ЗАКАРПАТСЬКІ ПРАВОВІ ЧИТАННЯ. ПРАВО ЯК ІНСТРУМЕНТ СТІЙКОСТІ ТА РОЗВИТКУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ. ЧАСТИНА 2

Authors

Ольга Іванівна Котляр, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Олександра Валеріївна Краснікова, Національний університет «Одеська морська академія»; Роман Петрович Лаврьонов, Класичний приватний університет; Ількін Садагат огли Нуруллаєв, Національний авіаційний університет; Ігор Степанович Пирога, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Вікторія Іванівна Продан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Роман Сергійович Пічко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Михайло Михайлович Тернущак, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Віталій Степанович Цимбалюк, Державний університет «Житомирська політехніка»; Аліна Ігорівна Чурілова, Навчально-науковий інститут інформаційної безпекита стратегічних комунікацій; Володимир Анатолійович Широков, Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Лариса Леонідівна Шевченко, Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Ігор Вікторович Шевченко, Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Максим Вікторович Надутенко, Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Світлана Сергіївна Ющенко, Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Ігор Костянтинович Шумський, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; Каріна Сергіївна Щербань, Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету; Ігор Миколайович Кравченко, Луганський навчально-науковий інститут імені Е. О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ; Яна Іванівна Ленгер, Луцький національний технічний університет; Леся Юріївна Малюга, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Віктор Мирославович Мельник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Віктор Мушенок, Державний торговельно-економічний університет; Олена Миколаївна Перунова, Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Дмитро Дмитрович Пеца, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Володимир Володимирович Пивоваров, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України; Зоя Олександрівна Погорєлова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Ірина Олександрівна Продан, Київський національний університет будівництва і архітектури; Олександр Георгійович Семенюк, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України; Дмитро Валерійович Вєдєнєєв, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України; Віталій Юрійович Середюк, Національна академія внутрішніх справ; Раїса Дем’янівна Сидоркіна, Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академіяуправління персоналом»; Андрій Васильович Скоробагатько, Національний університет «Одеська морська академія»; Лариса Григорівна Удовика, Запорізький національний університет; Вікторія Дмитрівна Філіппова, Херсонський національний технічний університет; Oksana Șcerbaniuc, Universității din Vilnius; Yaroslav Volodymyrovych Yuvsechko, Khmelnytskyi National University; Анжеліка Романівна Крусян, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України; Ігор Йосифович Магновський, Одеський державний університет внутрішніх справ; Ihor Ihorovych Onyshchuk, International Informatization Academy; Ольга Олексіївна Косиця, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Руслана Іванівна Крамар, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»; Андрій Васильович Лапкін, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Олена Олександрівна Марченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Юрій Ігорович Олійник, Західноукраїнський національний університет; Мар'яна Юріївна Кравчук, Західноукраїнський національний університет; Юрій Віталійович Оніщик, Київський національний університет технологій та дизайну; Анастасія Сергіївна Ордюнова, Університет митної справи та фінансів; Петро Петрович Пацурківський, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Лілія Тарасівна Рябовол, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка; Альбіна Володимирівна Савінова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Володимир Миколайович Столбовий, Національна академія СБУ; Андрій Вікторович Хрідочкін, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»; Микола Олександрович Янєв, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Володимир Михайлович Логойда, ДВНЗ «Ужгородський Національний Університет»; Василь Васильович Манзюк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Віктор Вікторович Заборовський, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Вікторія Валкріївна Вашкович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Ілля Антонович Негода, Харківський національний університет внутрішніх справ; Василь Петрович Феннич, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Анастасія Сергіївна Філон, Національна академія СБУ; Олеся Іванівна Чепис, ДВН3 «Ужгородський національний університет»; Віталій Миколайович Чернега, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Єлизавета Євгенівна Косенко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Тамара Василівна Ярошевська, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; О.С. Котуха, Львівський торговельно-економічний університет; Вiкторiя Валентинiвна Надьон, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Тетяна Валеріївна Парпан, Львівський національний університет імені Івана Франка; Valentyna Serhiivna Puzikova; Yuliia Yuriivna Reminska, Constitutional Court of Ukraine; Oleksandr Vasylovych Stovpets, Odessa National Maritime University; Vasyl Grygorovych Stovpets, Odessa National Maritime University; Андрій Олександрович Шевченко, Державний податковий університет; Ірина Павлівна Петрова, Державний податковий університет; Олександра Іванівна Гошовська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Анна Юріївна Савчук, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Олександр Васильович Маленко, Адвокатське об’єднання INTERLEGUM; Ігор Богданович Медицький, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Iryna Anatolyivna Nesterova, Uzhhorod National University; Олександр Васильович Острогляд, ЗВО «Університет Короля Данила»; Микола Ілліч Парайко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Євген Олександрович Письменський, Луганський навчально-науковий інститут імені Е.О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ; Микола Васильович Сийплокі, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Aleksander Siergiejewicz Sotula, Chersonskiego Uniwersytetu Państwowego; Тарас Степанович Січевлюк-Врублевський, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України; Ольга Володимирівна Ус, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Ірина Василівна Черниченко; Анна Юріївна Савчук, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Олександр Володимирович Шамсутдінов, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України; Viktor Mykhailovych Shevchuk, Institute for the Study of Crime Problems; Анастасія Олегівна Юрчишена, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича; Сібілла Богданівна Булеца, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Ірина Емілівна Ревуцька, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Владислав Вікторович Єманов, Національна академія Національної гвардії України з навчальної та методичної роботи; Сергій Вікторович Бєлай, Національна академія Національної гвардії України; Ганна Семенівна Журавльова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Іван Іванович Юраш, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Iryna Sopilko, National Commissionfor Radiation Protection of the Population of Ukraine; Ольга Олегівна Барабаш, Львівський державний університет внутрішніх справ

Synopsis

Закарпатські правові читання. Право як інструмент стійкостіта розвитку в умовах сучасних цивілізаційних викликів : Матеріали ХV міжнародної науково-практичної конференції,м. Ужгород, 27 квітня 2023 р. Частина ІІ. Львів – Торунь :Liha-Pres, 2023. – 316 с.

Chapters

 • ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОЗАХИСНОГО ПІДХОДУ ДО ПИТАННЯ ЗМІНИ КЛІМАТУ
  Ольга Іванівна Котляр
 • СПЕЦІАЛЬНА ТА КОНТАМІНОВАНА МОДЕЛІ ТРИБУНАЛУ ПО СПРАВІ ПРОТИ РФ
  Олександра Валеріївна Краснікова
 • ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ МІЖНАРОДНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ
  Роман Петрович Лаврьонов
 • ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ І ЗМІСТУ САНКЦІЙ У МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ
  Ількін Садагат огли Нуруллаєв
 • КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ГЕНОЦИД 1948 РОКУ
  Ігор Степанович Пирога, Вікторія Іванівна Продан
 • ДО ПИТАННЯ ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЇ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ ДОКТРИНИ «RAISON D'ETAT»
  Роман Сергійович Пічко
 • ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ
  Михайло Михайлович Тернущак
 • КІБЕРНЕТИЧНЕ ПРАВО ЯК ВІДГУК НА ВИКЛИКИ МІЖНАРОДНОМУ ПОРЯДКУ
  Віталій Степанович Цимбалюк
 • ТРИБУНАЛ НАД ВІЙСЬКОВИМИ ЗЛОЧИНЦЯМИ КРЕМЛЯ: ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР
  Аліна Ігорівна Чурілова
 • ДО ПИТАННЯ ПРО ДИСКУРСИВНУ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
  Володимир Анатолійович Широков, Лариса Леонідівна Шевченко, Ігор Вікторович Шевченко, Максим Вікторович Надутенко, Світлана Сергіївна Ющенко
 • ПОЗИЦІЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЩОДО НЕЗАСТОСУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ ПІД ЧАС ФОЛКЛЕНДСЬКОЇ ВІЙНИ 1982 РОКУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПОРЯДКУ
  Ігор Костянтинович Шумський
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ РФ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
  Каріна Сергіївна Щербань
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УМОВАХ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
  Ігор Миколайович Кравченко
 • ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ВАЖНІСТЬ ЙОГО ПРОЖИВАННЯ В УМОВАХ ОСОБЛИВОГО СТАНУ
  Яна Іванівна Ленгер
 • ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ
  Леся Юріївна Малюга
 • ВИПАДОК ПРОВІНЦІЇ ДАКІЯ ТА ПЛЕМЕНІ ГЕПІДІВ (271-455 РР.): LEX FOEDUS ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ СТАТУС У ВІЙСЬКОВИХ УМОВАХ (ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНИЙ ЕКСКУРС)
  Віктор Мирославович Мельник
 • ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Віктор Мушенок
 • ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ У ДИСТАНЦІЙНОМУ СУДІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ДЕРЖАВИ
  Олена Миколаївна Перунова
 • ОКРЕМІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇЇ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Дмитро Дмитрович Пеца
 • ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  Володимир Володимирович Пивоваров
 • ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТИ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Зоя Олександрівна Погорєлова
 • АНТИКОРУПЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ КОЛАБОРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Ірина Олександрівна Продан
 • РОЗБУДОВА ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА ВІЙСЬКОВИМИ ФОРМУВАННЯМИ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
  Олександр Георгійович Семенюк, Дмитро Валерійович Вєдєнєєв
 • СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
  Віталій Юрійович Середюк
 • ПИТАННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ
  Раїса Дем’янівна Сидоркіна
 • МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ЗАБОРОНИ КАТУВАНЬ ТА ІНШИХ ФОРМ НЕГУМАННОГО ПОВОДЖЕННЯ
  Андрій Васильович Скоробагатько
 • ФОРМАЛІЗАЦІЯ М’ЯКОГО ПРАВА ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ
  Лариса Григорівна Удовика
 • МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ
  Вікторія Дмитрівна Філіппова
 • STATUL DE DREPT – DEMOCRAȚIE ȘI DREPTURILE OMULUI CONFORM LEGII MARȚIALE
  Oksana Șcerbaniuc
 • THE RULE OF LAW UNDER MARTIAL LAW: ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENT BODIES IN UKRAINE
  Yaroslav Volodymyrovych Yuvsechko
 • СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
  Анжеліка Романівна Крусян
 • МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  Ігор Йосифович Магновський
 • INDEPENDENCE OF CONSTITUTIONAL JUSTICE BODIES AS A PREREQUISITE FOR THE RULE OF LAW
  Ihor Ihorovych Onyshchuk
 • РОЗШИРЕННЯ КОЛА СУБ’ЄКТІВ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ)
  Ольга Олексіївна Косиця
 • УПРАВЛІННЯ КОНФІСКОВАНИМИ АКТИВАМИ
  Руслана Іванівна Крамар
 • ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПРОКУРАТУР НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
  Андрій Васильович Лапкін
 • СУДОВІ ОБМЕЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПРИВАТНОЇ ОСОБИ
  Олена Олександрівна Марченко
 • ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Юрій Ігорович Олійник, Мар'яна Юріївна Кравчук
 • ПУБЛІЧНА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Юрій Віталійович Оніщик
 • ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
  Анастасія Сергіївна Ордюнова
 • СПРАВЕДЛИВІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
  Петро Петрович Пацурківський
 • ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
  Лілія Тарасівна Рябовол
 • ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ, ЗАПРОВАДЖЕНІ ПРОТЯГОМ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
  Альбіна Володимирівна Савінова
 • РОЛЬ ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
  Володимир Миколайович Столбовий
 • МІСЦЕ ПРОЦЕДУР ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
  Андрій Вікторович Хрідочкін
 • КОНТРОЛЬ ЗА ДИСКРЕЦІЙНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ РЕГУЛЯТОРА У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
  Микола Олександрович Янєв
 • ВПЛИВ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЦИВІЛЬНИХ / ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ
  Володимир Михайлович Логойда
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  Василь Васильович Манзюк, Віктор Вікторович Заборовський, Вікторія Валкріївна Вашкович
 • ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
  Ілля Антонович Негода
 • ПРИНЦИП РІВНОПРАВНОСТІ СТОРІН ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  Василь Петрович Феннич
 • ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ У СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНЦІВ І РОСІЯН: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ
  Анастасія Сергіївна Філон
 • МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ
  Олеся Іванівна Чепис
 • РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
  Віталій Миколайович Чернега
 • ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
  Єлизавета Євгенівна Косенко, Тамара Василівна Ярошевська
 • НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
  О.С. Котуха
 • ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ДОБРОСОВІСНОСТІ ДО ПЕРЕДДОГОВІРНИХ ТА ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН
  Вiкторiя Валентинiвна Надьон
 • ГАРАНТІЇ ДОСТУПНОСТІ ПЕРЕХОДУ ПРАЦІВНИКА НА ІНШУ ФОРМУ ЗАЙНЯТОСТІ У ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
  Тетяна Валеріївна Парпан
 • UKRAINE’S TRANSIT POTENTIAL OF THE BLACK SEA AND DANUBE
  Valentyna Serhiivna Puzikova
 • THE PATH TO CONSTITUTIONALIZING GENDER EQUALITY IN UKRAINE: A LONG JOURNEY TOWARDS EUROPEAN UNION ACCESSION
  Yuliia Yuriivna Reminska
 • CURRENT ISSUES OF ADAPTING UKRAINE'S INTELLECTUAL PROPERTY LEGISLATION TO THE EU-UKRAINE ASSOCIATION AGREEMENT
  Oleksandr Vasylovych Stovpets, Vasyl Grygorovych Stovpets
 • РЕФОРМУВАННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
  Андрій Олександрович Шевченко, Ірина Павлівна Петрова
 • ПРАВО НА МАТЕРИНСТВО ТА БАТЬКІВСТВО В УМОВАХ ВІЙНИ
  Олександра Іванівна Гошовська, Анна Юріївна Савчук
 • ДОПИТ СВІДКІВ ПО КОРУПЦІЙНИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОВАДЖЕННЯМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
  Олександр Васильович Маленко
 • КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЦІНКА ОБ’ЄКТИВНИХ ФОРМ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)
  Ігор Богданович Медицький
 • DETERMINATION OF SUICIDAL BEHAVIOR AMONG LAW ENFORCEMENT OFFICERS
  Iryna Anatolyivna Nesterova
 • СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ (АСПЕКТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОЛАБОРАЦІОНІЗМ)
  Олександр Васильович Острогляд
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ АБО ОГЛЯДУ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Микола Ілліч Парайко
 • ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: ЧИ ВСІ ОЧІКУВАННЯ СПРАВДИЛИСЯ?
  Євген Олександрович Письменський
 • ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ОБМЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Микола Васильович Сийплокі
 • ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО, НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ
  Тарас Степанович Січевлюк-Врублевський
 • KORELACJA POJĘĆ «PRAWA I ZWYCZAJE WOJENNE» ORAZ «ŚRODKI I METODY PROWADZENIA WOJNY» W USTAWODAWSTWIE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM
  Aleksander Siergiejewicz Sotula
 • ВОЄННІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  Ольга Володимирівна Ус
 • ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
  Ірина Василівна Черниченко, Анна Юріївна Савчук
 • ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ГЕНЕТИЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ
  Олександр Володимирович Шамсутдінов
 • PROBLEMS OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DOCUMENTATION OF WAR CRIMES IN UKRAINE
  Viktor Mykhailovych Shevchuk
 • ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Анастасія Олегівна Юрчишена
 • ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРИ УКЛАДЕННІ ШЛЮБУ
  Сібілла Богданівна Булеца, Ірина Емілівна Ревуцька
 • ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІДСІЧІ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
  Владислав Вікторович Єманов, Сергій Вікторович Бєлай
 • ПРИНЦИП РІВНОСТІ ТА ЗАХИСТ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВІЙНИ
  Ганна Семенівна Журавльова
 • УКЛАДЕННЯ МИРОВОЇ УГОДИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІН. ХVІІІ – ПОЧ. ХХ СТ.)
  Іван Іванович Юраш
 • CHANGES IN LEGAL REGULATION OF THE RIGHT TO EDUCATION
  Iryna Sopilko
 • МОДЕЛІ ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ'ЯЗКУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
  Ольга Олегівна Барабаш

Author Biographies

Ольга Іванівна Котляр, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри міжнародного права

Олександра Валеріївна Краснікова, Національний університет «Одеська морська академія»

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри морського права
Навчально-наукового інституту морського права та менеджменту

Роман Петрович Лаврьонов, Класичний приватний університет

аспірант

Ількін Садагат огли Нуруллаєв, Національний авіаційний університет

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри міжнародного права та порівняльного
правознавства факультету міжнародних відносин

Ігор Степанович Пирога, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного
права та порівняльного правознавства

Вікторія Іванівна Продан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

асистент кафедри конституційного права
та порівняльного правознавства, здобувач кафедри

Роман Сергійович Пічко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат юридичних наук, адвокат, доцент кафедри цивільного,
трудового та господарського права

Михайло Михайлович Тернущак, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного
права

Віталій Степанович Цимбалюк, Державний університет «Житомирська політехніка»

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
професор кафедри права та правоохоронної діяльності

Аліна Ігорівна Чурілова, Навчально-науковий інститут інформаційної безпекита стратегічних комунікацій

студентка 4-го курсу спеціальності «Право»

Володимир Анатолійович Широков, Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України

академік Національної академії наук України,
доктор технічних наук,
директор

Лариса Леонідівна Шевченко, Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України

доктор філологічних наук, завідувач відділу лінгвістики

Ігор Вікторович Шевченко, Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник

Максим Вікторович Надутенко, Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України

кандидат технічних наук, завідувач відділу інформатики

Світлана Сергіївна Ющенко, Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України

науковий співробітник

Ігор Костянтинович Шумський, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри публічного управління, адміністрування
та права

Каріна Сергіївна Щербань, Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету

студентка групи ПМПФ-20-1

Ігор Миколайович Кравченко, Луганський навчально-науковий інститут імені Е. О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правосуддя,
адвокат

Яна Іванівна Ленгер, Луцький національний технічний університет

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри права, факультету бізнесу та права

Леся Юріївна Малюга, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, доцент
доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Віктор Мирославович Мельник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат політичних наук, юрист,
асистент кафедри політології,
член Американського товариства юридичної історії

Віктор Мушенок, Державний торговельно-економічний університет

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри адміністративного, фінансового
та інформаційного права

Олена Миколаївна Перунова, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат юридичних наук, доцент

Дмитро Дмитрович Пеца, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та історії держави і права

Володимир Володимирович Пивоваров, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права

Зоя Олександрівна Погорєлова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидатка юридичних наук, доцентка,
доцентка кафедри теорії та історії держави і права

Ірина Олександрівна Продан, Київський національний університет будівництва і архітектури

аспірант кафедри політичних наук і права

Олександр Георгійович Семенюк, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України

доктор юридичних наук, перший заступник керівника

Дмитро Валерійович Вєдєнєєв, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник

Віталій Юрійович Середюк, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент,
докторант

Раїса Дем’янівна Сидоркіна, Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академіяуправління персоналом»

доцент, в.о. завідувачки кафедри права

Андрій Васильович Скоробагатько, Національний університет «Одеська морська академія»

доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри загальноправових дисциплін

Лариса Григорівна Удовика, Запорізький національний університет

доктор юридичних наук, професор,
в.о. завідувача кафедри історії і теорії держави та права

Вікторія Дмитрівна Філіппова, Херсонський національний технічний університет

доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Oksana Șcerbaniuc, Universității din Vilnius

Șef al Departamentului de Drept procedural la Universitatea naţională din
Cernăuţi în numele lui Iurii Fedkovici, profesor la Facultatea
de Drept, doctor în jurisprudență, profesor

Yaroslav Volodymyrovych Yuvsechko, Khmelnytskyi National University

PhD, Associate professor,
Senior lecturer at the Department of International Communication
and Political Science

Анжеліка Романівна Крусян, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України

доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник

Ігор Йосифович Магновський, Одеський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри теорії та історії держави і права
факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Ihor Ihorovych Onyshchuk, International Informatization Academy

Doctor of Legal Sciences, Professor,
Academician,
The Constitutional Court of Ukraine, Scientific Consultant to a Judge

Ольга Олексіївна Косиця, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

доктор юридичних наук,
професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності

Руслана Іванівна Крамар, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

доктор юридичних наук, доцент,
завідувачка кафедри судоустрою прокуратури та адвокатури

Андрій Васильович Лапкін, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінальної юстиції

Олена Олександрівна Марченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри
адміністративного права

Юрій Ігорович Олійник, Західноукраїнський національний університет

аспірант

Мар'яна Юріївна Кравчук, Західноукраїнський національний університет

доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права

Юрій Віталійович Оніщик, Київський національний університет технологій та дизайну

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри приватного та публічного права

Анастасія Сергіївна Ордюнова, Університет митної справи та фінансів

студентка 4 курсу
Навчально-наукового інституту права
та міжнародно-правових відносин

Петро Петрович Пацурківський, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

студент ІІІ курсу
Навчально-наукового інституту права

Лілія Тарасівна Рябовол, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри права та правоохоронної діяльності

Альбіна Володимирівна Савінова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

аспірант кафедри податкового права,
адвокат

Володимир Миколайович Столбовий, Національна академія СБУ

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін

Андрій Вікторович Хрідочкін, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри підприємництва, організації виробництва
та теоретичної і прикладної економіки

Микола Олександрович Янєв, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірант кафедри адміністративного,
фінансового та інформаційного права

Володимир Михайлович Логойда, ДВНЗ «Ужгородський Національний Університет»

доктор філософії в галузі права, викладач кафедри адміністративного,
фінансового та інформаційного права юридичного факультету

Василь Васильович Манзюк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри господарського права

Віктор Вікторович Заборовський, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор юридичних наук,
професор, професор кафедри цивільного права та процесу

Вікторія Валкріївна Вашкович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук,
доцент, доцент кафедри господарського права

Ілля Антонович Негода, Харківський національний університет внутрішніх справ

аспірант

Василь Петрович Феннич, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету

Анастасія Сергіївна Філон, Національна академія СБУ

здобувач вищої освіти
Навчально-наукового гуманітарного інституту

Олеся Іванівна Чепис, ДВН3 «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу

Віталій Миколайович Чернега, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри приватного права

Єлизавета Євгенівна Косенко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

здобувач вищої освіти Навчального-наукового інституту
права та інноваційної освіти

Тамара Василівна Ярошевська, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін

О.С. Котуха, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільного та господарського права і процесу

Вiкторiя Валентинiвна Надьон, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільного права № 2

Тетяна Валеріївна Парпан, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри соціального права

Valentyna Serhiivna Puzikova

an advocate,
an activist of the protection human rights

Yuliia Yuriivna Reminska, Constitutional Court of Ukraine

PhD in law,
Postdoctoral researcher at Malaga University (Spain),
Secretariat

Oleksandr Vasylovych Stovpets, Odessa National Maritime University

Dr.Hab. in Philosophical Sciences, Professor,
Professor of the Criminal and Administrative Law department

Vasyl Grygorovych Stovpets, Odessa National Maritime University

Dr.Sc. in Philology, Professor,
Director of the Educational Service Centre

Андрій Олександрович Шевченко, Державний податковий університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

Ірина Павлівна Петрова, Державний податковий університет

кандидат юридичних наук, доцентка кафедри адміністративного
права, процесу та митної безпеки

Олександра Іванівна Гошовська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

викладач-методист циклової комісії юридичних дисциплін
Природничо-гуманітарний фаховий коледж

Анна Юріївна Савчук, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

студентка 4-го курсу Природничо-гуманітарний фаховий коледж

Олександр Васильович Маленко, Адвокатське об’єднання INTERLEGUM

кандидат юридичних наук,
адвокат, керуючий партнер

Ігор Богданович Медицький, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри політики у сфері боротьби зі злочинністю
та кримінального права

Iryna Anatolyivna Nesterova, Uzhhorod National University

Candidate of Legal Sciences, PhD,
Associate Professor of the Department of Criminal Law and Procedure

Олександр Васильович Острогляд, ЗВО «Університет Короля Данила»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права
та правоохоронної діяльності
Державного університету «Житомирська політехніка»,
професор кафедри права та публічного управління

Микола Ілліч Парайко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

студент 3 курсу юридичного факультету

Євген Олександрович Письменський, Луганський навчально-науковий інститут імені Е.О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри поліцейської діяльності

Микола Васильович Сийплокі, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права та процесу

Aleksander Siergiejewicz Sotula, Chersonskiego Uniwersytetu Państwowego

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor,
Profesor Katedry Prawa Krajowego, Międzynarodowego i Egzekwowania
Prawa

Тарас Степанович Січевлюк-Врублевський, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України

аспірант

Ольга Володимирівна Ус, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

докторка юридичних наук, професорка,
професорка кафедри кримінального права

Ірина Василівна Черниченко

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального права та процесу

Анна Юріївна Савчук, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

студентка 4-го курсу Природничо-гуманітарного фахового коледжу

Олександр Володимирович Шамсутдінов, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України

кандидат юридичних наук,
провідний науковий співробітник

Viktor Mykhailovych Shevchuk, Institute for the Study of Crime Problems

Doctor of Legal Sciences, Professor,
Professor of Criminalistics Yaroslav Mudryi National Law University,
leading researcher Аcademician Stashis Scientific Research

Анастасія Олегівна Юрчишена, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

студентка 3-го курсу юридичного факультету

Сібілла Богданівна Булеца, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри цивільного права та процесу
юридичного факультету

Ірина Емілівна Ревуцька, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету

Владислав Вікторович Єманов, Національна академія Національної гвардії України з навчальної та методичної роботи

кандидат військових наук, старший науковий співробітник,
перший заступник начальника

Сергій Вікторович Бєлай, Національна академія Національної гвардії України

доктор наук з державного управління, професор,
заступник начальника навчально-методичного центру – начальник
відділу методичного забезпечення навчального процесу

Ганна Семенівна Журавльова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри міжнародного права

Іван Іванович Юраш, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірант 2 курсу заочної форми навчання юридичного факультету

Iryna Sopilko, National Commissionfor Radiation Protection of the Population of Ukraine

Doctor of Law, Professor, Chief of staff

Ольга Олегівна Барабаш, Львівський державний університет внутрішніх справ

докторка юридичних наук, доцентка,
професорка кафедри загально-правових дисциплін
Інституту права

Cover for ЗАКАРПАТСЬКІ ПРАВОВІ ЧИТАННЯ. ПРАВО ЯК ІНСТРУМЕНТ СТІЙКОСТІ ТА РОЗВИТКУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ. ЧАСТИНА 2
Published
April 24, 2023
Categories