ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

Authors

Т.Г. Бондарук, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; С.В. Петруха, Київський національний університет будівництва і архітектури; Н.М. Петруха, Київський національний університет будівництва і архітектури; І.А. Демидьонок, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»; М.І. Тарасенко, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»; Л.С. Шевченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Viktoriia Kolomiiets, Melitopol Institute of Publik and Municipal Administration of the “Classic Private University”; Н.Г. Метеленко, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету; В.О. Оглобліна, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету; В.С. Сумма, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету; Г.В. Сиротюк, Львівський національний університет природокористування; Ю.Л. Чиркова, Національний університет «Львівська політехніка»; Ю.М. Ванькович, Національний університет «Львівська політехніка»; ПП НВФ «ГЕОНАФТОГАЗПРОЕКТ»; В.В. Бойко, Національний університет «Львівська політехніка»; Т.Г. Затонацька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О.Ю. Анісімова, ДНУ «Інститут освітньої аналітики»; Д.А. Затонацький, ДННУ «Академія фінансового управління»; О.Є. Кононова, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; О.Л. Шпатакова, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»; Maxim Krasnyuk, Vadym Hetman Kyiv National Economics University; Svitlana Goncharenko, Kyiv National University of Technologies and Design; Svitlana Krasniuk, Kyiv National University of Technologies and Design; Н.М. Рябець, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; І.В. Тимків, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Л.І. Бабій, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Synopsis

Інноваційно-інвестиційний механізм забезпечення конкуренто-спроможності країни : колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2022. – 260 с.

Chapters

 • РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ
 • ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ВОЄНОГО СТАНУ
  Т.Г. Бондарук
 • ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ДОВОЄННЕ КООРДИНУВАННЯ СИСТЕМ ПРИЙНЯТТЯ КЛАСТЕРНИХ РІШЕНЬ
  С.В. Петруха, Н.М. Петруха, І.А. Демидьонок, М.І. Тарасенко
 • КОНКУРЕНЦІЯ В ХХІ СТОЛІТТІ: ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ, КОНСАЛТИНГ
  Л.С. Шевченко
 • РОЗДІЛ ІІ. СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ
 • INTERCONNECTION OF THE HUMAN CAPITAL INDEX AND THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL SYSTEM OF THE COUNTRY
  Viktoriia Kolomiiets
 • ПОВОЄННЕ «ЗЕЛЕНЕ» ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ: ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПЕРЕХІД
  Н.Г. Метеленко, В.О. Оглобліна, В.С. Сумма
 • АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ
  Г.В. Сиротюк
 • ПРОБЛЕМИ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ: НАЯВНІ МАСШТАБИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
  Ю.Л. Чиркова, Ю.М. Ванькович
 • РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ
 • РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НА ЗАСАДАХ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
  В.В. Бойко
 • ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗМІНИ МАРКЕРІВ ПІД ВПЛИВОМ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
  Т.Г. Затонацька, О.Ю. Анісімова, В.В. Бойко
 • АНАЛІЗ УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОРУ СТВОРЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ
  О.Є. Кононова, О.Л. Шпатакова
 • INTELLIGENT TECHNOLOGIES IN HYBRID CORPORATE DSS (ON THE EXAMPLE OF UKRAINE OIL&GAS PRODUCTION COMPANY)
  Maxim Krasnyuk, Svitlana Goncharenko, Svitlana Krasniuk
 • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УСПІШНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ В УМОВАХ НОВОЇ ЦИФРОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ
  Н.М. Рябець, І.В. Тимків
 • ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ
  Л.І. Бабій

Author Biographies

Т.Г. Бондарук, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу державних фінансів

С.В. Петруха, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри менеджменту в будівництві

Н.М. Петруха, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

І.А. Демидьонок, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

аспірант

М.І. Тарасенко, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

аспірантка

Л.С. Шевченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри економічної теорії

Viktoriia Kolomiiets, Melitopol Institute of Publik and Municipal Administration of the “Classic Private University”

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of Accounting and Economic Department

Н.Г. Метеленко, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету

доктор економічних наук, професор, директорка

В.О. Оглобліна, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

В.С. Сумма, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету

аспірант кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Г.В. Сиротюк, Львівський національний університет природокористування

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки

Ю.Л. Чиркова, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

Ю.М. Ванькович, Національний університет «Львівська політехніка»; ПП НВФ «ГЕОНАФТОГАЗПРОЕКТ»

здобувач ступеня доктора філософії з економіки; директор

В.В. Бойко, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор економічний наук, професор кафедри менеджменту організацій

Т.Г. Затонацька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики

О.Ю. Анісімова, ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

кандидат економічних наук, завідувач сектору аналізу освітнього фінансування

Д.А. Затонацький, ДННУ «Академія фінансового управління»

доктор філософії PhD з економіки, докторант

О.Є. Кононова, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, економіки та підприємництва

О.Л. Шпатакова, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємств

Maxim Krasnyuk, Vadym Hetman Kyiv National Economics University

PhD in Economics, Associate Professor

Svitlana Goncharenko, Kyiv National University of Technologies and Design

Senior Lecturer

Svitlana Krasniuk, Kyiv National University of Technologies and Design

Senior Lecturer

Н.М. Рябець, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту

І.В. Тимків, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту

Л.І. Бабій, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу

Cover for ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ
Published
October 28, 2022
Categories