ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Authors

Зоя Галушка; Ганна Богородицька, Університет митної справи та фінансів; Антон Шкиптань, Університет митної справи та фінансів; Вікторія Нестерович, Херсонський національний технічний університет; Лілія Чайка-Петегирич, Херсонський національний технічний університет; Марина Заходим, Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»; Світлана Ільченко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»; Вадим Грищенко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»; Ірина Грищенко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»; Inna Lytvynenko, International University of Finance; Tatiana Furculița, State University of Moldova; Микола Вергун, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; Артур Тарнавський, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Наталя Чечетова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Марія Багорка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Дмитро Салтиков, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Олена Бездітко, Поліський національний університет; Оксана Меденко, Поліський національний університет; Дмитро Бібік, Інститут економіки та менеджменту Національного університету «Одеська політехніка»; Юлія Продіус, Інститут економіки та менеджменту Національного університету «Одеська політехніка»; Вікторія Дружиніна, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Злата Маланчук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Ян Прояєв, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Інна Лесів, Запорізький національний університет; Анастасія Радченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Олексій Джусов, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Тимур Бірюков, Запорізький національний університет; Яна Сало, Одеський національний економічний університет; Тимур Бірюков, Запорізький національний університет; Оксана Веклич, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; Олена Левицька, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Наталія Мащак, Національний університет «Львівська політехніка»; Олександра Сорока, Одеський національний економічний університет; Володимир Бодаковський, Львівський національний університет імені Івана Франка; Євгенія Андрущак, Львівський національний університет імені Івана Франка; Уляна Витвицька, Інститут економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; Аліна Герасименко, Львівський національний університет імені Івана Франка; Тетяна Горват, Західноукраїнський національний університет; Наталія Дзюбановська, Західноукраїнський національний університет; Вадим Маслій, Західноукраїнський національний університет; Роман Кучер, Західноукраїнський національний університет; Вікторія Макарович, Закарпатський інститут імені Ференца Ракоці ІІ; Микола Скопень, Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства; Олександр Будя, Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства; Олександр Стародуб, Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства

Synopsis

Трансформаційні процеси національної економіки в умовах сьогодення : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8 квітня 2023 р.). – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. – 140 с.

Chapters

 • ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
 • СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ
  Зоя Галушка
 • СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
 • АНАЛІЗ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ КРАЇНАМИ ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ
  Ганна Богородицька, Антон Шкиптань
 • ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
  Вікторія Нестерович, Лілія Чайка-Петегирич
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 • МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
  Марина Заходим
 • РИНОК КОНТЕЙНЕРНИХ ПРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
  Світлана Ільченко, Вадим Грищенко, Ірина Грищенко
 • GLOBAL DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF BLOCKCHAIN IN NATIONAL ECONOMIES
  Inna Lytvynenko
 • ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
 • PERFORMANCE MEASUREMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION
  Tatiana Furculița
 • ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
  Микола Вергун
 • УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
  Артур Тарнавський, Наталя Чечетова
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
 • ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  Марія Багорка, Дмитро Салтиков
 • УПРАВЛІННЯ ОПЛАТОЮ ПРАЦІ ТОВ «ПОЛТАВА-САД»
  Олена Бездітко, Оксана Меденко
 • ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА
  Дмитро Бібік, Юлія Продіус
 • ІНОВАЦІЇ В ТУРИЗМІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Вікторія Дружиніна, Злата Маланчук, Ян Прояєв
 • ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩ НА ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
  Інна Лесів
 • СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КАВИ В УКРАЇНІ
  Анастасія Радченко, Олексій Джусов
 • ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 • «ЗЕЛЕНА» РЕКЛАМА ТА ІНШІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ
  Яна Сало
 • ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 • ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ВІДХОДІВ
  Тимур Бірюков
 • ПЛАТЕЖІ ЗА ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ З СЕКВЕСТРАЦІЇ ТА ПОГЛИНАННЯ ВУГЛЕЦЮ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ КЛІМАТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ У КРАЇНАХ СВІТУ
  Оксана Веклич
 • СПАЛЮВАННЯ МАЛО- ТА ВИСОКОСІРЧИСТИХ МАЗУТІВ: ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗА ВИКИДАМИ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
  Олена Левицька
 • ВЗАЄМОДІЯ СПОЖИВАЧІВ ТА БІЗНЕСУ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СВІДОМОГО СПОЖИВАННЯ
  Наталія Мащак
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 • ІНСТРУМЕНТИ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ НR-МЕНЕДЖЕРА
  Олександра Сорока
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 • СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ФІНАНСОВОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
  Володимир Бодаковський, Євгенія Андрущак
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
  Уляна Витвицька
 • АНАЛІЗ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ У ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ
  Аліна Герасименко
 • НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
  Тетяна Горват
 • ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Наталія Дзюбановська, Вадим Маслій
 • БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
  Роман Кучер
 • ІННОВАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
  Вікторія Макарович
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 • ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТА ЗАХИСТУ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЇВ MERAKI
  Микола Скопень, Олександр Будя, Олександр Стародуб

Author Biographies

Зоя Галушка

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування

Ганна Богородицька, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та регіональних студій

Антон Шкиптань, Університет митної справи та фінансів

студент

Вікторія Нестерович, Херсонський національний технічний університет

студентка

Лілія Чайка-Петегирич, Херсонський національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності

Марина Заходим, Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Світлана Ільченко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»

доктор економічних наук, професор, завідувачка відділу ринку транспортних послуг

Вадим Грищенко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг

Ірина Грищенко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг

Inna Lytvynenko, International University of Finance

PhD Student

Tatiana Furculița, State University of Moldova

PhD Student

Микола Вергун, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

аспірант

Артур Тарнавський, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри публічного управління та економіки

Наталя Чечетова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор економічних наук, професор кафедри публічного управління та економіки

Марія Багорка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу

Дмитро Салтиков, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Олена Бездітко, Поліський національний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу

Оксана Меденко, Поліський національний університет

студентка

Дмитро Бібік, Інститут економіки та менеджменту Національного університету «Одеська політехніка»

студент магістратури

Юлія Продіус, Інститут економіки та менеджменту Національного університету «Одеська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного менеджменту та інновацій

Вікторія Дружиніна, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

доктор економічних наук, професор кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму

Злата Маланчук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

здобувачка вищої освіти рівня «Бакалавр»

Ян Прояєв, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

здобувач вищої освіти рівня «Бакалавр»

Інна Лесів, Запорізький національний університет

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Анастасія Радченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

студентка бакалаврату

Олексій Джусов, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

доктор економічних наук, професор

Тимур Бірюков, Запорізький національний університет

аспірант

Яна Сало, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри маркетингу та міжнародної логістики

Тимур Бірюков, Запорізький національний університет

аспірант

Оксана Веклич, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

Олена Левицька, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Наталія Мащак, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики

Олександра Сорока, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Володимир Бодаковський, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Євгенія Андрущак, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Уляна Витвицька, Інститут економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Аліна Герасименко, Львівський національний університет імені Івана Франка

здобувач наукового ступеня доктора філософії

Тетяна Горват, Західноукраїнський національний університет

аспірантка

Наталія Дзюбановська, Західноукраїнський національний університет

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри прикладної математики

Вадим Маслій, Західноукраїнський національний університет

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри фінансів імені С. І. Юрія

Роман Кучер, Західноукраїнський національний університет

аспірант кафедри фінансів імені С. І. Юрія

Вікторія Макарович, Закарпатський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту

Микола Скопень, Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства

кандидат економічних наук, доцент, викладач-методист кафедри загальнотеоретичної та прикладної підготовки

Олександр Будя, Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства

кандидат технічних наук, доцент, викладач-методист кафедри загальнотеоретичної та прикладної підготовки

Олександр Стародуб, Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства

викладач-методист, голова циклової комісії «Програмування та спеціальних інформаційних дисциплін»

Cover for ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Published
April 24, 2023
Categories