АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Authors

Т. В. Маленюк, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; В. А. Бабаліч, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; Л. П. Долженко, Національний університет фізичного виховання і спорту України; Л. І. Кузнецова, Національний університет фізичного виховання і спорту України; М. М. Перегінець, Національний університет фізичного виховання і спорту України; М. Я. Линдюк, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; Н. В. Позмогова, Запорізький національний університет; М. О. Каврін, Запорізький національний університет; Ю. Ю. Ребрик, Волинський національний університет імені Лесі Українки; І. І. Самокиш, Міжнародний гуманітарний університет; Н. О. Шестопал, Національний університет фізичного виховання і спорту України; З. М. Ящишин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; С. Л. Попель, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Д. А. Карпілянський, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Н. В. Дрозд, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Synopsis

Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації на сучасному етапі розвитку держави : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2022 р., м. Київ. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. 40 с.

Chapters

 • ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СТРИБУЧОСТІ ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТОК НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
  Т. В. Маленюк, В. А. Бабаліч
 • КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ЧАСУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
  Л. П. Долженко, Л. І. Кузнецова, М. М. Перегінець
 • ДОСЛІДЖЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
  М. Я. Линдюк
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРОТЕЗУВАННЯ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
  Н. В. Позмогова, М. О. Каврін
 • МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ
  Ю. Ю. Ребрик
 • МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ
  І. І. Самокиш
 • КОМПЛЕКC ЗАХОДІВ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
  Н. О. Шестопал
 • МОНІТОРИНГ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ З МІО-ФАСЦІАЛЬНИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
  З. М. Ящишин, С. Л. Попель
 • РОЛЬ НІМЕЦЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ВПРОВАДЖЕННІ НОВАЦІЙ В СИСТЕМІ РЕАБІЛІТАЦІЇ КРАЇНИ
  Д. А. Карпілянський, Н. В. Дрозд

Author Biographies

Т. В. Маленюк, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту

В. А. Бабаліч, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту

Л. П. Долженко, Національний університет фізичного виховання і спорту України

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Л. І. Кузнецова, Національний університет фізичного виховання і спорту України

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

М. М. Перегінець, Національний університет фізичного виховання і спорту України

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання

М. Я. Линдюк, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

студент

Н. В. Позмогова, Запорізький національний університет

кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії

М. О. Каврін, Запорізький національний університет

студент 3 курсу спеціальності 227 – Фізична терапія, ерготерапія

Ю. Ю. Ребрик, Волинський національний університет імені Лесі Українки

аспірант кафедри фізичної терапії та ерготерапії

І. І. Самокиш, Міжнародний гуманітарний університет

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загально-медичних наук

Н. О. Шестопал, Національний університет фізичного виховання і спорту України

викладач кафедри фізичної терапії і ерготерапії

З. М. Ящишин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії

С. Л. Попель, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії

Д. А. Карпілянський, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат медичних наук, доцент, доцент загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Н. В. Дрозд, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка 2 курсу магістратури спеціальності 227 – Фізична терапія, ерготерапія

Cover for АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Published
January 3, 2023