РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ДРАЙВЕР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

Authors

Г.Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів; Л.А. Демченко, Університет митної справи та фінансів; Є.І. Іванов, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки; І.А. Хмарська, Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Л.Б. Чайка-Петегирич, Херсонський національний технічний університет; С.О. Гуткевич, Національний університет харчових технологій; І.Ю. Гужва, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки; О.Г. Занозовська, Національний університет харчових технологій; С.В. Ільченко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»; В.Ф. Грищенко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»; І.В. Грищенко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»; Л.Г. Каїра, Національний університет харчових технологій; Я.В. Сало, Одеський національний економічний університет; О.В. Сорока, Одеський національний економічний університет; З.В. Гбур, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика; О.В. Коба, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; Г.А. Меліховець, Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій»; З.П. Рожко, Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій»; В.М. Токар, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика; В.М. Шемаєв, Акціонерне товариство «Укрзалізниця»; А.П. Онофрійчук, Університет економіки та права «КРОК»; Л.Г. Шемаєва, Національний інститут стратегічних досліджень; В.П. Онофрійчук, Міністерство закордонних справ України

Synopsis

Розвиток транспортної інфраструктури як драйвер економічного зростання галузей економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 24 березня 2023 р.). – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. – 80 с.

Chapters

Author Biographies

Г.Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та регіональних студій

Л.А. Демченко, Університет митної справи та фінансів

студентка

Є.І. Іванов, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки

кандидат економічних наук, начальник відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі

І.А. Хмарська, Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки, обліку та підприємництва

Л.Б. Чайка-Петегирич, Херсонський національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, кафедра зовнішньоекономічної діяльності

С.О. Гуткевич, Національний університет харчових технологій

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки

І.Ю. Гужва, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки

доктор економічних наук, перший заступник директора

О.Г. Занозовська, Національний університет харчових технологій

аспірант, кафедра міжнародної економіки

С.В. Ільченко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»

доктор економічних наук, професор, завідувачка відділу ринку транспортних послуг

В.Ф. Грищенко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг

І.В. Грищенко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг

Л.Г. Каїра, Національний університет харчових технологій

кандидат технічних наук, доцент, кафедра міжнародної економіки

Я.В. Сало, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри маркетингу та міжнародної логістики

О.В. Сорока, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

З.В. Гбур, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування

О.В. Коба, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Г.А. Меліховець, Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій»

викладач економічних дисциплін

З.П. Рожко, Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій»

викладач економічних дисциплін

В.М. Токар, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

аспірант кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування

В.М. Шемаєв, Акціонерне товариство «Укрзалізниця»

доктор економічних наук, директор Офісу з міжнародних проєктів

А.П. Онофрійчук, Університет економіки та права «КРОК»

кандидат економічних наук, докторант

Л.Г. Шемаєва, Національний інститут стратегічних досліджень

доктор економічних наук, професор, головний консультант відділу економічної стратегії

В.П. Онофрійчук, Міністерство закордонних справ України

кандидат економічних наук, перший секретар відділу

Cover for РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ДРАЙВЕР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ
Published
March 31, 2023
Categories