ЗАКАРПАТСЬКІ ПРАВОВІ ЧИТАННЯ. ПРАВО ЯК ІНСТРУМЕНТ СТІЙКОСТІ ТА РОЗВИТКУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ. ЧАСТИНА 1

Authors

Ірина Володимирівна Басиста, Львівський державний університет внутрішніх справ; Олена Анатоліївна Білічак, Посольство України в Республіці Таджикистан; Марія Ярославівна Ващишин, Львівський національний університет імені Івана Франка; Альона Олександрівна Войтович, Національна академія Служби безпеки України; Андрій Йожефович Головач, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Ігор Миколайович Забара, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Степан Степанович Калинюк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Анна Іванівна Калько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Марина Вікторівна Ковальова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Олена Миколаївна Ковтун, Академія адвокатури України; Василь Васильович Козьма, Національна академія СБУ; Олеся Янівна Трагнюк, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Анна Станіславівна Абдель Фатах, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ; Андріанна Юріївна Бадида, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Мар’яна Тарасівна Гартман, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Денис Сергійович Баюрка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Марія Григорівна Братасюк, Львівський національний університет імені Івана Франка; Наталія Вікторівна Грига, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Галина Володимирівна Задорожня, Державний торговельно-економічний університет; Юрій Анатолійович Задорожний, Національний транспортний університет; Олександр Юрійович Іванов, Національна академія Служби безпеки України; Марина Геннадіївна Когут, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Анатолій Іванович Козаченко, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Іван Євгенійович Переш, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Мирослава Іванівна Зан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Tereziia Petrivna Popovych, Uzhhorod National University; Yana Oleksandrivna Baryska; Oksana Vasylivna Maslyuk, Uzhhorod National University; Yuliia Vasylivna Telep, Uzhhorod National University; Михайло Васильович Савчин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Катерина Олегівна Цвілик, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Владислав Олександрович Скaковський, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Ірина Миколаївна Шопіна, Львівський державний університет внутрішніх справ; Юрій Михайлович Бисага, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Вероніка Вікторівна Берч, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Наталія Василівна Бочарова, Університет імені Альфреда Нобеля; Діана Леонідівна Ворон, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Світлана Михайлівна Греца, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Ярослав Васильович Греца, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Олександр Ігорович Зозуля, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України; Ігор Федорович Корж, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»; Ольга Іванівна Косілова, Державний податковий університет; Наталія Василівна Шелевер, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Олександр Володимирович Білаш, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Юлія Юріївна Боброва, Ужгородський національний університет; Сандра Олександрівна Болдіжар, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Вадим Іванович Пішта, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Оксана Богданівна Братасюк, Західноукраїнський національний університет; Віталій Андрійович Будкевич, Національна академія внутрішніх справ; Лідія Іванівна Вдовічена, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича; Євгеній Михайлович Гошовський, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Ніна Володимирівна Дараганова, Державний торговельно-економічний університет; Лілія Максимівна Дорофеєва, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Тетяна Олександрівна Карабін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Тетяна Олександрівна Коломоєць, Запорізький національний університет; Ігор Олександрович Мамонтов, Київський національний університет будівництва і архітектури; Надія Борисівна Писаренко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Андрій Михайлович Школик, Львівський національний університет імені Івана Франка; Ірина Валеріївна Хохлова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Павло Павлович Черевко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Станіслав Васильович Щока, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Paweł Widerski, The John Paul II Catholic University of Lublin; Іванна Іванівна Задоя, Національний університет «Одеська морська академія»; Сергій Олександрович Короєд, Науково-дослідний інститут публічного права; Марія Василівна Менджул, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Наталія Іванівна Атаманчук, Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України; Олександр Андрійович Баранов, ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»; Іван Іванович Габані, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Вікторія Василівна Гецко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Serhii Hrytsai, Open International University of Human Development "Ukraine"; Наталія Олександрівна Давидова, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; Денис Анатолійович Кащук, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; Валерія Вікторівна Поєдинок, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Галина Володимирівна Россіхіна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Владислав Олександрович Дяченко, Харківський національний університет радіоелектроніки; Віталій Олександрович Мартовицький, Харківський національний університет радіоелектроніки; Юлія Іванівна Фетько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Андрій Васильович Андрушко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Laura Heorhiivna Bzova, Universitatea naţională din Cernăuţi în numele lui Iurii Fedkovici; Андрій Володимирович Боровик, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; Роман Вікторович Вереша, Академія адвокатури України; Марина Михайлівна Вишневська, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»; Анатолій Федотович Волобуєв, ДВНЗ «Донецький державний університет внутрішніх справ»; Вікторія Вікторівна Ворожбіт-Горбатюк, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса; Ірина Василівна Гловюк, Львівський державний університет внутрішніх справ; Марина Євгеніївна Григор’єва, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Сергій Федорович Денисов, Харківський національний університет внутрішніх справ; Наталія Олександрівна Коваленко; Валерій Сергійович Кубік, ГО «Асоціація народних депутатів України»; Назар Андрійович Петришин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Ярослав Валерійович Ступник, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Synopsis

Закарпатські правові читання. Право як інструмент стійкості та розвитку в умовах сучасних цивілізаційних викликів : Матеріали ХV міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 27 квітня 2023 року р. Частина І. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. – 328 с.

Chapters

 • ПРИТЯГНЕННЯ МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕНІ ТА ВЧИНЮВАНІ МІЖНАРОДНІ ЗЛОЧИНИ В УКРАЇНІ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ДІТЕЙ (ПРОДОВЖЕННЯ ОГЛЯДУ)
  Ірина Володимирівна Басиста
 • ЗАСОБИ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ
  Олена Анатоліївна Білічак
 • МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ ВІД ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ РФ
  Марія Ярославівна Ващишин
 • ІНФОДЕМІЯ ЯК РІЗНОВИД ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ
  Альона Олександрівна Войтович
 • ОПЕРАЦІЇ ООН З ПІДТРИМКИ МИРУ: УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
  Андрій Йожефович Головач
 • ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ МІЖНАРОДНОМУ ПОРЯДКУ ТА ПРАВОПОРЯДКУ І РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
  Ігор Миколайович Забара
 • ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ ГАРАНТІЙ
  Степан Степанович Калинюк
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАТУТУ ООН НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
  Анна Іванівна Калько
 • ДЕЯКІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  Марина Вікторівна Ковальова
 • КОНЦЕПЦІЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ТА ЇЇ МІСЦЕ У МЕХАНІЗМІ КОМПЕНСАЦІЇ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ДОВКІЛЛЮ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  Олена Миколаївна Ковтун
 • КЛЮЧОВІ ЗАГРОЗИ Й ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ
  Василь Васильович Козьма
 • ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ
  Олеся Янівна Трагнюк
 • ВИКОНАННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
  Анна Станіславівна Абдель Фатах
 • ПОЗИТИВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЄСПЛ
  Андріанна Юріївна Бадида, Мар’яна Тарасівна Гартман
 • ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
  Денис Сергійович Баюрка
 • СУЧАСНИЙ УКРАЇНЕЦЬ ЯК СУБ’ЄКТ СТВЕРДЖЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА: ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
  Марія Григорівна Братасюк
 • ВИМОГА ОБҐРУНТОВАНОСТІ СУДОВИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ ВІЙНИ
  Наталія Вікторівна Грига
 • ЧИ МОЖЕ РОЗМІР «ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» БУТИ ВИЩИМ, НІЖ РОЗМІР ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ?
  Галина Володимирівна Задорожня, Юрій Анатолійович Задорожний
 • ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР
  Олександр Юрійович Іванов
 • НЕОБХІДНІСТЬ ОЧИЩЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ВІД ПРОМОСКОВСЬКИХ НАРАТИВІВ – ЯК ВАЖЛИВИЙ КРОК ДО ПОВНОЇ ПЕРЕМОГИ НАД ВОРОГОМ
  Марина Геннадіївна Когут
 • ДО ПИТАННЯ НАСТУПНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ТРАДИЦІЇ У ХХ СТ.
  Анатолій Іванович Козаченко
 • ПРАВОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: ПОНЯТТЯ, СПОСОБИ ТА ФАКТОРИ
  Іван Євгенійович Переш, Мирослава Іванівна Зан
 • TRANSHUMANISM IN THE CONTEXT OF WAR THROUGH THE RULE OF LAW PRISM
  Tereziia Petrivna Popovych, Yana Oleksandrivna Baryska, Oksana Vasylivna Maslyuk, Yuliia Vasylivna Telep
 • КОМПОЗИЦІЯ ІНСТИТУТІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ ВІЙНИ
  Михайло Васильович Савчин
 • ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
  Катерина Олегівна Цвілик, Владислав Олександрович Скaковський
 • ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ: ДОСВІД ХОРВАТІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
  Ірина Миколаївна Шопіна
 • ПРАВОВЕ ПРОСВІТНИЦТВО В УМОВАХ ВІЙНИ: НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ КАФЕДРИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
  Юрій Михайлович Бисага, Вероніка Вікторівна Берч
 • ЦИФРОВИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК НОВИЙ НАПРЯМОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦОНАЛІЗМУ
  Наталія Василівна Бочарова
 • РОЛЬ МЕДІАЦІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ
  Діана Леонідівна Ворон
 • СПІВВІДНОШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ЗАХИЩАТИ ВІТЧИЗНУ ТА НЕВІД’ЄМНОГО ПРАВА ОСОБИ НА ЖИТТЯ
  Світлана Михайлівна Греца, Ярослав Васильович Греца
 • ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА В ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ І НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Олександр Ігорович Зозуля
 • РОЗДУМИ ПРО ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
  Ігор Федорович Корж
 • ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ГРОМАДЯНСТВО НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
  Ольга Іванівна Косілова
 • СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  Наталія Василівна Шелевер
 • ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ТА ПИТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
  Олександр Володимирович Білаш
 • СУЧАСНІ ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ У СФЕРІ ОСВІТИ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ
  Юлія Юріївна Боброва
 • ДЖЕРЕЛА МЕДИЧНОГО ПРАВА СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА, ІРЛАНДІЇ, США, КАНАДИ, АВСТРАЛІЇ ТА НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ
  Сандра Олександрівна Болдіжар, Вадим Іванович Пішта
 • ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
  Оксана Богданівна Братасюк
 • ПРОЦЕСУАЛЬНА РОЛЬ СПЕЦІАЛІСТА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЩОДО ЗБИРАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ
  Віталій Андрійович Будкевич
 • ФІСКАЛЬНО-МОНІТОРИНГОВІ ФУНКЦІЇ НОТАРІАТУ
  Лідія Іванівна Вдовічена
 • ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО-ПРАВОВИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОСНОВ ЄВРОПЕЙСЬКО-ПРАВОВИХ ВИМОГ У МІСТОБУДІВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ
  Євгеній Михайлович Гошовський
 • ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ
  Ніна Володимирівна Дараганова
 • ПОШУК РЕЗЕРВІВ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Лілія Максимівна Дорофеєва
 • ВИДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА КОШТАМИ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
  Тетяна Олександрівна Карабін
 • ІНШОМОВНА СПРОМОЖНІСТЬ ОСОБИ ПРИ ВСТУПІ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ В УКРАЇНІ: ПОВИННА БУТИ ОБОВ’ЯЗКОВОЮ УМОВОЮ АБО Ж ТІЛЬКИ ЗАОХОЧУВАТИСЯ?
  Тетяна Олександрівна Коломоєць
 • ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ВІДБУДОВИ РУЙНУВАНЬ В УКРАЇНІ
  Ігор Олександрович Мамонтов
 • ПРИНЦИПИ ОФІЦІЙНОСТІ ТА ОФІЦІЙНОГО З’ЯСУВАННЯ ВСІХ ОБСТАВИН У СПРАВІ: СХОЖІ ПРОЯВИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ
  Надія Борисівна Писаренко, Андрій Михайлович Школик
 • РОЗВИТОК ОСВІТИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
  Ірина Валеріївна Хохлова
 • НАДАННЯ ОСОБІ, ЯКА БАЖАЄ ЗАЙМАТИСЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ
  Павло Павлович Черевко
 • ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ МІНОРИТРАНИХ АКЦІОНЕРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕПРЯМОГО ПОЗОВУ
  Станіслав Васильович Щока
 • TAKING UP AND PURSUIT OF BUSINESS ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF POLAND BY A CITIZEN OF UKRAINE AS AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR ON THE BASIS OF THE ACT OF MARCH 12, 2022 ON ASSISTANCE TO CITIZENS OF UKRAINE IN CONNECTION WITH ARMED CONFLICT ON THE TERRITORY OF
  Paweł Widerski
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТИШУ НА ЗАХИЩЕНИХ ОБ’ЄКТАХ
  Іванна Іванівна Задоя
 • НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН В СФЕРІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВОЄННИМ СТАНОМ
  Сергій Олександрович Короєд
 • ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ: ЧИ ЗМІНЯТЬСЯ ПІДХОДИ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ В УМОВАХ ВІЙНИ?
  Марія Василівна Менджул
 • ЗНИЖЕННЯ СТАВКИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЯК КРОК ГАРМОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  Наталія Іванівна Атаманчук
 • ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВА
  Олександр Андрійович Баранов
 • ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК АДВОКАТУРИ ТА ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ПРАВОВИЙ ПІДХІД
  Іван Іванович Габані
 • ОСОБЛИВОСТІ ТА СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
  Вікторія Василівна Гецко
 • VIRTUAL ASSET IN UKRAINE IN TERMS OF MEANS OF PAYMENT
  Serhii Hrytsai
 • МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ У КРАЇНАХ ЄС: ПРАВОВИЙ ВИМІР
  Наталія Олександрівна Давидова
 • УСУНЕННЯ ВІД ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄС
  Денис Анатолійович Кащук
 • РОЛЬ ДОГОВІРНИХ ЗАСТЕРЕЖЕНЬ У НЕДОПУЩЕННІ ТОРГІВЛІ З РОСІЄЮ
  Валерія Вікторівна Поєдинок
 • ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЕНЕРГОМЕРЕЖ В УКРАЇНІ
  Галина Володимирівна Россіхіна, Владислав Олександрович Дяченко, Віталій Олександрович Мартовицький
 • ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОБ’ЄДНАННЯ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
  Юлія Іванівна Фетько
 • КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ТА ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ У ПРОЄКТІ КК УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
  Андрій Васильович Андрушко
 • MECANISME DE URMĂRIRE PENALĂ A AGRESIUNII RUSIEI ÎMPOTRIVA UCRAINEI
  Laura Heorhiivna Bzova
 • АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ПОГРОЗИ ЗАСТОСУВАННЯ НАСИЛЬСТВА У ЧАСТИНІ 3 СТАТТІ 342 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
  Андрій Володимирович Боровик
 • НАЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  Роман Вікторович Вереша
 • НАСИЛЬСТВО У СІМ’Ї ЯК НЕГАТИВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
  Марина Михайлівна Вишневська
 • ЗҐВАЛТУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ
  Анатолій Федотович Волобуєв
 • ЄДНІСТЬ НАУКОВОГО І ПРИКЛАДНОГО ДИСКУРСУ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМАТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ОБМЕЖЕННЯ/ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ У РЕАЛІЯХ УКРАЇНСЬКОГО СЬОГОДЕННЯ
  Вікторія Вікторівна Ворожбіт-Горбатюк
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗАНЬ ДИТИНИ В СУДІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА СТАРІ ПРОБЛЕМИ
  Ірина Василівна Гловюк
 • ГЕНОЦИД В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Марина Євгеніївна Григор’єва
 • ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ
  Сергій Федорович Денисов, Наталія Олександрівна Коваленко
 • КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СЕРЕДОВИЩІ ПРЕДСТАВНИКІВ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  Валерій Сергійович Кубік
 • РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ВІЙНИ
  Назар Андрійович Петришин
 • ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ТРУПА, ПОВ'ЯЗАНОГО З ЕКСГУМАЦІЄЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Ярослав Валерійович Ступник

Author Biographies

Ірина Володимирівна Басиста, Львівський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, професор кафедр адміністративного права та адміністративного процесу; кримінального процесу та криміналістики

Олена Анатоліївна Білічак, Посольство України в Республіці Таджикистан

доктор юридичних наук, доцент

Марія Ярославівна Ващишин, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри соціального права

Альона Олександрівна Войтович, Національна академія Служби безпеки України

здобувач вищої освіти Навчально-наукового гуманітарного інституту

Андрій Йожефович Головач, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії
держави і права юридичного факультету

Ігор Миколайович Забара, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародного права

Степан Степанович Калинюк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права

Анна Іванівна Калько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

студентка ІІІ-го курсу юридичного факультету

Марина Вікторівна Ковальова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри міжнародного права

Олена Миколаївна Ковтун, Академія адвокатури України

кандидатка юридичних наук, доцентка,
доцентка кафедри кримінального та адміністративного права

Василь Васильович Козьма, Національна академія СБУ

доктор політичних наук, доцент,
провідний науковий співробітник НОЦ

Олеся Янівна Трагнюк, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, професор,
доцент кафедри права Європейського Союзу

Анна Станіславівна Абдель Фатах, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ

старший викладач кафедри цивільного та господарського права

Андріанна Юріївна Бадида, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та історії держави і права

Мар’яна Тарасівна Гартман, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидати юридичних наук,
доцент кафедри теорії та історії держави і права

Денис Сергійович Баюрка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

студент 3 курсу Факультету слідчої та детективної діяльності

Марія Григорівна Братасюк, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор філософських наук, професор,
професор кафедри філософії

Наталія Вікторівна Грига, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

студентка ІІ курсу юридичного факультету

Галина Володимирівна Задорожня, Державний торговельно-економічний університет

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Юрій Анатолійович Задорожний, Національний транспортний університет

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного та адміністративного права

Олександр Юрійович Іванов, Національна академія Служби безпеки України

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права

Марина Геннадіївна Когут, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри теорії та історії держави і права
юридичного факультету

Анатолій Іванович Козаченко, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри теоретико-правових дисциплін

Іван Євгенійович Переш, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри теорії та історії
держави і права юридичного факультету

Мирослава Іванівна Зан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

старший викладач кафедри теорії та історії
держави і права юридичного факультету

Tereziia Petrivna Popovych, Uzhhorod National University

Candidate of Law, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Theory and History of State and Law

Oksana Vasylivna Maslyuk, Uzhhorod National University

Candidate of Law, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Criminal Law and Process

Yuliia Vasylivna Telep, Uzhhorod National University

PhD student,
Assistant at the Department of Theory and History of State and Law

Михайло Васильович Савчин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор юридичних наук, професор,
директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права

Катерина Олегівна Цвілик, Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач освіти кафедри права

Владислав Олександрович Скaковський, Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач освіти кафедри права

Ірина Миколаївна Шопіна, Львівський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри адміністративно-правових дисциплін

Юрій Михайлович Бисага, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного
права та порівняльного правознавства

Вероніка Вікторівна Берч, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права
та порівняльного правознавства

Наталія Василівна Бочарова, Університет імені Альфреда Нобеля

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри права

Діана Леонідівна Ворон, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидатка юридичних наук,
доцентка кафедри адміністративного,
фінансового та інформаційного права

Світлана Михайлівна Греца, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор юридичних наук, доцент кафедри конституційного права і порівняльного правознавства

Ярослав Васильович Греца, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри господарського права

Олександр Ігорович Зозуля, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

доктор юридичних наук, доцент,
завідувач наукового сектору порівняльного конституційного та муніципального права

Ігор Федорович Корж, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник керівника наукового центру електронного парламенту та правової інформації

Ольга Іванівна Косілова, Державний податковий університет

кандидат політичних наук, доцент,
доцент кафедри теоретико-правових дисциплін

Наталія Василівна Шелевер, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидатка юридичних наук, доцентка,
доцентка кафедри адміністративного,
фінансового та інформаційного права

Олександр Володимирович Білаш, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Юлія Юріївна Боброва, Ужгородський національний університет

докторка юридичних наук, доцентка кафедри міжнародного права

Сандра Олександрівна Болдіжар, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Вадим Іванович Пішта, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор філософії, асистент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Оксана Богданівна Братасюк, Західноукраїнський національний університет

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Віталій Андрійович Будкевич, Національна академія внутрішніх справ

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

Лідія Іванівна Вдовічена, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри публічного права

Євгеній Михайлович Гошовський, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

магістр права

Ніна Володимирівна Дараганова, Державний торговельно-економічний університет

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри адміністративного, фінансового
та інформаційного права

Лілія Максимівна Дорофеєва, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Тетяна Олександрівна Карабін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Тетяна Олександрівна Коломоєць, Запорізький національний університет

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України, декан юридичного факультету

Ігор Олександрович Мамонтов, Київський національний університет будівництва і архітектури

заслужений юрист України, професор

Надія Борисівна Писаренко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

докторка юридичних наук, доцентка,
доцентка кафедри адміністративного права

Андрій Михайлович Школик, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету

Ірина Валеріївна Хохлова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидатка юридичних наук, доцент кафедри адміністративного,
фінансового та інформаційного права

Павло Павлович Черевко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу

Станіслав Васильович Щока, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

магістр права,
старший лаборант кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету

Paweł Widerski, The John Paul II Catholic University of Lublin

PhD in Law, Research Associate in Department of Civil Law

Іванна Іванівна Задоя, Національний університет «Одеська морська академія»

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри загальноправових дисциплін

Сергій Олександрович Короєд, Науково-дослідний інститут публічного права

доктор юридичних наук, професор,
в.о. президента

Марія Василівна Менджул, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

докторка юридичних наук, професорка,
заступниця декана юридичного факультету з наукової роботи

Наталія Іванівна Атаманчук, Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України

доктор юридичних наук, доцент,
провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем
правотворчості та адаптації законодавства України до права ЄС

Олександр Андрійович Баранов, ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

доктор юридичних наук, професор,
керівник Наукового центру цифрових трансформацій та права

Іван Іванович Габані, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

асистент кафедри міжнародного права

Вікторія Василівна Гецко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри міжнародного права

Serhii Hrytsai, Open International University of Human Development "Ukraine"

Ph.D. in Law, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Sectoral Law and General Legal Disciplines of the Institute of Law and Social Relations

Наталія Олександрівна Давидова, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем приватного права

Денис Анатолійович Кащук, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

аспірант

Валерія Вікторівна Поєдинок, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права

Галина Володимирівна Россіхіна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

доктор юридичних наук, професор,
професорка кафедри державно-правових дисциплін,
дійсний член (академік) Європейської академії природничих наук

Владислав Олександрович Дяченко, Харківський національний університет радіоелектроніки

старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин

Віталій Олександрович Мартовицький, Харківський національний університет радіоелектроніки

кандидат технічних наук,
доцент кафедри електронних обчислювальних машин

Юлія Іванівна Фетько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор філософії в галузі права,
доцент кафедри міжнародного права юридичного факультету

Андрій Васильович Андрушко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права та процесу

Laura Heorhiivna Bzova, Universitatea naţională din Cernăuţi în numele lui Iurii Fedkovici

PhD, asistent univ. dr., Facultatea de drept

Андрій Володимирович Боровик, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

кандидат юридичних наук, доцент, проректор з наукової роботи

Роман Вікторович Вереша, Академія адвокатури України

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
завідувач кафедри кримінального та адміністративного права

Марина Михайлівна Вишневська, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

старший викладач кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету

Анатолій Федотович Волобуєв, ДВНЗ «Донецький державний університет внутрішніх справ»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики

Вікторія Вікторівна Ворожбіт-Горбатюк, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

доктор педагогічних наук, професор,
старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права

Ірина Василівна Гловюк, Львівський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України,
професор кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права

Марина Євгеніївна Григор’єва, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент,
асистентка кафедри кримінального права

Сергій Федорович Денисов, Харківський національний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права та
кримінології факультету № 6

Наталія Олександрівна Коваленко

кандидат юридичних наук, доцент, адвокат

Валерій Сергійович Кубік, ГО «Асоціація народних депутатів України»

виконавчий директор

Назар Андрійович Петришин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

студент 4-ого курсу юридичного факультету

Ярослав Валерійович Ступник, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри кримінального права та процесу

Cover for ЗАКАРПАТСЬКІ ПРАВОВІ ЧИТАННЯ. ПРАВО ЯК ІНСТРУМЕНТ СТІЙКОСТІ ТА РОЗВИТКУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ. ЧАСТИНА 1
Published
April 21, 2023
Categories