ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Authors

О. В. Дробот, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; О. М. Лозова, Київський університет імені Бориса Грінчненка; Є. В. Пузирьов, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; І. М. Біла, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. Мацюк, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; Н. С. Васильківська, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; А. С. Матрунчик, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Д. Ю. Томіленко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Л. В. Гаваза, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Г. В. Калмиков, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; С. С. Доброскок, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; Г. В. Калмиков, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; Л. О. Калмикова, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; Н. В. Харченко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; І. В. Мисан, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; В. В. Кириченко, Житомирський державний університет імені Івана Франка; О. В. Костюченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. Г. Азаренков, Донецький державний університет внутрішніх справ; А. В. Бахвалова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. В. Дробот, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; І. Е. Бекіров, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; О. В. Дробот, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; О. Б. Микитенко, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; Д. К. Ельканов, Броварський ліцей № 8; В. М. Князєв, Академія праці, соціальних відносин і туризму; Ю. М. Красілова, Університет Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва); А. С. Проскурня, Університет Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва); А. М. Османова, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; Ю. С. Герасименко, Центр інклюзивних технологій навчання ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; Т. В. Сова, Київський університет імені Бориса Грінченка; Л. В. Шинкарьова, Київський університет імені Бориса Грінченка; О. О. Власенко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; І. М. Біла, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. Я. Логвись, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; О. Л. Слободянюк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; А. М. Льовочкіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; А. В. Пирх, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. А. Семиченко, Національний авіаційний університет; М. В. Тернова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; N. F. Shevchenko, Zaporizhzhia National University; О. F. Alexandrova, Zaporizhzhia National University; V. M. Alexandrov, Zaporizhzhia National University; М. В. Шепельова, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; A. A. Meyer, Western Sydney University; С. В. Дідковський, Товариство незалежних експертів; І. В. Маслянікова, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; К. Л. Мілютіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; С. В. Mітіна, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; С. Т. Репетій, Київський університет імені Бориса Грінченка; К. Ю. Хорошун, Київський університет імені Бориса Грінченка

Synopsis

Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 9 грудня 2022 р., м. Київ. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. 152 с.

Chapters

Author Biographies

О. В. Дробот, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

О. М. Лозова, Київський університет імені Бориса Грінчненка

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології

Є. В. Пузирьов, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

І. М. Біла, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор психологічних наук, професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

О. Мацюк, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

здобувачка ОС «Магістр»

Н. С. Васильківська, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

магістрант кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації

А. С. Матрунчик, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

Д. Ю. Томіленко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студент кафедри історії та філософії

Л. В. Гаваза, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірантка кафедри психології та педагогіки

Г. В. Калмиков, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

доктор психологічних наук, професор кафедри психології

С. С. Доброскок, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

здобувач кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

Г. В. Калмиков, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

доктор психологічних наук, професор кафедри психології

Л. О. Калмикова, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

Н. В. Харченко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

І. В. Мисан, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

В. В. Кириченко, Житомирський державний університет імені Івана Франка

доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної та практичної психології

О. В. Костюченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

О. Г. Азаренков, Донецький державний університет внутрішніх справ

завідувач відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення

А. В. Бахвалова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

асистентка кафедри загальної психології, факультету психології

О. В. Дробот, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

І. Е. Бекіров, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

магістрант кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

О. В. Дробот, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

О. Б. Микитенко, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

магістрантка кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

Д. К. Ельканов, Броварський ліцей № 8

аспірант кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка, практичний психолог

В. М. Князєв, Академія праці, соціальних відносин і туризму

аспірант

Ю. М. Красілова, Університет Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва)

кандидат психологічних наук, дослідник факультету гуманітарних та соціальних наук

А. С. Проскурня, Університет Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва)

кандидат психологічних наук, дослідник факультету гуманітарних та соціальних наук

А. М. Османова, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

кандидат психологічних наук, завідувачка кафедри психології

Ю. С. Герасименко, Центр інклюзивних технологій навчання ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

практичний психолог

Т. В. Сова, Київський університет імені Бориса Грінченка

студентка 6 курсу групи ППм 1-21-1.4д факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

Л. В. Шинкарьова, Київський університет імені Бориса Грінченка

аспірантка

О. О. Власенко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат економічних наук, доцент, докторант

І. М. Біла, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор психологічних наук, професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

О. Я. Логвись, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

аспірантка кафедри психології розвитку та консультування

О. Л. Слободянюк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

асистентка кафедри психології розвитку та консультування

А. М. Льовочкіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи факультету психології

А. В. Пирх, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

магістрант факультету психології

В. А. Семиченко, Національний авіаційний університет

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти

М. В. Тернова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

магістрант групи ПС21м

N. F. Shevchenko, Zaporizhzhia National University

Doctor of Psychological Sciences, Professor, Professor at the Department of Psychology

О. F. Alexandrova, Zaporizhzhia National University

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Professionally oriented Foreign Languages

V. M. Alexandrov, Zaporizhzhia National University

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Teaching the Second Foreign Language

М. В. Шепельова, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

A. A. Meyer, Western Sydney University

Registered Music Therapist, Master in Creative Music Therapy

С. В. Дідковський, Товариство незалежних експертів

методолог

І. В. Маслянікова, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки інституту соціальних технологій

К. Л. Мілютіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку

С. В. Mітіна, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

С. Т. Репетій, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

К. Ю. Хорошун, Київський університет імені Бориса Грінченка

аспірант кафедри психології особистості та соціальних практик

Cover for ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Published
January 30, 2023