АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ

Authors

Н. М. Лопацька, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; О. В. Ананьїн, Головний центру супроводження програм розвитку (Офісу реформ) Державної прикордонної служби України; В. А. Добровольська, Херсонська державна морська академія; О. О. Маруховська-Картунова, Університет економіки та права «КРОК»; Р. Ю. Михальчук, Рівненський державний гуманітарний університет; І. Б. Скакальська, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка; В. В. Трофимович, Національний університет «Острозька академія»; Л. В. Трофимович, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; М.Б. Філіпович, Волинський національний університет імені Лесі Українки; О. П. Чучалін, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; А. М. Захарченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; А. І. Левдер, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; В. В. Мельник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; В. І. Старжець, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»; С. С. Дембіцький, Науково-дослідний відділ музею «Заповіту» Т. Г. Шевченка Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»; О. І. Кушпетюк, Луцький інститут розвитку людини Університету «України»; А. І. Левдер, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; Т. С. Мартинюк, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; В. Л. Онищук, Новоград-Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Житомирської обласної ради; Л. А. Понєдєльник, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Т. В. Соловей, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; Я. В. Стеців, Національна академія сухопутних військімені гетьмана Петра Сагайдачного

Synopsis

Актуальні питання української та всесвітньої історії: минуле і сучасність : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 25 жовтня 2022 року) / Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. 80 с.

Chapters

Author Biographies

Н. М. Лопацька, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії, завідувач кафедри історії

О. В. Ананьїн, Головний центру супроводження програм розвитку (Офісу реформ) Державної прикордонної служби України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший офіцер

В. А. Добровольська, Херсонська державна морська академія

кандидат історичних наук, доцент,
завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки

О. О. Маруховська-Картунова, Університет економіки та права «КРОК»

кандидат філософських наук, завідувач секції суспільних наук,
доцент кафедри іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін

Р. Ю. Михальчук, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат історичних наук,
доцент кафедри всесвітньої історії

І. Б. Скакальська, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка

доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри

В. В. Трофимович, Національний університет «Острозька академія»

доктор історичних наук,
професор кафедри історії ім. проф. М. П. Ковальського

Л. В. Трофимович, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат історичних наук, доцент,
професор кафедри гуманітарних наук

М.Б. Філіпович, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат історичних наук, доцент,
докторантка

О. П. Чучалін, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат історичних наук,
доцент кафедри історії України

А. М. Захарченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат політичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин

А. І. Левдер, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри історії

В. В. Мельник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ад’юнкт штатний науково-організаційного відділу

В. І. Старжець, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

кандидат історичних наук, викладач кафедри історії

С. С. Дембіцький, Науково-дослідний відділ музею «Заповіту» Т. Г. Шевченка Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

старший науковий співробітник

О. І. Кушпетюк, Луцький інститут розвитку людини Університету «України»

кандидат історичних наук,
доцент кафедри інформаційної діяльності та туризму

А. І. Левдер, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри історії

Т. С. Мартинюк, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
2 курсу, спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

В. Л. Онищук, Новоград-Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Житомирської обласної ради

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 2 курсу,
спеціальності 014 Середня освіта (Історія),
т.в.о. директор

Л. А. Понєдєльник, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат історичних наук,
доцент кафедри історії України та археології

Т. В. Соловей, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти,
2 курсу, спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

Я. В. Стеців, Національна академія сухопутних військімені гетьмана Петра Сагайдачного

ад’юнкт штатний науково-організаційного відділу

Cover for АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ
Published
December 26, 2022