СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ГЛОБАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Authors

Л.В. Батченко, Київський національний університет культури і мистецтв; Є.А. Гуль, Київський національний університет культури і мистецтв; М.В. Боровик, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; В.Ю. Балкова, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; А.О. Войцеховська, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; І.А. Ломачинська, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Ю.О. Максимова, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; І.О. Залецька, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; І.М. Нєнно, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; М.І. Коломієць, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Н.Г. Сейсебаєва, Запорізький національний університет; В.С. Курдупа, Запорізький національний університет; Л.В. Чепурна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Н.А. Тюхтенко, Херсонський державний університет; Р.Л. Балакін, ДННУ «Академія фінансового управління»; Ю.Л. Грінченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; О.О. Комліченко, Національний університет «Одеська політехніка»; Н.В. Ротань, Національний університет «Одеська політехніка»; Я.В. Котелевська, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Н.М. Крючкова, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Ю.В. Парамонова, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; В.М. Муленко, Національний транспортний університет; Т.В. Пашкуда, Державний торговельно-економічний університет; І.О. Цибанюк, Державний торговельно-економічний університет; Svitlana Piasetska-Ustych, State University «Uzhhorod National University»; О.В. Яковенко, Науково-дослідний інститут фінансової політики Державного податкового університету; О.Л. Герасимова, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; М.С. Данов, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; А.І. Путицький, Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету; Т.В. Семигіна, Національне агентство кваліфікацій; О.О. Скиба, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; Л.Т. Шевчук, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»; Я.В. Шевчук, Університет економіки і підприємництва; К.Д. Батрак, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Г.П. Бортніков, ДННУ «Академія фінансового управління»; О.В. Горняк, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Д.О. Трусов, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Є. Драчко-Єрмоленко, ДННУ «Академія фінансового управління»; І.А. Ломачинська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; В.М. Мельник, Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Державна служба якості освіти України; Ду Чуньбу, Центральний університет фінансів і економіки (Пекін, Китай); В.І. Міщенко, ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; Д.І. Олійник, ДННУ «Академія фінансового управління»; А.Ю. Чухно, Університет імені Альфреда Нобеля; О.К. Незгода, Університет імені Альфреда Нобеля; Б.С. Шулюк, Західноукраїнський національний університет; Г.Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів; А.А. Шкиптань, Університет митної справи та фінансів; О.В. Величко, Державний торговельно-економічний університет; І.П. Миколайчук, Державний торговельно-економічний університет; А.В. Лавренюк, Державний торговельно-економічний університет; Л.А. Грицина, Хмельницький національний університет; О.А. Харун, Хмельницький національний університет; Л.О. Казакова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; В.М. Лінчук, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Т.В. Матюк, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; М.В. Музиченко, Державний біотехнологічний університет; Л.В. Осіпова, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету; Б.О. Вітова, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету; Я.М. Деренська, Національний фармацевтичний університет; М.Б. Тімʼяк, Національний фармацевтичний університет; Д.І. Симонов, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України; В.М. Горбачук, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України; Р.С. Нєдов, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Synopsis

Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 11 листопада 2022 р.). – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. – 168 с.

Chapters

 • РОЗВИТОК ФІРМ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН
 • ЕКОНОМІЧНЕ СТРАТЕГУВАННЯ БІЗНЕСУ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД
  Л.В. Батченко, Є.А. Гуль
 • ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
  М.В. Боровик, В.Ю. Балкова
 • ФОРМУВАННЯ НОВИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
  А.О. Войцеховська, І.А. Ломачинська
 • ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
  Ю.О. Максимова, І.О. Залецька
 • СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРІТЕТИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ INDUSTRY 4.0
  І.М. Нєнно, М.І. Коломієць
 • КІБЕРСТРАХУВАННЯ ЯК НОВИЙ СЕГМЕНТ СТРАХОВОГО РИНКУ
  Н.Г. Сейсебаєва, В.С. Курдупа
 • ТЕХНОЛОГІЇ РЕКЛАМИ ЩОДО БРЕНДИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  Л.В. Чепурна, Н.А. Тюхтенко
 • СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН
 • СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА ВНУТРІШНІЙ РИНОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  Р.Л. Балакін
 • АДАПТУВАННЯ РЕГУЛЯТИВНИХ ІНСТИТУЦІЙ ТА ПОЛІТИК ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗЕВИХ ЕКОСИСТЕМ
  Ю.Л. Грінченко
 • СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
  О.О. Комліченко, Н.В. Ротань
 • РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Я.В. Котелевська
 • ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ФІСКАЛЬНО-МОНЕТАРНИХ ВАЖЕЛІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Н.М. Крючкова, Ю.В. Парамонова
 • ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ УКРАЇНИ
  В.М. Муленко
 • НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
  Т.В. Пашкуда, І.О. Цибанюк
 • CORRUPTION: IMPACT ON SOCIETY AND THE ECONOMY
  Svitlana Piasetska-Ustych
 • ФОРМАТО-ЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ДАНИХ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРИБУТТЯ
  О.В. Яковенко
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 • РИЗИКИ ПОГЛИБЛЕННЯ НЕРІВНОСТІ В ОПЛАТІ ПРАЦІ ПРИ ЗМЕНШЕННІ РОЛІ ПРОФСПІЛОК ПРАЦІВНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
  О.Л. Герасимова, М.С. Данов
 • ЕКОНОМІЧНА НЕРІВНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА СТРАТИФІКАЦІЯ: ЇХ ВИДИ ТА ВЗАЄМОЗВʼЯЗОК
  А.І. Путицький
 • РЕГУЛЬОВАНІ ПРОФЕСІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИМІР
  Т.В. Семигіна
 • СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
  О.О. Скиба
 • СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВʼЯ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ
  Л.Т. Шевчук, Я.В. Шевчук
 • ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
 • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  К.Д. Батрак
 • ЕКОЛОГІЧНА ТАКСОНОМІЯ СТАЛИХ ФІНАНСІВ
  Г.П. Бортніков
 • РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ СУЧАСНОЇ СЕРВІСНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
  О.В. Горняк, Д.О. Трусов
 • РИНКОВА ПОЗИЦІЯ ОЩАДНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Є. Драчко-Єрмоленко
 • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
  І.А. Ломачинська, В.М. Мельник, Ду Чуньбу
 • ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА ФІНАНСОВИМ СЕКТОРОМ
  В.І. Міщенко
 • АДАПТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ПРИДАТНОСТІ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВИХ РАД БАНКІВ В УКРАЇНІ
  Д.І. Олійник
 • КЛЮЧОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
  А.Ю. Чухно, О.К. Незгода
 • ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ЗДІЙСНЕННЯ
  Б.С. Шулюк
 • МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ
 • ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ЄВРОПІ ТА ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ
  Г.Є. Богородицька, А.А. Шкиптань
 • ЗМІЦНЕННЯ ПОЗИЦІЙ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ «БРЕНДУ» УКРАЇНИ
  О.В. Величко, І.П. Миколайчук, А.В. Лавренюк
 • МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  Л.А. Грицина, О.А. Харун
 • МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
  Л.О. Казакова
 • ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ КОМПАНІЙ У МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ
  В.М. Лінчук
 • РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
  Т.В. Матюк
 • ПЕРШІ КРОКИ ЄВРОСОЮЗУ НА ШЛЯХУ ПОДОЛАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОСІЙСЬКОГО ГАЗУ
  М.В. Музиченко
 • СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
  Л.В. Осіпова, Б.О. Вітова
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 • ВИКОРИСТАННЯ БАЙЄСІВСЬКОЇ СТАТИСТИКИ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ
  Я.М. Деренська, М.Б. Тімʼяк
 • ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИ ПЛАНУВАННІ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ ПІД ЧАС ЗАПУСКУ СТАРТАПУ
  Д.І. Симонов, В.М. Горбачук
 • ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
  Р.С. Нєдов

Author Biographies

Л.В. Батченко, Київський національний університет культури і мистецтв

доктор економічних наук, професор

Є.А. Гуль, Київський національний університет культури і мистецтв

магістрантка

М.В. Боровик, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування

В.Ю. Балкова, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

А.О. Войцеховська, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

аспірантка кафедри економіки та підприємництва

І.А. Ломачинська, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва

Ю.О. Максимова, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

старший викладач кафедри економіки та підприємництва

І.О. Залецька, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

старший викладач кафедри економіки та підприємництва

І.М. Нєнно, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

професор кафедри менеджменту та інновацій

М.І. Коломієць, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

магістр ОП «Менеджмент» ЕПФ

Н.Г. Сейсебаєва, Запорізький національний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінанси, банківська справа і страхування

В.С. Курдупа, Запорізький національний університет

студентка

Л.В. Чепурна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

студентка 2 курсу магістратури

Н.А. Тюхтенко, Херсонський державний університет

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, менеджменту та адміністрування

Р.Л. Балакін, ДННУ «Академія фінансового управління»

кандидат економічних наук, доцент, в.о. завідувача відділу державних фінансів

Ю.Л. Грінченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доктор економічних наук, професор катедри маркетингу та бізнес-адміністрування

О.О. Комліченко, Національний університет «Одеська політехніка»

доцент кафедри природничо-наукової підготовки

Н.В. Ротань, Національний університет «Одеська політехніка»

доцент кафедри природничо-наукової підготовки

Я.В. Котелевська, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

аспірант кафедри економіки та підприємництва

Н.М. Крючкова, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва

Ю.В. Парамонова, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

В.М. Муленко, Національний транспортний університет

аспірант кафедри економіки

Т.В. Пашкуда, Державний торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства

І.О. Цибанюк, Державний торговельно-економічний університет

здобувач вищої освіти

Svitlana Piasetska-Ustych, State University «Uzhhorod National University»

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Economic Theory Department

О.В. Яковенко, Науково-дослідний інститут фінансової політики Державного податкового університету

завідувач відділу розвитку митної справи

О.Л. Герасимова, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

доцент кафедри фінансів, економіки та підприємництва

М.С. Данов, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

студент

А.І. Путицький, Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету

аспірант кафедри фінансових технологій і підприємництва

Т.В. Семигіна, Національне агентство кваліфікацій

доктор політичних наук, професор

О.О. Скиба, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

доцент кафедри громадського здоровʼя та медико-біологічних основ фізичної культури

Л.Т. Шевчук, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму

Я.В. Шевчук, Університет економіки і підприємництва

старший науковий співробітник, доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

К.Д. Батрак, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

студентка

Г.П. Бортніков, ДННУ «Академія фінансового управління»

провідний науковий співробітник

О.В. Горняк, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економіки та підприємництва

Д.О. Трусов, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

студент 2 курсу магістратури

Є. Драчко-Єрмоленко, ДННУ «Академія фінансового управління»

аспірант

І.А. Ломачинська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва

В.М. Мельник, Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Державна служба якості освіти України

доктор економічних наук, професор, директор

Ду Чуньбу, Центральний університет фінансів і економіки (Пекін, Китай)

кандидат економічних наук, науковий співробітник

В.І. Міщенко, ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

доктор економічних наук, професор, завідувач сектору цифрової економіки

Д.І. Олійник, ДННУ «Академія фінансового управління»

аспірант

А.Ю. Чухно, Університет імені Альфреда Нобеля

магістр кафедри глобальної економіки

О.К. Незгода, Університет імені Альфреда Нобеля

кандидат економічних наук, доцент кафедри глобальної економіки

Б.С. Шулюк, Західноукраїнський національний університет

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри фінансів імені С. І. Юрія

Г.Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та регіональних студій

А.А. Шкиптань, Університет митної справи та фінансів

студент

О.В. Величко, Державний торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

І.П. Миколайчук, Державний торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

А.В. Лавренюк, Державний торговельно-економічний університет

студентка

Л.А. Грицина, Хмельницький національний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

О.А. Харун, Хмельницький національний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Л.О. Казакова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародної політики

В.М. Лінчук, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

студентка факультету міжнародних економічних відносин

Т.В. Матюк, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доцент кафедри економіки та підприємництва

М.В. Музиченко, Державний біотехнологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри глобальної економіки

Б.О. Вітова, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

студентка

Я.М. Деренська, Національний фармацевтичний університет

доцент кафедри управління та забезпечення якості у фармації

М.Б. Тімʼяк, Національний фармацевтичний університет

магістрант освітньої програми «Управління охороною здоровʼя та фармацевтичним бізнесом»

Д.І. Симонов, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України

молодший науковий співробітник

В.М. Горбачук, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України

старший науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук

Р.С. Нєдов, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань

Cover for СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ГЛОБАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
Published
November 29, 2022
Categories