКРАЇНИ ВІД ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
  Володимир Вікторович Шаблистий

Author Biographies

Інна Петрівна Ящук, Департамент освіти, науки та спорту Міністерства внутрішніх справ України

директор, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Дмитро Володимирович Швець, Одеський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, полковник поліції, ректор

Сергій Сергійович Вітвіцький, Донецький державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, полковник поліції, ректор

Anastasiia Victorovna Bokshorn, Odessa State University of Internal Affairs

PhD, Specialist of International Cooperation Department, Associate Professor of the Department of Administrative Activities of the Police

Ганна Сергіївна Буга, Донецький державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, начальник відділу організації наукової роботи

Володимир Васильович Буга, Донецький державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету № 4

Ольга Миколаївна Будяченко, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології

Наталія Василівна Домброван, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, начальник відділу організації наукової роботи

Олександр Юрійович Дудченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу

Катерина Василівна Дузяк, Державний податковий університет

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, студентка ІІІ курсу

Ольга Вікторівна Ковальова, Донецький державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3

Tols Martins, European Union Advisory Mission to Ukraine (EUAM)

Adviser/Trainer

Єгор Сергійович Назимко, Донецький державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, майор поліції, перший проректор

Тетяна Ігорівна Тіточка, Донецький державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, докторант докторантури

Катерина Олександрівна Нестеренко, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін факультету № 2

Андрій Миколайович Лелеко, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри державно-правових дисциплін факультету № 2

Сергій Петрович Пекарський, Донецький державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки

Юрій Олексійович Миронов, Донецький державний університет внутрішніх справ

т.в.о. завідувача кафедри спеціальної фізичної та домедичної підготовки

Наталія Олегівна Петренко, Херсонський факультет Одеського держаного університету внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, адвокат, медіатор, доцент кафедри професійних та спеціальних дисциплін

Дмитро Ігорович Піддубний, Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

старший викладач кафедри правознавства та фінансів

Мирослава Андріївна Хлистік, Волинський національний університет імені Лесі Українки

аспірантка кафедри кримінального права і процесу

Анастасія Геннадіївна Ялі, Донецький державний університет внутрішніх справ

лейтенант поліції, науковий співробітник відділу організації наукової роботи

Поліна Миколаївна Балтаджи, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін

Валерій Валерійович Коссе, Донецький державний університет внутрішніх справ

заступник директора МЦПП «Академія поліції»

Алла Георгіївна Пишна, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративної діяльності поліції

Інна Олександрівна Шаповалова, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри державно-правових дисциплін

Тетяна Володимирівна Шевченко, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності

Олена Валеріївна Булгакова, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ

кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри державно-правових дисциплін факультету № 2

Андрій Анатолійович Полтавець, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін факультету №2

Олена Володимирівна Ковальова, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри адміністративної діяльності поліції

Максим Вікторович Корнієнко, Одеський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, проректор

Сергій Олександрович Короєд, Науково-дослідний інститут публічного права

доктор юридичних наук, професор, в.о. президента

Наталя Миколаївна Крестовська, Національний університет «Одеська морська академія»

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри морського права

Віктор Петрович Маковій, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

Світлана Степанівна Мирза, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Дар’я Костянтинівна Маліннікова, Полтавський інститут економіки та права

старший викладач кафедри правознавства та фінансів

Лілія Георгіївна Матвєєва, Одеський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та філософії права

Сергій Володимирович Бабанін, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології

Володимир Анатолійович Кондур, Департамент моніторингу додержання рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

начальник відділу прав національних меншин, корінних народів та релігійних поглядів

Борис Олексійович Логвиненко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, майор поліції, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Жанна Валеріївна Мішкевич, Управління дотримання прав людини Національної поліції України

старший інспектор з особливих доручень відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав людини у поліцейській діяльності

Володимир Вікторович Шаблистий, Навчально-науковий інститут права та інноваційної освітиДніпропетровського державного університету внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

Cover for ПОЛІЦЕЙСЬКА МЕДІАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
Published
November 4, 2022
Categories