VІ КОНГРЕС СХОДОЗНАВЦІВ

Authors

В. О. Абашнік, Харківський національний медичний університет; Л. М. Захаревич, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. О. Кихтенко, Київський національний лінгвістичний університет; О. Р. Купчик, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. М. Мельник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; І. В. Пупурс, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України; Д. О. Скавронська, Київський національний лінгвістичний університет; О. С. Стоєцький, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; М. В. Тортіка, Харківська державна академія культури; С. А. Фалько, Національна академія Національної гвардії України; A. O. Chalyi, State Institution “Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine”; Л. М. Ямпольська, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; А. О. Букрієнко, Київський університет імені Бориса Грінченка; А. В. Гончаренко, Сумський державний університет; Г. Л. Демочко, Харківський національний медичний університет; В. О. Семиволос, Харківський національний медичний університет; Г. Л. Демочко, Харківський національний медичний університет; А. Ю. Уманець; О. О. Коцюба, Київський університет імені Бориса Грінченка; І. В. Семеніст, Київський університет імені Бориса Грінченка; Д. П. Москальов, Київський університет імені Бориса Грінченка; І. С. Погорєлова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Л. К. Суворова, Державний університет «Житомирська політехніка»; Г. Г. Фесенко, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; О. Б. Бубенок, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; В. В. Левченко, Одеський національний морський університет; В. М. Мельник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; К. Ю. Рахно, Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України; А. М. Русначенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Н. М. Гірна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Т. Р. Сеітяг’яєва, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Н. М. Сидоренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. О. Смольницька, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського; О. Б. Федчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; І. М. Борбенчук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; З. М. Корнєва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; А. S. Dankanich, Oles Honchar Dnipro National University; М. М. Карпіцький, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; Я. І. Щербаков, Київський національний лінгвістичний університет; А. І. Артеменко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Н. Ю. Волик, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; І. С. Дружкова, Одеський державний університет внутрішніх справ; О. О. Карпова, Одеський національний економічний університет; Т. К. Комарницька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. І. Куцос, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Ю. І. Майстренко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; О. М. Меміш, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; О. М. Олійник, ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»; С. С. Савчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Т. В. Білошапка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. Г. Ціватий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; O. Yu. Chukhnii, West Ukrainian National University; R. Ye. Zvarych, West Ukrainian National University; R. S. Lutsiv, West Ukrainian National University; А. М. М. Алмугхід; О. І. Панченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; В. Ф. Антонова, Український державний університет залізничного транспорту; С. І. Нешко, Український державний університет залізничного транспорту; Ю. А. Ващенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; В.С. Доній, Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»; Н. В. Коломієць, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; М. А. Маковська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. В. Косович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Р. П. Чорній, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Т. Ф. Маленька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. В. Петрук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Л. П. Петрова Озель, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Л. І. Починок, Кам՚янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; О. С. Семенець, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Д. Р. Пилипенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. С. Семенець, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. А. Хоменко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Д. О. Чистяк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. С. Воробйов, Київський університет імені Бориса Грінченка; І. С. Гопка, Київський університет імені Бориса Грінченка; І. В. Ситник, Київський університет імені Бориса Грінченка; І. М. Ковальчук, Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти; І. М. Ковальчук, Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти; Ю. Р. Колега, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. Я. Ланевич, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. О. Максимець, Київський університет імені Бориса Грінченка; Н. Л. Малиновська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; П. О. Полюхович, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; І. В. Семеніст, Київський університет імені Бориса Грінченка; В. Ю. Федюк, Київський університет імені Бориса Грінченка; Ю. С. Філь, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; А. Р. Арнаутова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. Д. Ренська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Д. О. Теряєв, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Synopsis

VІ Конгрес сходознавців : збірник матеріалів, м. Київ, 3 грудня 2022 року. – Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського ; Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. – 268 с.

Chapters

Author Biographies

В. О. Абашнік, Харківський національний медичний університет

доктор філософських, професор,
професор кафедри філософії

Л. М. Захаревич, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студент кафедри східної філології Навчально-наукового інституту філології та журналістики

В. О. Кихтенко, Київський національний лінгвістичний університет

студент бакалавріату

О. Р. Купчик, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

В. М. Мельник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат політичних наук,
головний редактор наукового журналу «Аннали юридичної історії»,
член Американського товариства юридичної історії,
асистент кафедри політології філософського факультету

І. В. Пупурс, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України

докторка філологічних наук,
старший науковий співробітник відділу компаративістики

Д. О. Скавронська, Київський національний лінгвістичний університет

студент бакалавріату

О. С. Стоєцький, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студент першого курсу магістратури
Навчально-наукового інституту філології та журналістики

М. В. Тортіка, Харківська державна академія культури

доктор історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії, музеєзнавства та пам’яткознавства

С. А. Фалько, Національна академія Національної гвардії України

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

A. O. Chalyi, State Institution “Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine”

Postgraduate Student

Л. М. Ямпольська, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри всесвітньої історії

А. О. Букрієнко, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат філологічних наук,
завідувач кафедри японської мови і перекладу
факультету східних мов

А. В. Гончаренко, Сумський державний університет

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії

Г. Л. Демочко, Харківський національний медичний університет

кандидат історичних наук,
доцент катедри суспільних наук

В. О. Семиволос, Харківський національний медичний університет

студентка ІІ медичного факультету

Г. Л. Демочко, Харківський національний медичний університет

кандидат історичних наук,
доцент катедри суспільних наук

О. О. Коцюба, Київський університет імені Бориса Грінченка

студентка V курсу факультету східних мов

І. В. Семеніст, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор філологічних наук, кандидат історичних наук,
декан факультету східних мов

Д. П. Москальов, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат філологічних наук,
завідувач кафедри східної культури та літератури
факультету східних мов

І. С. Погорєлова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри політичних технологій

Л. К. Суворова, Державний університет «Житомирська політехніка»

кандидат філологічних наук,
старший викладач кафедри педагогічних технологій та мовної підготовки

Г. Г. Фесенко, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

доктор філософських наук, професор,
професор кафедри історії і культурології

О. Б. Бубенок, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

доктор історичних наук, професор,
головний науковий співробітник відділу Євразійського степу

В. В. Левченко, Одеський національний морський університет

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін

В. М. Мельник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат політичних наук,
головний редактор наукового журналу «Аннали юридичної історії»,
член Американського товариства юридичної історії,
асистент кафедри політології філософського факультету

К. Ю. Рахно, Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України

доктор історичних наук, старший дослідник,
старший науковий співробітник відділу культурної антропології

А. М. Русначенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор історичних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та історії

Н. М. Гірна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри українознавства

Т. Р. Сеітяг’яєва, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат філологічних наук,
старший викладач кафедри зарубіжної філології
Навчально-наукового інституту філології та журналістики

Н. М. Сидоренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри історії журналістики
Навчально-наукового інституту журналістики

О. О. Смольницька, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського

кандидат філософських наук,
член ICOM,
провідний науковий співробітник

О. Б. Федчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

І. М. Борбенчук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови

З. М. Корнєва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови

А. S. Dankanich, Oles Honchar Dnipro National University

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Philosophy

М. М. Карпіцький, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

доктор філософських наук, доцент,
доцент аграрного факультету

Я. І. Щербаков, Київський національний лінгвістичний університет

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри китайської філології

А. І. Артеменко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

старший викладач кафедри іноземних мов факультету маркетингу

Н. Ю. Волик, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

магістрантка факультету іноземної філології

І. С. Дружкова, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри соціально-економічних наук

О. О. Карпова, Одеський національний економічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов

Т. К. Комарницька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

О. І. Куцос, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат філософських наук,
докторант кафедри слов’янських мов

Ю. І. Майстренко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат політичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин

О. М. Меміш, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат історичних наук,
старший викладач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки

О. М. Олійник, ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник відділу історії країн Азії та Африки

С. С. Савчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студент

Т. В. Білошапка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студент

В. Г. Ціватий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент,
Заслужений працівник освіти України;
член правління
Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин

O. Yu. Chukhnii, West Ukrainian National University

Postgraduate Student at the Department of International Economic Relations

R. Ye. Zvarych, West Ukrainian National University

Doctor of Economics, Professor,
Head of Department of International Economic Relations

R. S. Lutsiv, West Ukrainian National University

Lecturer at the Department of International Economic Relations

А. М. М. Алмугхід

кандидат філологічних наук,
незалежний дослідник

О. І. Панченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців

В. Ф. Антонова, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри іноземних мов

С. І. Нешко, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат філологічних наук,
завідувачка кафедри іноземних мов

Ю. А. Ващенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології

В.С. Доній, Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри івент-менеджменту та соціальних комунікацій

Н. В. Коломієць, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент
Навчально-наукового інституту філології

М. А. Маковська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, асистент
Навчально-наукового інституту філології

О. В. Косович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри романо-германської філології

Р. П. Чорній, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри романо-германської філології

Т. Ф. Маленька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу

В. В. Петрук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка IV курсу перської філології

Л. П. Петрова Озель, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри українознавства і лінгводидактики

Л. І. Починок, Кам՚янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри історії української літератури та компаративістики

О. С. Семенець, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат філологічних наук,
завідувач кафедри зарубіжної філології

Д. Р. Пилипенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка ІІ курсу магістратури спеціальності 035 – Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова – німецька

О. С. Семенець, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат філологічних наук,
завідувач кафедри зарубіжної філології

О. А. Хоменко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

старший викладач кафедри зарубіжної філології

Д. О. Чистяк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор філологічних наук, доцент,
професор кафедри романської філології

О. С. Воробйов, Київський університет імені Бориса Грінченка

викладач кафедри східної культури та літератури

І. С. Гопка, Київський університет імені Бориса Грінченка

студентка V курсу факультету східних мов

І. В. Ситник, Київський університет імені Бориса Грінченка

викладач китайської мови
факультету східних мов

І. М. Ковальчук, Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти

кандидат філологічних наук,
начальник наукового підрозділу – відділу наукового забезпечення змісту культурно-мистецької освіти

І. М. Ковальчук, Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти

завідувач відділу проектно-грантової діяльності та зв’язків з громадськістю

Ю. Р. Колега, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студент II курсу магістратури
Навчально-наукового інституту філології та журналістики

А. Я. Ланевич, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка II курсу магістратури
Навчально-наукового інституту філології та журналістики

В. О. Максимець, Київський університет імені Бориса Грінченка

викладач кафедри китайської мови і перекладу

Н. Л. Малиновська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

викладач кафедри слов’янської філології та журналістики
Навчально-наукового інституту філології та журналістики

П. О. Полюхович, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студент II курсу магістратури
Навчально-наукового інституту філології та журналістики

І. В. Семеніст, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор філологічних наук, кандидат історичних наук,
декан факультету східних мов

В. Ю. Федюк, Київський університет імені Бориса Грінченка

студентка V курсу

Ю. С. Філь, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидатка історичних наук,
молодша наукова співробітниця

А. Р. Арнаутова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

старший викладач кафедри східної філології
Навчально-наукового інституту філології та журналістики

А. Д. Ренська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка Навчально-наукового інституту філології

Д. О. Теряєв, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут філології

Cover for VІ КОНГРЕС СХОДОЗНАВЦІВ
Published
February 8, 2023
Categories