ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Authors

І. В. Бесага, Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ; І. Ф. Корж, Державна наукова установа “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»; К. М. Пільков, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України; В. Ю. Цьомра, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Л. А. Бурхан-Крутоус, Інститут права ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»; К. Я. Сьох, Національна академія внутрішніх справ; Є. А. Гордуна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; І. В. Зайцева-Калаур, Західноукраїнський національний університет; О. І. Ціцюра, Західноукраїнський національний університет; О. О. Крижевська, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; А. І. Панько, Львівський національний університет імені Івана Франка; М. М. Созанська, Львівський національний університет імені Івана Франка; В. О. Токарева, Національний університет «Одеська юридична академія»; П. А. Коваль, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; К. Ю. Веснянцева, Міжрегіональна Академія управління персоналом; І. Р. Данюк, Міжрегіональна академія управління персоналом; В. В. Дідківська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; М. М. Кириленко, Донецький національний університет імені Василя Стуса; А. В. Бурка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; М. П. Недюха, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; М. А. Хлистік, Волинський національний університет імені Лесі Українки; О. А. Баранов, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; М. В. Дубняк, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; В. В. Капустинська, Державний торговельно-економічний університет; О. П. Котляренко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; К. В. Кубатко, Запорізький національний університет; К. К. Недоступ, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; К. О. Поліщук, Державний торговельно-економічний університет; О. В. Сівак, Чернівецький інститут Міжнародного гуманітарного університету; Д. М. Устинов, Міжнародний гуманітарний університет; Ю. Ю. Шараєвська, Державний торговельно-економічний університет; М. О. Акімов, Національна академія внутрішніх справ; М. В. Горідько, Академія адвокатури України; В. І. Жукова, Національна академія внутрішніх справ; О. В. Маленко, АО «ЮК «ІНТЕРЛЕГУМ»; С. Р. Рафальонт, Львівський національний університет імені Івана Франка; Р. М. Савчук, Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»; А. В. Замрига, ДВНЗ «Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана»; П. П. Пацурківський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; А.В. Марченко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; М.Б. Джумутія, Запорізький національний університет; Н. А. Шуст, Національна академія внутрішніх справ

Synopsis

Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28–29 жовтня 2022 р., м. Київ. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. – 160 с.

Chapters

Author Biographies

І. В. Бесага, Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ

аспірантка кафедри загальноправових дисциплін

І. Ф. Корж, Державна наукова установа “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
заступник керівника наукового центру електронного парламенту та правової інформації

К. М. Пільков, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України

кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції

В. Ю. Цьомра, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант,
голова ГО «Лабораторія права»

Л. А. Бурхан-Крутоус, Інститут права ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»

аспірант кафедри адміністративного, права

К. Я. Сьох, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри конституційного права та прав людини

Є. А. Гордуна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

студентка юридичного факультету

І. В. Зайцева-Калаур, Західноукраїнський національний університет

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права і процесу

О. І. Ціцюра, Західноукраїнський національний університет

студентка IV курсу юридичного факультету

О. О. Крижевська, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою

А. І. Панько, Львівський національний університет імені Івана Франка

студентка

М. М. Созанська, Львівський національний університет імені Івана Франка

студентка

В. О. Токарева, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права

П. А. Коваль, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студент магістратури 2 року навчання
Навчально-наукового інституту права

К. Ю. Веснянцева, Міжрегіональна Академія управління персоналом

магістрантка Навчально-наукового Інституту права імені князя Володимира Великого

І. Р. Данюк, Міжрегіональна академія управління персоналом

магістрантка
Навчально-наукового Інституту права імені князя Володимира Великого

В. В. Дідківська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка ІІ курсу ОС «Магістр»
Інституту права

М. М. Кириленко, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант 2 курсу

А. В. Бурка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

докторка філософії,
доцентка кафедри приватного права

М. П. Недюха, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор філософських наук,
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
професор кафедри публічного та приватного права

М. А. Хлистік, Волинський національний університет імені Лесі Українки

старший викладач кафедри права та економіко-фінансової безпеки
ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»;
аспірантка кафедри кримінального права і процесу

О. А. Баранов, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права;
керівник Науково-дослідного центру цифрових трансформацій і права
Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

М. В. Дубняк, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права;
старший науковий співробітник наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права
Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

В. В. Капустинська, Державний торговельно-економічний університет

студентка

О. П. Котляренко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат юридичних наук, полковник юстиції,
заступник начальника кафедри правового забезпечення
гуманітарного інституту

К. В. Кубатко, Запорізький національний університет

здобувач кафедри адміністративного та господарського права

К. К. Недоступ, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

аспірантка кафедри цивільного, господарського та екологічного права

К. О. Поліщук, Державний торговельно-економічний університет

студентка кафедри банківської справи

О. В. Сівак, Чернівецький інститут Міжнародного гуманітарного університету

асистент кафедри юриспруденції

Д. М. Устинов, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 1 курсу
кафедри державно-правових дисциплін
факультету права та економіки

Ю. Ю. Шараєвська, Державний торговельно-економічний університет

студентка кафедри банківської справи

М. О. Акімов, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права

М. В. Горідько, Академія адвокатури України

аспірантка

В. І. Жукова, Національна академія внутрішніх справ

аспірант кафедри кримінального процесу;
детектив Національного антикорупційного бюро України

О. В. Маленко, АО «ЮК «ІНТЕРЛЕГУМ»

кандидат юридичних наук,
адвокат, керуючий партнер

С. Р. Рафальонт, Львівський національний університет імені Івана Франка

асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Р. М. Савчук, Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент,
директор

А. В. Замрига, ДВНЗ «Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана»

кандидат економічних наук,
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри Міжнародного та європейського права

П. П. Пацурківський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студент 11 групи ІІІ курсу
Навчально-наукового інституту права;
студент Програми ЄС ERASMUS+K1
факультету права
Вестмінстерського університету (м. Лондон)

А.В. Марченко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

аспірант

М.Б. Джумутія, Запорізький національний університет

здобувач кафедри конституційного та адміністративного права

Н. А. Шуст, Національна академія внутрішніх справ

аспірантка кафедри публічного управління та адміністрування

Cover for ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Published
January 6, 2023