МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ДІАЛОГУ: СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Authors

Н. Р. Барабанова, Національний університет «Одеська юридична академія»; Л. Я. Філіпова, Харківська державна академія культури; A. Bezrukov, Ukrainian State University of Science and Technologies; О. І. Берегеч, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича; О. О. Бережна, Національний університет «Запорізька Політехніка»; І. О. Волянюк, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка; Є. П. Воропаєв, Харківська державна академія культури; I. B. Haliuk, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas; O. S. Haliuk, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas; А. І. Гарбар, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Л. В. Герман, Державний біотехнологічний університет; В. О. Шастало, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Н. В. Глінка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; В. В. Горлачова, Національний університет «Запорізька політехніка»; N. Dobroier, Narodowy Uniwersytet Politechniczny w Odessie; С. М. Донець, Український державний університет залізничного транспорту; В. В. Дідусенко, Український державний університет залізничного транспорту; М. С. Друзь, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету; Є. Ю. Зверяк, Херсонський державний університет; К. В. Зроднікова, Український державний університет залізничного транспорту; К. A. Пaльчиковa, Український державний університет залізничного транспорту; Т. В. Коломієць, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; В. А. Весельська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Н. Ю. Комлик, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; С. О. Педченко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; A. Kulyk, State University of Trade and Economics; О. В. Кульбабська, Чернівецький національний університетімені Юрія Федьковича; К. О. Мікрюкова, ВСП «Фаховий коледж Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського»; Д. В. Мовчан, Сумський державний університет; Є. С. Стрельнікова, Сумський державний університет; О. М. Назаренко, Національний університет «Одеська юридична академія»; Д. О. Макєєва, Національний університет «Одеська юридична академія»; С. В. Насакіна, Одеський державний аграрний університет; Ю. П. Воржакова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; О. О. Новокшанова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; S. B. Panchyshyn, Lviv National Environmental University; S. R. Dobrovolska, Lviv National Environmental University; M. B. Opyr, Lviv National Environmental University; С. І. Потапенко, Київський національний лінгвістичний університет; H. V. Prytychenko, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»; М. В. Ріпей, Львівський національний університет імені Івана Франка; Ю. М. Рощина, Придніпровська академія будівництва та архітектури; О. В. Старик, Відокремлений структурний підрозділ Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»; О. М. Стаценко, Університет імені Ф. Шиллєра, Йена; В. Г. Стовпець, Одеський національний морський університет; V. R. Tovma, State University of Trade and Economics; І. Є. Трощук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; S. V. Ustychenko, Cherkasy State Business College; О. І. Філіпова, Національний університет «Одеська політехніка»; Н. А. Хабарова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; В. С. Хоменко, Національний авіаційний університет; Н. М. Шаповаленко, Одеський державний університет внутрішніх справ; С. Ф. Шаркова, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Н. О. Шатілова, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; О. М. Шелюх, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; А. О. Штанько, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Н. О. Моісєєва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; С. П. Шумовецька, Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького; Н. А. Голярдик, Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького; Н. В. Макогончук, Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького; В. А. Балабушка, Київський національний університет культури і мистецтва; О. В. Колесник, Вінницький фаховий коледж економікита підприємництва Західноукраїнського національного університету; Т. В. Голєва, Вінницький технічній фаховий коледж; О. М. Олійник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»; О. І. Панченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; С. С. Тесленко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. О. Уварова, Одеський національний медичний університет; D. О. Tchystiak, Université nationale Taras Chevtchenko de Kyiv; А. О. Шевель, Сумський національний аграрний університет; А. М. Шевченко, Громадська організація «Краєвєд»; С. П. Балінченко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; О. Бандурко, Одеський національний морський університет; А. Д. Баранецька, Запорізький національний університет; Д. Л. Кузьменко, Запорізький національний університет; А. Ю. Басовська, ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»; Л. А. Башманівська, Житомирський державний університет імені Івана Франка; Ю. П. Воржакова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Д. О. Аніскіна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; В. Л. Галацька, Український державний університет науки і технологій; Ю. Д. Доброносова, Національний транспортний університет; О. В. Довгань, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Д. М. Дойков, Одеський національний морський університет; Т. Г. Войтік, Одеський національний морський університет; Б. В. Пучков, Одеський національний морський університет; Т. Г. Копєйкіна, Військова академія (м. Одеса); В. С. Доній, ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»; А. В. Ковбан, Національний університет «Одеська морська академія»; А. В. Кожанов, Національний університет «Одеська морська академія»; Т. С. Мостіпан, Сумський державний університет; М. І. Найдьонов, Державний університет інфраструктури та технологій; Л. В. Григоровська, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України; Л. А. Найдьонова, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України; І. А. Насмінчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; T. V. Neroda, Ukrainian Academy of Printing; М. Г. Нікітіна, Запорізький національний університет; Н. В. Романенко, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; А. М. Криховецька, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; В. Ю. Сочивець, Національний авіаційний університет; В. О. Співачук, Хмельницький національний університет; Н. В. Сподарець, Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського; В. І. Старжець, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; С. Д. Стефанович, Національний університет «Одеська юридична академія»; В. А. Стєкольщикова, ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»; А. І. Тернова, Запорізький національний університет; Л. М. Томіленко, Український мовно-інформаційний фонд НАН України; Л. Ф. Трачук, ВСП «Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету»; А. М. Feshchuk, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»; К. О. Halatsyn, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»; О. L. Yaroshenko, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»; А. Л. Харчилава, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; О. О. Царенко, Національний авіаційний університет; К. В. Чуйко, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; І. І. Шерешкова, Гуманітарний інститут Національного університету оборони України імені Івана Черняховського; О. К. Янишин, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Ю. В. Данилишин, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; А. О. Яременко, Запорізький національний університет; А.М. Гасем, Харківська державна академія дизайну і мистецтв; Р. І. Зеля, ПВНЗ «Буковинський університет»; Н. І. Курасова, Одеський національний морський університет; Н. В. Миргородська, Одеський національний морський університет; І. О. Філатенко, Київський медичний університет; З. В. Юринець, Львівський національний університет імені Івана Франка; Ю. О. Цвілій, Львівський національний університет імені Івана Франка; Н. В. Горло, Запорізький національний університет; O. M. Mitina, Odesа Polytechnic National University; P. V. Melnik, Odesа Polytechnic National University; Н. С. Нагорна, Національний університет «Чернігівська політехніка»; M. V. Ryzhenko, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; O. V. Anisenko, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; О. С. Рижченко, Національний університет цивільного захисту України; О. В. Рубан, ВСП «Сумського фахового коледжу Сумського національного аграрного університету»; О. В. Рябінін, Національна музична академії України імені П. І. Чайковського; А. О. Трофименко, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; А. І. Федорова, Національний університет «Одеська політехніка»; Д. С. Цуканова, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Synopsis

Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада 2022 р., м. Одеса. Ч. 2. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. – 348 с.

Chapters

Author Biographies

Н. Р. Барабанова, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри журналістики

Л. Я. Філіпова, Харківська державна академія культури

доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри інформаційних технологій

A. Bezrukov, Ukrainian State University of Science and Technologies

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at Philology and Translation Department

О. І. Берегеч, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

студентка

О. О. Бережна, Національний університет «Запорізька Політехніка»

старший викладач кафедри теорії та практики перекладу

І. О. Волянюк, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри української мови і літератури та методик їх навчання

Є. П. Воропаєв, Харківська державна академія культури

кандидат психологічних наук, доцент

I. B. Haliuk, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at Department of Management and Administration

O. S. Haliuk, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Master of the first year of study, Department of Management and Administration

А. І. Гарбар, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

старший викладач кафедри сучасних мов

Л. В. Герман, Державний біотехнологічний університет

кандидат філологічних наук, доцент,
професор кафедри мовних дисциплін

В. О. Шастало, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови

Н. В. Глінка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії, практики
та перекладу англійської мови факультету лінгвістики

В. В. Горлачова, Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри Іноземних мов професійного спілкування

N. Dobroier, Narodowy Uniwersytet Politechniczny w Odessie

kandydat kulturoznawstwa,
profesor nadzwyczajny

С. М. Донець, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов

В. В. Дідусенко, Український державний університет залізничного транспорту

студент 5 курсу

М. С. Друзь, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

здобувач вищої освіти

Є. Ю. Зверяк, Херсонський державний університет

студентка IV курсу факультету української й іноземної філології
та журналістики

К. В. Зроднікова, Український державний університет залізничного транспорту

викладач кафедри іноземних мов

К. A. Пaльчиковa, Український державний університет залізничного транспорту

студентка ІІ курсу

Т. В. Коломієць, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат філософських наук,
доцент кафедри соціології

В. А. Весельська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студентка бакалаврату

Н. Ю. Комлик, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

аспірант кафедри української мови

С. О. Педченко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української мови

A. Kulyk, State University of Trade and Economics

Higher Education Applicant,
1rd year student

О. В. Кульбабська, Чернівецький національний університетімені Юрія Федьковича

доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри сучасної української мови

К. О. Мікрюкова, ВСП «Фаховий коледж Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського»

кандидат філологічних наук,
викладач вищої категорії

Д. В. Мовчан, Сумський державний університет

доцент кафедри германської філології

Є. С. Стрельнікова, Сумський державний університет

студентка

О. М. Назаренко, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри прикладної лінгвістики

Д. О. Макєєва, Національний університет «Одеська юридична академія»

студентка 3-го курсу філології

С. В. Насакіна, Одеський державний аграрний університет

кандидат філологічних наук, доцент,
в.о. завідувачки кафедри української та іноземних мов

Ю. П. Воржакова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту підприємств

О. О. Новокшанова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студент

S. B. Panchyshyn, Lviv National Environmental University

Senior Lecturer of the Department of Foreign Language

S. R. Dobrovolska, Lviv National Environmental University

Candidate of Economic Sciences (PhD), acting associate professor,
Chief of the Department of Foreign Language

M. B. Opyr, Lviv National Environmental University

Senior Lecturer of the Department of Foreign Languages

С. І. Потапенко, Київський національний лінгвістичний університет

доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри англійської філології і філософії мови

H. V. Prytychenko, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

Lecturer of the Department of Business Foreign Language and Translation

М. В. Ріпей, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, асистент

Ю. М. Рощина, Придніпровська академія будівництва та архітектури

кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри українознавства,
документознавства та інформаційної діяльності

О. В. Старик, Відокремлений структурний підрозділ Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

викладач

О. М. Стаценко, Університет імені Ф. Шиллєра, Йена

доктор філософії за спеціальністю «Філологія»,
запрошена науковиця

В. Г. Стовпець, Одеський національний морський університет

кандидат філологічних наук,
професор кафедри кримінального та адміністративного права

V. R. Tovma, State University of Trade and Economics

Higher Education Applicant,
1st year student

І. Є. Трощук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

студентка кафедри філології та перекладу

S. V. Ustychenko, Cherkasy State Business College

Teacher of Foreign Languages Cycle Commission,
Director of LinguaHub Language Center

О. І. Філіпова, Національний університет «Одеська політехніка»

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри політології

Н. А. Хабарова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри романо-германської філології

В. С. Хоменко, Національний авіаційний університет

студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин,
суспільних комунікацій і регіональних студій

Н. М. Шаповаленко, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки

С. Ф. Шаркова, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

кандидат психологічних наук, доцент,
докторант

Н. О. Шатілова, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат філологічних наук, доцент,
асистент кафедри сучасної української мови

О. М. Шелюх, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри гуманітарних наук

А. О. Штанько, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студентка групи ЛН-91 факультету лінгвістики

Н. О. Моісєєва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидатка філологічних наук, доцентка,
доцентка кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

С. П. Шумовецька, Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри психології, педагогіки
та соціально-економічних дисциплін

Н. А. Голярдик, Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології, педагогіки
та соціально-економічних дисциплін

Н. В. Макогончук, Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент,
стпрший викладач кафедри психології, педагогіки
та соціально-економічних дисциплін

В. А. Балабушка, Київський національний університет культури і мистецтва

аспірантка

О. В. Колесник, Вінницький фаховий коледж економікита підприємництва Західноукраїнського національного університету

спеціаліст вищої категорії

Т. В. Голєва, Вінницький технічній фаховий коледж

спеціаліст першої категорії

О. М. Олійник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
відділу історії країн Азії та Африки

О. І. Панченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців

С. С. Тесленко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри політології

О. О. Уварова, Одеський національний медичний університет

кандидатка історичних наук, доцентка,
доцентка кафедри суспільних наук

D. О. Tchystiak, Université nationale Taras Chevtchenko de Kyiv

Docteur d’État en philologie romane, Professeur Associé, Professeur des Universités
Département de philologie romane, Institut scientifico-pédagogique de philologie

А. О. Шевель, Сумський національний аграрний університет

кандидат філософських наук,
доцент кафедри правосуддя та філософії

А. М. Шевченко, Громадська організація «Краєвєд»

кандидат історичних наук

С. П. Балінченко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри філософії та культурології

О. Бандурко, Одеський національний морський університет

старший викладач кафедри довузівської підготовки

А. Д. Баранецька, Запорізький національний університет

кандидат наук із соціальних комунікацій (доктор філософії),
доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій
та інформаційної діяльності факультету журналістики

Д. Л. Кузьменко, Запорізький національний університет

магістерка 2-го року навчання факультету журналістики

А. Ю. Басовська, ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

здобувачка освітньої програми «Журналістика»,
першого бакалаврського рівня 3 курсу

Л. А. Башманівська, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент

Ю. П. Воржакова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту підприємств

Д. О. Аніскіна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студентка

В. Л. Галацька, Український державний університет науки і технологій

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри філології та перекладу

Ю. Д. Доброносова, Національний транспортний університет

кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри філософії та педагогіки

О. В. Довгань, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат філологічних наук,
академік-секретар по відділенню філології в Міжнародній академії освіти і науки, докторант кафедри слов’янських мов факультету іноземної філології

Д. М. Дойков, Одеський національний морський університет

доктор фіз-мат наук, професор кафедри довузівської підготовки

Т. Г. Войтік, Одеський національний морський університет

старший викладач кафедри довузівської підготовки

Б. В. Пучков, Одеський національний морський університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри довузівської підготовки

Т. Г. Копєйкіна, Військова академія (м. Одеса)

старший викладач кафедри інженерної механіки

В. С. Доній, ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

кандидат філологічних наук,
доцент з/н кафедри івент-менеджменту
та соціальних комунікацій

А. В. Ковбан, Національний університет «Одеська морська академія»

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри загальноправових дисциплін

А. В. Кожанов, Національний університет «Одеська морська академія»

кандидат історичних наук,
доцент кафедри українознавства

Т. С. Мостіпан, Сумський державний університет

аспірантка кафедри журналістики та філології

М. І. Найдьонов, Державний університет інфраструктури та технологій

доктор психологічних наук, професор, старший науковий співробітник

Л. В. Григоровська, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар

Л. А. Найдьонова, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник,
заступник директора

І. А. Насмінчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри журналістики

T. V. Neroda, Ukrainian Academy of Printing

PhD in Engineering,
Associate Professor in Department of Automation and Computer Technologies

М. Г. Нікітіна, Запорізький національний університет

магістерка факультету журналістики

Н. В. Романенко, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри філології та перекладу

А. М. Криховецька, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

магістрант ІІ року навчання

В. Ю. Сочивець, Національний авіаційний університет

студент 5-го курсу

В. О. Співачук, Хмельницький національний університет

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри іноземних мов

Н. В. Сподарець, Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського

доктор філологічних наук,
професор кафедри української та зарубіжної літератур

В. І. Старжець, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

кандидат історичних наук, викладач кафедри історії

С. Д. Стефанович, Національний університет «Одеська юридична академія»

студентка 3-го курсу

В. А. Стєкольщикова, ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

кандидат наук із соціальних комунікацій,
завідувач кафедри журналістики та філології

А. І. Тернова, Запорізький національний університет

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри журналістики факультету журналістики

Л. М. Томіленко, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

кандидат філологічних наук, старший дослідник,
старший науковий співробітник відділу лінгвістики

Л. Ф. Трачук, ВСП «Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету»

кандидат історичних наук, доцент

А. М. Feshchuk, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

teacher, department of English for Engineering № 2

К. О. Halatsyn, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

PhD, Associate Professor,
Associate Professor, department of English for Engineering № 2

О. L. Yaroshenko, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

teacher, department of English for Engineering № 2

А. Л. Харчилава, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

студентка

О. О. Царенко, Національний авіаційний університет

студентка 2 курсу

К. В. Чуйко, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

аспірантка кафедри історії України та всесвітньої історії

І. І. Шерешкова, Гуманітарний інститут Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

ад’юнкт кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)

О. К. Янишин, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри філології та перекладу

Ю. В. Данилишин, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

здобувач вищої освіти, ОПП «Англійська філологія та переклад»

А. О. Яременко, Запорізький національний університет

магістерка факультету журналістики

А.М. Гасем, Харківська державна академія дизайну і мистецтв

викладач кафедри дизайну тканин та одягу, аспірант

Р. І. Зеля, ПВНЗ «Буковинський університет»

студентка 1 курсу

Н. І. Курасова, Одеський національний морський університет

викладач кафедри довузівської підготовки

Н. В. Миргородська, Одеський національний морський університет

старший викладач кафедри довузівської підготовки

І. О. Філатенко, Київський медичний університет

кандидат філологічних наук,
завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

З. В. Юринець, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор економічних наук,
професор кафедри менеджменту

Ю. О. Цвілій, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри менеджменту

Н. В. Горло, Запорізький національний університет

доктор політичних наук, доцент,
професор кафедри політології

O. M. Mitina, Odesа Polytechnic National University

Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor
Head of the Department of English Philology and Translation Studies

P. V. Melnik, Odesа Polytechnic National University

Seniour Lecturer,
Department of English Philology and Translation Studies

Н. С. Нагорна, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат психологічних наук, доцент,
декан факультету соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації

M. V. Ryzhenko, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages

O. V. Anisenko, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Senior Teacher at the Department of Foreign Languages

О. С. Рижченко, Національний університет цивільного захисту України

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри мовної підготовки

О. В. Рубан, ВСП «Сумського фахового коледжу Сумського національного аграрного університету»

кандидат філософських наук,
викладач суспільних дисциплін

О. В. Рябінін, Національна музична академії України імені П. І. Чайковського

асистент-стажист оркестрового факультету кафедри скрипки

А. О. Трофименко, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат педагогічних наук, доцент

А. І. Федорова, Національний університет «Одеська політехніка»

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри філософії, історії та політології

Д. С. Цуканова, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

аспірант

Cover for МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ДІАЛОГУ: СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
Published
January 24, 2023