ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ТА НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИЙ РОЗВИТОК: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА РЕАЛІЇ ЗА УМОВ ПОВОЄННОГО ЧАСУ

Authors

О.І. Бондар, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; Т.П. Галушкіна, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; В.В. Тафтай, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; Т.П. Галушкіна, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; В.Є. Барановська, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; О.В. Бутрим, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; В.Ю. Бутрим, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; Я.В. Белінська, Державний податковий університет; С.В. Белінська, Аграрний словацький університет; І.К. Бистряков, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; Д.В. Клиновий, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; І.О. Петровська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О.А. Бородіна, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України; В.І. Ляшенко, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України; О.В. Ліщук, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України; С.Л. Гоштинар, Секретаріат Басейнової ради річок Причорномор’я; Громадська рада при Держводагенстві; О.О. Гюлтекін, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Roksoliana Liubachivska, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman; О.Б. Піріашвілі, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; Є.М. Улько, Державний біотехнологічний університет ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»; Veronika Chala, Pridniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture; Р.Ю. Шевченко, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; О.М. Бородіна, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; В.Д. Яровий, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; О.В. Фраєр, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; Ю.С. Демидюк, Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; С.М. Ковальов, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; І.І. Лях, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України; В.А. Мялковський, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Є.І. Найда, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; В.О. Шевчук, Національна академія статистики, обліку та аудиту; Ю.Є. Андросюк, ТОВ «Захід-Схід Консалтинг»; Т.О. Бабан, Державний біотехнологічний університет; Р.Р. Бондарєв, Державний біотехнологічний університет; І.К. Бистряков, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; Д.В. Клиновий, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; О.А. Літвак, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; О.О. Веклич, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; М.І. Ромащенко, Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України; Л.Г. Усата, Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України; С.В. Усатий, Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України; Д.В. Заруба, Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; О.В. Симоненко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; С.І. Чернов

Synopsis

Зелена економіка та низьковуглецевий розвиток: глобальні виклики та реалії за умов повоєнного часу: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 грудня 2022 р.). – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. – 152 с.

Chapters

 • ЗЕЛЕНИЙ ПЕРЕХІД ТА НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 • СТРАТЕГІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ФОРМАТІ ЗЕЛЕНОГО ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ
  О.І. Бондар, Т.П. Галушкіна, В.В. Тафтай
 • НАЦІОНАЛЬНА ДОКТРИНА ЗЕЛЕНОГО ПЕРЕХОДУ ЗА УМОВ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ
  Т.П. Галушкіна
 • ІНСТИТУЦІНІ ОСНОВИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ЗМІНИ КЛІМАТУ
  В.Є. Барановська, О.В. Бутрим, В.Ю. Бутрим
 • СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
  Я.В. Белінська, С.В. Белінська
 • АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ СТАЛОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ «ЗЕЛЕНОГО» ПЕРЕХОДУ
  І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий, І.О. Петровська
 • СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ СТИМУЛЮВАННЯ МЕРЕЖ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УМОВАХ ПОВОЄННОЇ УКРАЇНИ
  О.А. Бородіна, В.І. Ляшенко, О.В. Ліщук
 • АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА: БАЛАНС МІЖ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТА МОЖЛИВИМИ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ
  С.Л. Гоштинар
 • СТИМУЛЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
  О.О. Гюлтекін
 • RENEWABLE ENERGY WITHIN A SUSTAINABLE ECONOMY
  Roksoliana Liubachivska
 • ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЩОДО ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
  О.Б. Піріашвілі
 • СТРАТЕГІЯ ЕКОБЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЩОДО СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ (ҐРУНТОВИХ) РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ПІД ДІЄЮ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ
  Є.М. Улько
 • CONCEPTUAL MODEL OF GREEN ECONOMY DEVELOPMENT
  Veronika Chala
 • ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН ДЛЯ ПОТРЕБ ЕКОНОМІКИ ВРАЖЕНЬ
  Р.Ю. Шевченко
 • СТРАТЕГІЯ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЕКОЛОГІЧНА РЕПАРАЦІЯ
 • ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
  О.М. Бородіна, В.Д. Яровий, О.В. Фраєр
 • НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИЙ РОЗВИТОК АГРОСФЕРИ – КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР У ФОРМУВАННІ ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ АГРОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ПІСЛЯВОЄННІЙ УКРАЇНІ
  Ю.С. Демидюк
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВТОРНОСТІ РЕЙТИНГІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ МЕТОДОМ РАНГОВОЇ КОРЕЛЯЦІЇ СПІРМЕНА
  С.М. Ковальов
 • РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ВІДНОВЛЕННІ КРАЇНИ
  І.І. Лях
 • ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
  В.А. Мялковський
 • ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОГРАМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
  Є.І. Найда
 • ЕКОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
  В.О. Шевчук
 • «ЗЕЛЕНІ» ІНСТРУМЕНТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ: ОЦІНКА НАБУТОГО ДОСВІДУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
 • ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СІРКОПОЛІМЕРІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ EUROPEAN GREEN DEAL В УКРАЇНІ
  Ю.Є. Андросюк
 • ЗМЕНШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ СИСТЕМ
  Т.О. Бабан, Р.Р. Бондарєв
 • ФОРСАЙТ-ПІДХОДИ ДО «ЗЕЛЕНОГО» РЕКОНСТРУКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий
 • ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
  О.А. Літвак
 • ГЛОБАЛЬНІ КЛІМАТИЧНІ ВИКЛИКИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ (МІСЦЕ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ)
 • НАГАЛЬНІСТЬ ОПРАЦЮВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ПЛАТЕЖІВ ЗА СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ В УКРАЇНІ
  О.О. Веклич
 • СУЧАСНА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ЗРОШЕННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ
  М.І. Ромащенко, Л.Г. Усата, С.В. Усатий
 • МІЖНАРОДНА ВЗАЄМОДІЯ ТА ПАРТНЕРСТВО В НАПРЯМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕЛЕНОГО ЗРОСТАННЯ ТА КЛІМАТИЧНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ
 • НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ
  Д.В. Заруба
 • ШЛЯХИ І СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЬЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО ПЕРЕХОДУ В УМОВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КРИЗИ
  О.В. Симоненко
 • РОЛЬ УКРАЇНИ В НОВІЙ СТРАТЕГІЇ РОСТУ ЄС – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС
  С.І. Чернов

Author Biographies

О.І. Бондар, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент УААН України

Т.П. Галушкіна, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України

В.В. Тафтай, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

аспірант

Т.П. Галушкіна, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України

В.Є. Барановська, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

кандидат економічних наук, директор Міжгалузевого координаційного центру з екологічної освіти для сталого розвитку

О.В. Бутрим, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри зеленої економіки

В.Ю. Бутрим, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

аспірант

Я.В. Белінська, Державний податковий університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин

С.В. Белінська, Аграрний словацький університет

асистент

І.К. Бистряков, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

доктор економічних наук, професор, завідувач відділу методології сталого розвитку

Д.В. Клиновий, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, п.н.с. відділу методології сталого розвитку

І.О. Петровська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидатка економічних наук, доцентка, старша наукова співробітниця, завідувачка кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку

О.А. Бородіна, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

докторант, кандидат наук з державного управління

В.І. Ляшенко, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

доктор економічних наук, професор

О.В. Ліщук, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

аспірант

С.Л. Гоштинар, Секретаріат Басейнової ради річок Причорномор’я; Громадська рада при Держводагенстві

кандидат юридичних наук

О.О. Гюлтекін, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант кафедри земельного кадастру

Roksoliana Liubachivska, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

PhD, Associate Professor at the Department of European Economy and Business

О.Б. Піріашвілі, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, Ph.D. in Economics, старший науковий співробітник відділу розвитку інфраструктури

Є.М. Улько, Державний біотехнологічний університет ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, чл.-кор. АЕНУ

Veronika Chala, Pridniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture

PhD in Economics, Associate Professor

Р.Ю. Шевченко, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

кандидат географічних наук, доцент кафедри заповідної справи та рекреаційної діяльності

О.М. Бородіна, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

доктор економічних наук, професор, заввідділом економіки і політики аграрних перетворень

В.Д. Яровий, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

провідний науковий співробітник, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

О.В. Фраєр, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

науковий співробітник, кандидат економічних наук

Ю.С. Демидюк, Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

аспірантка

С.М. Ковальов, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

науковий співробітник

І.І. Лях, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

головний економіст

В.А. Мялковський, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант

Є.І. Найда, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

асистент кафедри екологічного моніторингу, геоінформаційних та аерокосмічних технологій

В.О. Шевчук, Національна академія статистики, обліку та аудиту

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування

Ю.Є. Андросюк, ТОВ «Захід-Схід Консалтинг»

директор

Т.О. Бабан, Державний біотехнологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Р.Р. Бондарєв, Державний біотехнологічний університет

здобувач вищої освіти ступеня «Магістр»

І.К. Бистряков, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

доктор економічних наук, професор, завідувач відділу методології сталого розвитку

Д.В. Клиновий, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, п.н.с. відділу методології сталого розвитку

О.А. Літвак, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри екології та природоохоронних технологій

О.О. Веклич, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

М.І. Ромащенко, Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

головний науковий співробітник, доктор технічних наук, професор, академік НААН

Л.Г. Усата, Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

старший науковий співробітник

С.В. Усатий, Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

завідувач відділення, кандидат технічних наук

Д.В. Заруба, Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

аспірант

О.В. Симоненко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірантка

С.І. Чернов

доктор наук з державного управління, професор, директор інституту сталого розвитку територій

Cover for ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ТА НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИЙ РОЗВИТОК: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА РЕАЛІЇ ЗА УМОВ ПОВОЄННОГО ЧАСУ
Published
December 26, 2022
Categories