МЕХАНІЗМИ ТА СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Authors

В.П. Приходько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Р.Л. Балакін, ДННУ «Академія фінансового управління»; О.О. Бененсон, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Г.Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів; В.Г. Ісаченко, Університет митної справи та фінансів; К.С. Яцкова, Університет митної справи та фінансів; Л.Л. Дан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Д.М. Денисенко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Я.П. Дроздовський, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; О.М. Дюрчак , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; С.М. Рошко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; В.В. Машкара-Чокнадій, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; І.В. Куліковська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; М.В. Музиченко, Державного біотехнологічного університету; О.В. Ткач, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; О.В. Травіна, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Р.М. Хайнас, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; О.А. Харун, Хмельницький національний університет; Л.А. Грицина, Хмельницький національний університет; С.І. Чепара, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Ю.М. Шпонтак, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Liudmyla Batchenko, Kyiv National University of Culture and Arts; Liliia Honchar, Kyiv National University of Culture and Arts; Valeriia Kovalenko, Kyiv National University of Culture and Arts; University of Economics and Law "KROK"; Т.Ю. Білоусько , Державний біотехнологічний університет; Я.О. Гребенюк , Державний біотехнологічний університет; О.М. Фащевська , ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; А.В. Черкащенко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; К.В. Гринько, ДНВЗ «Ужгородський національний університет»; А.М. Домище-Медяник, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету; Т.В. Гринько, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Т.З. Гвініашвілі , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Д.В. Рублівський , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Г.В. Михайлів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; В.В. Науменко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; С.С. Глинянський , Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; О.М. Гребешкова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Г.С. Поповиченко, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; І.Г. Романовський, Український державний університет науки і технологій; Н.М. Колесник, Український державний університет науки і технологій; В.В. Пугінська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; І.О. Дьогтєва, Український науковий центр розвитку інформаційних технологій; О.Б. Піріашвілі, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; Є.І. Найда , Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; О.П. Павліщук , Національний університет біоресурсів і природокористування України; İbrahimov Nusret Kamal oglu, Institute of Economics of Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan; О.О. Коковіхіна, Український державний університет залізничного транспорту; Ю.Б. Хмельницька, Український державний університет залізничного транспорту; А.В. Приходько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Synopsis

Механізми та стратегії антикризового регулювання економіки в контексті міжнародного співробітництва: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 9-10 грудня 2022 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, В. В. Химинець та ін. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. – 140 с.

Chapters

 • СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
 • ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА УМОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
  В.П. Приходько
 • КРИТЕРІІЇ ОЦІНКИ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ІНСТРУМЕНТУ ДОПОМОГИ ПЕРЕД ВСТУПОМ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  Р.Л. Балакін
 • ІНВЕРСІЯ КРИВОЇ РІЗНИЦІ ДОХІДНОСТЕЙ ЯК ІНДИКАТОР МОЖЛИВОЇ КОРЕКЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКІВ
  О.О. Бененсон
 • ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НІМЕЧЧИНИ
  Г.Є. Богородицька, В.Г. Ісаченко
 • АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК США, НІМЕЧЧИНИ ТА ЯПОНІЇ
  Г.Є. Богородицька, К.С. Яцкова
 • РОЛЬ БРЕНДИНГУ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
  Л.Л. Дан
 • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РЕКЛАМИ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ (НА ПРИКЛАДІ ТНК BOSCH)
  Д.М. Денисенко, Я.П. Дроздовський
 • ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄС
  О.М. Дюрчак , С.М. Рошко
 • КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН ЯК ПОКАЗНИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
  В.В. Машкара-Чокнадій, І.В. Куліковська
 • СКРАПЛЕНИЙ ПРИРОДНИЙ ГАЗ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ
  М.В. Музиченко
 • УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ – ДОСВІД ТА ПРАКТИКА В РОЗВИНУТИХ ЕКОНОМІКАХ СВІТУ
  О.В. Ткач
 • МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ГЛОБАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ
  О.В. Травіна
 • НАЦІОНАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ: ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СТРУКТУРІ СВІТОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ
  Р.М. Хайнас
 • СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ
  О.А. Харун, Л.А. Грицина
 • РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ У ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ
  С.І. Чепара
 • АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА: ЧИ Є АЛЬТЕРНАТИВА?
  Ю.М. Шпонтак
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 • FEATURES OF IMPLEMENTATION OF ECONOMIC INITIATIVES IN THE CRISIS MANAGEMENT SYSTEM
  Liudmyla Batchenko, Liliia Honchar, Valeriia Kovalenko
 • ПЕРСПЕКТИВИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
  Т.Ю. Білоусько , Я.О. Гребенюк
 • ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
  О.М. Фащевська
 • ГРАНТИ ТА ДОПОМОГА АГРАРНОМУ СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
  А.В. Черкащенко
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
 • ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТНК В УМОВАХ ВІЙНИ
  К.В. Гринько, А.М. Домище-Медяник
 • ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Т.В. Гринько, Т.З. Гвініашвілі , Д.В. Рублівський
 • СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
  Г.В. Михайлів
 • ВПЛИВ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИХ ЗАГРОЗ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА (ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ)
  В.В. Науменко, С.С. Глинянський , О.М. Гребешкова
 • ОЦІНЮВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Г.С. Поповиченко
 • АЛГОРИТМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ У ВИБОРІ ПОСТАЧАЛЬНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
  І.Г. Романовський, Н.М. Колесник
 • РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 • АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  В.В. Пугінська
 • ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • АНАЛІЗ ЧИСТОГО ФІНАНСОВОГО ВНЕСКУ ЄС УКРАЇНСЬКИХ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ «ГОРИЗОНТ 2020»
  І.О. Дьогтєва
 • ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ
  О.Б. Піріашвілі
 • ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 • ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОГРАМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
  Є.І. Найда
 • ПЛАНУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ЛІСОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ
  О.П. Павліщук
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 • THE ROLE OF THE TAX SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY
  İbrahimov Nusret Kamal oglu
 • ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ
  О.О. Коковіхіна, Ю.Б. Хмельницька
 • ГУМАНІТАРНІ НАУКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ
 • ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
  А.В. Приходько

Author Biographies

В.П. Приходько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин

Р.Л. Балакін, ДННУ «Академія фінансового управління»

кандидат економічних наук, доцент, в.о. завідувача відділу державних фінансів

О.О. Бененсон, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

аспірант Ph.D.

Г.Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та регіональних студій

В.Г. Ісаченко, Університет митної справи та фінансів

бакалавр

К.С. Яцкова, Університет митної справи та фінансів

студентка

Л.Л. Дан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

студентка факультету міжнародних економічних відносин

Д.М. Денисенко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Я.П. Дроздовський, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

О.М. Дюрчак , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

С.М. Рошко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

В.В. Машкара-Чокнадій, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин

І.В. Куліковська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

студентка факультету міжнародних економічних відносин

М.В. Музиченко, Державного біотехнологічного університету

кандидат економічних наук, доцент кафедри глобальної економіки

О.В. Ткач, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор економічних наук, професор

О.В. Травіна, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня кафедри міжнародних економічних відносин

Р.М. Хайнас, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня кафедри міжнародних економічних відносин

О.А. Харун, Хмельницький національний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Л.А. Грицина, Хмельницький національний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

С.І. Чепара, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

студент факультету міжнародних економічних відносин

Ю.М. Шпонтак, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня кафедри міжнародних економічних відносин

Liudmyla Batchenko, Kyiv National University of Culture and Arts

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Hotel, Restaurant and Tourism Business, Honored Worker of Education of Ukraine

Liliia Honchar, Kyiv National University of Culture and Arts

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Hotel, Restaurant and Tourism Business

Valeriia Kovalenko, Kyiv National University of Culture and Arts; University of Economics and Law "KROK"

Assistant of the Department of Hotel, Restaurant and Tourism Business, Candidate for the degree of Doctor of Philosophy

Т.Ю. Білоусько , Державний біотехнологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та бізнесу

Я.О. Гребенюк , Державний біотехнологічний університет

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

О.М. Фащевська , ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

А.В. Черкащенко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірантка кафедри моделювання економіки і бізнесу

К.В. Гринько, ДНВЗ «Ужгородський національний університет»

бакалавр

А.М. Домище-Медяник, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Т.В. Гринько, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки

Т.З. Гвініашвілі , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами

Г.В. Михайлів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і маркетингу

В.В. Науменко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

студент

С.С. Глинянський , Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

студент

О.М. Гребешкова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Г.С. Поповиченко, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

кандидат економічних наук, доцент

І.Г. Романовський, Український державний університет науки і технологій

доцент кафедри економіки і підприємництва

Н.М. Колесник, Український державний університет науки і технологій

магістрант

В.В. Пугінська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірант

І.О. Дьогтєва, Український науковий центр розвитку інформаційних технологій

старший науковий співробітник відділу наукових досліджень і цифровізації

О.Б. Піріашвілі, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, Ph.D. in Economics, старший науковий співробітник відділу розвитку інфраструктури

Є.І. Найда , Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

асистент кафедри екологічного моніторингу, геоінформаційних та аерокосмічних технологій

О.П. Павліщук , Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат економічних наук, доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту

İbrahimov Nusret Kamal oglu, Institute of Economics of Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

Doctoral student

Ю.Б. Хмельницька, Український державний університет залізничного транспорту

студентка

А.В. Приходько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня кафедри політології та державного управління

Cover for МЕХАНІЗМИ ТА СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Published
December 19, 2022
Categories