МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ДІАЛОГУ: СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Authors

І. М. Архіпова, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; О. І. Афанасьєв, Національний університет «Одеська політехніка»; І. Л. Василенко, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку; І. В. Бабій, Відокремлений структурний підрозділ «Уманський фаховий коледж технологій і бізнесу Уманського національного університету садівництва»; Н. М. Бовкун, Відокремлений структурний підрозділ «Уманський фаховий коледж технологій і бізнесу Уманського національного університету садівництва»; Ю. Й. Бабчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. А. Боговик, Український державний університет науки і технологій; Н. М. Василишина, Національний авіаційний університет; K. O. Vasina, Izmail State University of Humanities; С. М. Винар, Український католицький університет; Л. В. Власенко, Київський національний торгово-економічний університет; І. П. Тригуб, Київський національний торгово-економічний університет; Ю. В. Грицевич, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Н. Гутарук, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; М. Беніковський, Білінгвальна гімназія, м. Жиліна; І. Д. Давидченко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; О. В. Дзикович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; А. С. Бут, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Л. С. Дідур, Одеський національний медичний університет; D. V. Karachova, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»; О. Я. Ковальчук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; О. М. Мандзюк, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; О. Я. Ковальчук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; О. Ю. Тимків, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; О. І. Куцос, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; I. M. Lavryniuk, «Technical Applied College of Lutsk National Technical University»; L. Lahoda, Cherkasy State Business-College; E. Zadorozhnii, Cherkasy State Business-College; С. Л. Лебедєва, Київський національний університет технологій та дизайну; О. П. Матузкова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; І. Ю. Межуєва, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»; А. О. Мешкурова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; М. Д. Мигун, Київський національний університет будівництва і архітектури; H. M. Mykhailova, Izmail State University of Humanities; Є. О. Михайлова, Навчально-науковий центр гуманітарної освіти Українського державного університету залізничного транспорту; L. V. Potapenko, Cherkasy State Business College; О. А. Семенюк, Київський університет імені Бориса Грінченка; А. В. Сібрук, Національний авіаційний університет; А. В. Коваленко, Національний авіаційний університет; Г. Р. Сокол, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Н. М. Тимків, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; І. А. Сахневич, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Л. М. Ткач, Українська академія друкарства; N. D. Tkachenko; Yu. S. Tomyshynets, State University of Trade and Economics; O. M. Tsaryk, West Ukrainian National University; N. V. Rybina, West Ukrainian National University; С. О. Чеглатонєва, Національний університет «Одеська юридична академія»; Yu. Ye. Cherenok, State University of Trade and Economics; Ж. Б. Черська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; A. S. Shestakova, State University of Trade and Economics; С. В. Шийка, Національний університет водного господарства та природокористування; І. Г. Верховцева; K. M. Ihoshev, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; О. Г. Коваль, Чорноморський національний університет імені Петра Могили; Н. М. Кушлакова, Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; А. А. Мерешко, Національний університет «Одеська юридична академія»; Н. В. Михайлюк, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; О. В. Рябушкіна, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Н. О. Свинаренко, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця; Л. А. Бєлоус, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Ю. О. Білокобильський, Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України; М. Веремєєнко, Харківська державна академія дизайну і мистецтв; В. В. Верещака, Науковий ліцей «Політ» при Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А .С. Макаренка» Полтавської обласної ради; І. М. Бойко, Науковий ліцей «Політ» при Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради; O. I. Hotsur, Lviv Polytechnic National University; А. Грищук, Державний торгівельно-економічний університет; Ю. В. Гром, Національний університет «Одеська юридична академія»; І. М. Гуменюк, Відокремлений структурний підрозділ Кам’янець-Подільського фахового коледжу Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»; Д. М. Гуменюк, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»; О. П. Дейкун, Київський національний лінгвістичний університет; Yu. I. Demyanchuk, Lviv State University of Life Safety; Ю. В. Діма, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; М. В. Ілляхова, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Л. О. Калужська, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; О. О. Каретна, Національний університет «Одеська юридична академія»; М. А. Яценко, Національний університет «Одеська юридична академія»; М. М. Карпіцький, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля; О. О. Карпова, Одеський національний економічний університет; О. Я. Ковальчук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; С. О. Тимків, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; В. В. Кушнарьов, Київський національний університет культури і мистецтв; Т. М. Левченко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; С. М. Мельник, Національний університет «Одеська політехніка»; Ю. А. Перегуда, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Д. В. Петрік, Державний торговельно-економічний університет; Д. А. Петрова, Харківський національний університет імені С. Кузнеця; Д. М. Потайчук, Національний університет «Одеська юридична академія»; Л. П. Саракун, Національний університет харчових технологій; М. М. Сарапій, Запорізький національний університет; І. О. Сімкова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; С. Г. Старікова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Ю. Р. Міхнєва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; І. Б. Скакальська, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка; В. В. Касьянчук, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка; T. V. Soroka, Izmail State University of Humanities, Ukraine; О. В. Ткач, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Г. П. Хуторна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; В. Г. Ціватий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Н. В. Шотурма, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; І. Д. Бєлінська, Західноукраїнський національний університет; Г. М. Бек, ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій» Західноукраїнського національного університету; Л. В. Даниленко, Запорізький державний медичний університет; Н. М. Карікова, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; С. П. Пилипенко, ПВНЗ «Київський медичний університет»; Т. Л. Подкупко, Одеський національний медичний університет; C. В. Подпльота, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; O. V. Pozdniakov, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University; O. V. Solovyova, Zaporizhia State Medical University; О. В. Шкурко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; О. Б. Бігич, Київський національний лінгвістичний університет; Л. А. Білоконенко, Криворізький державний педагогічний університет; В. В. Гоян, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; О. Я. Гоян, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; С. П. Дерев’янко, Національний університет «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка»; Л. Ш. Динікова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; T. Ishchenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs; I. Nikitina, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs; І. В. Карпюк, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; І. П. Гальчич, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Т. В. Ковальова, Сумський державний університет; R. Ya. Myhovych, Institute for the Training of Specialists for National Police,Lviv State University of Internal Affairs; R. A. Zapotichna, Lviv State University of Internal Affairs; R. Ya. Myhovych, Lviv State University of Internal Affairs; R. A. Zapotichna, Lviv State University of Internal Affairs; А. І. Погоріла, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Н. М. Світлик, Ужгородський національний університет; І. І. Севрук, Національна академія Національної гвардії України; Ю. В. Соколовська, Національна академія Національної гвардії України; Н. Ю. Чупрінова, Національна академія Національної гвардії України; А. А. Ткач, Київський національний університет культури і мистецтва

Synopsis

Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада 2022 р., м. Одеса. Ч. 3. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. – 364 с.

Chapters

Author Biographies

І. М. Архіпова, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат філологічних наук, доцент

О. І. Афанасьєв, Національний університет «Одеська політехніка»

доктор філософських наук, професор,
професор кафедри філософії, історії та політології

І. Л. Василенко, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри журналістики, політології та соціальних комунікацій,
член національної спілки журналістів України

І. В. Бабій, Відокремлений структурний підрозділ «Уманський фаховий коледж технологій і бізнесу Уманського національного університету садівництва»

вища кваліфікаційна категорія,
викладач-методист

Н. М. Бовкун, Відокремлений структурний підрозділ «Уманський фаховий коледж технологій і бізнесу Уманського національного університету садівництва»

вища кваліфікаційна категорія,
викладач-методист

Ю. Й. Бабчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів

О. А. Боговик, Український державний університет науки і технологій

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри філології та перекладу

Н. М. Василишина, Національний авіаційний університет

доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри іноземних мов та перекладу

K. O. Vasina, Izmail State University of Humanities

fifth-year student at the Faculty of Foreign Languages

С. М. Винар, Український католицький університет

старший викладач

Л. В. Власенко, Київський національний торгово-економічний університет

старший викладач кафедри іноземної філології та перекладу

І. П. Тригуб, Київський національний торгово-економічний університет

старший викладач кафедри іноземної філології та перекладу

Ю. В. Грицевич, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат філологічних наук, старший викладач
кафедри історії та культури української мови

Н. Гутарук, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

старший викладач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук

М. Беніковський, Білінгвальна гімназія, м. Жиліна

доктор філософії, завідувач відділу суспільних наук

І. Д. Давидченко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри української лінгвістики,
літератури та методики навчання

О. В. Дзикович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

А. С. Бут, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студентка 3 курсу факультету лінгвістки

Л. С. Дідур, Одеський національний медичний університет

викладач кафедри суспільних наук

D. V. Karachova, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

Candidate of Science in Philology, Associate Professor at the Department
of Business Foreign Language and Translation

О. Я. Ковальчук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри філології та перекладу

О. М. Мандзюк, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

студентка

О. Я. Ковальчук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри філології та перекладу

О. Ю. Тимків, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

студентка

О. І. Куцос, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат філософських наук,
докторант кафедри слов’янських мов

I. M. Lavryniuk, «Technical Applied College of Lutsk National Technical University»

Teacher of foreign language

L. Lahoda, Cherkasy State Business-College

Undergraduate student

E. Zadorozhnii, Cherkasy State Business-College

Undergraduate student

С. Л. Лебедєва, Київський національний університет технологій та дизайну

старший викладач кафедри філології та перекладу

О. П. Матузкова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри теорії та практики перекладу

І. Ю. Межуєва, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри перекладу

А. О. Мешкурова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

аспірант

М. Д. Мигун, Київський національний університет будівництва і архітектури

аспірант кафедри політичних наук і права

H. M. Mykhailova, Izmail State University of Humanities

fifth-year student at the Faculty of Foreign Languages

Є. О. Михайлова, Навчально-науковий центр гуманітарної освіти Українського державного університету залізничного транспорту

студентка 4 курсу

L. V. Potapenko, Cherkasy State Business College

PhD in Philology, Associate Professor,
Teacher of Foreign Languages Cycle Commission

О. А. Семенюк, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри міжнародної журналістики

А. В. Сібрук, Національний авіаційний університет

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри української мови та культури

А. В. Коваленко, Національний авіаційний університет

студент 4 курсу

Г. Р. Сокол, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри філології та перекладу

Н. М. Тимків, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри англійської мови

І. А. Сахневич, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри англійської мови

Л. М. Ткач, Українська академія друкарства

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи

N. D. Tkachenko

Candidate of Philological Sciences

Yu. S. Tomyshynets, State University of Trade and Economics

Higher Education Applicant, 1st year student

O. M. Tsaryk, West Ukrainian National University

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

N. V. Rybina, West Ukrainian National University

Candidate of Philological Sciences, Associate professor

С. О. Чеглатонєва, Національний університет «Одеська юридична академія»

студентка 3-го курсу філології

Yu. Ye. Cherenok, State University of Trade and Economics

Student

Ж. Б. Черська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

A. S. Shestakova, State University of Trade and Economics

Higher Education Applicant, 3rd year student

С. В. Шийка, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри журналістики та українознавства

І. Г. Верховцева

доктор історичних наук, доцент

K. M. Ihoshev, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Lecturer at the Department of Germanic-Romance Philology and Translation

О. Г. Коваль, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

студент групи 534м спеціальності «Історії та археологія» факультету політичних наук

Н. М. Кушлакова, Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

доктор історичних наук, доцент,
професор кафедри соціально-гуманітарної підготовки та права

А. А. Мерешко, Національний університет «Одеська юридична академія»

студентка 3-го курсу філології

Н. В. Михайлюк, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

старший викладач кафедри іноземних мов
та міжкультурної комунікації

О. В. Рябушкіна, Національний університет біоресурсів і природокористування України

студентка 3-го курсу спеціальності «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії»

Н. О. Свинаренко, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

кандидат історичних наук,
доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

Л. А. Бєлоус, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

студентка 2 курсу магістерського рівня,
факультет суспільних наук і міжнародних відносин

Ю. О. Білокобильський, Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

аспірант

М. Веремєєнко, Харківська державна академія дизайну і мистецтв

студентка ІІ курсу

В. В. Верещака, Науковий ліцей «Політ» при Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А .С. Макаренка» Полтавської обласної ради

викладач-методист, викладач іноземних мов

І. М. Бойко, Науковий ліцей «Політ» при Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради

викладач-методист, викладач англійської мови

O. I. Hotsur, Lviv Polytechnic National University

PhD (Social Communication),
Associate Professor,
Department of Journalism and Mass Communication Media

А. Грищук, Державний торгівельно-економічний університет

здобувач вищої освіти 1 курсу

Ю. В. Гром, Національний університет «Одеська юридична академія»

студентка 3-го курсу філології

І. М. Гуменюк, Відокремлений структурний підрозділ Кам’янець-Подільського фахового коледжу Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

магістр, викладач

Д. М. Гуменюк, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

студент

О. П. Дейкун, Київський національний лінгвістичний університет

аспірант

Yu. I. Demyanchuk, Lviv State University of Life Safety

PhD, Lecturer of English language,
Department of Foreign Languages and Translation Studies

Ю. В. Діма, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

студентка 1-го курсу спеціальність 256 «Національна безпека»
факультету морського права

М. В. Ілляхова, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри філософії і освіти дорослих

Л. О. Калужська, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології

О. О. Каретна, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат політичних наук, доцент,
доцент кафедри соціології

М. А. Яценко, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат соціологічних наук, доцент,
доцент кафедри соціології

М. М. Карпіцький, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля

доктор філософських наук, доцент,
доцент аграрного факультету

О. О. Карпова, Одеський національний економічний університет

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри іноземних мов

О. Я. Ковальчук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу

С. О. Тимків, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

студентка ІV курсу спеціальності «Філологія»

В. В. Кушнарьов, Київський національний університет культури і мистецтв

доцент кафедри інформаційних технологій,
факультет PR, журналістики та кібербезпеки

Т. М. Левченко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

доктор філологічних наук,
доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання

С. М. Мельник, Національний університет «Одеська політехніка»

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій

Ю. А. Перегуда, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат географічних наук, доцент кафедри глобальної економіки

Д. В. Петрік, Державний торговельно-економічний університет

здобувач вищої освіти 3 курсу

Д. А. Петрова, Харківський національний університет імені С. Кузнеця

студентка 2 курсу магістратури

Д. М. Потайчук, Національний університет «Одеська юридична академія»

студентка 3-го курсу філології

Л. П. Саракун, Національний університет харчових технологій

кандидат філософських наук, доцент

М. М. Сарапій, Запорізький національний університет

аспірант 1 курсу факультету журналістики

І. О. Сімкова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3

С. Г. Старікова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3

Ю. Р. Міхнєва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3

І. Б. Скакальська, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та методики навчання

В. В. Касьянчук, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка

магістр

T. V. Soroka, Izmail State University of Humanities, Ukraine

PhD (Philology), Associate Professor of the Department of English Philology and World Literature

О. В. Ткач, Національний університет біоресурсів і природокористування України

студентка

Г. П. Хуторна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

аспірантка кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців

В. Г. Ціватий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України,
член правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин

Н. В. Шотурма, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат політичних наук, доцент кафедри журналістики

І. Д. Бєлінська, Західноукраїнський національний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій

Г. М. Бек, ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій» Західноукраїнського національного університету

викладач

Л. В. Даниленко, Запорізький державний медичний університет

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовної підготовки

Н. М. Карікова, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

доктор філософії (філологія), доцент, доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

С. П. Пилипенко, ПВНЗ «Київський медичний університет»

кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Т. Л. Подкупко, Одеський національний медичний університет

кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук

C. В. Подпльота, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

доктор філософії в галузі педагогіки, старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов

O. V. Pozdniakov, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages and Country Studies, Faculty of Tourism

O. V. Solovyova, Zaporizhia State Medical University

PhD, Associate Professor, Associate Professor in Foreign Citizens Training Center

О. В. Шкурко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців

О. Б. Бігич, Київський національний лінгвістичний університет

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики викладання іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій

Л. А. Білоконенко, Криворізький державний педагогічний університет

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови

В. В. Гоян, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри кіно– і телемистецтва

О. Я. Гоян, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри телебачення і радіомовлення

С. П. Дерев’янко, Національний університет «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка»

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології

Л. Ш. Динікова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат культурології, доцент

T. Ishchenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

Senior teacher, International relations, social and humanities chair

I. Nikitina, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

Senior teacher, International relations, social and humanities chair

І. В. Карпюк, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

здобувачка другої вищої освіти cоціально-правового факультету

І. П. Гальчич, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

викладач кафедри соціальної політики

Т. В. Ковальова, Сумський державний університет

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри журналістики та філології

R. Ya. Myhovych, Institute for the Training of Specialists for National Police,Lviv State University of Internal Affairs

third-year cadet

R. A. Zapotichna, Lviv State University of Internal Affairs

PhD in Economics, Assistant Professor at the Department of Foreign Languages and Culture of Professional Communication

R. Ya. Myhovych, Lviv State University of Internal Affairs

third-year cadet,
Institute for the Training of Specialists for National Police

R. A. Zapotichna, Lviv State University of Internal Affairs

PhD in Economics,
Assistant Professor at the Department of Foreign Languages and Culture
of Professional Communication

А. І. Погоріла, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри практики англійської мови і методики її навчання

Н. М. Світлик, Ужгородський національний університет

кандидат історичних наук,
доцент кафедри Античності,
Середньовіччя та історії України домодерної доби

І. І. Севрук, Національна академія Національної гвардії України

кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Ю. В. Соколовська, Національна академія Національної гвардії України

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Н. Ю. Чупрінова, Національна академія Національної гвардії України

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

А. А. Ткач, Київський національний університет культури і мистецтва

викладач кафедри музичного мистецтва

Cover for МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ДІАЛОГУ: СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
Published
January 25, 2023