АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ У 2023 РОЦІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Authors

А.П. Бурляй, Центр міграційних досліджень Варшавського університету; М.А. Дем’янчук, Центр міграційних досліджень Варшавського університету; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; О.О. Макарова, Інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»; Т.Г. Остапенко, Національний авіаційний університет; А.П. Білоног, Національний авіаційний університет; Н.М. Сас, Федеральний інститут Парана; В.І. Ляшенко, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України; А.І. Лук’янов, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України; Г.М. Македон, Відокремлений підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»; Є.Г. Панченко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; А.О. Самойленко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Л.Б. Чайка-Петегирич, Херсонський національний технічний університет; Maryna Gruzd, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics; О.М. Згурська, Державний університет телекомунікацій; М.І. Кісіль, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; С.І. Кудин, Львівський національний університет імені Івана Франка; К.Я. Кучерява, Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; О.О. Торчанський, Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Я.Ф. Навроцький , Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; В.М. Петров, Державний біотехнологічний університет; О.Б. Піріашвілі, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; А.О. Старостіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В.А. Кравченко, ГО «Об’єднання маркетологів України»; С.О. Тараненко, Одеський національний морський університет; Д.Р. Андрухович, Державний податковий університет; В.Ю. Бондар, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; В.Д. Дерлюк, Державний податковий університет; С.М. Дідух, Одеський національний технологічний університет; Т.С. Федорова, Одеський національний технологічний університет; В.П. Івченко, Одеський національний морський університет; Л.В. Калашнікова, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука»; Л.А. Коваль, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука»; В.О. Коваленко , Київський національний університет культури і мистецтв; Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»; А.С. Коломієць, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука»; В.С. Артюшок, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука»; З.О. Кривоблоцька, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука»; А.М. Яковчук, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука»; О.Я. Маліновська, Львівський національний університет; М.Я. Височанська, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України; Н.В. Орлова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; О.В. Прохоренко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; П.В. Брінь, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; В.І. Ковшик, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; М.О. Рибак, Поліський національний університет; О.П. Ткаченко, Державний біотехнологічний університет; Д.Р. Шилкін, Державний біотехнологічний університет; Olha Тrut, Lviv University of Trade and Economics; Olha Hnylianska, Lviv University of Trade and Economics; В.В. Чигрінов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; О.В. Прохоренко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Л.В. Шмалій, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; В.Г. Герасимчук, Вінницький національний аграрний університет; О.О. Веклич , Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; О.М. Кобзар, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; Є.І. Найда, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; Ю.Б. Шпильова, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; О.Є. Канаш, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; С.Г. Зарбієва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; І.В. Козак, Західноукраїнський національний університет; В.О. Корнівська, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; Ф.П. Ткачик, Західноукраїнський національний університет; В.В. Карпінець, Західноукраїнський національний університет; Я.С. Вербицький, Європейський університет; Д.І. Симонов, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України; В.М. Горбачук, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України

Synopsis

Антикризове регулювання економіки у 2023 році: теорія та практика в умовах європейської інтеграції України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 лютого 2023 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. – 200 с.

Chapters

 • ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
 • ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТЬ «БІЖЕНЕЦЬ» ТА «ОСОБА З ТИМЧАСОВИМ ЗАХИСТОМ» В КРАЇНАХ ЄС В КОНТЕКСТІ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ
  А.П. Бурляй, М.А. Дем’янчук
 • ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МИТНИЦІ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ ДО ЧЛЕНСТВА В ЄС: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  О.О. Макарова
 • ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
 • ЕЛІОНОР ОСТРОМ – ПРОВІДНИЙ ВЧЕНИЙ-ЕКОНОМІСТ СВІТУ
  Т.Г. Остапенко, А.П. Білоног
 • ДОСВІД Г. ФОРДА ЯК ЗРАЗОК ДЛЯ РОЗВИТКУ САМОРЕГУЛІВНИХ СТАРТАПІВ
  Н.М. Сас
 • СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
 • РОСІЯ ЯК КОНКУРЕНТ УКРАЇНИ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ АПК В АФРИЦІ
  В.І. Ляшенко, А.І. Лук’янов
 • ЕКСПОРТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
  Г.М. Македон
 • НОВА ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
  Є.Г. Панченко, А.О. Самойленко
 • СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ
  Л.Б. Чайка-Петегирич
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 • MONITORING METODOLOGY THE QUALITY OF THE ADMINISTRATIVE SERVICES PROVISION BY THE STATE AND CENTERS OF ADMINISTRATIVE SERVICES PROVISION
  Maryna Gruzd
 • ОСОБЛИВОСТІ ІНДИКАТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
  О.М. Згурська
 • ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РІЗНИХ ГРУП АГРОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
  М.І. Кісіль
 • РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
  С.І. Кудин
 • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР
  К.Я. Кучерява, О.О. Торчанський
 • РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ РОСЛИННИЦТВА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯ ЇЇ ЗАКІНЧЕННЯ
  Я.Ф. Навроцький , В.М. Петров
 • ПОКАЗНИКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ СТАНУ КОНВЕРГЕНЦІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ З ЄС
  О.Б. Піріашвілі
 • РИЗИК-КОНТИНУУМ УКРАЇНСЬКОГО МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (2005–2018 РР.)
  А.О. Старостіна, В.А. Кравченко
 • СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
  С.О. Тараненко
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
 • ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПОНЯТЬ «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ», «ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА» ТА «ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА»
  Д.Р. Андрухович
 • ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
  В.Ю. Бондар
 • ВАЖЛИВІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  В.Д. Дерлюк
 • АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  С.М. Дідух, Т.С. Федорова
 • ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  В.П. Івченко
 • НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК НЕВІДДІЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
  Л.В. Калашнікова, Л.А. Коваль
 • АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ
  В.О. Коваленко
 • КОУЧИНГ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  А.С. Коломієць, В.С. Артюшок
 • УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТА НОВОВВЕДЕННЯМИ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
  З.О. Кривоблоцька, А.М. Яковчук
 • АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  О.Я. Маліновська, М.Я. Височанська
 • РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА НЕПЕРЕДБАЧУВАНОСТІ
  Н.В. Орлова
 • ВІДДАЛЕНА ПРАЦЯ В ОЦІНКАХ КЕРІВНИКІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ
  О.В. Прохоренко, П.В. Брінь, В.І. Ковшик
 • СОЦІАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  М.О. Рибак
 • УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  О.П. Ткаченко, Д.Р. Шилкін
 • MEASURING AND IMPROVING ТHE QUALITY OF MARKETING SERVICES
  Olha Тrut, Olha Hnylianska
 • ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРИ ТА ІННОВАЦІЙНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАДІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
  В.В. Чигрінов, О.В. Прохоренко
 • ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
  Л.В. Шмалій
 • РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 • ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
  В.Г. Герасимчук
 • ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 • ЕКОСИСТЕМНА АДАПТАЦІЯ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ЯК БАЗОВИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КЛІМАТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
  О.О. Веклич
 • БІОПРОСПЕКТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ
  О.М. Кобзар
 • ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У 2023 РОЦІ
  Є.І. Найда
 • ІРАКСЬКО-КУВЕЙТСЬКИЙ КОНФЛІКТ: ДОСВІД ОТРИМАННЯ КОМПЕНСАЦІЙ ЗА ЗАВДАНІ ЗБИТКИ
  Ю.Б. Шпильова
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 • ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО ЗАОХОЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ-УЧАСНИКІВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНИХ ОПП
  О.Є. Канаш
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 • ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
  С.Г. Зарбієва
 • ЕЛЕКТРОННА МИТНИЦЯ ЯК ПРІОРИТЕТНА ДОМІНАНТА РОЗВИТКУ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
  І.В. Козак
 • ГАРМОНІЗАЦІЯ ПЛАТІЖНОГО ПРОСТОРУ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ
  В.О. Корнівська
 • ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ ТА ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ РИЗИКІВ ВОЄННОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ
  Ф.П. Ткачик, В.В. Карпінець
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 • ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ РОЗДРІБНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛГОРИТМІВ ГРАДІЄНТНОГО БУСТИНГУ
  Я.С. Вербицький
 • ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ХАОТИЧНИХ СИСТЕМ В ЦИКЛІ ПОСТАЧАННЯ
  Д.І. Симонов, В.М. Горбачук

Author Biographies

А.П. Бурляй, Центр міграційних досліджень Варшавського університету

доктор економічних наук, професор

М.А. Дем’янчук, Центр міграційних досліджень Варшавського університету; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доктор економічних наук, доцент

О.О. Макарова, Інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

аспірант кафедри місцевого самоврядування та розвитку територій

Т.Г. Остапенко, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

А.П. Білоног, Національний авіаційний університет

студент

Н.М. Сас, Федеральний інститут Парана

доктор педагогічних наук, доцент, запрошений міжнародний дослідник І категорії

В.І. Ляшенко, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

завідувач відділу

А.І. Лук’янов, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

аспірант

Г.М. Македон, Відокремлений підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та аграрної економіки

Є.Г. Панченко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного менеджменту

А.О. Самойленко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри міжнародного менеджменту

Л.Б. Чайка-Петегирич, Херсонський національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності

Maryna Gruzd, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

PhD, Associate Professor at the Department of Public Management, Public Administration and Economic Policy

О.М. Згурська, Державний університет телекомунікацій

професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

М.І. Кісіль, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

провідний науковий співробітник відділу інвестиційного і матеріально-технічного забезпечення

С.І. Кудин, Львівський національний університет імені Івана Франка

доцент кафедри економічної теорії

К.Я. Кучерява, Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри управління персоналом та підприємництва

О.О. Торчанський, Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

магістр кафедри управління персоналом та підприємництва

Я.Ф. Навроцький , Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення

В.М. Петров, Державний біотехнологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування

О.Б. Піріашвілі, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, Ph.D. in Economics, старший науковий співробітник відділу розвитку інфраструктури

А.О. Старостіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу

В.А. Кравченко, ГО «Об’єднання маркетологів України»

кандидат економічних наук, доцент, експерт

С.О. Тараненко, Одеський національний морський університет

аспірант кафедри економіки

Д.Р. Андрухович, Державний податковий університет

аспірант кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки

В.Ю. Бондар, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

асистент кафедри менеджменту підприємств

В.Д. Дерлюк, Державний податковий університет

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

С.М. Дідух, Одеський національний технологічний університет

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки промисловості

Т.С. Федорова, Одеський національний технологічний університет

аспірантка кафедри економіки промисловості

В.П. Івченко, Одеський національний морський університет

аспірант кафедри «Економіка і фінанси»

Л.В. Калашнікова, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука»

студентка магістратури

Л.А. Коваль, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука»

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів

В.О. Коваленко , Київський національний університет культури і мистецтв; Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»

асистент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу; здобувач ступеня доктора філософії

А.С. Коломієць, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука»

студент магістратури

В.С. Артюшок, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту

З.О. Кривоблоцька, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука»

студентка магістратури

А.М. Яковчук, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука»

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

О.Я. Маліновська, Львівський національний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

М.Я. Височанська, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

доктор економічних наук, старший дослідник, заступник директора з наукової роботи та інноваційного розвитку

Н.В. Орлова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доцент кафедри економіки та підприємництва

О.В. Прохоренко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту

П.В. Брінь, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту

В.І. Ковшик, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

М.О. Рибак, Поліський національний університет

аспірант кафедри підприємництва та туризму

О.П. Ткаченко, Державний біотехнологічний університет

доцент кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування

Д.Р. Шилкін, Державний біотехнологічний університет

здобувач другого (магістерського) рівня

Olha Тrut, Lviv University of Trade and Economics

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management

Olha Hnylianska, Lviv University of Trade and Economics

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management

В.В. Чигрінов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірант кафедри менеджменту

О.В. Прохоренко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри менеджменту

Л.В. Шмалій, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат економічих наук, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

В.Г. Герасимчук, Вінницький національний аграрний університет

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування

О.О. Веклич , Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання
природно-ресурсного потенціалу

О.М. Кобзар, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

старший науковий співробітник, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

Є.І. Найда, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

аспірант

Ю.Б. Шпильова, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

доктор економічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів

О.Є. Канаш, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

аспірантка кафедри економічної політики та безпеки

С.Г. Зарбієва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри фінансів

І.В. Козак, Західноукраїнський національний університет

аспірант кафедри фінансів імені С. І. Юрія

В.О. Корнівська, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

доктор економічних наук, старший науковий співробітник сектору інформаційної та цифрової економіки
відділу економічної теорії

Ф.П. Ткачик, Західноукраїнський національний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів імені С. І. Юрія

В.В. Карпінець, Західноукраїнський національний університет

магістр з банківської справи

Я.С. Вербицький, Європейський університет

аспірант кафедри економіки

Д.І. Симонов, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України

молодший науковий співробітник

В.М. Горбачук, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України

доктор фіз.-мат наук, старший науковий співробітник

Cover for АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ У 2023 РОЦІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Published
February 27, 2023
Categories