АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Authors

Е. В. Гансецька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; М. О. Дармін, Ужгородський національний університет; Д. О. Дідус, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. О. Токарева, Національний університет «Одеська ридична академія»; О. О. Чорний, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України; О. В. Ільків, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; Д. С. Кіщак, Інститут економіко-правових досліджень імені академіка В. К. Мамутова Національної академії наук України; Л. І. Савченко, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; О. І. Качинська, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; О. М. Стригунов, Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України; В. В. Дем’янов, Класичний приватний університет; Т. І. Азаренко, Науково-дослідний інститут публічного права; В. В. Брановицький, АО «КБ Партнерс»; О. С. Грудовенко, Національна академія внутрішніх справ; В. Ю. Микулець, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; Н. З. Деревянко, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; А. Й. Іванський, Міжнародний гуманітарний університет; А. О. Крупнова, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; А. В. Логвин; С. Р. Павелків, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; В. О. Вітрук, Науково-дослідний інститут публічного права; В. А. Приймак, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; І. М. Риженко, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; Б. Ю. Аганін, Науково-дослідний інститут публічного права; І. М. Риженко, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; І. С. Бабич, Науково-дослідний інститут публічного права; Л. М. Абакіна-Пілявська, Національний університет «Одеська юридична академія»; І. Г. Богатирьов, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; О. І. Богатирьова, Офіс Генерального прокурора України; А. В. Боровик, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; С. І. Бугера, Рада національної безпеки і оборони України; М. В. Зубрицька, Науково-дослідний інститут публічного права; Ю. О. Ілюк, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; Л. В. Крупнова, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; І. В. Монін, Класичний приватний університет; О. Р. Мулик, Науково-дослідний інститут публічного права; А. М. Олійник, Національний університет «Львівська політехніка»; Ю. А. Паньковець, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; П. П. Пацурківський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. В. Кузнецов, Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України; М. В. Сийплокі, Ужгородський національний університет; Є. Л. Стрельцов, Національний університет «Одеська юридична академія»; В. В. Франчук, Львівський державний університет внутрішніх справ; І. В. Ісакова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. І. Голопапа, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Властиміл Віцен, Університет політичних та соціальних наук; В. А. Дем’янчук, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; М. М. Ільницький, Національна академія внутрішніх справ; К. О. Кахнич; К. Т. Ламах, Національна академія Служби безпеки України; О. В. Маленко, Адвокатське об’єднання «INTERLEGUM»; С. А. Міськевич, Дубенська окружна прокуратура Рівненської обласної прокуратури; М. Р. Іванців, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; К. О. Білоусова, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; М. Г. Карпушина, Академія адвокатури України; Р. В. Вереша, Академія адвокатури України; С. Р. Карпенко, Університет митної справи та фінансів; О. П. Бондарчук, Університет митної справи та фінансів; О. В. Гладій, Університет митної справи та фінансів; Є .В. Жадан, Університет митної справи та фінансів; А. М. Анохін, Запорізький національний університет; Д. О. Колодін, Національний університет «Одеська юридична академія»; Н. А. Шуст, Національна академія внутрішніх справ

Synopsis

Актуальні проблеми протидії корупції в Україні в умовах воєнного стану : матеріали Міжнародної науково-практичої конференції (м. Рівне, 14 березня 2023 року). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 192 с.

Chapters

 • ВІТЧИЗНЯНА МОДЕЛЬ ІМПІЧМЕНТУ: ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  Е. В. Гансецька
 • ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄСПЛ В УКРАЇНІ ОЧАМИ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
  М. О. Дармін
 • КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ПЕРЕСУВАННЯ ПІД ЧАС ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ
  Д. О. Дідус
 • ФІЗИЧНА ОСОБА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
  В. О. Токарева
 • ІНСТИТУТ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ГРОМАДЯН ЯК КОМПЛЕКСНА ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО СТАНУ І РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
  О. О. Чорний
 • ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕО-КОНФЕРЕНЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  О. В. Ільків
 • БАНКРУТСТВО В УКРАЇНІ: СУТНІСНІ ВИМІРИ
  Д. С. Кіщак
 • ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УМОВ ДОГОВОРІВ В СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
  Л. І. Савченко, О. І. Качинська
 • ІНФОРМАЦІЙНА ОБІЗНАНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
  О. М. Стригунов
 • ЩОДО СУЧАСНОГО СТАНУ ПРИРОДНИХ СКЛАДОВИХ ДОВКІЛЛЯ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ В УКРАЇНІ
  В. В. Дем’янов
 • ПЕРЕВІРКА ДОБРОЧЕСНОСТІ В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Т. І. Азаренко
 • КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ
  В. В. Брановицький
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ОТРИМАННЮ ПОДАРУНКІВ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
  О. С. Грудовенко, В. Ю. Микулець
 • БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Н. З. Деревянко
 • ТЕНДЕНЦІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
  А. Й. Іванський
 • ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  А. О. Крупнова
 • ВОЄННИЙ СТАН ТА ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
  А. В. Логвин
 • НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ СУДОВИХ ОРГАНІВ
  С. Р. Павелків, В. О. Вітрук
 • ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗА УМОВ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
  В. А. Приймак
 • ТЕРМІНИ «ДОРОЖНІЙ РУХ» ТА «БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ»: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗМІСТУ
  І. М. Риженко, Б. Ю. Аганін
 • НЕПРАВОМІРНІСТЬ ОБМЕЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО РОЗМІРУ ПЕНСІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ НА ПРИКЛАДІ АКТУАЛЬНОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
  І. М. Риженко, І. С. Бабич
 • КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
  Л. М. Абакіна-Пілявська
 • ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  І. Г. Богатирьов
 • ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНАХ З ПИТАНЬ ПРОБАЦІЇ У ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ»
  О. І. Богатирьова
 • ЗАКОННІСТЬ ДІЙ ПОТЕРПІЛИХ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ОЗНАКА ОПОРУ В СТАТТІ 342 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  А. В. Боровик
 • ДОСВІД США У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
  С. І. Бугера
 • ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ У ПИТАННІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ ЗА МОБІНГ ПРАЦІВНИКІВ
  М. В. Зубрицька, Ю. О. Ілюк
 • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Л. В. Крупнова
 • ЩОДО СТАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ ПОВНОВАЖЕННЯМИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРИВАТНОГО ПРАВА
  І. В. Монін
 • ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ПОДАРУНКІВ ДО СИЛ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  О. Р. Мулик
 • НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  А. М. Олійник
 • КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОВЖИВАНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Ю. А. Паньковець
 • КОРУПЦІОГЕННІСТЬ ПРАКТИКИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  П. П. Пацурківський
 • ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВА-АГРЕСОР» В ПРОЄКТІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  В. В. Кузнецов, М. В. Сийплокі
 • ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА, КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ ТА ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  Є. Л. Стрельцов
 • ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАЦІВНИКОМ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ ЯК РІЗНОВИД КОРУПЦІЙНОГО ДІЯННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
  В. В. Франчук
 • ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЛIДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДIЙ
  І. В. Ісакова, В. І. Голопапа
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
  Властиміл Віцен, В. А. Дем’янчук
 • ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
  М. М. Ільницький
 • АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
  К. О. Кахнич
 • ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ
  К. Т. Ламах
 • ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ, ЯКІ БУЛИ ОДЕРЖАНІ ЗА УЧАСТІ АДВОКАТА-КОНФІДЕНТА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
  О. В. Маленко
 • АНГЛОСАКСОНСЬКА МОДЕЛЬ ІНСТИТУТУ СЛІДЧИХ СУДДІВ: МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ
  С. А. Міськевич, М. Р. Іванців
 • АНТИЕТАТИЗМ, ПРАВОВИЙ ІДЕАЛІЗМ ТА ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ЯК ОСЕРЕДОК ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ
  К. О. Білоусова
 • СПОРІДНЕННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ОКРЕМИХ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ МЕДИЧНОГО НАПРЯМКУ
  М. Г. Карпушина, Р. В. Вереша
 • ВИДАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЯК ЮРИДИЧНА ФОРМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНИХ ВІДНОСИН В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
  С. Р. Карпенко
 • СИСТЕМА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
  О. П. Бондарчук
 • ІНТЕРЕС ЯК ЗОВНІШНІЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СОЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА У АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
  О. В. Гладій
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЯК ЗМІСТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
  Є .В. Жадан
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ, ЗАПОБІГАННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ДТП
  А. М. Анохін
 • ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ, ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ ЧИ АГІТАЦІЇ РЕФЕРЕНДУМУ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
  Д. О. Колодін
 • НАДАННЯ МІСЦЕВИМ СУДАМ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В ЗАСТОСУВАННІ ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ
  Н. А. Шуст

Author Biographies

Е. В. Гансецька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірантка кафедри конституційного права
Навчально-наукового інституту права

М. О. Дармін, Ужгородський національний університет

аспірант

Д. О. Дідус, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студент ІІ курсу ОР «Магістр» кафедри конституційного права

В. О. Токарева, Національний університет «Одеська ридична академія»

кандидат ридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права

О. О. Чорний, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України

кандидат філософських наук,
науковий співробітник

О. В. Ільків, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

доктор ридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

Д. С. Кіщак, Інститут економіко-правових досліджень імені академіка В. К. Мамутова Національної академії наук України

аспірант

Л. І. Савченко, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

О. І. Качинська, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

студентка ІІІ курсу ридичного факультету

О. М. Стригунов, Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України

аспірант

В. В. Дем’янов, Класичний приватний університет

аспірант

Т. І. Азаренко, Науково-дослідний інститут публічного права

аспірант

В. В. Брановицький, АО «КБ Партнерс»

адвокат, старший партнер,
кандидат економічних наук

О. С. Грудовенко, Національна академія внутрішніх справ

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

В. Ю. Микулець, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

кандидат ридичних наук, доцент, декан ридичного факультету

Н. З. Деревянко, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

доктор філософії в галузі права, доцент,
завідувач кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

А. Й. Іванський, Міжнародний гуманітарний університет

заслужений рист України, доктор ридичних наук,
професор кафедри державно-правових дисциплін

А. О. Крупнова, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

здобувач ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії)

А. В. Логвин

доктор філософії з права

С. Р. Павелків, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

кандидат ридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

В. О. Вітрук, Науково-дослідний інститут публічного права

здобувач ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії)

В. А. Приймак, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

ад’ нкт наукового відділу організації підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів
Науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності

І. М. Риженко, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

кандидат технічних наук, доцент,
член-кореспондент Академії адміністративно-правових наук України,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Б. Ю. Аганін, Науково-дослідний інститут публічного права

здобувач ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії)

І. М. Риженко, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

кандидат технічних наук, доцент,
член-кореспондент Академії адміністративно-правових наук України,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

І. С. Бабич, Науково-дослідний інститут публічного права

здобувач ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії)

Л. М. Абакіна-Пілявська, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат ридичних наук, доцент кафедри кримінального права

І. Г. Богатирьов, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

доктор ридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
професор кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

О. І. Богатирьова, Офіс Генерального прокурора України

доктор ридичних наук, старший науковий співробітник

А. В. Боровик, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

кандидат ридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін, проректор з наукової роботи

С. І. Бугера, Рада національної безпеки і оборони України

доктор ридичних наук, старший науковий співробітник,
начальник відділу дослідження проблем протидії корупції та загрозам економічній безпеці Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організовано злочинності

М. В. Зубрицька, Науково-дослідний інститут публічного права

здобувач ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії)

Ю. О. Ілюк, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

здобувач ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії)

Л. В. Крупнова, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

доктор ридичних наук, професор, заслужений рист України, професор кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

І. В. Монін, Класичний приватний університет

аспірант

О. Р. Мулик, Науково-дослідний інститут публічного права

аспірант

А. М. Олійник, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри кримінального права і процесу
Інституту права, психології та інноваційної освіти

Ю. А. Паньковець, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

студентка 3 курсу ридичного факультету

П. П. Пацурківський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студент ІІІ курсу 11 групи Навчально-наукового інституту права

В. В. Кузнецов, Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України

доктор ридичних наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу науково-правових експертиз

М. В. Сийплокі, Ужгородський національний університет

доктор ридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права та процесу

Є. Л. Стрельцов, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор ридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент
Національної академії правових наук України
завідувач лабораторії «Інновації у сфері кримінальної стиції»

В. В. Франчук, Львівський державний університет внутрішніх справ

кандидат ридичих наук, доцент,
завідувач відділення міжнародної освітньої діяльності

І. В. Ісакова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка ІІ магістратури
Навчально-наукового інституту права

В. І. Голопапа, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студент ІІ магістратури
Навчально-наукового інституту права

Властиміл Віцен, Університет політичних та соціальних наук

доктор права, професор,
ректор

В. А. Дем’янчук, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

доктор ридичних наук, професор, ректор

М. М. Ільницький, Національна академія внутрішніх справ

аспірант кафедри кримінального процесу

К. Т. Ламах, Національна академія Служби безпеки України

аспірант

О. В. Маленко, Адвокатське об’єднання «INTERLEGUM»

кандидат ридичних наук,
адвокат, керу чий партнер

С. А. Міськевич, Дубенська окружна прокуратура Рівненської обласної прокуратури

заступник керівника

М. Р. Іванців, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

адвокат, викладач кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

К. О. Білоусова, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

аспірантка, кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

М. Г. Карпушина, Академія адвокатури України

аспірант з курсу кафедри кримінального та адміністративного права

 

Р. В. Вереша, Академія адвокатури України

доктор ридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права

С. Р. Карпенко, Університет митної справи та фінансів

докторант кафедри публічного та приватного права

О. П. Бондарчук, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, докторант кафедри публічного та приватного права

О. В. Гладій, Університет митної справи та фінансів

кандидат юридичних наук, докторант кафедри публічного та приватного права

Є .В. Жадан, Університет митної справи та фінансів

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри публічного права та приватного права

А. М. Анохін, Запорізький національний університет

здобувач кафедри конституційного та адміністративного права

Д. О. Колодін, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету цивільної та господарської юстиції

Н. А. Шуст, Національна академія внутрішніх справ

аспірантка кафедри публічного управління та адміністрування

Cover for АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Published
April 6, 2023
Categories