ЧОРНОМОРСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ

Authors

В. А. Бойчук, Міжнародний гуманітарний університет; Н. Б. Арабаджи, Міжнародний гуманітарний університет; І. О. Гамурар, Міжнародний гуманітарний університет; Н. Б. Арабаджи, Міжнародний гуманітарний університет; К. М. Карпова, Міжнародний гуманітарний університет; Д. Г. Манько, Міжнародний гуманітарний університет; А. В. Нiпарко, Міжнародний гуманітарний університет; М. В. Ольшак, Міжнародний гуманітарний університет; С. К. Пахомі, Міжнародний гуманітарний університет; Т. О. Петров, Міжнародний гуманітарний університет; О. Яковенко, Міжнародний гуманітарний університет; О. В. Плахотнюк, Міжнародний гуманітарний університет; Н. С. Поварчук, Міжнародний гуманітарний університет; А. А. Серединко, Міжнародний гуманітарний університет; О. І. Уртаєв, Міжнародний гуманітарний університет; М. Ю. Череватий, Міжнародний гуманітарний університет; В. А. Анісімов, Міжнародний гуманітарний університет; Т. В. Дзюба, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика; Я. В. Кравченко, Міжнародний гуманітарний університет; М. Я. Бресуцька, Міжнародний гуманітарний університет; В. А. Маланська, Міжнародний гуманітарний університет; А. В. Марковська, Міжнародний гуманітарний університет; Д. О. Жолобнюк, Міжнародного гуманітарного університету; Д. А. Олійник, Міжнародний гуманітарний університет; І. О. Чуєва, Запорізький національний університет; Н. М. Якобчук, Міжнародний гуманітарний університет; І. В. Андруцакі, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; К. О. Ващенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України; А. О. Девос, Київський університет імені Бориса Грінченка; Н. В. Дев’ятко, Дніпропетровська обласна рада; А. В. Замша, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; Є. П. Комарницький, Вінницький державний педагогічний університетімені Михайла Коцюбинського; H. M. Mykhaylova, Izmail State University of Humanities; Н. С. Осіпенко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Д. О. Козюк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Л. А. Семак, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; О. О. Філатова, Національна академія Служби Безпеки України; О. В. Бугайов, Міжнародний гуманітарний університет; А. В. Кравченко, Черкаська медична академія; С. Ф. Лисун, Черкаська медична академія; С. Ф. Лисун, Черкаська медична академія; V. O. Sherstiuk, International Humanitarian University; O. S. Sherstiuk, International Humanitarian University; Н. Є. Архіпова, Міжнародний гуманітарний університет; В. В. Атрошенко, Український державний університет науки і технологій; Бай Цзішен, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Р. В. Барджадзе, Черкаська медична академія; М. А. Бардік, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»; О. В. Борисова, Харківська гуманітарно-педагогічна академія; Н. М. Васильєва, Міжнародний гуманітарний університет; О. В. Ваховська, Київський національний лінгвістичний університет; О. А. Вовченко, Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України; О. І. Волкова, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»; М. Г. Горовенко, Міжнародний гуманітарний університет; Р. С. Грушко, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; О. Ю. Захарова, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; К. О. Гунька, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка; Л. П. Зеленкевич, Класичний приватний університет; О. В. Зінченко, Київський фаховий коледж архітектури, будівництва та управління; С. В. Шевченко, Київський фаховий коледж архітектури, будівництва та управління; В. П. Іванцов, Військова академія (м. Одеса); Д. Д. Кайдалова, Міжнародний гуманітарний університет; Т. М. Каплун, Міжнародний гуманітарний університет; О. В. Козерод, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України; В. О. Лазаренко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Н. В. Мірошкіна, Миколаївський національний аграрний університет; О. В. Павлова, Міжнародний гуманітарний університет; С. М. Погасій, Міжнародний гуманітарний університет; Ю. М. Роменський, Міжнародний гуманітарний університет; Н. В. Кравець, Міжнародний гуманітарний університет; О. Б. Сидоренко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; А. В. Гоцій, Міжнародний гуманітарний університет; Т. Деревянко, Міжнародний гуманітарний університет; О. П. Русу, Міжнародний гуманітарний університет; А. С. Маркітан, Міжнародний гуманітарний університет; Н. Р. Султанзаде, Міжнародний гуманітарний університет; Т. Серенкова, Міжнародний гуманітарний університет; Ю. Солощук, Міжнародний гуманітарний університет; В. І. Старков, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; І. В. Стрелковська, Міжнародний гуманітарний університет; І. М. Соловська, Міжнародний гуманітарний університет; М. Цибульський, Міжнародний гуманітарний університет; Д. Шевченко, Міжнародний гуманітарний університет

Synopsis

Чорноморські наукові студії : ІХ Всеукраїнської мультидисциплінарної конференції, 12 травня 2023 року, м. Одеса. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 232 с.

Chapters

Author Biographies

В. А. Бойчук, Міжнародний гуманітарний університет

магістр 2-го курсу факультету права та економіки

Н. Б. Арабаджи, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін факультету права та економіки

І. О. Гамурар, Міжнародний гуманітарний університет

магістр 2-го курсу факультету права та економіки

Н. Б. Арабаджи, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін факультету права та економіки

К. М. Карпова, Міжнародний гуманітарний університет

здобувачка другого року третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Д. Г. Манько, Міжнародний гуманітарний університет

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін

А. В. Нiпарко, Міжнародний гуманітарний університет

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського рівня) спеціальності 081 – Право

М. В. Ольшак, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії першого курсу спеціальності 293 – Міжнародне право кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

С. К. Пахомі, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії першого курсу спеціальності 293 – Міжнародне право кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Т. О. Петров, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня) спеціальності 081 – Право

О. Яковенко, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня) спеціальності 081 – Право

О. В. Плахотнюк, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 081 – Право

Н. С. Поварчук, Міжнародний гуманітарний університет

здобувачка вищої освіти ступеня доктора філософії другого курсу спеціальності 081 – Право кафедри державно-правових дисциплін

А. А. Серединко, Міжнародний гуманітарний університет

здобувачка вищої освіти ступеня доктора філософії другого курсу спеціальності 081 – Право кафедри державно-правових дисциплін

О. І. Уртаєв, Міжнародний гуманітарний університет

адвокат, арбітражний керуючий, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії першого курсу спеціальності 081 – Право кафедри державно-правових дисциплін

М. Ю. Череватий, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії третього курсу спеціальності 081 – Право кафедри державно-правових дисциплін

В. А. Анісімов, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії першого курсу спеціальності 073 – Менеджмент кафедри менеджменту

Т. В. Дзюба, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

аспірант

Я. В. Кравченко, Міжнародний гуманітарний університет

викладач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

М. Я. Бресуцька, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти другого (магістерського рівня) спеціальності 073 – Менеджмент

В. А. Маланська, Міжнародний гуманітарний університет

студентка 2 курсу факультету економіки та права

А. В. Марковська, Міжнародний гуманітарний університет

добувач вищої освіти ступеня доктора філософії третього курсу спеціальності 073 – Менеджмент кафедри менеджменту

Д. О. Жолобнюк, Міжнародного гуманітарного університету

здобувач вищої освіти другого (магістерського рівня) спеціальності 073 – Менеджмент

Д. А. Олійник, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня) спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини

І. О. Чуєва, Запорізький національний університет

кандидат наук фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи

Н. М. Якобчук, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії першого курсу спеціальності 073 – Менеджмент кафедри менеджменту

І. В. Андруцакі, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

здобувач вищої освіти другого (магістерського рівня) спеціальності 035.060 – Арабська мова і література та переклад, французька мова

К. О. Ващенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

здобувач вищої освіти другого (магістерського рівня)
спеціальності 035 – Філологія

А. О. Девос, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри романської філології та
порівняльно-типологічного мовознавства

Н. В. Дев’ятко, Дніпропетровська обласна рада

кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри філософії

А. В. Замша, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

кандидат психологічних наук,
викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Є. П. Комарницький, Вінницький державний педагогічний університетімені Михайла Коцюбинського

аспірант спеціальності 035 – Філологія

H. M. Mykhaylova, Izmail State University of Humanities

Master Student
Programme Subject Area 014 – Secondary education

Н. С. Осіпенко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри української літератури українознавства та методик їх навчання

Д. О. Козюк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

здобувач вищої освіти (магістерського рівня)
спеціальності 014.01 – Середня освіта (Українська мова і література)

Л. А. Семак, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри філології

О. О. Філатова, Національна академія Служби Безпеки України

кандидат філологічних наук
старший викладач кафедри романо-германських мов

О. В. Бугайов, Міжнародний гуманітарний університет

вступник до аспірантури зі спеціальності 222 – Медицина

А. В. Кравченко, Черкаська медична академія

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня)
спеціальності 226 – Фармація, промислова фармація

С. Ф. Лисун, Черкаська медична академія

викладач першої категорії

С. Ф. Лисун, Черкаська медична академія

викладач другої категорії

V. O. Sherstiuk, International Humanitarian University

Second (master’s) level student Specialty 222 – Medicine

O. S. Sherstiuk, International Humanitarian University

Second (master’s) level student Specialty 222 – Medicine

Н. Є. Архіпова, Міжнародний гуманітарний університет

старший викладач кафедри музичного мистецтва та звукорежисури факультету мистецтва і дизайну

В. В. Атрошенко, Український державний університет науки і технологій

здобувач вищої освіти третього (освітнього-наукового рівня)
спеціальності 033 – Філософія

Бай Цзішен, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

аспірант кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу

Р. В. Барджадзе, Черкаська медична академія

викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії

М. А. Бардік, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

кандидат мистецтвознавства,
провідний науковий співробітник

О. В. Борисова, Харківська гуманітарно-педагогічна академія

доктор історичних наук, професор,
професор кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін

Н. М. Васильєва, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії першого курсу
спеціальності 053 – Психологія
кафедри педагогіки та психології

О. В. Ваховська, Київський національний лінгвістичний університет

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри англійської філології і філософії мови

О. А. Вовченко, Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України

доктор психологічних наук, старший дослідник,
старший науковий співробітник
відділу освіти дітей з порушеннями слуху

О. І. Волкова, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

магістр спеціальності 053 – Психологія

М. Г. Горовенко, Міжнародний гуманітарний університет

викладач кафедри музичного мистецтва та звукорежисури

Р. С. Грушко, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

аспірант спеціальності 011 – Освітні педагогічні науки
кафедри інформатики та методики її навчання

О. Ю. Захарова, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор історичних наук, професор

К. О. Гунька, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

аспірант кафедри педагогіки та спеціальної освіти

Л. П. Зеленкевич, Класичний приватний університет

кандидат соціологічних наук,
доцент кафедри соціології та соціальної роботи

О. В. Зінченко, Київський фаховий коледж архітектури, будівництва та управління

викладач

С. В. Шевченко, Київський фаховий коледж архітектури, будівництва та управління

викладач

В. П. Іванцов, Військова академія (м. Одеса)

викладач кафедри озброєння бойових машин та вогневої підготовки

Д. Д. Кайдалова, Міжнародний гуманітарний університет

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
спеціальності 025 – Музичне мистецтво

Т. М. Каплун, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат мистецтвознавства, доцент,
завідувачка кафедри музичного мистецтва та звукорежисури

О. В. Козерод, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України

доктор історичних наук, старший науковий співробітник

В. О. Лазаренко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

здобувачка освіти другого (магістерського) рівня
спеціальності 051 – Економіка

Н. В. Мірошкіна, Миколаївський національний аграрний університет

кандидат філософських наук,
доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук

О. В. Павлова, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії першого курсу
спеціальності 053 – Психологія
кафедри педагогіки та психології

С. М. Погасій, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії третього курсу
спеціальності 034 – Культурологія
кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін

Ю. М. Роменський, Міжнародний гуманітарний університет

старший викладач факультету мистецтва і дизайну

Н. В. Кравець, Міжнародний гуманітарний університет

старший викладач факультету мистецтва і дизайну

О. Б. Сидоренко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психосоматики та психологічної реабілітації

А. В. Гоцій, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
2-го курсу спеціальності 081 – Право

Т. Деревянко, Міжнародний гуманітарний університет

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
2-го курсу спеціальності 081 – Право

О. П. Русу, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат технічних наук,
доцент кафедри комп’ютерних наук

А. С. Маркітан, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня)
спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення

Н. Р. Султанзаде, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня)
спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

Т. Серенкова, Міжнародний гуманітарний університет

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
2-го курсу спеціальності 262 – Правоохоронна діяльність

Ю. Солощук, Міжнародний гуманітарний університет

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
спеціальності 262 – Правоохоронна діяльність

В. І. Старков, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

аспірант кафедри масової та міжнародної комунікації

І. В. Стрелковська, Міжнародний гуманітарний університет

доктор технічних наук, професор,
декан факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук

І. М. Соловська, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат технічних наук, доцент,
завідувачка кафедрою комп’ютерних наук

М. Цибульський, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня)
спеціальності 262 – Правоохоронна діяльність

Д. Шевченко, Міжнародний гуманітарний університет

здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
2-го курсу спеціальності 262 – Правоохоронна діяльність

Cover for ЧОРНОМОРСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ
Published
May 8, 2023