КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ

Authors

С. О. Ганус, Ужгородський національний університет; Т. П. Глушко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; А. Г. Гольцов, Національний університет біоресурсів і природокористування України; А. В. Гончаренко, Сумський державний університет; О. О. Гончарова, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Т. Б. Каблова, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв; С. В. Капранов, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; Г. П. Коваль, Новосафронівська гімназія Новоодеської міської ради Миколаївської області; П. В. Кретов, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; О. І. Кретова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; А. В. Лисенко, Київський університет імені Бориса Грінченка; С. В. Цимбал, Київський університет імені Бориса Грінченка; Bin Lu, Kharkiv State Academy of Design and Arts; 刘昊天; Ляньцзе Мао, Харківська державна академія дизайну і мистецтв; Р. Д. Михайлова, Київський національний університет технологій та дизайну; К. Ю. Рахно, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному; І. С. Резнік, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України; О. О. Смольницька, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського; А. О. Сошніков, Харківська державна академія культури; Юань Тянь, Центр дослідження України Уханського університету; Динмин Ван, Уханський університет; Люї Сун, Уханський університет; Танвей Нє, Уханський університет; Н. О. Черниш, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Mingyue Zhang, 山东大学; Н. В. Ярмоліцька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; V. Yu. Golod, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine; А. А. Гриценко, Центр зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень; Inessa Vitalievna Danilova, 塔拉斯∙舍甫琴科大学中国研究所; М. А. Дебич, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; О. В. Джолос, Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Ю. П. Мателешко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; В. І. Мільчев, Аньхойський педагогічний університет; Запорізький національний університет; H. S. Palyonova, Odesa I. I. Mechnikov National University; І. С. Погорєлова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; V. V. Popkov, Odesa I. I. Mechnikov National University; Hamid Fuad, Odesa I. I. Mechnikov National University; Т. І. Сергієнко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; А. А. Сорокін, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Igor Soroceanu, Academy “Ştefan cel Mare” of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova; С. С. Тесленко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. Г. Ціватий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. М. Шамраєва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Л. М. Ямпольська, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; 吴大辉; L. M. Alekseyenko, Ivano-Frankivsk Research and Development Institute of Management of the Western Ukrainian National University; O. I. Tulai, West Ukrainian National University; Г. О. Андрощук, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; António dos Santos Queirós, School of Arts and Humanities of the University of Lisbon; Д. А. Гонтар, Криворізький ліцей № 129; С. В. Мантуленко, Криворізький державний педагогічний університет; І. С. Дружкова, Одеський державний університет внутрішніх справ; Л. Л. Жданова, Одеський національний економічний університет; O. V. Zhmai, Non-governmental Organization «Enactus», Odesa Mechnikov National University; А. В. Кириченко, Національний університет біоресурсів і природокористування України; V. V. Klus, Odesa National University named after I. I. Mechnikov; S. O. Yakubovsky, Odesa National University named after I. I. Mechnikov; Т. Л. Меліхова, ВСП «Оптико-механічний фаховий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка»; T. M. Natsvlishvili, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman; О. М. Олійник, ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»; О. І. Pavlov, Odesa National Technological University; І. О. Pavlova, Odesa National Technological University; О. І.- junior Pavlov, Odesa I. I. Mechnykov National University; Н. О. Рябініна, Державний податковий університет; Wei Sun, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”; Л. Д. Яценко, Національний інститут стратегічних досліджень; Т. В. Вечоринська, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Н. А. Гаврилюк, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Г. В. Дащенко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Н. С. Ісаєва, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Д. О. Мерзлюк, Київський національний лінгвістичний університет; Т. М. Регешук, Волинський національний університет імені Лесі Українки; І. В. Семеніст, Київський університет імені Бориса Грінченка; В. Ю. Федюк, Київський університет імені Бориса Грінченка; Цзін Цао, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Synopsis

Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали ХVІ міжнародної наукової конференції, 30 листопада 2022 р. м. Київ. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. 260 с.

Chapters

Author Biographies

С. О. Ганус, Ужгородський національний університет

старший викладач кафедри модерної історії України та зарубіжних країн

Т. П. Глушко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

А. Г. Гольцов, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор політичних наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації

А. В. Гончаренко, Сумський державний університет

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії

О. О. Гончарова, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат філософських наук, докторант

Т. Б. Каблова, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри музично-теоретичних дисциплін

С. В. Капранов, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Г. П. Коваль, Новосафронівська гімназія Новоодеської міської ради Миколаївської області

вчитель історії та географії, старший вчитель

П. В. Кретов, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та релігієзнавства

О. І. Кретова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри слов’янської філології, зарубіжної літератури та методики навчання

А. В. Лисенко, Київський університет імені Бориса Грінченка

бакалавр

С. В. Цимбал, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат філологічних наук

Bin Lu, Kharkiv State Academy of Design and Arts

Postgraduate Student at the Department of Environmental Design

刘昊天

利沃夫艺术学院研究生

Ляньцзе Мао, Харківська державна академія дизайну і мистецтв

аспірант кафедри дизайну середовища

Р. Д. Михайлова, Київський національний університет технологій та дизайну

доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри дизайну інтер’єру та меблів

К. Ю. Рахно, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

доктор історичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник Науково-дослідного сектору етно-графічної (антропологічної) керамології

І. С. Резнік, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

кандидат історичних наук, завідувач сектору просвітньої та виставкової роботи відділу використання інформації документів та комунікацій

О. О. Смольницька, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського

кандидат філософських наук, член ICOM, провідний науковий співробітник

А. О. Сошніков, Харківська державна академія культури

доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри історії, музеєзнавства та пам’яткознавства

Юань Тянь, Центр дослідження України Уханського університету

доцент

Динмин Ван, Уханський університет

студент

Люї Сун, Уханський університет

студент

Танвей Нє, Уханський університет

студент

Н. О. Черниш, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат філологічних наук, доцент кафедри порівняльної філології східних та англомовних країн

Mingyue Zhang, 山东大学

俄语笔译硕士在读

Н. В. Ярмоліцька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філософських наук, науковий співробітник філософського факультету

V. Yu. Golod, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

Ph.D. in Economics, Junior Fellow

А. А. Гриценко, Центр зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень

аспірантка, головна консультантка відділу зовнішньої політики

Inessa Vitalievna Danilova, 塔拉斯∙舍甫琴科大学中国研究所

研究生,文化学博士,哲学系 Nizhyn师范大学,Gogol

М. А. Дебич, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти

О. В. Джолос, Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри телебачення і радіомовлення

Ю. П. Мателешко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

В. І. Мільчев, Аньхойський педагогічний університет; Запорізький національний університет

доктор історичних наук, професор

H. S. Palyonova, Odesa I. I. Mechnikov National University

Lecturer at the Department of Social Communications and Regional Studies

І. С. Погорєлова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичних технологій

V. V. Popkov, Odesa I. I. Mechnikov National University

Dr. (Philosophical Sciences), Professor, Head of the Department of Political Science

Hamid Fuad, Odesa I. I. Mechnikov National University

Postgraduate Student at the Department of Political Science

Т. І. Сергієнко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін

А. А. Сорокін, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант кафедри міжнародних відносин і суспільних наук

Igor Soroceanu, Academy “Ştefan cel Mare” of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova

Postgraduate Student

С. С. Тесленко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри політології

В. Г. Ціватий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, член правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин

В. М. Шамраєва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор політичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного і європейського права

Л. М. Ямпольська, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії

吴大辉

清华大学国际关系学系长聘教授 清华大学欧亚战略研究中心主任

L. M. Alekseyenko, Ivano-Frankivsk Research and Development Institute of Management of the Western Ukrainian National University

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration

O. I. Tulai, West Ukrainian National University

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of International Relations and Diplomacy

Г. О. Андрощук, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

кандидат економічних наук, доцент, головний науковий співробітник

António dos Santos Queirós, School of Arts and Humanities of the University of Lisbon

Doctor of Philosophy, Professor, Researcher of Environmental Philosophy and Ethics
Center of Philosophy of University of Lisbon

Д. А. Гонтар, Криворізький ліцей № 129

вчитель історії, правознавства, громадянської освіти та географії

С. В. Мантуленко, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання

І. С. Дружкова, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін

Л. Л. Жданова, Одеський національний економічний університет

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики

O. V. Zhmai, Non-governmental Organization «Enactus», Odesa Mechnikov National University

Member of the Board

А. В. Кириченко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності

V. V. Klus, Odesa National University named after I. I. Mechnikov

Student of the Master's Program in International Economic Relations

S. O. Yakubovsky, Odesa National University named after I. I. Mechnikov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of World Economy and International Economic Relations

Т. Л. Меліхова, ВСП «Оптико-механічний фаховий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка»

кандидат географічних наук, доцент, викладач

T. M. Natsvlishvili, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Postgraduate Student

О. М. Олійник, ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу історії країн Азії та Африки

О. І. Pavlov, Odesa National Technological University

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Industrial Economics

І. О. Pavlova, Odesa National Technological University

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at the Department of Tourism Business and Recreation

О. І.- junior Pavlov, Odesa I. I. Mechnykov National University

Student at the Faculty of Economics and Law

Н. О. Рябініна, Державний податковий університет

аспірантка кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки

Wei Sun, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

Postgraduate Student

Л. Д. Яценко, Національний інститут стратегічних досліджень

головний консультант відділу соціальної стратегії центру економічних і соціальних досліджень

Т. В. Вечоринська, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

Н. А. Гаврилюк, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

викладач кафедри суспільних комунікацій та регіональних студій факультету міжнародних відносин, політології та соціології

Г. В. Дащенко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри порівняльної філології східних та англомовних країн

Н. С. Ісаєва, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

Д. О. Мерзлюк, Київський національний лінгвістичний університет

старший викладач кафедри китайської філології

Т. М. Регешук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

аспірантка кафедри української літератури

І. В. Семеніст, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор філологічних наук, декан факультету східних мов

В. Ю. Федюк, Київський університет імені Бориса Грінченка

студентка

Цзін Цао, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

аспірант

Cover for КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ
Published
February 8, 2023