СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ НАУКИ

Authors

Д. І. Богачьова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; М. В. Матковська, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; H. V. Pavlova, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; О. М. Гордій, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Ж. З. Денисюк, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; І. Ю. Тонкіх, Національний університет «Запорізька політехніка»; В. П. Грисюк, Київський університет імені Бориса Грінченка; М. П. Єфімова, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Н. І. Зражевська, Київський університет імені Бориса Грінченка; В. А. Козак, Навчально-науковий інститут філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; А. Харькова, Навчально-науковий інститут журналістики, кіно і телебаченняКиївського міжнародного університету; Е. Штагер, Навчально-науковий інститут журналістики, кіно і телебачення Київського міжнародного університету; А. В. Коломієць, Навчально-науковий інститут культури і мистецтвЛуганського національного університету імені Тараса Шевченка; Л. Л. Макарук, Волинський національний університет імені Лесі Українки; А. О. Мудрак, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. А. Нестеренко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; К. В. Чорба, Навчально-науковий інститут філології та журналістикиТаврійського національного університету імені В. І. Вернадського; В. В. Гоян, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; О. Я. Гоян, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; А. К. Досенко, Київський університет імені Бориса Грінченка; Л. І. Кодлюк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; С. І. Потапенко, Київський національний лінгвістичний університет; О. А. Семенюк, Київський університет імені Бориса Грінченка; В. К. Філенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Synopsis

Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2022 р., м. Київ. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. 88 с.

Chapters

Author Biographies

Д. І. Богачьова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка 4 курсу спеціальності 061 – Журналістика

М. В. Матковська, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

старший викладач кафедри англійської мови

H. V. Pavlova, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor at the Department of Hotel and Restaurant Business and Tourism

О. М. Гордій, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філології та перекладу

Ж. З. Денисюк, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор культурології, доцент кафедри культурології та міжкультурних комунікацій

І. Ю. Тонкіх, Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики

В. П. Грисюк, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор філософії з журналістики, старший викладач кафедри журналістики та нових медіа

М. П. Єфімова, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат наук з мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну

Н. І. Зражевська, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри міжнародної журналістики

В. А. Козак, Навчально-науковий інститут філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри слов’янської філології і журналістики

А. Харькова, Навчально-науковий інститут журналістики, кіно і телебаченняКиївського міжнародного університету

магістрант першого року навчання

Е. Штагер, Навчально-науковий інститут журналістики, кіно і телебачення Київського міжнародного університету

магістрант першого року навчання

А. В. Коломієць, Навчально-науковий інститут культури і мистецтвЛуганського національного університету імені Тараса Шевченка

магістрантка

Л. Л. Макарук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

доктор філологічних наук, професор кафедри прикладної лінгвістики

А. О. Мудрак, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка 4 курсу групи 061-41 б

О. А. Нестеренко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

старший викладач кафедри слов’янської філології і журналістики

К. В. Чорба, Навчально-науковий інститут філології та журналістикиТаврійського національного університету імені В. І. Вернадського

студентка 3 курсу

В. В. Гоян, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри кіно- і телемистецтва

О. Я. Гоян, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри телебачення і радіомовлення

А. К. Досенко, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри міжнародної журналістики

Л. І. Кодлюк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

аспірантка кафедри іноземних мов

С. І. Потапенко, Київський національний лінгвістичний університет

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології і філософії мови

О. А. Семенюк, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри міжнародної журналістики

В. К. Філенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка 4 курсу групи 061-ж-41б

Cover for СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ НАУКИ
Published
December 28, 2022