РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Authors

Т. С. Андрійчук, Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича; Н. І. Атаманчук, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України; М. О. Баймуратов, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Ф. Ушинського; Б. Я. Кофман, Університет імені Альфреда Нобеля; Т. О. Бардадим, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України; О. В. Лефтеров, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України; А. Г. Міхновська, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України; В. Б. Барчук, Національна академія Служби безпеки України; О. А. Логінов, Національна академія Служби безпеки України; І. В. Басиста, Львівський державний університет внутрішніх справ; В. С. Березняк, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Ю. Ю. Боброва, Ужгородський національний університет; Д. І. Богдановський, Державний податковий університет; І. В. Богдановський, Державний податковий університет; О. Г. Льовкіна, Державний податковий університет; В. О. Боняк, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Н. В. Бочарова, Університет імені Альфреда Нобеля; Ю. С. Палєєва, Університет імені Альфреда Нобеля; Ю. П. Бурило, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України; К. А. Бут, Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Є. В. Коваленко-Марченкова, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; О. В. Каховська, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; О. Л. Валевський, Національний інститут стратегічних досліджень; М. М. Великанова, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України; Р. В. Вереша, Академія адвокатури України; Д. В. Вєдєнєєв, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України; О. Г. Семенюк, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України; М. С. Вілінський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; М. В. Возник, Національний університет оборони України; А. І. Грабазей, Державний торговельно-економічний університет; В. К. Гуцуляк, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України; В. В. Дараган, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; С. А. Дмитрашко, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; В. С. Гладка, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; Н. Є. Доній, Академії Державної пенітенціарної служби; Т. В. Дракохруст, Західноукраїнський національний університет; Д. О. Євдокименко, Національна академія Служби безпеки України; С. В. Єдаменко, Кіровський районний суд міста Дніпропетровська; І. В. Жеребятнікова, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; В. І. Жукова, Національна академія внутрішніх справ; О. П. Заставна, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола; О. І. Зозуля, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України; Н. М. Зотов, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»; О. В. Ільків, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; Н. П. Капітаненко, Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; В. В. Карпунцов, Київський національний університет будівництва і архітектури; М. Г. Карпушина, Академія адвокатури України; С. В. Карпюк, Житомирський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом; Ю. В. Кириченко, Національний університет «Запорізька політехніка»; О. О. Коваленко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Т. О. Коваленко, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; О. А. Ковальчук, Навчально-науковий інститут права Державного податкового університету; В. В. Козьма, Національний університет фізичного виховання і спорту України; А. М. Колодій, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України; О. А. Колодій, Національна академія внутрішніх справ; С. О. Халюк, Національна академія внутрішніх справ; I. V. Kolosov; І. Ф. Корж, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»; Т. А. Костецька, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України; М. В. Костицький, Національна академія внутрішніх справ; Н. В. Кушакова-Костицька, Національна академія внутрішніх справ; О. П. Костюшко, Київська міська рада; В. М. Гальченко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Р. І. Крамар, Львівський університет бізнесу та права; Л. В. Красицька, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України; В. В. Кузнецов, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України; Б. О. Логвиненко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; І. Й. Магновський, Одеський державний університет внутрішніх справ; С. І. Марко, Львівський державний університет внутрішніх справ; Л. В. Марценюк, Український державний університет науки і технологій; К. О. Маршалек, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; І. Ю. Михайлова, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України; Б. О. Мігрін, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; В. П. Мороз, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Л. Р. Наливайко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Ю. В. Лебедєва, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Г. О. Нестеренко, Рейн-Майнський університет прикладних наук; Н. В. Окша, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»; А. М. Олійник, Національний університет «Львівська політехніка»; Б. В. Островська, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України; Ю. І. Паршин, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Я. В. Петруненко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; І. П. Печеранський, Київський національний університет культури і мистецтв; І. В. Пиріг, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; В. М. Плетенець, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; В. М. Савіщенко, Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; М. В. Санкович, Яблуницький ліцей Поляницької сільської радиНадвірнянського району Івано-Франківської області; Н. С. Сидоренко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; К. В. Степаненко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; О. М. Стригунов, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України»; В. М. Тернавська, Київський національний університет будівництва і архітектури; В. І. Тимошенко, Національна академія внутрішніх справ; Л. Д. Тимченко, Науково-дослідний інститут фінансової політики Державного податкового університету; В. П. Кононенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; В. О. Токарева, Національний університет «Одеська юридична академія»; О. О. Томкіна, Київський регіональний центр України Національної академії правових наук України; М. М. Трещов, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Я. О. Триньова, Академія державної пенітенціарної служби; Ю. О. Улянченко, Національна академія внутрішніх справ; Н. В. Федорченко, Київський університет туризму, економіки і права; В. К. Федорченко, Київський університет туризму, економіки і права; А. О. Фокіна, Приватний вищий навчальний заклад «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; І. С. Чиж, Національний університет біоресурсів і природокористування України; О. О. Чорний, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України; В. І. Шандрик; О. М. Шевчук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; І. І. Шемелинець, Київський університет імені Бориса Грінченка; Т. В. Ярошевська, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; А. Ю. Ясінська, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України

Synopsis

Розвиток громадянського суспільства як необхідна складова європейської інтеграції України : матеріали Всеукраїн-ської науково-практичної конференції (м. Київ, 06 жовтня 2022 р.). Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. 340 с.

Chapters

Author Biographies

Т. С. Андрійчук, Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича

кандидат політичних наук,
заступник завідувача відділу
Секретаріату Кабінету Міністрів України,
старший викладач

Н. І. Атаманчук, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України

доктор юридичних наук, доцент,
провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем взаємодії держави та громадянського суспільства

М. О. Баймуратов, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Ф. Ушинського

доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
професор кафедри політичних наук і права

Б. Я. Кофман, Університет імені Альфреда Нобеля

доктор юридичних наук, старший дослідник, заслужений юрист України,
професор кафедри права, політології та міжнародних відносин

Т. О. Бардадим, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України

кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник

О. В. Лефтеров, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України

науковий співробітник

А. Г. Міхновська, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України

провідний інженер

В. Б. Барчук, Національна академія Служби безпеки України

кандидат юридичних наук, доцент,
старший викладач кафедри теорії та історії держави і права

О. А. Логінов, Національна академія Служби безпеки України

кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін

І. В. Басиста, Львівський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального процесу та криміналістики

В. С. Березняк, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
завідувач кафедри кримінального права та кримінології

Ю. Ю. Боброва, Ужгородський національний університет

докторка юридичних наук,
доцентка кафедри міжнародного права

Д. І. Богдановський, Державний податковий університет

аспірант за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська
справа та страхування»

І. В. Богдановський, Державний податковий університет

доктор філософських наук, професор,
професор кафедри філософії та політології

О. Г. Льовкіна, Державний податковий університет

доктор філософських наук, професор,
професор кафедри психології та соціології

В. О. Боняк, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри теорії та історії держави і права

Н. В. Бочарова, Університет імені Альфреда Нобеля

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права

Ю. С. Палєєва, Університет імені Альфреда Нобеля

старший викладач кафедри права

Ю. П. Бурило, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

доктор юридичних наук, доцент,
провідний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції

К. А. Бут, Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

студентка IV курсу

Є. В. Коваленко-Марченкова, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

кандидат економічних наук,
доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту

О. В. Каховська, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри аналітичної економіки та менеджменту

О. Л. Валевський, Національний інститут стратегічних досліджень

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник відділу суспільних процесів

М. М. Великанова, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України

доктор юридичних наук, доцент,
заступник головного ученого секретаря
Національної академії правових наук України,
виконуючий обов’язків головного наукового співробітника

Р. В. Вереша, Академія адвокатури України

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри кримінального та адміністративного права

Д. В. Вєдєнєєв, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України

доктор історичних наук, професор,
головний науковий співробітник

О. Г. Семенюк, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України

доктор юридичних наук,
перший заступник керівника

М. С. Вілінський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри цивільного процесу

М. В. Возник, Національний університет оборони України

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри правового забезпечення

А. І. Грабазей, Державний торговельно-економічний університет

студентка ІІІ курсу факультету міжнародної торгівлі та права

В. К. Гуцуляк, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України

кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник відділу дослідження проблем взаємодії держави і громадянського суспільства

В. В. Дараган, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності

С. А. Дмитрашко, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

кандидат політичних наук,
старший викладач кафедри політичних наук і права

В. С. Гладка, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

студентка IV курсу соціально-гуманітарного факультету

Н. Є. Доній, Академії Державної пенітенціарної служби

доктор філософських наук, професор,
професор кафедри економіки та соціальних дисциплін

Т. В. Дракохруст, Західноукраїнський національний університет

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри міжнародного права та міграційної політики

Д. О. Євдокименко, Національна академія Служби безпеки України

студентка VI курсу факультету Національної безпеки

С. В. Єдаменко, Кіровський районний суд міста Дніпропетровська

голова

І. В. Жеребятнікова, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат соціологічних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних відносин, політичних наук і практичної філософії

В. І. Жукова, Національна академія внутрішніх справ

аспірант кафедри кримінального процесу,
детектив
Національного антикорупційного бюро України

О. П. Заставна, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола

кандидат юридичних наук,
викладач

О. І. Зозуля, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

доктор юридичних наук, доцент,
завідуючий науковим сектором порівняльного конституційного та муніципального права

Н. М. Зотов, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

аспірант кафедри кримінального права і процесу

О. В. Ільків, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету

Н. П. Капітаненко, Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

доктор юридичних наук,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін

В. В. Карпунцов, Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор юридичних наук,
професор кафедри політичних наук і права

М. Г. Карпушина, Академія адвокатури України

аспірантка ІІ курсу кафедри кримінального та адміністративного права

С. В. Карпюк, Житомирський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

кандидат наук з державного управління, член (академік) Української академії наук,
доцент кафедри правознавства

Ю. В. Кириченко, Національний університет «Запорізька політехніка»

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри політології та права

О. О. Коваленко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

доктор юридичних наук, професор,
в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін
і трудового права імені професора О. І. Процевського

Т. О. Коваленко, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри земельного та аграрного права

О. А. Ковальчук, Навчально-науковий інститут права Державного податкового університету

студентка

 

В. В. Козьма, Національний університет фізичного виховання і спорту України

доктор політичних наук,
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

А. М. Колодій, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України

доктор юридичних наук, професор,
головний науковий співробітник відділу дослідження проблем
взаємодії держави та громадянського суспільства

О. А. Колодій, Національна академія внутрішніх справ

доктор юридичних наук,
старший викладач кафедри теорії держави та права

С. О. Халюк, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного права та прав людини

I. V. Kolosov

Dr. Hab (Poland), PhD in Law (Ukraine),
Private Expert in Law

І. Ф. Корж, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
заступник керівника наукового центру електронного парламенту та правової інформації

Т. А. Костецька, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України

кандидат юридичних наук, доцент,
старший науковий співробітник

М. В. Костицький, Національна академія внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор,
дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, член-кореспондент НАН України, заслужений юрист України,
професор кафедри філософії права і юридичної логіки

Н. В. Кушакова-Костицька, Національна академія внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
професор кафедри філософії права і юридичної логіки

О. П. Костюшко, Київська міська рада

кандидат юридичних наук,
депутат

В. М. Гальченко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат психологічних наук, доцент,
докторант кафедри теоретичної та консультативної психології

Р. І. Крамар, Львівський університет бізнесу та права

доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури

Л. В. Красицька, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України

доктор юридичних наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу забезпечення інтеграції академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти

В. В. Кузнецов, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України

доктор юридичних наук, професор,
виконуючий обов’язки провідного наукового співробітника
відділу дослідження проблем взаємодії держави та громадянського суспільства

Б. О. Логвиненко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

І. Й. Магновський, Одеський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри теорії та філософії права

С. І. Марко, Львівський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики

Л. В. Марценюк, Український державний університет науки і технологій

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економіки та менеджменту

К. О. Маршалек, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

аспірантка кафедри публічного права

І. Ю. Михайлова, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України

кандидат юридичних наук, доцент,
виконуючий обов’язки провідного наукового співробітника відділу дослідження проблем взаємодії держави і громадянського суспільства

Б. О. Мігрін, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

курсант ІІ курсу Навчально-наукового інституту права та ПФПНП

В. П. Мороз, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, доцент,
завідувач Навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції
Навчально-наукового інститут права та ПФПНП

Л. Р. Наливайко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України,
проректор

Ю. В. Лебедєва, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

аспірант
Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування
Національної академії правових наук України,
викладач кафедри загальноправових дисциплін

Г. О. Нестеренко, Рейн-Майнський університет прикладних наук

доктор філософських наук, професор,
професор-стипендіат

Н. В. Окша, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

заступниця директора
Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю,
завідуюча відділом
Секретаріату Кабінету Міністрів України,
аспірантка

А. М. Олійник, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри кримінального права і процесу

Б. В. Островська, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України

доктор юридичних наук,
провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем взаємодії держави і громадянського суспільства
м. Київ, Україна,
зовнішній науковий співробітник кафедри європейського та міграційного Європейського права юридичного факультету
Фрібурзького університету

Ю. І. Паршин, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

доктор економічних наук, професор,
старший науковий співробітник навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції

Я. В. Петруненко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доктор юридичних наук,
професор кафедри адміністративного та господарського права

І. П. Печеранський, Київський національний університет культури і мистецтв

доктор філософських наук, професор,
професор кафедри філософії та педагогіки

І. В. Пиріг, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри криміналістики та домедичної підготовки

В. М. Плетенець, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри криміналістики та домедичної підготовки

В. М. Савіщенко, Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

доктор юридичних наук, доцент,
директор

М. В. Санкович, Яблуницький ліцей Поляницької сільської радиНадвірнянського району Івано-Франківської області

вчитель методист суспільствознавчих дисциплін

Н. С. Сидоренко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри управління та адміністрування,
тимчасово виконуючий обов’язки завідувача кафедри управління та адміністрування

К. В. Степаненко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри загальноправових дисциплін

 

О. М. Стригунов, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України»

аспірант

В. М. Тернавська, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат юридичних наук, доцент,
провідний науковий співробітник
Київського регіонального центру
Національної академії правових наук України
доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища

В. І. Тимошенко, Національна академія внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор,
головний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності

Л. Д. Тимченко, Науково-дослідний інститут фінансової політики Державного податкового університету

доктор юридичних наук, професор,
головний науковий співробітник відділу дослідження
міжнародної податкової конкуренції

В. П. Кононенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор юридичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин,
міжнародної інформації та безпеки

В. О. Токарева, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права

О. О. Томкіна, Київський регіональний центр України Національної академії правових наук України

кандидат юридичних наук,
провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем взаємодії держави та громадянського суспільства

М. М. Трещов, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

доктор наук з державного управління, доцент,
професор кафедри управління та адміністрування

Я. О. Триньова, Академія державної пенітенціарної служби

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології, адвокат

Ю. О. Улянченко, Національна академія внутрішніх справ

ад’юнкт кафедри конституційного права та прав людини

Н. В. Федорченко, Київський університет туризму, економіки і права

доктор юридичних наук, професор,
завідувачка кафедри загальноюридичних дисциплін, цивільного права та правового забезпечення туризму,
головний науковий співробітник відділу дослідження проблем взаємодії держави та громадянського суспільства
Київського регіонального центру
Національної академії правових наук України

В. К. Федорченко, Київський університет туризму, економіки і права

доктор педагогічних наук, професор,
Заслужений працівник культури України,
ректор,
президент
Асоціації навчальних закладів України
туристського і готельного профілю

А. О. Фокіна, Приватний вищий навчальний заклад «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

аспірантка Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого,
головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності керівництва
Міністерства Секретаріату Державного секретаря
Міністерства юстиції України

І. С. Чиж, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат юридичних наук,
науковий співробітник
Інституту держави і права імені В. М. Корецького
Національної академії наук України,
професор кафедри журналістики та мовної комунікації

О. О. Чорний, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України

кандидат філософських наук,
науковий співробітник

В. І. Шандрик

кандидат наук з державного управління,
директор
Товариство з обмеженої відповідальністю «В. С. Проект»

О. М. Шевчук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук,
професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

І. І. Шемелинець, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат юридичних наук, доцент,
директор аналітичного центру

Т. В. Ярошевська, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін

А. Ю. Ясінська, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України

кандидат політичних наук,
провідний науковий співробітник відділу проблем світового політичного розвитку

Cover for РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Published
December 15, 2022